Search test library by skills or roles
⌘ K

About the test:

A/B-testtestet utvärderar en kandidats kunskap om A/B-testmetoder och deras förmåga att analysera och tolka data för att fatta datadrivna beslut. Den utvärderar deras förståelse för statistiska koncept, experimentell design, hypotesprovning och dataanalysstekniker.

Covered skills:

 • Designa A/B -test
 • A/B -testintegrationer
 • A/B -testomvandlingar
 • Dataanalys
 • A/B -testning av webbapplikationer

9 reasons why
9 reasons why

Adaface A/B Test is the most accurate way to shortlist DataanalytikersReason #1

Tests for on-the-job skills

The A/B Testing Test helps recruiters and hiring managers identify qualified candidates from a pool of resumes, and helps in taking objective hiring decisions. It reduces the administrative overhead of interviewing too many candidates and saves time by filtering out unqualified candidates at the first step of the hiring process.

The test screens for the following skills that hiring managers look for in candidates:

 • Designa och implementera A/B -test
 • Analysera data för att rita meningsfull insikt
 • Integrering av A/B -testning i olika system
 • Testa webbapplikationer med A/B -metoder
 • Optimering av omvandlingar med A/B -testning
Reason #2

No trick questions

no trick questions

Traditional assessment tools use trick questions and puzzles for the screening, which creates a lot of frustration among candidates about having to go through irrelevant screening assessments.

View sample questions

The main reason we started Adaface is that traditional pre-employment assessment platforms are not a fair way for companies to evaluate candidates. At Adaface, our mission is to help companies find great candidates by assessing on-the-job skills required for a role.

Why we started Adaface
Reason #3

Non-googleable questions

We have a very high focus on the quality of questions that test for on-the-job skills. Every question is non-googleable and we have a very high bar for the level of subject matter experts we onboard to create these questions. We have crawlers to check if any of the questions are leaked online. If/ when a question gets leaked, we get an alert. We change the question for you & let you know.

How we design questions

Dessa är bara ett litet urval från vårt bibliotek med 10 000+ frågor. De faktiska frågorna om detta A/B -testtest kommer att vara icke-googleable.

🧐 Question

Medium

Hiring Developer
Skewed Data
Graph
Solve
Two companies A and B hired developers from the year 2001 to 2005. The given bar graph shows the hiring details. 
 image
 image
Now select the statements that are true based on the given details.

A: The data given for Company A is skewed to the left.
B: The data given for Company B is skewed to the right.
C: The data given for Company A is skewed to the right.
D: For Company B, mean and mode are equal.
E: For Company B, mean is equal to median but less than mode.
F: For Company A, median is less than mode but greater than mean.

Medium

Negative correlation
Solve
Saffi, one of the popular schools in San Francisco did a school wide study of the students in middle school. The study found that there is a negative correlation between the time spent on Facebook per day by students and their academic achievement. How can we understand the results of this study?
A: An increase in time spent on Facebook per day causes a drop in the academic achievement of students at the middle school level.

B: There is an association between an increase in time spent on Facebook per day and the drop in the academic achievement of students at Saffi. 

C: An increase in the time spent on Facebook per day causes a drop in the academic achievement of students at Saffi. 

D: There is an association between an increase in time spent on Facebook per day and the drop in the academic achievement of students at the middle school level.
🧐 Question🔧 Skill

Medium

Hiring Developer
Skewed Data
Graph

3 mins

Data Analysis
Solve

Medium

Negative correlation

2 mins

Data Analysis
Solve
🧐 Question🔧 Skill💪 Difficulty⌛ Time
Hiring Developer
Skewed Data
Graph
Data Analysis
Medium3 mins
Solve
Negative correlation
Data Analysis
Medium2 mins
Solve
Reason #4

1200+ customers in 75 countries

customers in 75 countries
Brandon

Med Adaface kunde vi optimera vår initiala screeningprocess med uppemot 75 %, vilket frigjorde dyrbar tid för både anställande chefer och vårt team för att förvärva talang!


Brandon Lee, Chef för människor, Love, Bonito

Reason #5

Designed for elimination, not selection

The most important thing while implementing the pre-employment A/B -testtest in your hiring process is that it is an elimination tool, not a selection tool. In other words: you want to use the test to eliminate the candidates who do poorly on the test, not to select the candidates who come out at the top. While they are super valuable, pre-employment tests do not paint the entire picture of a candidate’s abilities, knowledge, and motivations. Multiple easy questions are more predictive of a candidate's ability than fewer hard questions. Harder questions are often "trick" based questions, which do not provide any meaningful signal about the candidate's skillset.

Science behind Adaface tests
Reason #6

1 click candidate invites

Email invites: You can send candidates an email invite to the A/B -testtest from your dashboard by entering their email address.

Public link: You can create a public link for each test that you can share with candidates.

API or integrations: You can invite candidates directly from your ATS by using our pre-built integrations with popular ATS systems or building a custom integration with your in-house ATS.

invite candidates
Reason #7

Detailed scorecards & benchmarks

Visa exempelskort
Reason #8

High completion rate

Adaface tests are conversational, low-stress, and take just 25-40 mins to complete.

This is why Adaface has the highest test-completion rate (86%), which is more than 2x better than traditional assessments.

test completion rate
Reason #9

Advanced Proctoring


Learn more

About the A/B Assessment Test

Why you should use Pre-employment A/B Testing Test?

The A/B -testtest makes use of scenario-based questions to test for on-the-job skills as opposed to theoretical knowledge, ensuring that candidates who do well on this screening test have the relavant skills. The questions are designed to covered following on-the-job aspects:

 • Designa effektiva A/B -tester
 • Analysera data för att rita insikter
 • Integrering av A/B -testning i applikationer
 • Testa webbapplikationer för prestanda
 • Optimering av omvandlingar genom A/B -testning
 • Förstå statistisk betydelse i A/B -testning
 • Identifiera och lösa testkonflikter
 • Analysera användarbeteende i A/B -testning
 • Implementera A/B -testramar
 • Utveckla datadrivna hypoteser

Once the test is sent to a candidate, the candidate receives a link in email to take the test. For each candidate, you will receive a detailed report with skills breakdown and benchmarks to shortlist the top candidates from your pool.

What topics are covered in the A/B Testing Test?

 • Utformning av A/B-tester

  Utformning av A/B-test innebär skapande av experiment med två eller flera varianter för att jämföra deras prestanda och fatta datadrivna beslut. Denna färdighet är avgörande för att optimera webbdesign, användarupplevelse och marknadsföringskampanjer.

 • Dataanalys

  Dataanalys är processen för att inspektera, rengöra, omvandla och modellera data till data till avslöja användbara insikter och mönster. I samband med A/B -testning är dataanalys avgörande för att tolka experimentella resultat, validera hypoteser och bestämma statistiskt signifikanta skillnader mellan varianter.

 • A/B -testintegrationer

  A/ B -testintegrationer hänvisar till förmågan att integrera A/B -testverktyg med andra system eller plattformar som webbanalysverktyg, CRM -programvara för kundrelationshantering (CRM) eller marknadsföringsautomation. Denna färdighet säkerställer smidigt dataflöde, korrekt spårning och möjliggör avancerad inriktning och personalisering.

 • A/B -testning av webbapplikationer

  A/B -testning av webbapplikationer innebär implementering och exekvering av en /B-test specifikt för webbaserade applikationer eller webbplatser. Denna färdighet inkluderar kunskap om front-end-utveckling, HTML, CSS, JavaScript och kännedom om webbanalys och spårningsverktyg.

 • A/B-testomvandlingar

  A/B-testkonverteringar fokuserar När man mäter och optimerar konverteringsgraden, som är andelen besökare som genomför en önskad åtgärd på en webbplats som att göra ett köp, prenumerera på ett nyhetsbrev eller fylla i ett formulär. Denna färdighet hjälper företag att förbättra sina marknadsföringsstrategier online, förbättra användarupplevelser och driva meningsfulla resultat.

 • Full list of covered topics

  The actual topics of the questions in the final test will depend on your job description and requirements. However, here's a list of topics you can expect the questions for A/B -testtest to be based on.

  Testdesign
  Provstorleksberäkning
  Hypotesstestning
  Kontroll- och behandlingsgrupper
  Randomisering
  Datainsamling
  Statistisk analys
  Konfidensintervall
  A/B -testmätningar
  Datavisualisering
  Segmentering
  Statistisk signifikans
  Noll och alternativa hypoteser
  Kraftanalys
  Multivariat testning
  Experimentell förspänning
  Datatolkning
  Konverteringsfrekvensoptimering
  Användarupplevelse optimering
  Experimentell design
  Etiska betänkligheter
  Datarensning
  A/B -testplattformar
  A/B -testrapportering
  A/B -testbegränsningar
  Statistisk provtagning
  Datadriven beslutsfattande
  Regressionsanalys
  Korrelationsanalys
  Faktoranalys
  Tidsserieanalys
  Datasegmentering
  Statistisk slutsats
  Manipulation av data
  Statistiska modeller
  Datadriven insikt
  Undersökningsdesign
  Datainsamlingsverktyg
  Statistisk hypotes
  Dataanalysstekniker
  Datavalidering
  Datavisualiseringsverktyg
  Konverteringshastighetsanalys
  Statistisk signifikansprovning
  Datadriven beslutsfattande
  Experimentell kontroll
  Statistiska test
  Kohortanalys
  Användarbeteendeanalys
  Analysverktyg
  Data Analytics Workflow
  Statistiska programvaruverktyg
  A/B -testimplementering
  Datadriven marknadsföring
  Datadriven optimering
  A/B Testar bästa praxis
  Dataanalysfärdigheter

What roles can I use the A/B Testing Test for?

 • Dataanalytiker
 • Marknadsföranalytiker
 • Produktchef
 • Affärsanalytiker
 • Datavetare

How is the A/B Testing Test customized for senior candidates?

For intermediate/ experienced candidates, we customize the assessment questions to include advanced topics and increase the difficulty level of the questions. This might include adding questions on topics like

 • Designa experiment för olika användarsegment
 • Använda statistiska metoder i dataanalys
 • Utföra A/B -testning på stora datasätt
 • Implementera A/B -testning av bästa praxis
 • Utvärdera användarupplevelse i A/B -testning
 • Tolkar A/B -testresultaten exakt
 • Skapa effektiva testvariationer
 • Optimering av testvaraktighet och provstorlek
 • Övervakning av A/B-test i realtid
 • Tillhandahålla handlingsbara rekommendationer
Singapore government logo

De anställande cheferna upplevde att de genom de tekniska frågorna som de ställde under panelintervjuerna kunde berätta vilka kandidater som hade bättre poäng och särskiljde sig med de som inte fick lika bra poäng. Dom är mycket nöjd med kvaliteten på de kandidater som nominerades med Adaface-screeningen.


85%
minskning av screeningstiden

A/B Online Test Vanliga frågor

Kan jag kombinera flera färdigheter till en anpassad bedömning?

Ja absolut. Anpassade bedömningar ställs in baserat på din arbetsbeskrivning och kommer att innehålla frågor om alla måste-ha färdigheter du anger.

Har du några anti-cheating eller proctoring-funktioner på plats?

Vi har följande anti-cheating-funktioner på plats:

 • Icke-Googleable-frågor
 • IP -proctoring
 • webbproctoring
 • webbkamera proctoring
 • Detektion av plagiering
 • säker webbläsare

Läs mer om proctoring -funktionerna.

Hur tolkar jag testresultat?

Det främsta att tänka på är att en bedömning är ett eliminationsverktyg, inte ett urvalsverktyg. En kompetensbedömning är optimerad för att hjälpa dig att eliminera kandidater som inte är tekniskt kvalificerade för rollen, den är inte optimerad för att hjälpa dig hitta den bästa kandidaten för rollen. Så det ideala sättet att använda en bedömning är att bestämma en tröskelpoäng (vanligtvis 55%, vi hjälper dig att jämföra) och bjuda in alla kandidater som gör poäng över tröskeln för nästa intervjurundor.

Vilken erfarenhetsnivå kan jag använda detta test för?

Varje AdaFace -bedömning anpassas till din arbetsbeskrivning/ idealisk kandidatperson (våra ämnesexperter kommer att välja rätt frågor för din bedömning från vårt bibliotek med 10000+ frågor). Denna bedömning kan anpassas för alla erfarenhetsnivåer.

Får varje kandidat samma frågor?

Ja, det gör det mycket lättare för dig att jämföra kandidater. Alternativ för MCQ -frågor och ordningen på frågor randomiseras. Vi har anti-cheating/proctoring -funktioner på plats. I vår företagsplan har vi också möjlighet att skapa flera versioner av samma bedömning med frågor om liknande svårighetsnivåer.

Jag är kandidat. Kan jag prova ett träningstest?

Nej. Tyvärr stöder vi inte övningstester just nu. Du kan dock använda våra exempelfrågor för övning.

Vad är kostnaden för att använda detta test?

Du kan kolla in våra prisplaner.

Kan jag få en gratis provperiod?

Plattformen är helt självbetjänande, så här är ett sätt att gå vidare:

 • Du kan registrera dig gratis för att få en känsla för hur det fungerar.
 • Den kostnadsfria provperioden inkluderar en provbedömning (Java/JavaScript) som du hittar i din instrumentpanel när du registrerar dig. Du kan använda den för att granska kvaliteten på frågorna och kandidaternas upplevelse av ett konversationstest på Adaface.
 • För att granska kvaliteten på frågorna kan du också granska våra offentliga frågor för 50+ färdigheter här.
 • När du är övertygad om att du vill testa det med riktiga bedömningar och kandidater kan du välja en plan enligt dina krav.

Jag flyttade precis till en betald plan. Hur kan jag begära en anpassad bedömning?

Här är en snabbguide om hur man begär en anpassad bedömning på Adaface.

customers across world
Join 1200+ companies in 75+ countries.
Prova det mest kandidatvänliga utvärderingsverktyget idag.
g2 badges
Ready to use the Adaface A/B -testtest?
Ready to use the Adaface A/B -testtest?
ada
Ada
● Online
Previous
Score: NA
Next
✖️