Search test library by skills or roles
⌘ K

About the test:

The data interpretation test evaluates a candidate's ability to analyze complex data, extract meaningful insights and structure observations from multiple data sources like tables, charts and graphs.

Covered skills:

 • Reading data
 • Graphs
 • Drawing inferences
 • Charts
See all covered skills

9 reasons why
9 reasons why

Adaface Data Interpretation Assessment is the most accurate way to shortlist Data AnalystsReason #1

Tests for on-the-job skills

Datatolkningen online -test hjälper rekryterare och anställningschefer att identifiera kvalificerade kandidater från en pool av CV och hjälper till att fatta objektiva anställningsbeslut. Det minskar den administrativa omkostnaderna för att intervjua för många kandidater och sparar dyr tekniktid genom att filtrera bort okvalificerade kandidater.

AdaFace Data -tolkningsfärdigheter Testskärmar Kandidater för de typiska DI -färdigheterna Rekryterare letar efter i en kandidat:

 • Grundläggande förståelse för databehandling och dataanalys
 • Möjlighet att spåra mönster eller trender i en given datauppsättning
 • Kompetens med olika typer av diagramdata och information om information

De insikter som genereras från denna bedömning kan användas av rekryterare och anställa chefer för att identifiera de bästa kandidaterna för rollen. Anti-cheating-funktioner gör att du kan vara bekväm med att göra bedömningar online. Datatolkningen online -test är idealiskt för att hjälpa rekryterare att identifiera vilka kandidater som har de tekniska färdigheterna att göra bra på jobbet.

Reason #2

No trick questions

no trick questions

Traditional assessment tools use trick questions and puzzles for the screening, which creates a lot of frustration among candidates about having to go through irrelevant screening assessments.

The main reason we started Adaface is that traditional pre-employment assessment platforms are not a fair way for companies to evaluate candidates. At Adaface, our mission is to help companies find great candidates by assessing on-the-job skills required for a role.

Why we started Adaface ->
Reason #3

Non-googleable questions

We have a very high focus on the quality of questions that test for on-the-job skills. Every question is non-googleable and we have a very high bar for the level of subject matter experts we onboard to create these questions. We have crawlers to check if any of the questions are leaked online. If/ when a question gets leaked, we get an alert. We change the question for you & let you know.

Dessa är bara ett litet urval från vårt bibliotek med 10 000+ frågor. De faktiska frågorna om detta Data Interpretation Assessment kommer att vara icke-googleable.

🧐 Question

Medium

Dividends
Line Charts
Solve
Consider the following line chart which shows the money invested by a company in production each year and the sales made by the company each year. If the pie chart shows the shareholding pattern of the company and the company gives 10% of the profit as dividends to its share holders then what is the average dividend received by retail investors from 2000 to 2004?
 image
 image

Medium

Laptop Brands
Missing data
Solve
Given below is the list of laptop brands and their details in which some data is missing. If the cost price of Dell is 3/5 of the cost price of Lenovo, then what will be the %profit of Dell?
 image

Medium

Median
Percentages
median
Solve
 Consider the following line chart which shows the sales of five different companies from 2000 to 2009. Which of the following companies has the maximum percentage increase in the median from 2000 to 2004 and 2005 to 2009.
 image
🧐 Question🔧 Skill

Medium

Dividends
Line Charts
3 mins
Data Interpretation
Solve

Medium

Laptop Brands
Missing data
2 mins
Data Interpretation
Solve

Medium

Median
Percentages
median
3 mins
Data Interpretation
Solve
🧐 Question🔧 Skill💪 Difficulty⌛ Time
Dividends
Line Charts
Data Interpretation
Medium3 mins
Solve
Laptop Brands
Missing data
Data Interpretation
Medium2 mins
Solve
Median
Percentages
median
Data Interpretation
Medium3 mins
Solve
Reason #4

1200+ customers in 75 countries

customers in 75 countries
Brandon

Med AdaFace kunde vi optimera vår första screeningprocess med upp till 75%, vilket frigör dyrbar tid för både anställningschefer och vårt Talent Acquisition Team lika!


Brandon Lee, Folkchef, Love, Bonito

Reason #5

Designed for elimination, not selection

The most important thing while implementing the pre-employment Data Interpretation Assessment in your hiring process is that it is an elimination tool, not a selection tool. In other words: you want to use the test to eliminate the candidates who do poorly on the test, not to select the candidates who come out at the top. While they are super valuable, pre-employment tests do not paint the entire picture of a candidate’s abilities, knowledge, and motivations. Multiple easy questions are more predictive of a candidate's ability than fewer hard questions. Harder questions are often "trick" based questions, which do not provide any meaningful signal about the candidate's skillset.

Reason #6

1 click candidate invites

Email invites: You can send candidates an email invite to the Data Interpretation Assessment from your dashboard by entering their email address.

Public link: You can create a public link for each test that you can share with candidates.

API or integrations: You can invite candidates directly from your ATS by using our pre-built integrations with popular ATS systems or building a custom integration with your in-house ATS.

invite candidates
Reason #7

Detailed scorecards & benchmarks

Reason #8

High completion rate

Adaface tests are conversational, low-stress, and take just 25-40 mins to complete.

This is why Adaface has the highest test-completion rate (86%), which is more than 2x better than traditional assessments.

test completion rate
Reason #9

Advanced Proctoring


Om datatolkning

Datatolkning är processen att korrekt extrahera, analysera meningsfull information eller data från de olika datakällorna som diagram, tabeller, grafer osv. Och anländer till en relevant logisk slutsats.

Vilka är de olika datatolkningsmetoderna?

Olika DI -metoder används av analytiker för att hjälpa människor att känna till numeriska data som har samlats in, analyserats och presenterats. Det finns två huvudsakliga sätt på vilka datatolkning kan göras:

 • Kvantitativa metoder
 • Kvalitativa metoder

Kvantitativa metoder:

Den kvantitativa datatolkningsmetoden används för att analysera numeriska data. Denna datatyp innehåller nummer och analyseras därför med användning av siffror och inte texter.

De statistiska metoderna som används för att analysera kvantitativa data är:

 • Mean
 • Standardavvikelse
 • Frekvensfördelning
 • Regressionsanalys
 • Kohortanalys
 • Förutsägbar och receptbelagd analys

Kvalitativa metoder:

Den kvalitativa datatolkningsmetoden används för att analysera kategoriska data. Denna metod använder texter, snarare än nummer eller mönster för att beskriva data.

What roles can I use the Data Interpretation Assessment for?

 • Data Analyst
 • Research Analyst
 • Lead –Data Analyst
 • Associate data analyst
 • Data analyst specialist
 • Business Analyst
 • Financial Analyst
 • Sales Analyst
 • Investment Analyst
 • Research Managers

What topics are covered in the Data Interpretation Assessment?

Läsdata
Ritningsslutningar
Grafer
Diagram
Bord
Matte
Regressionsanalys
Databehandling
Förutsägelseanalys
Föreskrivande analys
Kohortanalys
Procentsats
Proportion
Vinst förlust
Singapore government logo

Anställningscheferna ansåg att de genom de tekniska frågor som de ställde under panelintervjuerna kunde berätta vilka kandidater som hade bättre poäng och differentierade med dem som inte gjorde så bra. Dom är mycket nöjd med kvaliteten på kandidater som är kortlistade med AdaFace -screening.


85%
minskning av screeningstiden

Data Interpretation Test FAQs

Vad är datatolkningstest?

Datatolkningstestet utvärderar kandidaternas förmåga att tolka data som presenteras i form av tabeller, grafer och diagram. Denna bedömning före anställning kan användas av rekryterare för att identifiera vilka kandidater som har uppgifterna och färdigheterna att göra bra på jobbet.

Vilken typ av frågor inkluderar datatolkningstestet?

Datatolkningen före anställningstestet består av scenariebaserade frågor som kräver att kandidaterna ska:

 • Analysera numeriska data
 • Förstå den givna informationen (från tabeller, grafer och diagram)
 • Beräkna värden med matematiska färdigheter
 • rita slutsatser från data
 • Identifiera när tillhandahållna data inte är tillräckliga för att dra en viss slutsats
 • Upprätta korrelationer genom att undersöka förhållanden mellan datapunkter

Kan jag kombinera datatolkningstestet med ett lämplighetstest?

Ja, du kan få ett anpassat test som inkluderar datatolkningstestet och lämplighetstestet (logiskt resonemang, numeriskt resonemang, abstrakt resonemang, rumslig resonemang osv.).

Kan jag kombinera flera färdigheter till en anpassad bedömning?

Ja absolut. Anpassade bedömningar ställs in baserat på din arbetsbeskrivning och kommer att innehålla frågor om alla måste-ha färdigheter du anger.

Har du några anti-cheating eller proctoring-funktioner på plats?

Vi har följande anti-cheating-funktioner på plats:

 • Icke-Googleable-frågor
 • IP -proctoring
 • webbproctoring
 • webbkamera proctoring
 • Detektion av plagiering
 • säker webbläsare

Läs mer om proctoring -funktionerna.

Hur tolkar jag testresultat?

Det främsta att tänka på är att en bedömning är ett eliminationsverktyg, inte ett urvalsverktyg. En kompetensbedömning är optimerad för att hjälpa dig att eliminera kandidater som inte är tekniskt kvalificerade för rollen, den är inte optimerad för att hjälpa dig hitta den bästa kandidaten för rollen. Så det ideala sättet att använda en bedömning är att bestämma en tröskelpoäng (vanligtvis 55%, vi hjälper dig att jämföra) och bjuda in alla kandidater som gör poäng över tröskeln för nästa intervjurundor.

Vilken erfarenhetsnivå kan jag använda detta test för?

Varje AdaFace -bedömning anpassas till din arbetsbeskrivning/ idealisk kandidatperson (våra ämnesexperter kommer att välja rätt frågor för din bedömning från vårt bibliotek med 10000+ frågor). Denna bedömning kan anpassas för alla erfarenhetsnivåer.

Får varje kandidat samma frågor?

Ja, det gör det mycket lättare för dig att jämföra kandidater. Alternativ för MCQ -frågor och ordningen på frågor randomiseras. Vi har anti-cheating/proctoring -funktioner på plats. I vår företagsplan har vi också möjlighet att skapa flera versioner av samma bedömning med frågor om liknande svårighetsnivåer.

Jag är kandidat. Kan jag prova ett träningstest?

Nej. Tyvärr stöder vi inte övningstester just nu. Du kan dock använda våra exempelfrågor för övning.

Vad är kostnaden för att använda detta test?

Du kan kolla in våra prisplaner.

Kan jag få en gratis provperiod?

Plattformen är helt självbetjänande, så här är ett sätt att gå vidare:

 • Du kan registrera dig gratis för att få en känsla för hur det fungerar.
 • Den kostnadsfria provperioden inkluderar en provbedömning (Java/JavaScript) som du hittar i din instrumentpanel när du registrerar dig. Du kan använda den för att granska kvaliteten på frågorna och kandidaternas upplevelse av ett konversationstest på Adaface.
 • För att granska kvaliteten på frågorna kan du också granska våra offentliga frågor för 50+ färdigheter här.
 • När du är övertygad om att du vill testa det med riktiga bedömningar och kandidater kan du välja en plan enligt dina krav.

Jag flyttade precis till en betald plan. Hur kan jag begära en anpassad bedömning?

Här är en snabbguide om hur man begär en anpassad bedömning på Adaface.

customers across world
Join 1200+ companies in 75+ countries.
Prova det mest kandidatvänliga utvärderingsverktyget idag.
g2 badges
Ready to use the Adaface Data Interpretation Assessment?
Ready to use the Adaface Data Interpretation Assessment?
chatta med oss
logo
40 min tests.
No trick questions.
Accurate shortlisting.
Villkor Integritet Förtroende

🌎 Välj ditt språk

English Norsk Dansk Deutsche Nederlands Svenska Français Español Chinese (简体中文) Italiano Japanese (日本語) Polskie Português Russian (русский)
ada
Ada
● Online
Previous
Score: NA
Next
✖️