Search test library by skills or roles
⌘ K

About the test:

Ten test online koncentruje się na ocenie wiedzy i umiejętności kandydatów w testach internetowych. Zawiera pytania wielokrotnego wyboru w testach internetowych, selenu, testowaniu ręcznym i inżynierii QA.

Covered skills:

 • Podstawy testów internetowych
 • Korzystanie z narzędzi QA, takich jak selen
 • Projektowanie testów
 • Podstawy testowania ręcznego

9 reasons why
9 reasons why

Adaface Web Testing is the most accurate way to shortlist Tester WebsReason #1

Tests for on-the-job skills

The Web Testing helps recruiters and hiring managers identify qualified candidates from a pool of resumes, and helps in taking objective hiring decisions. It reduces the administrative overhead of interviewing too many candidates and saves time by filtering out unqualified candidates at the first step of the hiring process.

The test screens for the following skills that hiring managers look for in candidates:

 • W stanie przeprowadzić testy internetowe za pomocą standardowych metodologii branżowych
 • Biegłe w projektowaniu przypadków testowych dla aplikacji internetowych
 • Doświadczenie w korzystaniu z narzędzi QA, takich jak selen do testowania internetowego
 • Wykwalifikowane w technikach i metodologiach testowania ręcznego
 • Zrozumienie podstawowych podstaw i najlepszych praktyk
 • Możliwość identyfikacji i dokumentowania wad w aplikacjach internetowych
 • Znajomość badań między przeglądarką i międzyplatformową
 • Znajomość standardów i wytycznych dostępności sieci
 • Zdolność do analizy i debugowania awarii testów w aplikacjach internetowych
 • Skuteczna komunikacja i współpraca z zespołami programistów
Reason #2

No trick questions

no trick questions

Traditional assessment tools use trick questions and puzzles for the screening, which creates a lot of frustration among candidates about having to go through irrelevant screening assessments.

View sample questions

The main reason we started Adaface is that traditional pre-employment assessment platforms are not a fair way for companies to evaluate candidates. At Adaface, our mission is to help companies find great candidates by assessing on-the-job skills required for a role.

Why we started Adaface
Reason #3

Non-googleable questions

We have a very high focus on the quality of questions that test for on-the-job skills. Every question is non-googleable and we have a very high bar for the level of subject matter experts we onboard to create these questions. We have crawlers to check if any of the questions are leaked online. If/ when a question gets leaked, we get an alert. We change the question for you & let you know.

How we design questions
Reason #4

1200+ customers in 75 countries

customers in 75 countries
Brandon

Dzięki Adaface udało nam się zoptymalizować nasz proces wstępnej selekcji o ponad 75%, oszczędzając cenny czas zarówno menedżerom ds. rekrutacji, jak i naszemu zespołowi ds. pozyskiwania talentów!


Brandon Lee, Głowa Ludu, Love, Bonito

Reason #5

Designed for elimination, not selection

The most important thing while implementing the pre-employment Testowanie internetowe in your hiring process is that it is an elimination tool, not a selection tool. In other words: you want to use the test to eliminate the candidates who do poorly on the test, not to select the candidates who come out at the top. While they are super valuable, pre-employment tests do not paint the entire picture of a candidate’s abilities, knowledge, and motivations. Multiple easy questions are more predictive of a candidate's ability than fewer hard questions. Harder questions are often "trick" based questions, which do not provide any meaningful signal about the candidate's skillset.

Science behind Adaface tests
Reason #6

1 click candidate invites

Email invites: You can send candidates an email invite to the Testowanie internetowe from your dashboard by entering their email address.

Public link: You can create a public link for each test that you can share with candidates.

API or integrations: You can invite candidates directly from your ATS by using our pre-built integrations with popular ATS systems or building a custom integration with your in-house ATS.

invite candidates
Reason #7

Detailed scorecards & benchmarks

Zobacz przykładową kartę wyników
Reason #8

High completion rate

Adaface tests are conversational, low-stress, and take just 25-40 mins to complete.

This is why Adaface has the highest test-completion rate (86%), which is more than 2x better than traditional assessments.

test completion rate
Reason #9

Advanced Proctoring


Learn more

About the Web Testing

Why you should use Web Testing?

The Testowanie internetowe makes use of scenario-based questions to test for on-the-job skills as opposed to theoretical knowledge, ensuring that candidates who do well on this screening test have the relavant skills. The questions are designed to covered following on-the-job aspects:

 • Zrozumienie podstaw testów internetowych
 • Biegłość w projektowaniu testów dla aplikacji internetowych
 • Wiedza specjalistyczna w korzystaniu z narzędzi QA, takich jak selen
 • Podstawy testowania ręcznego
 • Możliwość tworzenia i wykonywania planów testowych
 • Znajomość różnych rodzajów testów internetowych
 • Doświadczenie w tworzeniu i wykonywaniu przypadków testowych
 • Znajomość z ramami automatyki internetowej
 • Zrozumienie testów bezpieczeństwa sieci
 • Możliwość identyfikacji i zgłaszania wad oprogramowania

Once the test is sent to a candidate, the candidate receives a link in email to take the test. For each candidate, you will receive a detailed report with skills breakdown and benchmarks to shortlist the top candidates from your pool.

What topics are covered in the Web Testing?

 • Podstawy testowania internetowego

  Podstawy testowania internetowego to wiedza i zrozumienie podstawowych pojęć i zasad testowania aplikacji internetowych. Ta umiejętność mierzy zdolność do identyfikacji i priorytetów przypadków testowych, oceny jakości komponentów aplikacji internetowych i skutecznego komunikowania problemów związanych z testowaniem. Podstawy testowania są ważne, aby zapewnić dokładne testowanie i dostarczyć niezawodną i wysokiej jakości aplikację internetową.

 • Projektowanie testów

  Projektowanie testów jest umiejętnością tworzenia przypadków testowych i scenariuszy testowych, które skutecznie obejmują skutecznie obejmujące Wszystkie funkcje i aspekty aplikacji internetowej. Ta umiejętność obejmuje planowanie i organizację testów w celu zapewnienia maksymalnego pokrycia testów i identyfikacji potencjalnych obszarów ryzyka. Projektowanie testów jest niezbędne, aby zapewnić kompleksowe testowanie i odkryć wszelkie potencjalne problemy lub błędy w aplikacji internetowej.

 • Korzystanie z narzędzi QA, takich jak selenium

  Korzystanie z narzędzi QA, takich jak selen, odnosi się do biegłości w stosowaniu w użyciu Narzędzia automatyzacji, w szczególności selenium, do celów testowania internetowego. Selenium to potężne narzędzie, które pozwala testerom zautomatyzować ich testy, wykonywać je w różnych przeglądarkach internetowych oraz weryfikację funkcji i kompatybilności aplikacji internetowej. Ta umiejętność umożliwia testerom przyspieszenie procesu testowania, zwiększenie zasięgu testu i efektywne zidentyfikowanie problemów lub błędów w aplikacji internetowej.

 • Podstawy testowania ręcznego

  Podstawy testowania ręcznego to zrozumienie oraz wykonywanie działań testowych bez korzystania z narzędzi automatyzacji. Ta umiejętność obejmuje wykonanie testów ręcznie, krok po kroku, w celu zidentyfikowania wad, sprawdzania funkcjonalności oraz zapewnienia użyteczności i niezawodności aplikacji internetowej. Testowanie ręczne są ważne, ponieważ pozwala testerom symulować rzeczywiste scenariusze i interakcje użytkowników, odkrywać potencjalne problemy z użytecznością i zapewnia cenne wgląd w ogólną jakość aplikacji internetowej.

 • Full list of covered topics

  The actual topics of the questions in the final test will depend on your job description and requirements. However, here's a list of topics you can expect the questions for Testowanie internetowe to be based on.

  Terminologia testowania sieci
  Testy funkcjonalności
  Test użyteczności
  Testy kompatybilności przeglądarki
  Testy mobilne
  Test wydajności
  Testowanie bezpieczeństwa
  Ramy automatyzacji testów
  Zarządzanie danymi testowymi
  Projektowanie przypadków testowych
  Testowanie i raportowanie
  Metryki testowe i pomiar
  Dokumentacja testowa
  Testowanie dostępności sieci
  Konfiguracja środowiska testowego
  Architektura klientów-serwerów
  Podstawy HTML i CSS
  Podstawy JavaScript
  Obsługa XML i JSON
  Protokoły HTTP i HTTPS
  Testowanie usług internetowych
  Testowanie interfejsu internetowego
  Testowanie bazy danych
  Testowanie regresji
  Analiza wartości granicznej
  Podział równoważności
  Testy eksploracyjne
  Testy akceptacyjne
  Testy zwinne
  Techniki przeglądu kodu
  Ciągła integracja
  Śledzenie defektów i zarządzanie
  Testowanie kompleksowe
  Ręczne wykonanie testu
  Model obiektu strony
  Analiza wąskiego gardła wydajności
  Testowanie oparte na ryzyku
  Testowanie skalowalności
  Zarządzanie sesją
  Testowanie dymu
  Test naprężeń
  Techniki szacowania testu
  Planowanie i strategia testów
  Zarządzanie czasem i zasobami
  Testowanie przypadków użycia
  Testowanie akceptacji użytkownika
  Systemy kontroli wersji
  Model wodospadu
  Bezpieczeństwo aplikacji internetowych
  Cykl życia tworzenia stron internetowych
  Testowanie formularza internetowego
  Testowanie układu strony internetowej
  Optymalizacja wydajności sieci
  Konfiguracja serwera WWW
  Testowanie białych pudełek
  Black Box Testing
  Ataki skryptowe (XSS)
  Ataki Forgery Cross Site Request (CSRF)
  Testowanie wtrysku SQL
  Testowanie połączeń złamanych
  Testowanie plików cookie
  Mechanizmy buforowania
  Przegląd kodu źródłowego
  Koncepcje programowania zorientowane na obiekt

What roles can I use the Web Testing for?

 • Tester Web
 • Tester automatyzacji
 • Inżynier QA
 • Ręczny tester
 • Twórca stron internetowych
 • Frontend Developer
 • Developer Backend
 • Deweloper pełnego stosu
 • Inżynier oprogramowania
 • Analityk Jakości

How is the Web Testing customized for senior candidates?

For intermediate/ experienced candidates, we customize the assessment questions to include advanced topics and increase the difficulty level of the questions. This might include adding questions on topics like

 • Biegłość w testach przeglądarki
 • Znajomość testowania dostępności sieci
 • Doświadczenie w testach obciążenia i wydajności
 • Znajomość testowania API dla aplikacji internetowych
 • Zrozumienie testów bazy danych dla aplikacji internetowych
 • Możliwość analizy i rozwiązywania problemów z aplikacjami internetowymi
 • Doświadczenie w testach użyteczności dla interfejsów internetowych
 • Znajomość konfiguracji i konfiguracji środowiska testowego
 • Biegłość w zarządzaniu danymi testowymi do testowania internetowego
 • Zrozumienie narzędzi kontroli wersji i współpracy do testowania
 • Umiejętność mentorowania i dostarczania wskazówek młodszym testerom
Singapore government logo

Menedżerowie ds. rekrutacji mieli poczucie, że dzięki technicznym pytaniom, które zadawali podczas rozmów panelowych, byli w stanie stwierdzić, którzy kandydaci uzyskali lepsze wyniki, i odróżnić się od tych, którzy również nie uzyskali takich punktów. Oni są bardzo zadowolony z jakością kandydatów wybranych do selekcji Adaface.


85%
Zmniejszenie czasu badań przesiewowych

Web Testing Często zadawane pytania

Czy mogę połączyć wiele umiejętności w jedną niestandardową ocenę?

Tak, absolutnie. Oceny niestandardowe są konfigurowane na podstawie opisu stanowiska i będą zawierać pytania dotyczące wszystkich określonych umiejętności, które określasz.

Czy masz jakieś funkcje anty-cheatingowe lub proktorowe?

Mamy następujące funkcje anty-cheatingowe:

 • Pytania o niezgodne z nich
 • Proctoring IP
 • Proctoring Web
 • Proctoring kamery internetowej
 • Wykrywanie plagiatu
 • Bezpieczna przeglądarka

Przeczytaj więcej o funkcjach Proctoring.

Jak interpretować wyniki testów?

Najważniejsze, o czym należy pamiętać, jest to, że ocena jest narzędziem eliminacyjnym, a nie narzędziem wyboru. Ocena umiejętności jest zoptymalizowana, aby pomóc Ci wyeliminować kandydatów, którzy nie są technicznie zakwalifikowani do roli, nie jest zoptymalizowana, aby pomóc Ci znaleźć najlepszego kandydata do tej roli. Dlatego idealnym sposobem na wykorzystanie oceny jest podjęcie decyzji o wyniku progowym (zwykle 55%, pomagamy Ci porównać) i zaprosić wszystkich kandydatów, którzy wyniki powyżej progu na następne rundy wywiadu.

Do jakiego poziomu doświadczenia mogę użyć tego testu?

Każda ocena Adaface jest dostosowana do opisu stanowiska/ idealnego kandydującego osobowości (nasi eksperci przedmiotu będą podejmować właściwe pytania dotyczące oceny z naszej biblioteki ponad 10000 pytań). Ocenę tę można dostosować do dowolnego poziomu doświadczenia.

Czy każdy kandydat otrzymuje te same pytania?

Tak, znacznie ułatwia porównanie kandydatów. Opcje pytań MCQ i kolejność pytań są losowe. Mamy funkcje anty-cheating/proctoring. W naszym planie korporacyjnym mamy również możliwość tworzenia wielu wersji tej samej oceny z pytaniami o podobnych poziomach trudności.

Jestem kandydatem. Czy mogę spróbować testu ćwiczeniowego?

Nie. Niestety, w tej chwili nie wspieramy testów ćwiczeń. Możesz jednak użyć naszych przykładowych pytań do ćwiczeń.

Jaki jest koszt korzystania z tego testu?

Możesz sprawdzić nasze Plany cenowe.

Czy mogę dostać bezpłatny proces?

Tak, możesz zarejestrować się za darmo i podgląd tego testu.

Właśnie przeniosłem się do płatnego planu. Jak mogę poprosić o ocenę niestandardową?

Oto szybki przewodnik dotyczący jak poprosić o ocenę niestandardową na Adaface.

customers across world
Join 1200+ companies in 75+ countries.
Wypróbuj dziś najbardziej przyjazne narzędzie do oceny umiejętności.
g2 badges
Ready to use the Adaface Testowanie internetowe?
Ready to use the Adaface Testowanie internetowe?
Porozmawiaj z nami
ada
Ada
● Online
Previous
Score: NA
Next
✖️