Search test library by skills or roles
⌘ K

About the test:

The Error Checking Test evaluates a candidate's ability to focus and spot errors in different data sets. Recruiters prefer to use error checking tests for repetitive jobs that require high accuracy.

Covered skills:

 • Spotting errors
 • Verifying data
 • Identifying mistakes
 • Checking consistency
See all covered skills

9 reasons why
9 reasons why

Adaface Error Checking Test is the most accurate way to shortlist Customer Support ExecutivesReason #1

Tests for on-the-job skills

The Error Checking Test helps recruiters and hiring managers identify qualified candidates from a pool of resumes, and helps in taking objective hiring decisions. It reduces the administrative overhead of interviewing too many candidates and saves time by filtering out unqualified candidates at the first step of the hiring process.

Non-googleable questions & proctoring features enable you to be comfortable with conducting assessments online. The Error Checking Test is ideal for helping recruiters identify which candidates have the skills to do well on the job.

Reason #2

No trick questions

no trick questions

Traditional assessment tools use trick questions and puzzles for the screening, which creates a lot of frustration among candidates about having to go through irrelevant screening assessments.

The main reason we started Adaface is that traditional pre-employment assessment platforms are not a fair way for companies to evaluate candidates. At Adaface, our mission is to help companies find great candidates by assessing on-the-job skills required for a role.

Why we started Adaface ->
Reason #3

Non-googleable questions

We have a very high focus on the quality of questions that test for on-the-job skills. Every question is non-googleable and we have a very high bar for the level of subject matter experts we onboard to create these questions. We have crawlers to check if any of the questions are leaked online. If/ when a question gets leaked, we get an alert. We change the question for you & let you know.

Dessa är bara ett litet urval från vårt bibliotek med 10 000+ frågor. De faktiska frågorna om detta Error Checking Test kommer att vara icke-googleable.

🧐 Question

Medium

Email Review
Communication
Proofreading
Solve
You are an executive assistant tasked with proofreading an email before it's sent to a potential client. Here's the draft:
 image
Which of the following corrections should be made to this email?
A: Change "apprecaite" to "appreciate"
B: Change "optimizes" to "optimize"
C: Change "hesistate" to "hesitate"
D: Changes A and B
E: Changes B and C
F: Changes C and A
G: Changes A, B and C
H: No changes necessary

Medium

Health Report Scrutiny
Data Analysis
Solve
You are a public health officer reviewing a report on a recent outbreak of a rare disease in a small town. The report includes the following data:

- The outbreak started on June 1, 2023.
- The peak of the outbreak occurred in mid-July, with over 100 new cases daily.
- The outbreak was controlled by early August 2023.
- A total of 1,250 cases were reported.

However, in the section on patient demographics, the report states, "Of the 1,350 patients affected, 65% were adults (18-64), 20% were seniors (65 and above), and 15% were children (below 18)."

What is the discrepancy in the report?
A: The timeline of the outbreak is inconsistent.
B: The peak of the outbreak is misstated.
C: The total number of reported cases doesn't match with the patient demographics data.
D: The age groups for the demographics are incorrect.
E: No discrepancy was found in the report.

Easy

Tech Report Reassessment
Data Analysis
Solve
You are a technology analyst reviewing a report on the performance of a new software update. The report includes the following details:

- The update was released in January 2023.
- It targeted to improve processing speed by 15%.
- User feedback surveys report an average satisfaction score of 4 out of 5.
- Out of the 1000 survey responses, 850 users rated their satisfaction with the update as 3 or below.

What is the discrepancy in the report?
A: The release date of the software update is incorrect.
B: The projected improvement in processing speed is overstated.
C: The average user satisfaction score contradicts the findings of the user feedback survey.
D: The number of survey responses is incorrectly stated.
E: No discrepancy was found in the report.
🧐 Question🔧 Skill

Medium

Email Review
Communication
Proofreading
2 mins
Error Checking
Solve

Medium

Health Report Scrutiny
Data Analysis
2 mins
Error Checking
Solve

Easy

Tech Report Reassessment
Data Analysis
2 mins
Error Checking
Solve
🧐 Question🔧 Skill💪 Difficulty⌛ Time
Email Review
Communication
Proofreading
Error Checking
Medium2 mins
Solve
Health Report Scrutiny
Data Analysis
Error Checking
Medium2 mins
Solve
Tech Report Reassessment
Data Analysis
Error Checking
Easy2 mins
Solve
Reason #4

1200+ customers in 75 countries

customers in 75 countries
Brandon

Med AdaFace kunde vi optimera vår första screeningprocess med upp till 75%, vilket frigör dyrbar tid för både anställningschefer och vårt Talent Acquisition Team lika!


Brandon Lee, Folkchef, Love, Bonito

Reason #5

Designed for elimination, not selection

The most important thing while implementing the pre-employment Error Checking Test in your hiring process is that it is an elimination tool, not a selection tool. In other words: you want to use the test to eliminate the candidates who do poorly on the test, not to select the candidates who come out at the top. While they are super valuable, pre-employment tests do not paint the entire picture of a candidate’s abilities, knowledge, and motivations. Multiple easy questions are more predictive of a candidate's ability than fewer hard questions. Harder questions are often "trick" based questions, which do not provide any meaningful signal about the candidate's skillset.

Reason #6

1 click candidate invites

Email invites: You can send candidates an email invite to the Error Checking Test from your dashboard by entering their email address.

Public link: You can create a public link for each test that you can share with candidates.

API or integrations: You can invite candidates directly from your ATS by using our pre-built integrations with popular ATS systems or building a custom integration with your in-house ATS.

invite candidates
Reason #7

Detailed scorecards & benchmarks

Reason #8

High completion rate

Adaface tests are conversational, low-stress, and take just 25-40 mins to complete.

This is why Adaface has the highest test-completion rate (86%), which is more than 2x better than traditional assessments.

test completion rate
Reason #9

Advanced Proctoring


What topics are covered in the Error Checking Test?

Upptäcka skrivfel
Fokustest
Verifierande data
Exakt matchning
Korrekturläsning
Identifiera misstag
Kontrollera informationens konsistens
Identifiera skillnader
Filtreringsinformation
Singapore government logo

Anställningscheferna ansåg att de genom de tekniska frågor som de ställde under panelintervjuerna kunde berätta vilka kandidater som hade bättre poäng och differentierade med dem som inte gjorde så bra. Dom är mycket nöjd med kvaliteten på kandidater som är kortlistade med AdaFace -screening.


85%
minskning av screeningstiden

Error Checking Test FAQs

Kan jag kombinera flera färdigheter till en anpassad bedömning?

Ja absolut. Anpassade bedömningar ställs in baserat på din arbetsbeskrivning och kommer att innehålla frågor om alla måste-ha färdigheter du anger.

Har du några anti-cheating eller proctoring-funktioner på plats?

Vi har följande anti-cheating-funktioner på plats:

 • Icke-Googleable-frågor
 • IP -proctoring
 • webbproctoring
 • webbkamera proctoring
 • Detektion av plagiering
 • säker webbläsare

Läs mer om proctoring -funktionerna.

Hur tolkar jag testresultat?

Det främsta att tänka på är att en bedömning är ett eliminationsverktyg, inte ett urvalsverktyg. En kompetensbedömning är optimerad för att hjälpa dig att eliminera kandidater som inte är tekniskt kvalificerade för rollen, den är inte optimerad för att hjälpa dig hitta den bästa kandidaten för rollen. Så det ideala sättet att använda en bedömning är att bestämma en tröskelpoäng (vanligtvis 55%, vi hjälper dig att jämföra) och bjuda in alla kandidater som gör poäng över tröskeln för nästa intervjurundor.

Vilken erfarenhetsnivå kan jag använda detta test för?

Varje AdaFace -bedömning anpassas till din arbetsbeskrivning/ idealisk kandidatperson (våra ämnesexperter kommer att välja rätt frågor för din bedömning från vårt bibliotek med 10000+ frågor). Denna bedömning kan anpassas för alla erfarenhetsnivåer.

Får varje kandidat samma frågor?

Ja, det gör det mycket lättare för dig att jämföra kandidater. Alternativ för MCQ -frågor och ordningen på frågor randomiseras. Vi har anti-cheating/proctoring -funktioner på plats. I vår företagsplan har vi också möjlighet att skapa flera versioner av samma bedömning med frågor om liknande svårighetsnivåer.

Jag är kandidat. Kan jag prova ett träningstest?

Nej. Tyvärr stöder vi inte övningstester just nu. Du kan dock använda våra exempelfrågor för övning.

Vad är kostnaden för att använda detta test?

Du kan kolla in våra prisplaner.

Kan jag få en gratis provperiod?

Plattformen är helt självbetjänande, så här är ett sätt att gå vidare:

 • Du kan registrera dig gratis för att få en känsla för hur det fungerar.
 • Den kostnadsfria provperioden inkluderar en provbedömning (Java/JavaScript) som du hittar i din instrumentpanel när du registrerar dig. Du kan använda den för att granska kvaliteten på frågorna och kandidaternas upplevelse av ett konversationstest på Adaface.
 • För att granska kvaliteten på frågorna kan du också granska våra offentliga frågor för 50+ färdigheter här.
 • När du är övertygad om att du vill testa det med riktiga bedömningar och kandidater kan du välja en plan enligt dina krav.

Jag flyttade precis till en betald plan. Hur kan jag begära en anpassad bedömning?

Här är en snabbguide om hur man begär en anpassad bedömning på Adaface.

customers across world
Join 1200+ companies in 75+ countries.
Prova det mest kandidatvänliga utvärderingsverktyget idag.
g2 badges
Ready to use the Adaface Error Checking Test?
Ready to use the Adaface Error Checking Test?
chatta med oss
logo
40 min tests.
No trick questions.
Accurate shortlisting.
Villkor Integritet Förtroende

🌎 Välj ditt språk

English Norsk Dansk Deutsche Nederlands Svenska Français Español Chinese (简体中文) Italiano Japanese (日本語) Polskie Português Russian (русский)
ada
Ada
● Online
Previous
Score: NA
Next
✖️