Co to jest wynagrodzenie motywacyjne?

W rozległym krajobrazie HR wynagrodzenie motywacyjne wyróżnia się jako strategia odszkodowań opartych na wynikach. Wykracza to poza podstawową pensję, oferując pracownikom dodatkowe zarobki w oparciu o osiągnięcie niektórych punktów odniesienia, niezależnie od tego, czy są to cele sprzedaży, ukończenie projektu, czy inne wskaźniki wydajności.

Zrozumienie opóźnienia w HR

Opóźnienie w dziedzinie zasobów ludzkich odnosi się do strategicznego zmniejszenia warstw zarządzania w hierarchii organizacji. Często postrzegane jako ruch w celu zwiększenia wydajności, zwiększenia komunikacji i zmniejszenia kosztów opóźnianie stało się popularną strategią wśród firm dążących do szczuplejszej struktury.

Uzasadnienie za wynagrodzeniem motywacyjnym

Organizacje wdrażają wynagrodzenie motywacyjne z różnych powodów:

 • ** Wzmocnienie wydajności: ** poprzez związanie odszkodowania z wydajnością pracownicy często czują się bardziej zmotywowani do programu Excel.
 • ** Przyciąganie talentów: ** Konkurencyjne pakiety motywacyjne mogą sprawić, że firma jest bardziej atrakcyjna dla kandydatów na najwyższym poziomie.
 • ** Otrzymanie wysokich wydajności: ** Nagranie najlepszych wykonawców może zwiększyć swoją lojalność i zmniejszyć obrót.
 • ** Dostosowanie celów: ** Zapewnia, że ​​cele pracowników są zsynchronizowane z szerszymi celami firmy.

Różne rodzaje wynagrodzenia motywacyjnego

Istnieje kilka podejść do wynagrodzenia motywacyjnego:

 1. ** Bonusy: ** Płatności jednorazowe podane za wyjątkową wydajność.
 2. ** Komisja: ** Szczególnie powszechna w rolach sprzedaży, jest to odsetek wartości sprzedaży lub stałej kwoty na sprzedaż.
 3. ** Udostępnianie zysków: ** Pracownicy otrzymują udział w zyskach spółki.
 4. ** Opcje na akcje: ** Pracownicy mają możliwość zakupu akcji spółki po obniżonej stawce.
 5. ** Zasługi wynagrodzenia: ** Wzrost wynagrodzenia w oparciu o oceny wydajności.

Krytyczne spojrzenie na wynagrodzenie motywacyjne

Chociaż wynagrodzenie motywacyjne ma swoje zalety, nie jest to bez potencjalnych pułapek:

-** Krótkoterminowe skupienie: ** Pracownicy mogą priorytetowo traktować krótkoterminowe zyski w porównaniu z długoterminowym wzrostem.

 • ** Niezdrowa konkurencja: ** Czasami może sprzyjać przeciętemu środowisku, podważając współpracę zespołową.
 • ** Złożoność: ** Projektowanie i zarządzanie skutecznym systemem wynagrodzeń motywacyjnych może być skomplikowane.
 • ** Nierówności: ** Jeśli nie ustrukturyzowane prawidłowo, może to prowadzić do postrzegania lub rzeczywistych nierówności wśród pracowników.

Najlepsze praktyki wdrażania wynagrodzenia motywacyjnego

 1. ** Przejrzystość: ** Jasno przekazuj kryteria i testy porównawcze do uzyskania wynagrodzenia motywacyjnego.
 2. ** Regularny przegląd: ** Ciągle ocenia się i dostosowuje strukturę motywacyjną, aby zachować istotność i uczciwość.
 3. ** Ocena holistyczna: ** Upewnij się, że wskaźniki wydajności uwzględniają zarówno czynniki ilościowe, jak i jakościowe.
 4. ** Mechanizm sprzężenia zwrotnego: ** Twórz kanały dla pracowników, aby przekazać informacje zwrotne na temat systemu motywacyjnego.

Wynagrodzenie motywacyjne, jednocześnie obiecując lepszą wydajność i dostosowanie do celów firmy, wymaga starannego tworzenia i zarządzania. To nie jest rozwiązanie uniwersalne, a jego sukces w dużej mierze zależy od tego, jak dobrze jest dostosowany do potrzeb i kultury organizacji. Specjaliści HR muszą zachować równowagę, zapewniając, że chociaż pracownicy są zmotywowani do wykonywania, istota pracy zespołowej i długoterminowego wzrostu nie jest zagrożona. Przy odpowiednim podejściu wynagrodzenie motywacyjne może być potężnym narzędziem w Arsenale HR, prowadząc zarówno sukces indywidualny, jak i organizacyjny.