Search test library by skills or roles
⌘ K

About the test:

Det abstrakta resonemangstestet före anställning är ett icke-verbalt förmåga test som används för att mäta abstrakt resonemang och flytande intelligens. Kandidater presenteras med frågor i form av en matris med ett saknat element som de behöver för att bestämma. Detta är ett helt icke-språkligt test så det är rättvist över kulturer, vilket gör det till ett populärt val för rekryterare.

Covered skills:

 • Mönsterigenkänning
 • Visuell uppfattning
 • Kritiskt tänkande
 • Logiskt resonemang
 • Problemlösning

9 reasons why
9 reasons why

Adaface Abstrakt resonemangs Test is the most accurate way to shortlist DataanalytikersReason #1

Tests for on-the-job skills

The Abstrakt resonemangstest helps recruiters and hiring managers identify qualified candidates from a pool of resumes, and helps in taking objective hiring decisions. It reduces the administrative overhead of interviewing too many candidates and saves time by filtering out unqualified candidates at the first step of the hiring process.

The test screens for the following skills that hiring managers look for in candidates:

 • Mönsterigenkänning
 • Logiskt resonemang
 • Visuell uppfattning
 • Problemlösning
 • Kritiskt tänkande
Reason #2

No trick questions

no trick questions

Traditional assessment tools use trick questions and puzzles for the screening, which creates a lot of frustration among candidates about having to go through irrelevant screening assessments.

View sample questions

The main reason we started Adaface is that traditional pre-employment assessment platforms are not a fair way for companies to evaluate candidates. At Adaface, our mission is to help companies find great candidates by assessing on-the-job skills required for a role.

Why we started Adaface
Reason #3

Non-googleable questions

We have a very high focus on the quality of questions that test for on-the-job skills. Every question is non-googleable and we have a very high bar for the level of subject matter experts we onboard to create these questions. We have crawlers to check if any of the questions are leaked online. If/ when a question gets leaked, we get an alert. We change the question for you & let you know.

How we design questions

Dessa är bara ett litet urval från vårt bibliotek med 10 000+ frågor. De faktiska frågorna om detta Abstrakt resonemangstest kommer att vara icke-googleable.

🧐 Question

Medium

Missing element
Solve
Which of the following figures do you think would complete the pattern shown below?
 image
 image

Easy

Missing element
Solve
Which of the following figures do you think would complete the pattern shown below?
 image
🧐 Question🔧 Skill

Medium

Missing element

2 mins

Abstract Reasoning
Solve

Easy

Missing element

2 mins

Abstract Reasoning
Solve
🧐 Question🔧 Skill💪 Difficulty⌛ Time
Missing element
Abstract Reasoning
Medium2 mins
Solve
Missing element
Abstract Reasoning
Easy2 mins
Solve
Reason #4

1200+ customers in 75 countries

customers in 75 countries
Brandon

Med AdaFace kunde vi optimera vår första screeningprocess med upp till 75%, vilket frigör dyrbar tid för både anställningschefer och vårt Talent Acquisition Team lika!


Brandon Lee, Folkchef, Love, Bonito

Reason #5

Designed for elimination, not selection

The most important thing while implementing the pre-employment Abstrakt resonemangstest in your hiring process is that it is an elimination tool, not a selection tool. In other words: you want to use the test to eliminate the candidates who do poorly on the test, not to select the candidates who come out at the top. While they are super valuable, pre-employment tests do not paint the entire picture of a candidate’s abilities, knowledge, and motivations. Multiple easy questions are more predictive of a candidate's ability than fewer hard questions. Harder questions are often "trick" based questions, which do not provide any meaningful signal about the candidate's skillset.

Science behind Adaface tests
Reason #6

1 click candidate invites

Email invites: You can send candidates an email invite to the Abstrakt resonemangstest from your dashboard by entering their email address.

Public link: You can create a public link for each test that you can share with candidates.

API or integrations: You can invite candidates directly from your ATS by using our pre-built integrations with popular ATS systems or building a custom integration with your in-house ATS.

invite candidates
Reason #7

Detailed scorecards & benchmarks

Reason #8

High completion rate

Adaface tests are conversational, low-stress, and take just 25-40 mins to complete.

This is why Adaface has the highest test-completion rate (86%), which is more than 2x better than traditional assessments.

test completion rate
Reason #9

Advanced Proctoring


Learn more

About the Abstrakt resonemangs Assessment Test

Why you should use Pre-employment Abstrakt resonemangstest?

The Abstrakt resonemangstest makes use of scenario-based questions to test for on-the-job skills as opposed to theoretical knowledge, ensuring that candidates who do well on this screening test have the relavant skills. The questions are designed to covered following on-the-job aspects:

 • Mönsterigenkänning med visuella signaler
 • Logiskt resonemang genom avdrag
 • Visuell uppfattning och tolkning
 • Problemlösning med abstrakta begrepp
 • Kritiskt tänkande för att analysera komplexa mönster
 • Analysera och identifiera logiska sekvenser
 • Erkänna och tillämpa abstrakta symboler
 • Rita slutsatser och göra anslutningar
 • Identifiera mönster i komplexa datamängder
 • Formulera hypoteser för att lösa problem

Once the test is sent to a candidate, the candidate receives a link in email to take the test. For each candidate, you will receive a detailed report with skills breakdown and benchmarks to shortlist the top candidates from your pool.

What topics are covered in the Abstrakt resonemangstest?

 • Mönsterigenkänning

  Mönsterigenkänning hänvisar till förmågan att identifiera och analysera mönster inom data eller information. Det involverar den kognitiva processen att känna igen återkommande mönster och använda dem för att göra förutsägelser eller lösa problem. Denna färdighet mäts i testet för att bedöma en individs förmåga att snabbt identifiera och förstå mönster, vilket är viktigt inom ett brett spektrum av fält, inklusive problemlösning, dataanalys och beslutsfattande.

 • Logical Resonemang

  Logiska resonemang innebär förmågan att använda rationella tänkande och systematiska processer för att komma fram till en slutsats eller lösa ett problem. Det innebär att analysera och utvärdera information, göra logiska avdrag och erkänna logiska förhållanden mellan olika element. Denna färdighet mäts i testet för att utvärdera en individs förmåga att tänka kritiskt, utvärdera argument och fatta sunda beslut baserade på logiska principer.

 • Visuell uppfattning

  Visuell uppfattning hänvisar till de kognitiva Process för att tolka och förstå visuella stimuli. Det innebär förmågan att känna igen och differentiera former, färger, mönster och föremål och förstå rumsliga relationer. Denna färdighet mäts i testet för att bedöma en individs synskärpa, uppmärksamhet på detaljer och förmåga att förstå och tolka visuell information exakt.

 • Problemlösning

  Problemlösning är processen är processen processen att hitta lösningar på komplexa eller tvetydiga problem. Det omfattar att identifiera problemet, generera och utvärdera potentiella lösningar och implementera den mest effektiva. Denna färdighet mäts i testet för att bedöma en individs förmåga att analysera problem, tänka kreativt och tillämpa logiska resonemang för att nå optimala lösningar, vilket är avgörande i olika sammanhang, såsom beslutsfattande, innovation och felsökning. <h4> Kritiskt tänkande </h4> <p> Kritiskt tänkande involverar aktivt och objektivt analysering och utvärdering av information för att bilda en informerad bedömning eller beslut. Det kräver förmågan att utvärdera argument, identifiera fördomar och skilja faktum från åsikt. Denna färdighet mäts i testet för att bedöma en individs förmåga att tänka oberoende, analysera komplex information och fatta sund, evidensbaserade beslut, som är avgörande för problemlösning, beslutsfattande och effektiv kommunikation.

 • Full list of covered topics

  The actual topics of the questions in the final test will depend on your job description and requirements. However, here's a list of topics you can expect the questions for Abstrakt resonemangstest to be based on.

  Nummerserie
  Analogier
  Abstrakta mönster
  Rumsliga resonemang
  Logiskt avdrag
  Matrisproblem
  Visuella pussel
  Sekvensering
  Induktivt resonemang
  Kodningsmönster
  Formtransformationer
  Datatolkning
  Kritisk analys
  Ord problem
  Kognitiv flexibilitet
  Analytiskt tänkande
  Identifierande relationer
  Konceptkartläggning
  Logiska anslutningar
  Identifiera inkonsekvenser
  Symbolisk representation
  Klassificering
  Utvärdera argument
  Figurserie
  Hitta saknade element
  Formulering av strategier
  Resonemang med analogi
  Visuellt minne
  Verbalt resonemang
  Identifierande brister
  Rumsligt visualisering
  Logiska operatörer
  Mönsterens slutförande
  Analysera motsägelser
  Orsak och verkan
  Beställning och ranking
  Arrangemang
  Visuell diskriminering
  Stärka argumenten
  Kritisk utvärdering
  Problemreformulering
  Beslutsfattande
  Formrotation
  Subtila skillnader
  Kvantitativ resonemang
  Kreativt tänkande
  Utvärdera slutsatser
  Hierarkiska mönster
  Mönsterigenkänning
  Logiska slutsatser
  Visuell analys
  Problemidentifiering
  Jämförelse av former
  Identifierande mönster
  Mönsterutvärdering
  Visuellt resonemang

What roles can I use the Abstrakt resonemangstest for?

 • Dataanalytiker
 • Kandidater
 • Nybörjare
 • Chefer
 • Systemadministratör
 • Frontkontorroller

How is the Abstrakt resonemangstest customized for senior candidates?

For intermediate/ experienced candidates, we customize the assessment questions to include advanced topics and increase the difficulty level of the questions. This might include adding questions on topics like

 • Analysera och tolka visuella mönster
 • Identifiera och förutsäga mönstertrender
 • Tillämpa matematiska begrepp på resonemang
 • Syntetisera information från olika källor
 • Utvärdera flera möjliga lösningar
 • Erkänna inkonsekvenser i mönster
 • Syntetisera olika information
 • Identifiera potentiella mönster i nya situationer
 • Analysera orsaker och effektrelationer
 • Anpassa problemlösningsstrategier för komplexa scenarier
Singapore government logo

Anställningscheferna ansåg att de genom de tekniska frågor som de ställde under panelintervjuerna kunde berätta vilka kandidater som hade bättre poäng och differentierade med dem som inte gjorde så bra. Dom är mycket nöjd med kvaliteten på kandidater som är kortlistade med AdaFace -screening.


85%
minskning av screeningstiden

Abstrakt resonemangs Online Test Vanliga frågor

Vad är det abstrakta resonemangstestet?

Det abstrakta resonemangstestet är ett icke-verbalt test som används för att mäta vätsket intelligens. Frågorna är i form av en 3*3 -matris med ett saknat element som de behöver för att bestämma från de givna alternativen. Det är ett pålitligt och giltigt test för att mäta allmän intelligens.

Vad är det abstrakta resonemangstestet som används för?

Det abstrakta resonemanget är ett icke-verbalt mått på vätsket intelligens. Fluid Intelligence är den typ av intelligens som gör att vi kan lösa vardagliga problem. De främsta orsakerna till att rekryterare föredrar Raven's Progressive Matrices Test för screeningkandidater är hur snabbt testet ger giltig information om en kandidats kognitiva förmåga och hur det är kultur-fair eftersom det är icke-verbalt.

Kan jag kombinera flera färdigheter till en anpassad bedömning?

Ja absolut. Anpassade bedömningar ställs in baserat på din arbetsbeskrivning och kommer att innehålla frågor om alla måste-ha färdigheter du anger.

Har du några anti-cheating eller proctoring-funktioner på plats?

Vi har följande anti-cheating-funktioner på plats:

 • Icke-Googleable-frågor
 • IP -proctoring
 • webbproctoring
 • webbkamera proctoring
 • Detektion av plagiering
 • säker webbläsare

Läs mer om proctoring -funktionerna.

Hur tolkar jag testresultat?

Det främsta att tänka på är att en bedömning är ett eliminationsverktyg, inte ett urvalsverktyg. En kompetensbedömning är optimerad för att hjälpa dig att eliminera kandidater som inte är tekniskt kvalificerade för rollen, den är inte optimerad för att hjälpa dig hitta den bästa kandidaten för rollen. Så det ideala sättet att använda en bedömning är att bestämma en tröskelpoäng (vanligtvis 55%, vi hjälper dig att jämföra) och bjuda in alla kandidater som gör poäng över tröskeln för nästa intervjurundor.

Vilken erfarenhetsnivå kan jag använda detta test för?

Varje AdaFace -bedömning anpassas till din arbetsbeskrivning/ idealisk kandidatperson (våra ämnesexperter kommer att välja rätt frågor för din bedömning från vårt bibliotek med 10000+ frågor). Denna bedömning kan anpassas för alla erfarenhetsnivåer.

Får varje kandidat samma frågor?

Ja, det gör det mycket lättare för dig att jämföra kandidater. Alternativ för MCQ -frågor och ordningen på frågor randomiseras. Vi har anti-cheating/proctoring -funktioner på plats. I vår företagsplan har vi också möjlighet att skapa flera versioner av samma bedömning med frågor om liknande svårighetsnivåer.

Jag är kandidat. Kan jag prova ett träningstest?

Nej. Tyvärr stöder vi inte övningstester just nu. Du kan dock använda våra exempelfrågor för övning.

Vad är kostnaden för att använda detta test?

Du kan kolla in våra prisplaner.

Kan jag få en gratis provperiod?

Plattformen är helt självbetjänande, så här är ett sätt att gå vidare:

 • Du kan registrera dig gratis för att få en känsla för hur det fungerar.
 • Den kostnadsfria provperioden inkluderar en provbedömning (Java/JavaScript) som du hittar i din instrumentpanel när du registrerar dig. Du kan använda den för att granska kvaliteten på frågorna och kandidaternas upplevelse av ett konversationstest på Adaface.
 • För att granska kvaliteten på frågorna kan du också granska våra offentliga frågor för 50+ färdigheter här.
 • När du är övertygad om att du vill testa det med riktiga bedömningar och kandidater kan du välja en plan enligt dina krav.

Jag flyttade precis till en betald plan. Hur kan jag begära en anpassad bedömning?

Här är en snabbguide om hur man begär en anpassad bedömning på Adaface.

customers across world
Join 1200+ companies in 75+ countries.
Prova det mest kandidatvänliga utvärderingsverktyget idag.
g2 badges
Ready to use the Adaface Abstrakt resonemangstest?
Ready to use the Adaface Abstrakt resonemangstest?
logo
40 min tests.
No trick questions.
Accurate shortlisting.
Villkor Integritet Förtroende

🌎 Välj ditt språk

English Norsk Dansk Deutsche Nederlands Svenska Français Español Chinese (简体中文) Italiano Japanese (日本語) Polskie Português Russian (русский)
ada
Ada
● Online
Previous
Score: NA
Next
✖️