Search test library by skills or roles
⌘ K

About the test:

Datakunskapstestet utvärderar en kandidats kunskap och kunskaper i olika datorrelaterade ämnen, inklusive Linux, Excel, System Administration, Typing, Data Entry, Scripting och HTML/CSS.

Covered skills:

 • Datorkompetens
 • Skriver
 • Utmärkt
 • Datainmatning

Try practice test
9 reasons why
9 reasons why

Adaface Computer Literacy Assessment Test is the most accurate way to shortlist MjukvaruutvecklaresReason #1

Tests for on-the-job skills

The Computer Literacy Test helps recruiters and hiring managers identify qualified candidates from a pool of resumes, and helps in taking objective hiring decisions. It reduces the administrative overhead of interviewing too many candidates and saves time by filtering out unqualified candidates at the first step of the hiring process.

The test screens for the following skills that hiring managers look for in candidates:

 • Förmåga att navigera och använda datorapplikationer effektivt
 • Kunskaper i att använda Excel för dataanalys och manipulation
 • Exakta och snabba skrivfärdigheter
 • Förmåga att ange data exakt och snabbt
 • Kunskap om grundläggande datorhårdvaru- och mjukvarukomponenter
 • Förståelse för datasäkerhet och datasekretess
 • Kännedom om vanliga datorprogram och deras funktioner
 • Kunskaper i att använda genvägar och snabbtangenter för att öka produktiviteten
 • Möjlighet att felsöka vanliga datorproblem
 • Förståelse för grundläggande nätverkskoncept
 • Möjlighet att skapa och formatera dokument med hjälp av ordbehandlingsprogramvara
 • Grundläggande förståelse för datorprogrammeringskoncept
 • Kunskap om e -postetikett och effektiv kommunikation genom digitala medel
 • Medvetenhet om online -samarbetsverktyg och deras funktionaliteter
 • Förståelse för molnberäkning och fillagring
Reason #2

No trick questions

no trick questions

Traditional assessment tools use trick questions and puzzles for the screening, which creates a lot of frustration among candidates about having to go through irrelevant screening assessments.

View sample questions

The main reason we started Adaface is that traditional pre-employment assessment platforms are not a fair way for companies to evaluate candidates. At Adaface, our mission is to help companies find great candidates by assessing on-the-job skills required for a role.

Why we started Adaface
Try practice test
Reason #3

Non-googleable questions

We have a very high focus on the quality of questions that test for on-the-job skills. Every question is non-googleable and we have a very high bar for the level of subject matter experts we onboard to create these questions. We have crawlers to check if any of the questions are leaked online. If/ when a question gets leaked, we get an alert. We change the question for you & let you know.

How we design questions
Reason #4

1200+ customers in 75 countries

customers in 75 countries
Brandon

Med Adaface kunde vi optimera vår initiala screeningprocess med uppemot 75 %, vilket frigjorde dyrbar tid för både anställande chefer och vårt team för att förvärva talang!


Brandon Lee, Chef för människor, Love, Bonito

Try practice test
Reason #5

Designed for elimination, not selection

The most important thing while implementing the pre-employment Datakunskapstest in your hiring process is that it is an elimination tool, not a selection tool. In other words: you want to use the test to eliminate the candidates who do poorly on the test, not to select the candidates who come out at the top. While they are super valuable, pre-employment tests do not paint the entire picture of a candidate’s abilities, knowledge, and motivations. Multiple easy questions are more predictive of a candidate's ability than fewer hard questions. Harder questions are often "trick" based questions, which do not provide any meaningful signal about the candidate's skillset.

Science behind Adaface tests
Reason #6

1 click candidate invites

Email invites: You can send candidates an email invite to the Datakunskapstest from your dashboard by entering their email address.

Public link: You can create a public link for each test that you can share with candidates.

API or integrations: You can invite candidates directly from your ATS by using our pre-built integrations with popular ATS systems or building a custom integration with your in-house ATS.

invite candidates
Reason #7

Detailed scorecards & benchmarks

Visa exempelskort
Try practice test
Reason #8

High completion rate

Adaface tests are conversational, low-stress, and take just 25-40 mins to complete.

This is why Adaface has the highest test-completion rate (86%), which is more than 2x better than traditional assessments.

test completion rate
Reason #9

Advanced Proctoring


Learn more

About the Computer Literacy Online Test

Why you should use Pre-employment Computer Literacy Test?

The Datakunskapstest makes use of scenario-based questions to test for on-the-job skills as opposed to theoretical knowledge, ensuring that candidates who do well on this screening test have the relavant skills. The questions are designed to covered following on-the-job aspects:

 • Förstå grundläggande datorhårdvaru- och mjukvarukomponenter
 • Kunskaper i att använda Microsoft Excel för dataanalys och manipulation
 • Förmåga att effektivt navigera och använda datorsystem och applikationer
 • Bekanta med att skriva tekniker och noggrannhet i att skriva hastighet
 • Kunskap om bästa praxis för datainmatning och noggrannhet i datainmatning
 • Starka problemlösningsförmågor för felsökning av datorrelaterade problem
 • Erfarenhet av att använda kalkylfunktioner och formler
 • Kunskaper i hantering och organisering av filer och mappar
 • Förståelse för datasäkerhetspraxis och åtgärder
 • Möjlighet att skapa och redigera professionella dokument med hjälp av ordbehandlingsprogramvara

Once the test is sent to a candidate, the candidate receives a link in email to take the test. For each candidate, you will receive a detailed report with skills breakdown and benchmarks to shortlist the top candidates from your pool.

What topics are covered in the Computer Literacy Test?

 • datorkunskap

  datorkunskap hänvisar till den grundläggande kunskapen och förståelsen för datorer, inklusive deras funktioner, operativsystem och mjukvaruapplikationer. Denna färdighet mäts i testet för att säkerställa att kandidater har den grundläggande kunskapen som krävs för att navigera och utnyttja datorsystem effektivt, vilket är viktigt på många moderna arbetsplatser.

 • Excel

  Excel är en en Kalkylbladsprogram utvecklat av Microsoft som gör det möjligt för användare att utföra beräkningar, analysera data och skapa visuella representationer av information. Denna färdighet mäts i testet eftersom Excel-kompetens är mycket eftertraktad i olika jobbroller, särskilt de som involverar dataanalys, finansiell modellering och projektledning.

 • skrivning

  skrivande hänvisningar till förmågan att mata in text på ett tangentbord exakt och effektivt. I samband med testet hjälper mätningskunskaper att bedöma en kandidats hastighet och noggrannhet vid att ange information, vilket är avgörande i uppgifter som involverar datainmatning, skapande av innehåll och kommunikation genom digitala plattformar.

 • Full list of covered topics

  The actual topics of the questions in the final test will depend on your job description and requirements. However, here's a list of topics you can expect the questions for Datakunskapstest to be based on.

  Datorhårdvara
  Operativsystem
  Filhantering
  Internetnavigering
  webbläsare
  Sökmotorer
  E -post grunder
  Kalkylblad
  Formler och funktioner
  Diagram och grafer
  Dataanalys
  Datainmatningstekniker
  Skrivhastighet
  Noggrannhet i skrivning
  Tangentbordsgenvägar
  Musnavigering
  Kopiering och klistra in
  Datorsäkerhet
  Antivirus mjukvara
  Brandväggsskydd
  Felsökning av nätverk
  Data säkerhetskopiering och återhämtning
  Ordbehandlingsprogramvara
  Formateringsdokument
  Rubriker och sidfot
  Tabeller och listor
  Stavkontroll och grammatik
  Programmeringsspråk
  Variabler och datatyper
  Villkorade uttalanden
  Slingor och iterationer
  Felsökningstekniker
  Versionskontroll
  E -postetikett
  Netikett
  Online -samarbetsverktyg
  Fildelning och lagring
  Molnberäkningsfördelar
  Molnlagringsleverantörer
  Online säkerhet och integritet
  Phishing och skadlig medvetenhet
  Grunderna på sociala medier
  E-handel
  internetbank
  Digitalt medborgarskap
  Regler för integritet
  Ergonomi och hållning
  Multitasking -färdigheter
  Tidsplanering
  Online -forskning
  Presentationsprogramvara
  Designprinciper
  Datavisualisering
  Grundläggande programmeringskoncept
Try practice test

What roles can I use the Computer Literacy Test for?

 • Mjukvaruutvecklare
 • Databasadministratör
 • Systemadministratör
 • Dataanalytiker
 • Webbutvecklare
 • Teknisk supportspecialist
 • Kvalitetssäkringsingenjör
 • Affärsanalytiker
 • IT-chef
 • Nätverksadministratör

How is the Computer Literacy Test customized for senior candidates?

For intermediate/ experienced candidates, we customize the assessment questions to include advanced topics and increase the difficulty level of the questions. This might include adding questions on topics like

 • Erfarenhet av avancerade Excel -funktioner som pivottabeller och makron
 • Kunskap om databashantering och frågespråk
 • Kunskaper i att använda kortkommandon och snabbtangenter för att förbättra produktiviteten
 • Förståelse för nätverksanslutning och grundläggande felsökning
 • Erfarenhet av datavalidering och analys med hjälp av Excel -funktioner
 • Kunskap om internetbläddring och söktekniker
 • Bekanta med kalkylbladsautomation genom skript eller programmering
 • Möjlighet att effektivt kommunicera teknisk information till icke-tekniska användare
 • Erfarenhet av finansiell dataanalys och rapportering med Excel
 • Kunskaper i att utföra datainmatningsuppgifter med hög noggrannhet
Singapore government logo

De rekryterande cheferna upplevde att de genom de tekniska frågorna som de ställde under panelintervjuerna kunde berätta vilka kandidater som hade bättre poäng och särskiljde sig med de som inte fick lika bra poäng. Dom är mycket nöjd med kvaliteten på de kandidater som nominerades med Adaface-screeningen.


85%
minskning av screeningstiden

Computer Literacy Hiring Test Vanliga frågor

Kan jag kombinera flera färdigheter till en anpassad bedömning?

Ja absolut. Anpassade bedömningar ställs in baserat på din arbetsbeskrivning och kommer att innehålla frågor om alla måste-ha färdigheter du anger.

Har du några anti-cheating eller proctoring-funktioner på plats?

Vi har följande anti-cheating-funktioner på plats:

 • Icke-Googleable-frågor
 • IP -proctoring
 • webbproctoring
 • webbkamera proctoring
 • Detektion av plagiering
 • säker webbläsare

Läs mer om proctoring -funktionerna.

Hur tolkar jag testresultat?

Det främsta att tänka på är att en bedömning är ett eliminationsverktyg, inte ett urvalsverktyg. En kompetensbedömning är optimerad för att hjälpa dig att eliminera kandidater som inte är tekniskt kvalificerade för rollen, den är inte optimerad för att hjälpa dig hitta den bästa kandidaten för rollen. Så det ideala sättet att använda en bedömning är att bestämma en tröskelpoäng (vanligtvis 55%, vi hjälper dig att jämföra) och bjuda in alla kandidater som gör poäng över tröskeln för nästa intervjurundor.

Vilken erfarenhetsnivå kan jag använda detta test för?

Varje AdaFace -bedömning anpassas till din arbetsbeskrivning/ idealisk kandidatperson (våra ämnesexperter kommer att välja rätt frågor för din bedömning från vårt bibliotek med 10000+ frågor). Denna bedömning kan anpassas för alla erfarenhetsnivåer.

Får varje kandidat samma frågor?

Ja, det gör det mycket lättare för dig att jämföra kandidater. Alternativ för MCQ -frågor och ordningen på frågor randomiseras. Vi har anti-cheating/proctoring -funktioner på plats. I vår företagsplan har vi också möjlighet att skapa flera versioner av samma bedömning med frågor om liknande svårighetsnivåer.

Jag är kandidat. Kan jag prova ett träningstest?

Nej. Tyvärr stöder vi inte övningstester just nu. Du kan dock använda våra exempelfrågor för övning.

Vad är kostnaden för att använda detta test?

Du kan kolla in våra prisplaner.

Kan jag få en gratis provperiod?

Plattformen är helt självbetjänande, så här är ett sätt att gå vidare:

 • Du kan registrera dig gratis för att få en känsla för hur det fungerar.
 • Den kostnadsfria provperioden inkluderar en provbedömning (Java/JavaScript) som du hittar i din instrumentpanel när du registrerar dig. Du kan använda den för att granska kvaliteten på frågorna och kandidaternas upplevelse av ett konversationstest på Adaface.
 • För att granska kvaliteten på frågorna kan du också granska våra offentliga frågor för 50+ färdigheter här.
 • När du är övertygad om att du vill testa det med riktiga bedömningar och kandidater kan du välja en plan enligt dina krav.

Jag flyttade precis till en betald plan. Hur kan jag begära en anpassad bedömning?

Här är en snabbguide om hur man begär en anpassad bedömning på Adaface.

customers across world
Join 1200+ companies in 75+ countries.
Prova det mest kandidatvänliga utvärderingsverktyget idag.
g2 badges
Ready to use the Adaface Datakunskapstest?
Ready to use the Adaface Datakunskapstest?
ada
Ada
● Online
✖️