Search test library by skills or roles
⌘ K

Financial Accounting Online Test

About the test:

The Financial Accounting Test is preferred by recruiters to assess on-the-job skills of candidates before an interview. It reduces technical screening time by 80% by enabling employers to identify qualified candidates.

Covered skills:

 • Accounting Principles
 • ledgers entries
 • journal entries
 • trial balance
See all covered skills

9 reasons why
9 reasons why

Adaface Financial Accounting Online Test is the most accurate way to shortlist Financial AccountantsReason #1

Tests for on-the-job skills

The Financial Accounting Online Test helps recruiters and hiring managers identify qualified candidates from a pool of resumes, and helps in taking objective hiring decisions. It reduces the administrative overhead of interviewing too many candidates and saves time by filtering out unqualified candidates at the first step of the hiring process.

Non-googleable questions & proctoring features enable you to be comfortable with conducting assessments online. The Financial Accounting Online Test is ideal for helping recruiters identify which candidates have the skills to do well on the job.

Reason #2

No trick questions

Traditional assessment tools use trick questions and puzzles for the screening, which creates a lot of frustration among candidates about having to go through irrelevant screening assessments.

The main reason we started Adaface is that traditional pre-employment assessment platforms are not a fair way for companies to evaluate candidates. At Adaface, our mission is to help companies find great candidates by assessing on-the-job skills required for a role.

Why we started Adaface ->
Reason #3

Non-googleable questions

We have a very high focus on the quality of questions that test for on-the-job skills. Every question is non-googleable and we have a very high bar for the level of subject matter experts we onboard to create these questions. We have crawlers to check if any of the questions are leaked online. If/ when a question gets leaked, we get an alert. We change the question for you & let you know.

Dessa är bara ett litet urval från vårt bibliotek med 10 000+ frågor. De faktiska frågorna om detta Financial Accounting Test kommer att vara icke-googleable.

🧐 Question

Medium

Net cash receipt on issued bonds
Solve
Gajni Inc. issued 2000 $100 9% bonds on May 1 (year 1). These bonds are issued at 103 plus accrued interest. The bonds are dated Jan 1 (year 1) and mature on Jan 1 (year 5). Interest needs to be paid twice a year (Jan 1 and July 1). The cost of issuing the bonds, $5000 was paid by Gajni Inc. to the investment bank. What would be the net cash receipt realized by Gajni Inc. from the issuance of these bonds?

Easy

Hedge risk using derivates
Solve
Phenomenal Pte. Ltd., a Singapore based company secured a new client in Germany for their SaaS business, and is expecting to receive a payment of EUR 1.3 million after 6 weeks. They want to be certain of the amount they receive and plan on using the derivates market to hedge the risk. What action would you recommend?

Medium

Comprehensive income
Solve
ProCoder Inc. reported the following information on Dec 31st. If we ignore income tax, what should ProCoder report as comprehensive income as of Dec 31?
 image

Medium

Inventory exchange transaction
Solve
Penny Inc. and Vamos Inc. exchanged inventory in a transaction without any commercial substance. Each company had fair values that exceeded costs by 25% Vamos' inventory being more valuable, Penny gave cash to Vamos for the difference. Will anyone recognize a gain, and if yes, who?
🧐 Question🔧 Skill

Medium

Net cash receipt on issued bonds
3 mins
Finance
Solve

Easy

Hedge risk using derivates
2 mins
Finance
Solve

Medium

Comprehensive income
2 mins
Accounting
Solve

Medium

Inventory exchange transaction
2 mins
Accounting
Solve
🧐 Question🔧 Skill💪 Difficulty⌛ Time
Net cash receipt on issued bonds
Finance
Medium3 mins
Solve
Hedge risk using derivates
Finance
Easy2 mins
Solve
Comprehensive income
Accounting
Medium2 mins
Solve
Inventory exchange transaction
Accounting
Medium2 mins
Solve
Reason #4

1200+ customers in 75 countries

Brandon

Med AdaFace kunde vi optimera vår första screeningprocess med upp till 75%, vilket frigör dyrbar tid för både anställningschefer och vårt Talent Acquisition -team!


Brandon Lee, Folkchef, Love, Bonito

Reason #5

Designed for elimination, not selection

The most important thing while implementing the pre-employment Financial Accounting Test in your hiring process is that it is an elimination tool, not a selection tool. In other words: you want to use the test to eliminate the candidates who do poorly on the test, not to select the candidates who come out at the top. While they are super valuable, pre-employment tests do not paint the entire picture of a candidate’s abilities, knowledge, and motivations. Multiple easy questions are more predictive of a candidate's ability than fewer hard questions. Harder questions are often "trick" based questions, which do not provide any meaningful signal about the candidate's skillset.

Reason #6

1 click candidate invites

Email invites: You can send candidates an email invite to the Financial Accounting Test from your dashboard by entering their email address.

Public link: You can create a public link for each test that you can share with candidates.

API or integrations: You can invite candidates directly from your ATS by using our pre-built integrations with popular ATS systems or building a custom integration with your in-house ATS.

Reason #7

Detailed scorecards & comparative results

Reason #8

High completion rate

Adaface tests are conversational, low-stress, and take just 25-40 mins to complete.

This is why Adaface has the highest test-completion rate (86%), which is more than 2x better than traditional assessments.

Reason #9

Advanced Proctoring


What topics are covered in the Financial Accounting Online Test?

Använd den för att verifiera noggrannheten i balansräkningen genom att jämföra de siffror som finns i huvudbok med de andra formerna av dokumentation

Balansräkning

Ett index över alla möjliga finansiella konton i ett företags huvudbok

Kontonschiagram (COA)

Donation av egendom eller pengar till en ideell som ska användas för specifika ändamål

Begåvning

Hantering, underhåll och övervakning av motoriserade och icke-motoriserade tillgångar

Utrustningshantering

Är avgränsningen av en organisations finansiella aktiviteter för att generera finansiella rapporter för intressenter

Skatteavlängning

Om människor eller enheter inte kan återbetala skulder till borgenärer kan de söka befrielse för en del eller alla sina skulder genom denna juridiska process

Konkurs
Tidskrifter

Stängning av ett litet företags huvudbok för att överföra tillfälliga kontobalanser till behållna intäkter för att minska saldon till noll

Bokstängning
Platskod
Organisationskod

Petty Cash är en liten summa pengar som används för att betala små utgifter

Fickpengar

Det är ett nummer som används i IFIS för att identifiera funktionen som är associerad med en balans eller transaktion

Programkod

Är aktiviteter som fungerar som en ideell verksamhet

Självstödande aktiviteter
Försäljning och användning av skatt
Inkomstskattuttalande
Skattebefriad status

Kontantinvesteringspool inriktad på att maximera avkastningen på kortfristiga kontantbalanser

Kortvarig investeringspool (STIP)

Uppsättning förfaranden, standarder och principer

Redovisningsstandarder
Tillgångar
Revision

Är processen att matcha saldot i en organisations/individer redovisningsregister för ett kontantkonto till motsvarande information om deras kontoutdrag.

Bankavstämningar
Index
Fakturering
Obligationskvaliteter

Bokföring är en praxis att underhålla och registrera alla finansiella transaktioner i ett företag

Bokföring

Planeringsprocessen under en viss tid

Budgetering

Är handlingen att säkerställa att ett företag maximerar sin potentiella produktion och aktivitetsuttag

Kapacitetshantering

Hänvisar till processen att hantera och samla kassaflöde

Kontant hantering

Hänvisar till ett redovisningsförfarande som inträffar i slutet av varje månad eller en fast tid av företaget

Stänga böckerna

Hänvisar till det belopp som är skyldig till verksamheten av sina kunder

Samlingar
Begränsningshantering
Kontroll
Företag
Kostnadsberäkning
Kreditera

Hänvisar till ett företags bokfört värde

Rättvisa

Det är ett bredare mått på en tillgångs värde

Rimligt värde

Använd den för att utvärdera budgetar, projekt, företag och finansrelaterade transaktioner

Finansiell analys
Ekonomiska förhållanden

De officiella eller formella register över en enhets finansiella verksamhet

Finansiella rapporter
Finansiering

Tillgångar som köps för långsiktig användning och betalas inte in omedelbart

Anläggningstillgångar
Bedrägeri

Uppsättning unika standarder, redovisningssystem och processer som stöder den federala regeringen

Statlig redovisning
Försäkring

Kroppen av redovisning som handlar om värdering av redovisning för förändringar i de uppfinnade tillgångarna

Lagerbokföring

Det är processen att lagra, använda, beställa och sälja ett företags inventering

Lagerhantering
Investeringar
Investeringsrelationer
Hyresavtal
Skulder

När två separata enheter kombinerar krafter för att bli en gemensam ny organisation

Sammanslagningar och förvärv

Hur ideella organisationer registrerar, planerar och rapporterar sin ekonomi

Ideell redovisning
Organisationer
Partnerskap

Något som skapas när som helst pengar är skyldiga av ett företag för produkter eller tjänster som tillhandahålls

Skulder

En affärsprocess för betalning för betalande anställda

Löner

Den årliga pensionskostnadsutlämnande och beräkning av en pensionsplanens skulder och tillgångar i ett företags finansiella rapporter

Pensionsredovisning
Närvarande | Framtida värde
Fordringar

Känd som handlingen att hålla reda på alla verksamheter i ett företag, individ eller en organisation

Journalföring

Är en allmänt accepterad redovisningsprincip (GAAP) som identifierar de specifika villkoren för att intäkter redovisas och avgör hur man ska redogöra för det

Intäktsredovisning
Riskhantering
Försäljning och marknadsföring

En person som äger verksamheten själv

Ensamföretag
System
Beskattning
Fonder och gods
Avvikelser

Använd den för att klassificera balanser och ekonomiska aktiviteter inom huvudboken

Kontokoder
Singapore government logo

Anställningscheferna ansåg att de genom de tekniska frågorna som de ställde under panelintervjuerna kunde berätta vilka kandidater som hade bättre poäng och differentierade med dem som inte gjorde så bra. Dom är mycket nöjd med kvaliteten på kandidater som är kortlistade med AdaFace -screening.


85%
minskning av screeningstiden

FAQs

Kan jag kombinera flera färdigheter till en anpassad bedömning?

Ja absolut. Anpassade bedömningar ställs in baserat på din arbetsbeskrivning och kommer att innehålla frågor om alla måste-ha färdigheter du anger.

Har du några anti-cheating eller proctoring-funktioner på plats?

Vi har följande anti-cheating-funktioner på plats:

 • Icke-Googleable-frågor
 • IP -proctoring
 • webbproctoring
 • webbkamera proctoring
 • Detektion av plagiering
 • säker webbläsare

Läs mer om proctoring -funktionerna.

Hur tolkar jag testresultat?

Det främsta att tänka på är att en bedömning är ett eliminationsverktyg, inte ett urvalsverktyg. En kompetensbedömning är optimerad för att hjälpa dig att eliminera kandidater som inte är tekniskt kvalificerade för rollen, den är inte optimerad för att hjälpa dig hitta den bästa kandidaten för rollen. Så det ideala sättet att använda en bedömning är att bestämma en tröskelpoäng (vanligtvis 55%, vi hjälper dig att jämföra) och bjuda in alla kandidater som gör poäng över tröskeln för nästa intervjurundor.

Vilken erfarenhetsnivå kan jag använda detta test för?

Varje AdaFace -bedömning anpassas till din arbetsbeskrivning/ idealisk kandidatperson (våra ämnesexperter kommer att välja rätt frågor för din bedömning från vårt bibliotek med 10000+ frågor). Denna bedömning kan anpassas för alla erfarenhetsnivåer.

Får varje kandidat samma frågor?

Ja, det gör det mycket lättare för dig att jämföra kandidater. Alternativ för MCQ -frågor och ordningen på frågor randomiseras. Vi har anti-cheating/proctoring -funktioner på plats. I vår företagsplan har vi också möjlighet att skapa flera versioner av samma bedömning med frågor om liknande svårighetsnivåer.

Jag är kandidat. Kan jag prova ett träningstest?

Nej. Tyvärr stöder vi inte övningstester just nu. Du kan dock använda våra exempelfrågor för övning.

Vad är kostnaden för att använda detta test?

Du kan kolla in våra prisplaner.

Kan jag få en gratis provperiod?

Plattformen är helt självbetjänande, så här är ett sätt att gå vidare:

 • Du kan registrera dig gratis för att få en känsla för hur det fungerar.
 • Den kostnadsfria provperioden inkluderar en provbedömning (Java/JavaScript) som du hittar i din instrumentpanel när du registrerar dig. Du kan använda den för att granska kvaliteten på frågorna och kandidaternas upplevelse av ett konversationstest på Adaface.
 • För att granska kvaliteten på frågorna kan du också granska våra offentliga frågor för 50+ färdigheter här.
 • När du är övertygad om att du vill testa det med riktiga bedömningar och kandidater kan du välja en plan enligt dina krav.

Jag flyttade precis till en betald plan. Hur kan jag begära en anpassad bedömning?

Här är en snabbguide om hur man begär en anpassad bedömning på Adaface.

Join 1200+ companies in 75+ countries.
Prova det mest kandidatvänliga utvärderingsverktyget idag.
Ready to use the Adaface Financial Accounting Test?
Ready to use the Adaface Financial Accounting Test?
chatta med oss
40 min tests.
No trick questions.
Accurate shortlisting.
Villkor Integritet Förtroende

🌎 Välj ditt språk

English Norsk Dansk Deutsche Nederlands Svenska Français Español Chinese (简体中文) Italiano Japanese (日本語) Polskie Português Russian (русский)
Ada
Ada
● Online
Previous
Score: NA
Next
✖️