Rust Developer Opis stanowiska szablon/krótki

Jako deweloper rdzy będziesz odpowiedzialny za opracowanie i utrzymanie oprogramowania zapisanego w Rust. Będziesz współpracować z innymi programistami zespołu, aby stworzyć wysokiej jakości i stabilne oprogramowanie. Ponadto będziesz odpowiedzialny za rozwiązywanie problemów i rozwiązywanie błędów.

Profil pracy dewelopera rdzy

Deweloper rdzy powinien mieć doskonałe umiejętności rozwiązywania problemów i silne zrozumienie języka programowania rdzy. Powinny być w stanie pracować niezależnie, a także w zespole. Ponadto powinni być w stanie wnieść kierunek od starszych deweloperów rdzy lub prowadzenia zespołu ds. Rozwoju rdzy.

Raporty do

  • Główny inżynier

Obowiązki dewelopera rdzy

  • Opracowywanie oprogramowania w rdzy
  • Utrzymywanie i ulepszanie istniejących baz kodów rdzy
  • Współpraca z innymi programistami w celu tworzenia wysokiej jakości oprogramowania
  • Rozwiązywanie problemów i rozwiązywanie błędów rdzy

Wymagania i umiejętności programistów rdzy

  • Silne doświadczenie z językiem programowania rdzy
  • Doświadczenie z programowaniem obiektowym
  • Znajomość narzędzi i ram programistycznych rdzy
  • Zdolność do samodzielnej pracy i jako część zespołu
  • Doskonałe umiejętności rozwiązywania problemów