Co to jest zatrudnienie przejściowe?

Tymczasowe umieszczanie pracy jest określane jako zatrudnienie przejściowe. Często udzielane są prace przejściowe, aby pomóc ludziom przygotować się do stałego umieszczenia pracy. Przygotowanie to odbywa się w pracy w serii zawodów mających na celu zwiększenie talentów i tolerancji pracy.

Zatrudnienie przejściowe jest czasami podawane osobom bezrobotnym w celu zapewnienia im zarobionego pieniędzy. Prace przejściowe można również wykorzystać do nauczania i przygotowywania osób z zaburzeniami rozwojowymi lub obrażeniami zmieniającymi życie w zakresie integracji z konwencjonalnymi miejscami pracy. Przejściowe inicjatywy zatrudnienia mogą również pomóc wysiedlonemu pracownikom i więźniom w ponownym wejściu siły roboczej.