Kierownik sukcesu klienta Opis stanowiska Szablon/krótki

Poszukujemy menedżera sukcesu klienta, który nie boi się podciągnąć rękawów i poprowadzić zespół z okopów. Jako kluczowa część naszego zespołu kierowniczego, przyczyni się do opracowania inicjatyw sukcesu klientów firmy, tworzysz silne powiązania z klientami i współpracować z liderami międzyfunkcyjnymi, aby zapewnić konsekwentnie wyjątkowe doświadczenia klientów.

Nasz idealny wnioskodawca jest entuzjastycznie nastawiony do stosowania zdolności analitycznych w celu identyfikacji problemów, rozwiązywania ich i wzmacniania połączeń. Aby odnieść sukces w tej pojemności, powinieneś mieć odpowiednią wiedzę klientów cyfrowych lub reklamowych oraz osiągnięcia analizy i optymalizacji kampanii.

Profil pracy kierownika sukcesu klienta

Menedżerowie sukcesu klientów (CSM) prowadzą Twoich klientów, od potencjalnych klientów do aktywnych konsumentów Twoich towarów.

Są poświęcone lojalności klientów i opracowywaniu długoterminowych połączeń klientów i często współpracują z tym samym klientami tak długo, jak długo pracują z Twoją firmą.

Raporty do

 • Menadżer marketingu
 • Kierownik biznesu
 • CEO

Obowiązki menedżera sukcesu klienta

 • Zarządzaj ogólnymi relacjami z klientami, w tym wdrażaniem, instalacją, szkoleniem, zwiększaniem adopcji, zapewnienia retencji i utrzymania wysokiego poziomu zadowolenia klientów
 • Opracuj zaufaną i strategiczną relację doradcy w celu promowania długoterminowej wartości naszych towarów i usług
 • Za pomocą zespołu kreatywnego, utrzymanie i budowanie strategii sukcesu klienta i najlepszych praktyk, a także treści obsługi klienta
 • Skutecznie angażuj się zarówno z wewnętrznym, jak i zewnętrznym kierownictwem wyższego szczebla, aby zrozumieć wymagania klientów, zwiększyć retencję i rozwój oraz dzielić się naukami
 • Zgodnie z wymaganiami, utrzymuj aktualne wskaźniki sukcesu klienta i dane
 • Działaj jako główny punkt kontaktowy dla przypisanych kont, ustanawiając zaufanie i relacje, jednocześnie rozpoznając obszary możliwości, podkreślając najlepsze praktyki i rejestrując je
 • Sprawdź podróż klienta, określając, w jaki sposób jest wspierany, i stosowanie podejścia konsultacyjnego do pomocy klientom w przezwyciężeniu trudności i osiągnięciu celów
 • Ułatwienie kontaktu i przepływu pracy między członkami zespołu projektowego, w tym zewnętrznymi dostawcami usług, aby umożliwić terminową dostawę dostaw
 • Współpracuj z członkami zespołu w celu współpracy, rozwiązywania problemów i/lub strategii nadchodzących spotkań z klientami
 • Utwórz wszelkie odpowiednie dokumenty lub wizualizacje dla klienta w celu wykazania wydajności kampanii; Zbadaj wzorce w ocenach C-SAT/NPS, aby znaleźć obszary w celu poprawy
 • Współpracuj z zespołami sprzedaży i marketingu, aby wywiercić na odniesienia klientów i tworzyć studia przypadków

Kierownik sukcesu klienta Wymagania i umiejętności

 • Silna preferencja dla doświadczenia w obsłudze klienta lub sukcesie klienta
 • Udowodnione osiągnięcia w zakresie wizerunku marki i rosnącej wartości poprzez obsługę klienta
 • rozległe umiejętności komunikacyjne i zdolność do ustanowienia silnych partnerstw biznesowych
 • Zdolności techniczne są niezbędne, aby wykorzystanie produktu było solidne
 • Organizacja osobista i odpowiedzialność są kluczowe
 • Poprzednie doświadczenie prowadzące zróżnicowaną grupę i edukowanie każdego członka na wymagania biznesowe
 • Możliwość ustawiania kamieni milowych i utrzymywania wszystkich członków zespołu na dobrej drodze
 • Udokumentowane osiągnięcia oceny i ulepszania aktualnych procedur w dziale sukcesu klienta
 • Dokładne zrozumienie problemów i opinii klientów na temat korzystania z produktów, a także zdolność do rozwiązywania problemów w razie potrzeby