Dyrektor ds. Nabywania talentów Opis stanowiska Szablon/krótki

Poszukujemy wysoce doświadczonego i dynamicznego dyrektora nabywania talentów, aby poprowadzić naszą strategię i działalność rekrutacyjną. W tej roli będziesz odpowiedzialny za nadzorowanie całego procesu rekrutacji, opracowanie strategii pozyskiwania talentów oraz zapewnienie, że organizacja przyciąga i zachowuje talenty na najwyższym poziomie. Idealny kandydat powinien mieć strategiczny sposób myślenia, silne umiejętności przywódcze i udokumentowane osiągnięcia w pozyskiwaniu talentów.

Dyrektor ds. Profil pracy talentów

Dyrektor nabywania talentów jest kluczem do kształtowania siły roboczej organizacji. Są odpowiedzialni za projektowanie i wdrażanie kompleksowych strategii rekrutacyjnych, zarządzanie zespołem pozyskiwania talentów oraz zapewnienie dostosowania działań rekrutacyjnych do strategicznych celów organizacji.

Raporty do

Dyrektor ds. Ukazania talentów zazwyczaj zgłasza się do dyrektora ds. Zasobów ludzkich (CHRO) lub wiceprezesowi ds. Zasobów ludzkich.

Dyrektor ds. Odpowiedzialności na pozyskiwanie talentów

 • Opracuj i wdrażaj strategiczne inicjatywy dotyczące rekrutacji różnorodnych talentów.
 • Zarządzaj procesem rekrutacji i cyklu życia, w tym wstępnymi ocenami, wywiadami i ofertami.
 • Korzystaj z mediów społecznościowych, tablic pracy, pozyskiwania Internetu i innych środków technicznych, aby pozyskać kandydatów do otwartych miejsc pracy.
 • Opracuj programy rekrutacyjne i uczestniczyć w wydarzeniach zatrudnienia, takich jak targi zawodowe.
 • Użyj wyrafinowanych systemów śledzenia kandydatów i innych oprogramowania rekrutacyjnych i systemu CRM, aby śledzić kandydatów poprzez fazę wyboru do wbudowy.
 • Rozwijaj relacje z zewnętrznymi agencjami rekrutacyjnymi i firmami personelu oraz zarządzaj procesem zamówień i pomiaru.
 • Trenuj i nadzoruj zespół rekrutacyjny.
 • Zapewnij resztę zespołu analityczne i dobrze udokumentowane raporty rekrutacyjne.

Dyrektor ds. Wymagania i umiejętności pozyskiwania talentów

 • Udowodnione doświadczenie jako dyrektor ds. Nabywania talentów lub podobnej roli.
 • Możliwe doświadczenie w zarządzaniu inicjatywami rekrutacyjnymi i inicjatywami marki pracodawców.
 • Solidne zrozumienie technik i narzędzi pozyskiwania (np. Sieci społecznościowych).
 • Praktyczne doświadczenie z systemami śledzenia kandydatów i bazami danych HR.
 • Doświadczenie w planowaniu strategicznym i realizacji strategii pozyskiwania talentów.
 • Doskonała komunikacja, przywództwo i umiejętności planowania.
 • Licencjat lub tytuł magistra zasobów ludzkich, administracji biznesowej lub odpowiedniej dziedziny.