Search test library by skills or roles
⌘ K

Praktyki bezpieczeństwa


Zewnętrzne i wewnętrzne testy bezpieczeństwa aplikacji

Nasz zespół bezpieczeństwa regularnie przeprowadza automatyczne i ręczne testy bezpieczeństwa aplikacji w celu identyfikacji i łatania potencjalnych luk w zabezpieczeniach i błędów w naszych aplikacjach.

Audyty wewnętrzne

Audytujemy nasze systemy i kontrolujemy niektóre z najczęściej przyjętych standardów i przepisów bezpieczeństwa na świecie. Te recenzje występują co najmniej co roku i są dokładne w ich kontrolach.

Ciągłe doskonalenie

Krytyczną częścią każdego programu zarządzania bezpieczeństwem informacji jest ciągłe doskonalenie programów bezpieczeństwa, systemów i kontroli. W tym celu Adaface jest zobowiązany do pozyskiwania informacji zwrotnych od różnych zespołów wewnętrznych, klientów, wewnętrznych i zewnętrznych audytorów oraz wykorzystania tej informacji zwrotnej w celu opracowania ulepszonych procesów i kontroli.

Oceniliśmy kilku ich konkurentów i uznaliśmy Adaface za najbardziej przekonujące. Świetna domyślna biblioteka pytań zaprojektowanych w celu testowania dopasowania, a nie zapamiętywania algorytmów.

swayam profile image
Swayam
CTO, Affable
Użyj najbardziej kandydatów przyjaznych narzędziem oceny
WYPRÓBUJ ZA DARMO

(W 100% za darmo, nie wymaga karty kredytowej)

logo
40 min tests.
No trick questions.
Accurate shortlisting.