Search test library by skills or roles
⌘ K

About the test:

Apache NIFI-testet använder scenariebaserade flervalsfrågor för att utvärdera en kandidats kunskap och färdigheter relaterade till NIFI-arkitektur och komponenter, dateflödesdesign och hantering, datatransformation och anrikning, datarutning och prioritering, NIFI-kluster och hög tillgänglighet, säkerhet och säkerhet och säkerhet åtkomstkontroll och integrering med externa system och tekniker. Testet syftar till att bedöma kandidatens kunskaper i Apache NIFI och deras förmåga att hantera och bearbeta data i olika scenarier.

Covered skills:

 • Apache nifi
 • Data flöde
 • Datastyrning
 • Dataintegration
 • Datatransformation
 • Datatroende

9 reasons why
9 reasons why

Adaface Apache nifi online -test is the most accurate way to shortlist DatateknikersReason #1

Tests for on-the-job skills

The Apache nifi online -test helps recruiters and hiring managers identify qualified candidates from a pool of resumes, and helps in taking objective hiring decisions. It reduces the administrative overhead of interviewing too many candidates and saves time by filtering out unqualified candidates at the first step of the hiring process.

The test screens for the following skills that hiring managers look for in candidates:

 • Kunna skapa och hantera dataflödesrörledningar med Apache NIFI
 • Kunskaper i att omvandla och dirigera data med Apache NIFI
 • Färdig i att integrera och bearbeta data från flera källor
 • Skicklig på övervakning och felsökning av dataintegrationsprocesser
 • Kunnig när det gäller att hantera dataprovenans och avstamning
 • Bekant med datatransformationstekniker med Apache NIFI
 • Erfaren med att implementera dataredningsstrategier i Apache NIFI
 • Möjlighet att designa och optimera dataflödesarkitekturer
 • Kapabel att hantera högvolym dataströmning
 • Kunskaper i att konfigurera och hantera NIFI -kluster
 • Färdiga på att säkra dataflödesledningar
 • Kunnig vid genomförandet av dataledningspolicyer
 • Kunna integrera NIFI med externa system och verktyg
 • Bekant med hantering av dataflödesversioner och migrationer
 • Erfaren med skalning och prestandainställning av dataintegrationsprocesser
Reason #2

No trick questions

no trick questions

Traditional assessment tools use trick questions and puzzles for the screening, which creates a lot of frustration among candidates about having to go through irrelevant screening assessments.

View sample questions

The main reason we started Adaface is that traditional pre-employment assessment platforms are not a fair way for companies to evaluate candidates. At Adaface, our mission is to help companies find great candidates by assessing on-the-job skills required for a role.

Why we started Adaface
Reason #3

Non-googleable questions

We have a very high focus on the quality of questions that test for on-the-job skills. Every question is non-googleable and we have a very high bar for the level of subject matter experts we onboard to create these questions. We have crawlers to check if any of the questions are leaked online. If/ when a question gets leaked, we get an alert. We change the question for you & let you know.

How we design questions
Reason #4

1200+ customers in 75 countries

customers in 75 countries
Brandon

Med Adaface kunde vi optimera vår initiala screeningprocess med uppemot 75 %, vilket frigjorde dyrbar tid för både anställande chefer och vårt team för att förvärva talang!


Brandon Lee, Chef för människor, Love, Bonito

Reason #5

Designed for elimination, not selection

The most important thing while implementing the pre-employment Apache nifi online -test in your hiring process is that it is an elimination tool, not a selection tool. In other words: you want to use the test to eliminate the candidates who do poorly on the test, not to select the candidates who come out at the top. While they are super valuable, pre-employment tests do not paint the entire picture of a candidate’s abilities, knowledge, and motivations. Multiple easy questions are more predictive of a candidate's ability than fewer hard questions. Harder questions are often "trick" based questions, which do not provide any meaningful signal about the candidate's skillset.

Science behind Adaface tests
Reason #6

1 click candidate invites

Email invites: You can send candidates an email invite to the Apache nifi online -test from your dashboard by entering their email address.

Public link: You can create a public link for each test that you can share with candidates.

API or integrations: You can invite candidates directly from your ATS by using our pre-built integrations with popular ATS systems or building a custom integration with your in-house ATS.

invite candidates
Reason #7

Detailed scorecards & benchmarks

Visa exempelskort
Reason #8

High completion rate

Adaface tests are conversational, low-stress, and take just 25-40 mins to complete.

This is why Adaface has the highest test-completion rate (86%), which is more than 2x better than traditional assessments.

test completion rate
Reason #9

Advanced Proctoring


Learn more

About the Apache nifi online -test

Why you should use Apache nifi online -test?

The Apache nifi online -test makes use of scenario-based questions to test for on-the-job skills as opposed to theoretical knowledge, ensuring that candidates who do well on this screening test have the relavant skills. The questions are designed to covered following on-the-job aspects:

 • Implementera dataintegrationslösningar med Apache NIFI
 • Konfigurera och hantera dataflöden i Apache NiFi
 • Utföra datatransformationsuppgifter med Apache NIFI
 • Routing och riktning av data i Apache NiFi
 • Spårning och analys av datalinjen med Apache NIFI -härkomst
 • Arbeta med processorer, kontroller och tjänster i Apache NiFi
 • Förstå och använda NIFI -uttrycksspråk
 • Övervakning och felsökning av dataflöden i Apache NiFi
 • Säkra data och åtkomstkontroll i Apache NIFI
 • Arbetar med olika dataformat och protokoll i Apache NIFI

Once the test is sent to a candidate, the candidate receives a link in email to take the test. For each candidate, you will receive a detailed report with skills breakdown and benchmarks to shortlist the top candidates from your pool.

What topics are covered in the Apache nifi online -test?

 • apache nifi

  apache nifi är en kraftfull och skalbar dataintegrationsplattform som gör det möjligt för användare att utforma och automatisera dataflöden. Det tillhandahåller ett visuellt gränssnitt för att skapa, hantera och övervaka datadörledningar, vilket gör det enklare att flytta och omvandla data mellan olika system.

 • dataintegration

  Dataintegration avser processen för Kombinera data från olika källor och göra det tillgängligt i ett enhetligt format. Det är viktigt att mäta denna färdighet i testet för att bedöma en kandidats förmåga att designa och implementera sömlösa dataintegrationslösningar med Apache NIFI. NIFI hänvisar till rörelsen av data från ett system till ett annat på ett kontrollerat och effektivt sätt. Att mäta denna färdighet hjälper rekryterare att utvärdera en kandidats förståelse för hur data flyter genom systemet och deras kunskaper i att hantera komplexa datapipeliner.

 • Datatransformation

  Datatransformation innebär omvandling av data från en format eller struktur till en annan. Denna färdighet är avgörande i samband med Apache NiFi eftersom den gör det möjligt för användare att manipulera och berika data på stående när de passerar genom datadörledningen. Att mäta denna färdighet hjälper till att identifiera kandidater som effektivt kan utföra datatransformationer med Apache NIFI. regler eller villkor. Det är en viktig färdighet att mäta i testet när det bedömer en kandidats förmåga att utforma och implementera effektiva datarruttringsstrategier med Apache NIFI, vilket säkerställer att data levereras till rätt system eller komponenter. H4> <p> Dataprovenans är förmågan att spåra ursprung, bearbetning av historia och transformationer som tillämpas på data i ett system. Att mäta denna färdighet hjälper rekryterare att utvärdera en kandidats förståelse för datamängden och deras kunskaper i att utnyttja Apache NIFI: s dataprovenansfunktioner för revision, felsökning och efterlevnadsändamål.

 • Full list of covered topics

  The actual topics of the questions in the final test will depend on your job description and requirements. However, here's a list of topics you can expect the questions for Apache nifi online -test to be based on.

  Dataflödeskoncept
  Processorer
  Kontrolltjänster
  Rapporteringsuppgifter
  Flödesfil
  Attribut
  Uttrycksspråk
  Datatroende
  Datastyrning
  Datatransformation
  Arbetar med databaser
  Arbetar med filer
  Arbetar med API: er
  Arbetar med Kafka
  Arbetar med Hadoop
  Dataintag
  Datautdrag
  Datanrikning
  Datafiltrering
  Datatalgregering
  Strategier för datastyrning
  Övervakning och felsökning
  Skalning och prestandainställning
  Klusterinställning och hantering
  Säkerhetskonfiguration
  Dataledning
  Integration med externa system
  Versionering och migration
  Optimera dataflödesarkitekturer

What roles can I use the Apache nifi online -test for?

 • Datatekniker
 • Integrationsutvecklare
 • ETL -utvecklare
 • Big dataingenjör
 • Datakitekt

How is the Apache nifi online -test customized for senior candidates?

For intermediate/ experienced candidates, we customize the assessment questions to include advanced topics and increase the difficulty level of the questions. This might include adding questions on topics like

 • Optimera dataflödesprestanda i Apache NiFi
 • Integrera Apache NiFi med externa system och verktyg
 • Implementera mekanismer för datastyrning i apache nifi
 • Distribuera och skala apache nifi -kluster
 • Implementera feltolerans och hög tillgänglighet i apache nifi
 • Designa och arkitektoning Apache NIFI -dataflöden
 • Använda avancerade NIFI-funktioner som rekordbaserad bearbetning
 • Använda Apache Nifi -mallar och återanvändbara komponenter
 • Implementering av datakvalitetskontroller och valideringar i Apache NIFI
 • Skapa och hantera anpassade processorer i Apache NiFi
Singapore government logo

De anställande cheferna upplevde att de genom de tekniska frågorna som de ställde under panelintervjuerna kunde berätta vilka kandidater som hade bättre poäng och särskiljde sig med de som inte fick lika bra poäng. Dom är mycket nöjd med kvaliteten på de kandidater som nominerades med Adaface-screeningen.


85%
minskning av screeningstiden

Apache nifi online -test Vanliga frågor

Kan jag kombinera flera färdigheter till en anpassad bedömning?

Ja absolut. Anpassade bedömningar ställs in baserat på din arbetsbeskrivning och kommer att innehålla frågor om alla måste-ha färdigheter du anger.

Har du några anti-cheating eller proctoring-funktioner på plats?

Vi har följande anti-cheating-funktioner på plats:

 • Icke-Googleable-frågor
 • IP -proctoring
 • webbproctoring
 • webbkamera proctoring
 • Detektion av plagiering
 • säker webbläsare

Läs mer om proctoring -funktionerna.

Hur tolkar jag testresultat?

Det främsta att tänka på är att en bedömning är ett eliminationsverktyg, inte ett urvalsverktyg. En kompetensbedömning är optimerad för att hjälpa dig att eliminera kandidater som inte är tekniskt kvalificerade för rollen, den är inte optimerad för att hjälpa dig hitta den bästa kandidaten för rollen. Så det ideala sättet att använda en bedömning är att bestämma en tröskelpoäng (vanligtvis 55%, vi hjälper dig att jämföra) och bjuda in alla kandidater som gör poäng över tröskeln för nästa intervjurundor.

Vilken erfarenhetsnivå kan jag använda detta test för?

Varje AdaFace -bedömning anpassas till din arbetsbeskrivning/ idealisk kandidatperson (våra ämnesexperter kommer att välja rätt frågor för din bedömning från vårt bibliotek med 10000+ frågor). Denna bedömning kan anpassas för alla erfarenhetsnivåer.

Får varje kandidat samma frågor?

Ja, det gör det mycket lättare för dig att jämföra kandidater. Alternativ för MCQ -frågor och ordningen på frågor randomiseras. Vi har anti-cheating/proctoring -funktioner på plats. I vår företagsplan har vi också möjlighet att skapa flera versioner av samma bedömning med frågor om liknande svårighetsnivåer.

Jag är kandidat. Kan jag prova ett träningstest?

Nej. Tyvärr stöder vi inte övningstester just nu. Du kan dock använda våra exempelfrågor för övning.

Vad är kostnaden för att använda detta test?

Du kan kolla in våra prisplaner.

Kan jag få en gratis provperiod?

Plattformen är helt självbetjänande, så här är ett sätt att gå vidare:

 • Du kan registrera dig gratis för att få en känsla för hur det fungerar.
 • Den kostnadsfria provperioden inkluderar en provbedömning (Java/JavaScript) som du hittar i din instrumentpanel när du registrerar dig. Du kan använda den för att granska kvaliteten på frågorna och kandidaternas upplevelse av ett konversationstest på Adaface.
 • För att granska kvaliteten på frågorna kan du också granska våra offentliga frågor för 50+ färdigheter här.
 • När du är övertygad om att du vill testa det med riktiga bedömningar och kandidater kan du välja en plan enligt dina krav.

Jag flyttade precis till en betald plan. Hur kan jag begära en anpassad bedömning?

Här är en snabbguide om hur man begär en anpassad bedömning på Adaface.

customers across world
Join 1200+ companies in 75+ countries.
Prova det mest kandidatvänliga utvärderingsverktyget idag.
g2 badges
Ready to use the Adaface Apache nifi online -test?
Ready to use the Adaface Apache nifi online -test?
ada
Ada
● Online
Previous
Score: NA
Next
✖️