Search Adaface test library by skills or roles
⌘ K

Datatolkningstest

The pre-employment data interpretation test evaluates a candidate's ability to analyze complex data, extract meaningful insights and structure observations from multiple data sources like tables, charts and graphs.

Anpassad baserat på:

 • Erfarenhet/ svårighetsnivå
 • Flera färdigheter i 1 bedömning
 • Jobbbeskrivning/ rollkrav

Täckta ämnen:

Reading data
Drawing inferences
Graphs
Charts
Tables
Maths
Se hela listan
Singapore government logo

Anställningscheferna ansåg att de genom de tekniska frågorna som de ställde under panelintervjuerna kunde berätta vilka kandidater som hade bättre poäng och differentierade med dem som inte gjorde så bra. Dom är mycket nöjd med kvaliteten på kandidater som är kortlistade med AdaFace -screening.


Personalchef

Singapore regering

85%
minskning av screeningstiden

Sample Data Interpretation Test Questions

Dessa är bara ett litet urval från vårt bibliotek med 10 000+ frågor. De faktiska frågorna om detta Data Interpretation Test kommer att vara icke-googleable.

🧐 Fråga🔧 Skicklighet💪 Svårighet⌛ Tid
Dividends
Consider the following line chart which shows the money invested by a company in production each year and the sales made by the company each year. If the pie chart shows the shareholding pattern of the company and the company gives 10% of the profit as dividends to its share holders then what is the average dividend received by retail investors from 2000 to 2004?
 image
 image

Options:

 • 3/8 (crores)
 • 5/8 (crores)
 • 2/8 (crores)
 • 6/8 (crores)
 • 7/8 (crores)
 • 1/8 (crores)
Line Charts
DatatolkningMedium3 min
Median
 Consider the following line chart which shows the sales of five different companies from 2000 to 2009. Which of the following companies has the maximum percentage increase in the median from 2000 to 2004 and 2005 to 2009.
 image

Options:

 • P
 • Q
 • R
 • S
 • T
 • P and R
 • Q and T
 • S and T
 • P and S
Percentages median
DatatolkningMedium3 min

How to use the Adaface Data Interpretation Test

Börja visa kandidater inom några minuter med Ready-to-go Data Interpretation Test

1. Välj det lämpligaste testet för din roll

2. Börja bjuda in kandidater att slutföra bedömningen

3. Få realtidmeddelanden och kortlista de bästa kandidaterna

Anpassa Adaface Data Interpretation Test Enligt din arbetsbeskrivning

1. Få en anpassad bedömning från vårt bibliotek med 500+ färdigheter inom 48 timmar

2. Börja bjuda in kandidater att slutföra bedömningen

3. Få realtidmeddelanden och kortlista de bästa kandidaterna

Adaface Data Interpretation Test litar på företag över hela världen

amazon
PayPal
Morgan Stanley
Adidas
SG Government
Neilsen
UCLA
Ernst and Young
Microsoft
WeWork
Bosch
Optimum Solutions
SAP
Doubtnut
Deloitte
HCL
FusionCharts
United Nations
Sokrati
Love Bonito
ZiMetrics
MTM

About the Adaface Data Interpretation Assessment Test

Utvärdera datatolkning och färdighetsfärdigheter med AdaFace -färdighetsbedömningsplattformen som drivs av en intelligent chatbot

Ämnen:

Läsdata
Ritningsslutningar
Grafer
Diagram
Bord
Matte
Regressionsanalys
Databehandling
Förutsägelseanalys
Föreskrivande analys
Kohortanalys
Procentsats
Proportion
Vinst förlust

Rekommenderade roller:

Datavetare
Dataanalytiker
Forskningsanalytiker
Lead –Data -analytiker
Associerad dataanalytiker
Dataanalytiker specialist
Affärsanalytiker
Finansiell analytiker
Försäljningsanalytiker
Investeringsanalytiker
Forskningschefer

Varför du ska använda denna datatolkning online -test

Datatolkningen online -test hjälper rekryterare och anställningschefer att identifiera kvalificerade kandidater från en pool av CV och hjälper till att fatta objektiva anställningsbeslut. Det minskar den administrativa omkostnaderna för att intervjua för många kandidater och sparar dyr tekniktid genom att filtrera bort okvalificerade kandidater.

AdaFace Data -tolkningstestkandidater för de typiska DI -färdigheter som rekryterare letar efter i en kandidat:

 • Grundläggande förståelse för databehandling och dataanalys
 • Möjlighet att spåra mönster eller trender i en given datauppsättning
 • Kompetens med olika typer av diagramdata och informationsuttag

De insikter som genereras från denna bedömning kan användas av rekryterare och anställa chefer för att identifiera de bästa kandidaterna för rollen. Anti-cheating-funktioner gör att du kan vara bekväm med att göra bedömningar online. Datatolkningen online -test är idealiskt för att hjälpa rekryterare att identifiera vilka kandidater som har de tekniska färdigheterna att göra bra på jobbet.

Om datatolkning

Datatolkning är processen att korrekt extrahera, analysera meningsfull information eller data från de olika datakällorna som diagram, tabeller, grafer osv. Och anländer till en relevant logisk slutsats.

Vilka är de olika datatolkningsmetoderna?

Olika DI -metoder används av analytiker för att hjälpa människor att känna till numeriska data som har samlats in, analyserats och presenterats. Det finns två huvudsakliga sätt på vilka datatolkning kan göras:

 • Kvantitativa metoder
 • Kvalitativa metoder

Kvantitativa metoder:

Den kvantitativa datatolkningsmetoden används för att analysera numeriska data. Denna datatyp innehåller nummer och analyseras därför med användning av siffror och inte texter.

De statistiska metoderna som används för att analysera kvantitativa data är:

 • Mean
 • Standardavvikelse
 • Frekvensfördelning
 • Regressionsanalys
 • Kohortanalys
 • Förutsägbar och receptbelagd analys

Kvalitativa metoder:

Den kvalitativa datatolkningsmetoden används för att analysera kategoriska data. Denna metod använder texter, snarare än nummer eller mönster för att beskriva data.

Distribution av testresultat

The actual score distribution will vary based on your candidate pipeline quality, but you should typically expect ~20% of the candidates to do well on Adaface assessments.

Poängfördelningen för våra bedömningar följer den normala kurvan. Detta är en bra teckenstandardiserade tester som SAT och GRE följer normalfördelningen (klockkurva).

Status quo -bedömningar har vanligtvis exakt motsatsen till klockkurvan (för många kandidater närmar sig 0, för många kandidater närmar sig 100 och för få kandidater i mitten). Detta beror vanligtvis på att de fokuserar på teoretiska frågor eller trickfrågor, som är mycket binära i naturen- antingen vet du tricket/ teorin eller så gör du inte.

Hur AdaFace är annorlunda

Behållare samtalsbedömningar återspeglar färdigheter på jobbet och ser en avslutningsgrad på 86% jämfört med ~ 50% för traditionella utvärderingsplattformar.

Gammal

Traditionella tester

Teoretiska frågor/ pussel

Känns som ett test

Utvärderingar i en storlek

😞
Anställa
Veckor/månader

NYTT SÄTT

Adaface -bedömningar

Frågor för färdigheter på jobbet

Samtals-

Anpassat
bedömningar

😀️
Anställa
Dagar

Data Interpretation Test FAQs

Vilken typ av frågor inkluderar datatolkningstestet?

Datatolkningen före anställningstestet består av scenariebaserade frågor som kräver att kandidaterna ska:

 • Analysera numeriska data
 • Förstå den givna informationen (från tabeller, grafer och diagram)
 • Beräkna värden med matematiska färdigheter
 • rita slutsatser från data
 • Identifiera när tillhandahållna data inte är tillräckliga för att dra en viss slutsats
 • Upprätta korrelationer genom att undersöka förhållanden mellan datapunkter

Vad är en anpassad bedömning?

Varje roll är annorlunda och kräver en anpassad bedömning för att identifiera toppkandidater effektivt. AdaFace ämnesexperter förstår dina arbetsbeskrivning/ rollkrav och väljer de mest relevanta frågorna från vårt bibliotek med 10000+ frågor för att skapa en teknisk bedömning som hjälper dig att hitta de kvalificerade kandidaterna i din kandidatpipeline snabbt. Alla anpassade bedömningar inrättas baserat på arbetsbeskrivningen, rollkraven, måste-ha färdigheter, erfarenhetsnivå och lönesortiment inom högst 48 timmar och du får ett e-postmeddelande när det går live.

Kolla in en provbedömning här (inget kreditkort krävs).

Kan jag kombinera flera färdigheter till en anpassad bedömning?

Ja absolut. Anpassade bedömningar ställs in baserat på din arbetsbeskrivning och kommer att innehålla frågor om alla måste-ha färdigheter du anger.

Hur skiljer sig AdaFace från andra utvärderingsverktyg?

Vi tror att status quo -tekniska utvärderingsplattformar inte är ett rättvist sätt för företag att utvärdera ingenjörer eftersom de fokuserar på trickfrågor/ pussel/ nischalgoritmer. Vi började AdaFace för att hjälpa företag att hitta bra ingenjörer genom att bedöma färdigheter på arbetsplatsen som krävs för en roll. Läs mer om Varför vi började AdaFace.

Här är vad som är annorlunda med AdaFace:

-Högkvalitativa frågor som inte är googleable som testar för färdigheter på jobbet i motsats till teoretisk kunskap.

 • En vänlig samtalsbedömning med en chatbot, istället för att skicka ett "test" till en kandidat. Detta innebär en högre färdigställande. AdaFACE-bedömningar (86% kandidatens slutföringsgrad), i motsats till traditionella tester (40-50% kandidatens slutförande)
 • Anpassade bedömningar för 700+ färdigheter på olika erfarenhetsnivåer.

Har du några anti-cheating eller proctoring-funktioner på plats?

Vi har följande anti-cheating-funktioner på plats:

 • webbproctoring
 • webbkamera proctoring
 • Plageirism Detection
 • Icke-Googleable-frågor
 • säker webbläsare

Läs mer om proctoring -funktionerna.

Hur tolkar jag testresultat?

Det främsta att tänka på är att en bedömning är ett eliminationsverktyg, inte ett urvalsverktyg. En kompetensbedömning är optimerad för att hjälpa dig att eliminera kandidater som inte är tekniskt kvalificerade för rollen, den är inte optimerad för att hjälpa dig hitta den bästa kandidaten för rollen. Så det ideala sättet att använda en bedömning är att bestämma en tröskelpoäng (vanligtvis 55%, vi hjälper dig att jämföra) och bjuda in alla kandidater som gör poäng över tröskeln för nästa intervjurundor.

Vilken erfarenhetsnivå kan jag använda detta test för?

Varje AdaFace -bedömning anpassas till din arbetsbeskrivning/ idealisk kandidatperson (våra ämnesexperter kommer att välja rätt frågor för din bedömning från vårt bibliotek med 10000+ frågor). Denna bedömning kan anpassas för alla erfarenhetsnivåer.

Får varje kandidat samma frågor?

Ja, det gör det mycket lättare för dig att jämföra kandidater. Alternativ för MCQ -frågor och ordningen på frågor randomiseras. Vi har anti-cheating/proctoring -funktioner på plats. I vår företagsplan har vi också möjlighet att skapa flera versioner av samma bedömning med frågor om liknande svårighetsnivåer.

Jag är kandidat. Kan jag prova ett träningstest?

Nej. Tyvärr stöder vi inte övningstester just nu. Du kan dock använda våra exempelfrågor för övning.

Vad är kostnaden för att använda detta test?

Du kan kolla in våra prisplaner.

Kan jag få en gratis provperiod?

Plattformen är helt självbetjänande, så här är ett sätt att gå vidare:

 • Du kan registrera dig gratis för att få en känsla för hur det fungerar.
 • Den kostnadsfria provperioden inkluderar en provbedömning (Java/JavaScript) som du hittar i din instrumentpanel när du registrerar dig. Du kan använda den för att granska kvaliteten på frågorna och kandidaternas upplevelse av ett konversationstest på Adaface.
 • För att granska kvaliteten på frågorna kan du också granska våra offentliga frågor för 50+ färdigheter här.
 • När du är övertygad om att du vill testa det med riktiga bedömningar och kandidater kan du välja en plan enligt dina krav.

Jag flyttade precis till en betald plan. Hur kan jag begära en anpassad bedömning?

Här är en snabbguide om hur man begär en anpassad bedömning på Adaface.

Med AdaFace kunde vi optimera vår första screeningprocess med upp till 75%, vilket frigör dyrbar tid för både anställningschefer och vårt Talent Acquisition -team!


Brandon Lee, Folkchef, Love, Bonito

hashtag image heart icon Brandon
Join 1200+ companies in 75+ countries.
Prova det mest kandidatvänliga utvärderingsverktyget idag.
Har några frågor om AdaFace Data Interpretation Test?
Har några frågor om AdaFace Data Interpretation Test?
chatta med oss ✨
Villkor Integritet Förtroende