Search test library by skills or roles
⌘ K

About the test:

The C online test uses a range of MCQs and coding questions to evaluate candidates on their fundamental knowledge of C programming concepts, including data types, control statements, arrays, pointers, functions, and file handling. Additionally, the test assesses candidates' ability to work with dynamic memory allocation, structures, and advanced C programming concepts such as preprocessor directives and macros.

Covered skills:

 • Variable Naming
 • Structures
 • Handling Datatypes
 • Functions
See all covered skills

9 reasons why
9 reasons why

Adaface C Online -test is the most accurate way to shortlist Core C DevelopersReason #1

Tests for on-the-job skills

C Online -test är designat och validerat av branschexperter för att hjälpa tekniska rekryterare och anställa chefer att utvärdera kandidatens programmeringsförmåga. Top Tech -företag använder vårt JavaScript -programmeringstest för att minska kandidatens screeningtid med 85%.

Testet är utformat för att filtrera bort kandidater för roller som

 • Junior C -utvecklare
 • C Developer
 • Intermediate C -utvecklare
 • Senior C Developer
 • backend -utvecklare

Testet säkerställer att kandidater har följande drag:

 • Möjlighet att skriva återanvändbar C -kod
 • Kunskaper i datastrukturer
 • djup kunskap om pekare, strukturer och fackföreningar
 • Utmärkt kunskap om frontend -programmeringsspråk och relaterade ramverk
 • Möjlighet att identifiera områden för modifiering i befintliga program och därefter utveckla dessa ändringar
 • praktisk felsökning och utvecklingsförmåga
 • Erfarenhet av att integrera flera datakällor och databaser
 • Möjlighet att utföra ändringar och bryta korrigeringar med VBA -kod och C -program
 • Erfarenhet av skrivenhet och funktionella tester

C Online -test är utformat huvudsakligen för att bedöma kandidater som har hög förmåga i C -kodning och kunskap om olika funktioner. I detta test kommer programmeraren att behöva skriva kod med C -kodningsspråk.

För varje kandidat får du en detaljerad rapport som hjälper dig att fatta mål, datadrivna beslut och identifiera de bästa kandidaterna. Testet fokuserar på frågor som testar för C-färdigheter i jobb i motsats till teoretisk kunskap.

Reason #2

No trick questions

no trick questions

Traditional assessment tools use trick questions and puzzles for the screening, which creates a lot of frustration among candidates about having to go through irrelevant screening assessments.

The main reason we started Adaface is that traditional pre-employment assessment platforms are not a fair way for companies to evaluate candidates. At Adaface, our mission is to help companies find great candidates by assessing on-the-job skills required for a role.

Why we started Adaface ->
Reason #3

Non-googleable questions

We have a very high focus on the quality of questions that test for on-the-job skills. Every question is non-googleable and we have a very high bar for the level of subject matter experts we onboard to create these questions. We have crawlers to check if any of the questions are leaked online. If/ when a question gets leaked, we get an alert. We change the question for you & let you know.

Dessa är bara ett litet urval från vårt bibliotek med 10 000+ frågor. De faktiska frågorna om detta C Online Test kommer att vara icke-googleable.

🧐 Question

Medium

Memory Allocation
Solve
Check the following three C functions:
 image
Which among these will likely cause issues with pointers?

Medium

Pointers and Structs
Solve
What is the output of the following C code?
 image

Medium

Strings
Strings
Solve
What is the output of the following C code?
 image

Easy

Registration Queue
Logic
Queues
Solve
We want to register students for the next semester. All students have a receipt which shows the amount pending for the previous semester. A positive amount (or zero) represents that the student has paid extra fees, and a negative amount represents that they have pending fees to be paid. The students are in a queue for the registration. We want to arrange the students in a way such that the students who have a positive amount on the receipt get registered first as compared to the students who have a negative amount. We are given a queue in the form of an array containing the pending amount.
For example, if the initial queue is [20, 70, -40, 30, -10], then the final queue will be [20, 70, 30, -40, -10]. Note that the sequence of students should not be changed while arranging them unless required to meet the condition.
⚠️⚠️⚠️ Note:
- The first line of the input is the length of the array. The second line contains all the elements of the array.
- The input is already parsed into an array of "strings" and passed to a function. You will need to convert string to integer/number type inside the function.
- You need to "print" the final result (not return it) to pass the test cases.

For the example discussed above, the input will be:
5
20 70 -40 30 -10

Your code needs to print the following to the standard output:
20 70 30 -40 -10

Medium

Visitors Count
Strings
Logic
Solve
A manager hires a staff member to keep a record of the number of men, women, and children visiting the museum daily. The staff will note W if any women visit, M for men, and C for children. You need to write code that takes the string that represents the visits and prints the count of men, woman and children. The sequencing should be in decreasing order. 
Example:

Input:
WWMMWWCCC

Expected Output: 
4W3C2M

Explanation: 
‘W’ has the highest count, then ‘C’, then ‘M’. 
⚠️⚠️⚠️ Note:
- The input is already parsed and passed to a function.
- You need to "print" the final result (not return it) to pass the test cases.
- If the input is- “MMW”, then the expected output is "2M1W" since there is no ‘C’.
- If any of them have the same count, the output should follow this order - M, W, C.
🧐 Question🔧 Skill

Medium

Memory Allocation
2 mins
C
Solve

Medium

Pointers and Structs
2 mins
C
Solve

Medium

Strings
Strings
2 mins
C
Solve

Easy

Registration Queue
Logic
Queues
30 mins
Coding
Solve

Medium

Visitors Count
Strings
Logic
30 mins
Coding
Solve
🧐 Question🔧 Skill💪 Difficulty⌛ Time
Memory Allocation
C
Medium2 mins
Solve
Pointers and Structs
C
Medium2 mins
Solve
Strings
Strings
C
Medium2 mins
Solve
Registration Queue
Logic
Queues
Coding
Easy30 minsSolve
Visitors Count
Strings
Logic
Coding
Medium30 minsSolve
Reason #4

1200+ customers in 75 countries

customers in 75 countries
Brandon

Med AdaFace kunde vi optimera vår första screeningprocess med upp till 75%, vilket frigör dyrbar tid för både anställningschefer och vårt Talent Acquisition Team lika!


Brandon Lee, Folkchef, Love, Bonito

Reason #5

Designed for elimination, not selection

The most important thing while implementing the pre-employment C Online Test in your hiring process is that it is an elimination tool, not a selection tool. In other words: you want to use the test to eliminate the candidates who do poorly on the test, not to select the candidates who come out at the top. While they are super valuable, pre-employment tests do not paint the entire picture of a candidate’s abilities, knowledge, and motivations. Multiple easy questions are more predictive of a candidate's ability than fewer hard questions. Harder questions are often "trick" based questions, which do not provide any meaningful signal about the candidate's skillset.

Reason #6

1 click candidate invites

Email invites: You can send candidates an email invite to the C Online Test from your dashboard by entering their email address.

Public link: You can create a public link for each test that you can share with candidates.

API or integrations: You can invite candidates directly from your ATS by using our pre-built integrations with popular ATS systems or building a custom integration with your in-house ATS.

invite candidates
Reason #7

Detailed scorecards & benchmarks

Reason #8

High completion rate

Adaface tests are conversational, low-stress, and take just 25-40 mins to complete.

This is why Adaface has the highest test-completion rate (86%), which is more than 2x better than traditional assessments.

test completion rate
Reason #9

Advanced Proctoring


Om C -utvecklarrollen

C är ett allmänt syfte, procedurprogrammeringsspråk som stöder strukturerad programmering, lexikal variabel omfattning och rekursion, medan ett statiskt typsystem förhindrar oavsiktliga operationer.

C-utvecklare är i allmänhet ansvariga för att utveckla kod som integreras i operativsystemen, operativsystemmodulerna, inbäddade system eller lågnivåbibliotek för andra språk på hög nivå som Node.js, Python och GO.

Typiska ansvar för en C -utvecklare skulle vara:

 • Designa, bygga och upprätthålla effektiv, återanvändbar och pålitlig C -kod
 • Identifiera processflaskhalsar och buggar
 • Utveckla kärnmoduler, bibliotek och inbäddade system för andra språk på hög nivå
 • Behåll automatiseringen och kvaliteten på koden

What roles can I use the C Online Test for?

 • Core C Developer
 • Core C Programmer
 • Backend Developer

What topics are covered in the C Online -test?

Matriser
Funktioner och rekursion
Pekare
Strängar
Algoritmiskt tänkande
Konstant variabler och datatyper
I/O -operationer
Strukturer och fackförening
2D -matris
Problemlösning
Beslutsfattande och looping
Sektionstest
Minneshantering
Pekare till pekare
Felsökning
Filhantering
Operatörer och uttryck
Lite manipulation
Flertrådsledande
Regex
Variabel namngivning
Hantering av datatyper
Strukturer
Funktioner
Pekare
Looping och villkorade uttalanden
Filhantering
Systemnivåoperationer med inbyggda rubriker
Singapore government logo

Anställningscheferna ansåg att de genom de tekniska frågor som de ställde under panelintervjuerna kunde berätta vilka kandidater som hade bättre poäng och differentierade med dem som inte gjorde så bra. Dom är mycket nöjd med kvaliteten på kandidater som är kortlistade med AdaFace -screening.


85%
minskning av screeningstiden

Vanliga frågor

Kan jag kombinera flera färdigheter till en anpassad bedömning?

Ja absolut. Anpassade bedömningar ställs in baserat på din arbetsbeskrivning och kommer att innehålla frågor om alla måste-ha färdigheter du anger.

Har du några anti-cheating eller proctoring-funktioner på plats?

Vi har följande anti-cheating-funktioner på plats:

 • Icke-Googleable-frågor
 • IP -proctoring
 • webbproctoring
 • webbkamera proctoring
 • Detektion av plagiering
 • säker webbläsare

Läs mer om proctoring -funktionerna.

Hur tolkar jag testresultat?

Det främsta att tänka på är att en bedömning är ett eliminationsverktyg, inte ett urvalsverktyg. En kompetensbedömning är optimerad för att hjälpa dig att eliminera kandidater som inte är tekniskt kvalificerade för rollen, den är inte optimerad för att hjälpa dig hitta den bästa kandidaten för rollen. Så det ideala sättet att använda en bedömning är att bestämma en tröskelpoäng (vanligtvis 55%, vi hjälper dig att jämföra) och bjuda in alla kandidater som gör poäng över tröskeln för nästa intervjurundor.

Vilken erfarenhetsnivå kan jag använda detta test för?

Varje AdaFace -bedömning anpassas till din arbetsbeskrivning/ idealisk kandidatperson (våra ämnesexperter kommer att välja rätt frågor för din bedömning från vårt bibliotek med 10000+ frågor). Denna bedömning kan anpassas för alla erfarenhetsnivåer.

Får varje kandidat samma frågor?

Ja, det gör det mycket lättare för dig att jämföra kandidater. Alternativ för MCQ -frågor och ordningen på frågor randomiseras. Vi har anti-cheating/proctoring -funktioner på plats. I vår företagsplan har vi också möjlighet att skapa flera versioner av samma bedömning med frågor om liknande svårighetsnivåer.

Jag är kandidat. Kan jag prova ett träningstest?

Nej. Tyvärr stöder vi inte övningstester just nu. Du kan dock använda våra exempelfrågor för övning.

Vad är kostnaden för att använda detta test?

Du kan kolla in våra prisplaner.

Kan jag få en gratis provperiod?

Plattformen är helt självbetjänande, så här är ett sätt att gå vidare:

 • Du kan registrera dig gratis för att få en känsla för hur det fungerar.
 • Den kostnadsfria provperioden inkluderar en provbedömning (Java/JavaScript) som du hittar i din instrumentpanel när du registrerar dig. Du kan använda den för att granska kvaliteten på frågorna och kandidaternas upplevelse av ett konversationstest på Adaface.
 • För att granska kvaliteten på frågorna kan du också granska våra offentliga frågor för 50+ färdigheter här.
 • När du är övertygad om att du vill testa det med riktiga bedömningar och kandidater kan du välja en plan enligt dina krav.

Jag flyttade precis till en betald plan. Hur kan jag begära en anpassad bedömning?

Här är en snabbguide om hur man begär en anpassad bedömning på Adaface.

customers across world
Join 1200+ companies in 75+ countries.
Prova det mest kandidatvänliga utvärderingsverktyget idag.
g2 badges
Ready to use the Adaface C Online Test?
Ready to use the Adaface C Online Test?
chatta med oss
logo
40 min tests.
No trick questions.
Accurate shortlisting.
Villkor Integritet Förtroende

🌎 Välj ditt språk

English Norsk Dansk Deutsche Nederlands Svenska Français Español Chinese (简体中文) Italiano Japanese (日本語) Polskie Português Russian (русский)
ada
Ada
● Online
Previous
Score: NA
Next
✖️