Konsultant IT Opis stanowiska szablon/krótki

Poszukujemy konsultanta IT, który będzie odpowiedzialny za pomoc firmom i organizacjom w zarządzaniu ich wykorzystaniem technologii. Obejmuje to ocenę aspektów systemów komputerowych firmy, takich jak cyberbezpieczeństwo, wydajność oprogramowania oraz dane i analizy, które mogą wpłynąć na sposób, w jaki nasza firma może czerpać korzyści z wykorzystanej technologii.

Spędzisz znaczną ilość czasu z klientami, aby omówić kolejne kroki, które będziesz chciał podjąć w modernizacji i utrzymaniu technologii oraz udzielić porad, czy nowe postępy techniczne mogą pomóc w sukcesie.

Profil pracy konsultantów IT

Konsultanci IT są ogólnie zatrudnieni do analizy i rozwiązania krytycznych wyzwań technologicznych firmy. Zalecają lepsze oprogramowanie lub rozwiązania sprzętowe dla organizacji na podstawie ich badań. Może to obejmować dowolną liczbę rozwiązań, które pomagają zoptymalizować przepływ informacji w całej organizacji lub systemach, które lepiej organizują dane online, aby zaoszczędzić na pracy ludzkiej.

Ci konsultanci często koncentrują się na rozwiązaniach, które zmniejszają ciężar pracowników i zamiast tego zwiększają ich wydajność w stosunku do podstawowych działań organizacji. Są one również wezwane do zainstalowania najnowocześniejszego sprzętu, który jest opłacalny dla Twojej firmy. Ci specjaliści następnie integrują się, a nawet zarządzają tymi systemami IT we wszystkich działach w firmie w celu uproszczenia operacji.

Konsultanci IT mogą również specjalizować się w bezpieczeństwie cybernetycznym. Wykonują okresowe kontrole bezpieczeństwa i przyczyniają się do bezpieczeństwa sieci i danych. Mogą nawet nauczyć twoich pracowników zwalczania cyberprzestępstw, takich jak phishing.

Są również dość korzystne do przeprowadzania obszernej analizy danych. Pomaga to w określaniu najbardziej wydajnej metody gromadzenia i analizy danych od klientów firmy. Następnie specjaliści IT sprawiają, że te informacje są łatwo dostępne dla Twojej firmy, szczególnie podczas uruchamiania kampanii. Konsultanci IT przeprowadzają również krytyczne oceny ryzyka, zachowują dokumenty i obecne raporty z postępów, które można wykorzystać do analizy korporacyjnej.

Raporty do

 • Lead technologiczny
 • Dyrektor Techniczny

Obowiązki konsultantów IT

 • Współpracuj z klientami w celu opracowania potrzeb i zdefiniowania zakresu ram czasowych i zasobów planu projektu
 • Zdefiniuj potrzeby systemu klienta, rozumieją ich procedury pracy i zrozum charakter ich podróży biznesowej do lokalizacji klientów
 • Komunikuj się z pracownikami na wszystkich poziomach organizacji klienta
 • Zapewnij wymagania dotyczące oprogramowania, sprzętu i sieci
 • Przeanalizuj wymagania IT w organizacjach i udzielaj obiektywnych i obiektywnych porad dotyczących IT
 • Utwórz uzgodnione rozwiązania i wprowadzić nowe mechanizmy
 • Pomoc w inicjatywach zarządzania zmianami dla klientów
 • Systemy zakupu w razie potrzeby, opracowywanie, testowanie, instaluj i monitorowanie nowych systemów
 • Organizuj szkolenia dla użytkowników i innych konsultantów, opracuj dokumentację i dostarczaj raporty postępów dla klientów
 • uczestniczyć w sprzedaży i wsparciu
 • Utrzymuj komunikację z organizacjami klientów, znajdź przyszłych klientów oraz tworzyć i zarządzaj połączeniami

Wymagania i umiejętności konsultantów IT

 • Licencjat z informatyki, systemów informatycznych lub powiązanej dyscypliny
 • Edukacja MBA będzie zaletą
 • wykwalifikowane z językami bazy danych
 • doskonałe umiejętności komunikacji pisemnej i ustnej
 • Świetne zdolności interpersonalne
 • Innowacyjne umiejętności rozwiązywania problemów
 • Zestaw myślenia do analizy
 • Doskonałe zarządzanie czasem i zdolności organizacyjne