Search test library by skills or roles
⌘ K

About the test:

Test online XML korzysta z MCQ opartych na scenariuszach do oceny kandydatów na ich biegłość w pracy z XML, językiem znaczników powszechnie używanym do wymiany danych w aplikacjach internetowych. Test ocenia zdolność kandydatów do tworzenia i analizowania dokumentów XML, a także ich zrozumienie składni XML, walidacji i transformacji za pomocą XSLT. Inne kluczowe umiejętności, które test może ocenić, to projekt schematu XML, modelowanie dokumentów, wiązanie danych, wyrażenia XPath i integrację usług internetowych.

Covered skills:

 • Kompatybilność XML
 • Uwagi
 • Walidacja
 • Łączenie
 • Narzędzia
 • Obrazy
 • DTD

9 reasons why
9 reasons why

Adaface XML Web Services & XML Test is the most accurate way to shortlist Programista integracji usług internetowychsReason #1

Tests for on-the-job skills

The XML Web Services & XML Online Test helps recruiters and hiring managers identify qualified candidates from a pool of resumes, and helps in taking objective hiring decisions. It reduces the administrative overhead of interviewing too many candidates and saves time by filtering out unqualified candidates at the first step of the hiring process.

The test screens for the following skills that hiring managers look for in candidates:

 • Efektywne tworzenie i manipulowanie dokumentami XML
 • Zrozumienie i wykorzystanie standardów zgodności XML
 • Skuteczne wykorzystanie narzędzi XML do przetwarzania danych
 • Wykazanie znajomości komentarzy XML i ich celu
 • Biegłe praca z obrazami XML i multimediami
 • Znajomość technik i narzędzi walidacji XML
 • Tworzenie i praca z definicjami typu dokumentów XML (DTD)
 • Zrozumienie i wdrożenie możliwości łączenia XML
Reason #2

No trick questions

no trick questions

Traditional assessment tools use trick questions and puzzles for the screening, which creates a lot of frustration among candidates about having to go through irrelevant screening assessments.

View sample questions

The main reason we started Adaface is that traditional pre-employment assessment platforms are not a fair way for companies to evaluate candidates. At Adaface, our mission is to help companies find great candidates by assessing on-the-job skills required for a role.

Why we started Adaface
Reason #3

Non-googleable questions

We have a very high focus on the quality of questions that test for on-the-job skills. Every question is non-googleable and we have a very high bar for the level of subject matter experts we onboard to create these questions. We have crawlers to check if any of the questions are leaked online. If/ when a question gets leaked, we get an alert. We change the question for you & let you know.

How we design questions
Reason #4

1200+ customers in 75 countries

customers in 75 countries
Brandon

Dzięki Adaface byliśmy w stanie zoptymalizować nasz początkowy proces badania przesiewowego o 75%, uwalniając cenny czas zarówno dla menedżerów ds. Zatrudnienia, jak i naszego zespołu pozyskiwania talentów!


Brandon Lee, Głowa ludzi, Love, Bonito

Reason #5

Designed for elimination, not selection

The most important thing while implementing the pre-employment Test usług internetowych XML i XML in your hiring process is that it is an elimination tool, not a selection tool. In other words: you want to use the test to eliminate the candidates who do poorly on the test, not to select the candidates who come out at the top. While they are super valuable, pre-employment tests do not paint the entire picture of a candidate’s abilities, knowledge, and motivations. Multiple easy questions are more predictive of a candidate's ability than fewer hard questions. Harder questions are often "trick" based questions, which do not provide any meaningful signal about the candidate's skillset.

Science behind Adaface tests
Reason #6

1 click candidate invites

Email invites: You can send candidates an email invite to the Test usług internetowych XML i XML from your dashboard by entering their email address.

Public link: You can create a public link for each test that you can share with candidates.

API or integrations: You can invite candidates directly from your ATS by using our pre-built integrations with popular ATS systems or building a custom integration with your in-house ATS.

invite candidates
Reason #7

Detailed scorecards & benchmarks

Reason #8

High completion rate

Adaface tests are conversational, low-stress, and take just 25-40 mins to complete.

This is why Adaface has the highest test-completion rate (86%), which is more than 2x better than traditional assessments.

test completion rate
Reason #9

Advanced Proctoring


Learn more

About the XML Web Services & XML Assessment Test

Why you should use Pre-employment XML Web Services & XML Online Test?

The Test usług internetowych XML i XML makes use of scenario-based questions to test for on-the-job skills as opposed to theoretical knowledge, ensuring that candidates who do well on this screening test have the relavant skills. The questions are designed to covered following on-the-job aspects:

 • Parsowanie i manipulacja XML
 • Schemat XML i projekt DTD
 • Walidacja danych i obsługi błędów XML
 • Transformacja XML za pomocą XSLT
 • Przestrzenie nazw i nazw nazw XML
 • Kodowanie i dekodowanie XML
 • XML Web Services i Protocol SOAP
 • Serializacja i deserializacja XML
 • XML Parsing Optymalizacja wydajności
 • Modelowanie danych XML i wzorce projektowe

Once the test is sent to a candidate, the candidate receives a link in email to take the test. For each candidate, you will receive a detailed report with skills breakdown and benchmarks to shortlist the top candidates from your pool.

What topics are covered in the XML Web Services & XML Online Test?

 • Narzędzia

  Narzędzia XML są oprogramowaniem Narzędzia lub biblioteki, które zapewniają funkcjonalność do pracy z danymi XML. Te narzędzia mogą pomóc w zadaniach takich jak analizowanie, manipulowanie, przekształcenie i walidacja plików XML. Mierząc znajomość narzędzi XML w tym teście, rekruterzy mogą ocenić biegłość kandydatów w użyciu powszechnie używanych narzędzi i bibliotek do wydajnej pracy z danymi XML.

 • Komentarze

  Komentarze XML są dodawane adnotacje do adnotacji W ramach kodu XML, który dostarcza dodatkowe informacje lub wyjaśnienia. Są one przydatne do dokumentowania struktury XML, wyjaśniania złożonych elementów lub pozostawiania notatek dla innych programistów. W tym pytania dotyczące komentarzy XML w tym teście umożliwia rekruterom ocenę zdolności kandydatów do skutecznego dodawania, interpretacji i wykorzystywania komentarzy XML.

 • Obrazy

  XML mogą być używane do reprezentowania i osadzania obrazu obrazu Dane w dokumentach XML przy użyciu formatów takich jak Base64 kodowanie. Zrozumienie, jak uwzględnić obrazy w XML i przetwarzać je programowo, jest cenną umiejętnością do pracy z aplikacjami bogatymi w dane. Ocena wiedzy na temat obsługi obrazów w XML pomaga rekruterom oceniać zdolności kandydatów do pracy z treścią multimedialną i bezproblemowo zintegrować ją z systemami opartymi na XML.

 • Walidacja

  Walidacja XML odnosi się do procesu Sprawdzanie dokumentu XML w stosunku do zestawu wstępnie zdefiniowanych reguł lub schematów w celu zapewnienia jego poprawności i zgodności. Pomaga zidentyfikować błędy, niespójności lub brakujące elementy w dokumentach XML. Ocena zrozumienia przez kandydatów walidacji XML w tym teście umożliwia rekruterom zmierzenie ich zdolności do tworzenia dokumentów XML, które przylegają do ustalonych reguł i zapobiegają problemom z jakością danych.

 • DTD

  DTD (typ dokumentu (typ dokumentu Definicja) jest językiem deklaracji znaczników używanych do zdefiniowania struktury i dopuszczalnych elementów dokumentu XML. Zapewnia zestaw reguł, które potwierdzają treść XML, określa odniesienia encji i definiują typy danych. Włączenie pytań na DTD w tym teście umożliwia rekruterom ocenę znajomości kandydatów z tym tradycyjnym podejściem do definiowania i walidacji struktury XML przed wprowadzeniem schematu XML.

 • Łączenie

  Łączenie XML pozwala na łączenie Ustanowienie połączeń między różnymi dokumentami XML lub częściami w dokumencie. Umożliwia tworzenie hiperłączy, odniesień i ścieżek nawigacyjnych do lokalizowania pokrewnych treści. Ocena wiedzy kandydatów na temat łączenia XML w tym teście pomaga rekruterom ocenić ich zrozumienie, jak tworzyć i zarządzać połączonymi dokumentami XML, które ułatwiają bezproblemową nawigację i odkrywanie treści.

 • Full list of covered topics

  The actual topics of the questions in the final test will depend on your job description and requirements. However, here's a list of topics you can expect the questions for Test usług internetowych XML i XML to be based on.

  Składnia XML
  Elementy XML
  Atrybuty XML
  Przestrzenie nazw xml
  Kodowanie XML
  Parsowanie XML
  Serializacja XML
  Transformacja XML
  Schematy XML
  Instrukcja przetwarzania XML
  XML Warunkowe przetwarzanie
  Sekcja XML CDATA
  Podmioty XML
  Odniesienia do znaków XML
  Formatowanie i wcięcie XML
  Komentarze XML
  Obrazy XML
  XML Multimedia
  Ważność XML
  Walidacja parsera XML
  Walidacja schematu XML
  Walidacja XML DTD
  Błędy sprawdzania poprawności XML
  Łączenie XML
  XML łączące atrybuty
  XML łączące elementy
  Zachowanie łączące XML
  Narzędzia XML
  XML Parsing Narzędzia
  Narzędzia transformacji XML
  Narzędzia sprawdzania poprawności XML
  Definicje typów dokumentów XML (DTD)
  Elementy DTD
  Atrybuty DTD
  Deklaracje podmiotów DTD
  Deklaracje elementów DTD
  DTD Deklaracje atrybutów
  Notacje DTD
  Reguły walidacji DTD
  Podmioty zewnętrzne DTD
  Wewnętrzne podmioty DTD
  Elementy DTD z dziećmi
  Model zawartości elementu DTD
  Typy atrybutów DTD
  Wartości domyślne atrybutu DTD
  Atrybut DTD Implikowane wartości
  Lista wartości atrybutów DTD
  DTD Wartość wartości atrybucji
  Notacja wartości atrybutu DTD
  Wartość atrybutu dtd nmToken
  Identyfikator wartości atrybutu DTD
  Wartość atrybutu DTD IDREF
  Jednostka wartości atrybutu DTD

What roles can I use the XML Web Services & XML Online Test for?

 • Programista integracji usług internetowych
 • Developer XML
 • Projektant XML
 • Twórca stron internetowych

How is the XML Web Services & XML Online Test customized for senior candidates?

For intermediate/ experienced candidates, we customize the assessment questions to include advanced topics and increase the difficulty level of the questions. This might include adding questions on topics like

 • XML Testowanie kompatybilności wstecznej
 • Transformacja danych XML za pomocą XQuery
 • Ekstrakcja i zapytanie danych XML
 • Przechowywanie i pobieranie danych XML
 • Synchronizacja danych i replikacja danych XML
 • XML Security i Kontrola dostępu
 • Archiwizacja danych i wersja XML
 • Kompresja i dekompresja danych XML
 • Migracja danych XML i konwersja danych
 • Integracja danych i interoperacyjność XML
Singapore government logo

Menedżerowie ds. Zatrudnienia uważali, że poprzez pytania techniczne, które zadali podczas wywiadów panelowych, byli w stanie powiedzieć, którzy kandydaci mieli lepsze wyniki, i różnili się od tych, którzy również nie zdobyli bramki. Oni są Bardzo zadowolony z jakością kandydatów na liście przesiewowej Adaface.


85%
Zmniejszenie czasu badań przesiewowych

XML Web Services & XML Hiring Test FAQ

Czy mogę połączyć wiele umiejętności w jedną niestandardową ocenę?

Tak, absolutnie. Oceny niestandardowe są konfigurowane na podstawie opisu stanowiska i będą zawierać pytania dotyczące wszystkich określonych umiejętności, które określasz.

Czy masz jakieś funkcje anty-cheatingowe lub proktorowe?

Mamy następujące funkcje anty-cheatingowe:

 • Pytania o niezgodne z nich
 • Proctoring IP
 • Proctoring Web
 • Proctoring kamery internetowej
 • Wykrywanie plagiatu
 • Bezpieczna przeglądarka

Przeczytaj więcej o funkcjach Proctoring.

Jak interpretować wyniki testów?

Najważniejsze, o czym należy pamiętać, jest to, że ocena jest narzędziem eliminacyjnym, a nie narzędziem wyboru. Ocena umiejętności jest zoptymalizowana, aby pomóc Ci wyeliminować kandydatów, którzy nie są technicznie zakwalifikowani do roli, nie jest zoptymalizowana, aby pomóc Ci znaleźć najlepszego kandydata do tej roli. Dlatego idealnym sposobem na wykorzystanie oceny jest podjęcie decyzji o wyniku progowym (zwykle 55%, pomagamy Ci porównać) i zaprosić wszystkich kandydatów, którzy wyniki powyżej progu na następne rundy wywiadu.

Do jakiego poziomu doświadczenia mogę użyć tego testu?

Każda ocena Adaface jest dostosowana do opisu stanowiska/ idealnego kandydującego osobowości (nasi eksperci przedmiotu będą podejmować właściwe pytania dotyczące oceny z naszej biblioteki ponad 10000 pytań). Ocenę tę można dostosować do dowolnego poziomu doświadczenia.

Czy każdy kandydat otrzymuje te same pytania?

Tak, znacznie ułatwia porównanie kandydatów. Opcje pytań MCQ i kolejność pytań są losowe. Mamy funkcje anty-cheating/proctoring. W naszym planie korporacyjnym mamy również możliwość tworzenia wielu wersji tej samej oceny z pytaniami o podobnych poziomach trudności.

Jestem kandydatem. Czy mogę spróbować testu ćwiczeniowego?

Nie. Niestety, w tej chwili nie wspieramy testów ćwiczeń. Możesz jednak użyć naszych przykładowych pytań do ćwiczeń.

Jaki jest koszt korzystania z tego testu?

Możesz sprawdzić nasze Plany cenowe.

Czy mogę dostać bezpłatny proces?

Tak, możesz zarejestrować się za darmo i podgląd tego testu.

Właśnie przeniosłem się do płatnego planu. Jak mogę poprosić o ocenę niestandardową?

Oto szybki przewodnik dotyczący jak poprosić o ocenę niestandardową na Adaface.

customers across world
Join 1200+ companies in 75+ countries.
Wypróbuj dziś najbardziej przyjazne narzędzie do oceny umiejętności.
g2 badges
Ready to use the Adaface Test usług internetowych XML i XML?
Ready to use the Adaface Test usług internetowych XML i XML?
Porozmawiaj z nami
logo
40 min tests.
No trick questions.
Accurate shortlisting.
Semestry Prywatność Przewodnik zaufania

🌎 Wybierz swój język

English Norsk Dansk Deutsche Nederlands Svenska Français Español Chinese (简体中文) Italiano Japanese (日本語) Polskie Português Russian (русский)
ada
Ada
● Online
Previous
Score: NA
Next
✖️