Search test library by skills or roles
⌘ K

About the test:

Test online SSRS (SQL Server Reporting Services) wykorzystuje MCQ opartych na scenariuszach do oceny kandydatów na temat ich wiedzy na temat SSR, w tym ich biegłości w pracy z projektowaniem raportów, wizualizacją danych, źródłami danych i zarządzaniem serwerami raportów. Test ocenia również znajomość kandydata do technologii bazy danych SQL Server i ich zdolność do integracji SSR z innymi technologiami Microsoft. Test ma na celu ocenę zdolności kandydata do skutecznego pracy z SSR oraz projektowaniem i opracowywaniem raportów spełniających wymagania biznesowe.

Covered skills:

 • SSRS Security Management
 • Konfiguracja raportu
 • Zgłoś bazę danych serwera
 • Narzędzia serwisowe raportowania
 • Internetowe usługi informacyjne

9 reasons why
9 reasons why

Adaface SSRS Test is the most accurate way to shortlist Deweloper SSRSsReason #1

Tests for on-the-job skills

The SSRS Online Test helps recruiters and hiring managers identify qualified candidates from a pool of resumes, and helps in taking objective hiring decisions. It reduces the administrative overhead of interviewing too many candidates and saves time by filtering out unqualified candidates at the first step of the hiring process.

The test screens for the following skills that hiring managers look for in candidates:

 • Biegły w SSRS Security Management
 • W stanie skutecznie korzystać z narzędzi serwisowych raportowania
 • Wykwalifikowane w konfigurowaniu i optymalizacji raportów
 • Kompetentna w internetowych usługach informacyjnych
 • Doświadczenie w zarządzaniu bazą danych serwera raportów
Reason #2

No trick questions

no trick questions

Traditional assessment tools use trick questions and puzzles for the screening, which creates a lot of frustration among candidates about having to go through irrelevant screening assessments.

View sample questions

The main reason we started Adaface is that traditional pre-employment assessment platforms are not a fair way for companies to evaluate candidates. At Adaface, our mission is to help companies find great candidates by assessing on-the-job skills required for a role.

Why we started Adaface
Reason #3

Non-googleable questions

We have a very high focus on the quality of questions that test for on-the-job skills. Every question is non-googleable and we have a very high bar for the level of subject matter experts we onboard to create these questions. We have crawlers to check if any of the questions are leaked online. If/ when a question gets leaked, we get an alert. We change the question for you & let you know.

How we design questions

To tylko niewielka próbka z naszej biblioteki ponad 10 000 pytań. Rzeczywiste pytania dotyczące tego Test SSRS będzie nieobowiązany.

🧐 Question

Medium

Report Model
Solve
We set up a SQL Server 2008 Reporting Services (SSRS) instance of report model for our company. In the Report Builder tool, the users should need to create their SSRS reports. The data source will include a Microsoft SQL Server 2008 database which includes 950 tables. We need to design the report model for users, and allow access to only 14 tables which they require for reporting. What should we do?
🧐 Question🔧 Skill

Medium

Report Model

2 mins

SSRS
Solve
🧐 Question🔧 Skill💪 Difficulty⌛ Time
Report Model
SSRS
Medium2 mins
Solve
Reason #4

1200+ customers in 75 countries

customers in 75 countries
Brandon

Dzięki Adaface byliśmy w stanie zoptymalizować nasz początkowy proces badania przesiewowego o 75%, uwalniając cenny czas zarówno dla menedżerów ds. Zatrudnienia, jak i naszego zespołu pozyskiwania talentów!


Brandon Lee, Głowa ludzi, Love, Bonito

Reason #5

Designed for elimination, not selection

The most important thing while implementing the pre-employment Test SSRS in your hiring process is that it is an elimination tool, not a selection tool. In other words: you want to use the test to eliminate the candidates who do poorly on the test, not to select the candidates who come out at the top. While they are super valuable, pre-employment tests do not paint the entire picture of a candidate’s abilities, knowledge, and motivations. Multiple easy questions are more predictive of a candidate's ability than fewer hard questions. Harder questions are often "trick" based questions, which do not provide any meaningful signal about the candidate's skillset.

Science behind Adaface tests
Reason #6

1 click candidate invites

Email invites: You can send candidates an email invite to the Test SSRS from your dashboard by entering their email address.

Public link: You can create a public link for each test that you can share with candidates.

API or integrations: You can invite candidates directly from your ATS by using our pre-built integrations with popular ATS systems or building a custom integration with your in-house ATS.

invite candidates
Reason #7

Detailed scorecards & benchmarks

Reason #8

High completion rate

Adaface tests are conversational, low-stress, and take just 25-40 mins to complete.

This is why Adaface has the highest test-completion rate (86%), which is more than 2x better than traditional assessments.

test completion rate
Reason #9

Advanced Proctoring


Learn more

About the SSRS Assessment Test

Why you should use Pre-employment SSRS Online Test?

The Test SSRS makes use of scenario-based questions to test for on-the-job skills as opposed to theoretical knowledge, ensuring that candidates who do well on this screening test have the relavant skills. The questions are designed to covered following on-the-job aspects:

 • Wdrożenie SSRS Security Management
 • Wykorzystanie narzędzi serwisowych raportowania do generowania raportów
 • Konfigurowanie i dostosowywanie raportów w SSRS
 • Konfigurowanie i zarządzanie internetowymi usługami informacyjnymi dla SSRS
 • Utrzymanie i optymalizacja bazy danych serwera raportów
 • Projektowanie i opracowywanie raportów SSRS
 • Wdrażanie raportów SSRS na wielu platformach
 • Tworzenie i zarządzanie subskrypcjami w SSRS
 • Rozwiązywanie problemów i debugowanie raportów SSRS
 • Analiza wydajności raportu i optymalizacja pod kątem wydajności

Once the test is sent to a candidate, the candidate receives a link in email to take the test. For each candidate, you will receive a detailed report with skills breakdown and benchmarks to shortlist the top candidates from your pool.

What topics are covered in the SSRS Online Test?

 • SSRS Security Management

  SSRS Security Management wiąże się z zarządzaniem kontami użytkowników, ról i uprawnieniami na platformie SQL Server Reporting Services (SSRS). Ta umiejętność jest ważna, aby zapewnić, że tylko upoważnione osoby miały dostęp do poufnych raportów i danych, utrzymując w ten sposób poufność danych i zapobiegając nieautoryzowanemu użyciu lub manipulowaniu.

 • Narzędzia serwisowe raportowania

  Narzędzia do usługi raportowania odnosi się do zestawu narzędzi i narzędzi, które są używane do projektowania, rozwijania i zarządzania raportami w SSR. Narzędzia te zapewniają interfejs graficzny do tworzenia i formatowania raportów, a także zarządzania zestawami danych i parametrów raportów. Mierzenie tych umiejętności zapewnia, że ​​kandydaci są biegli w korzystaniu z różnych narzędzi dostępnych do wydajnego projektowania i zarządzania raportami.

 • Konfiguracja raportów

  Konfiguracja raportów obejmuje konfigurację i konfigurację serwerów raportów SSRS, w tym Konfigurowanie źródeł danych, subskrypcji raportów i planowanie wykonywania raportów. Ta umiejętność jest ważna, ponieważ pozwala kandydatom upewnić się, że raporty są odpowiednio skonfigurowane i zaplanowane, umożliwiając automatyczne dostarczanie raportów i bezproblemowy dostęp do danych końcowych.

 • Informacje internetowe

  Informacje o Internecie Services (IIS) to oprogramowanie serwera WWW używane do hostów i zarządzania aplikacjami internetowymi, w tym SSR. Ta umiejętność obejmuje konfigurację i zarządzanie IIS w celu zapewnienia właściwego wdrażania i funkcjonowania platformy SSRS. Ocena tej umiejętności jest kluczowa, ponieważ zapewnia, że ​​kandydaci mogą skutecznie wdrażać i utrzymywać SSR na serwerze IIS.

 • Raport Server baza danych

  Baza danych serwera raportów jest repozytorium, które przechowuje metadane i Definicje raportów używane przez SSRS. Kandydaci z biegłością w tej umiejętności mogą zarządzać bazą danych serwera raportów, w tym kopie zapasowe, przywracanie i optymalizację wydajności bazy danych w celu wydajnego generowania i zarządzania raportami.

 • Full list of covered topics

  The actual topics of the questions in the final test will depend on your job description and requirements. However, here's a list of topics you can expect the questions for Test SSRS to be based on.

  SSRS Security
  Uprawnienia użytkownika
  Kontrola dostępu oparta na roli
  Bezpieczeństwo źródła danych
  Tryby uwierzytelnienia
  Projektowanie raportu
  Układ raportu
  Parametry raportu
  Zgłoś subskrypcje
  Zgłoś migawki
  Planowanie raportów
  Dostawa raportu
  Raport buforowanie
  Report Rendering
  Raport Eksportowanie
  Konfiguracja raportu
  Zgłoś konfigurację serwera
  Konfiguracja menedżera raportu
  Konfiguracja konfiguracji raportów
  Raport wdrożenia
  Zgłoś uprawnienia do dostępu
  Uprawnienia do folderu
  Wykonanie raportu
  Subskrypcje oparte na danych
  Zgłoś pliki konfiguracyjne serwera
  Internetowe usługi informacyjne
  Instalacja i konfiguracja
  Wirtualne katalogi
  Pule aplikacji
  Konfiguracja bezpieczeństwa
  Równoważenie obciążenia
  Zgłoś bazę danych serwera
  Konserwacja bazy danych
  Zgłoś strukturę bazy danych serwera
  Zgłoś bezpieczeństwo bazy danych serwera
  Kopia zapasowa i przywracanie
  Zgłoś dziennik wykonania
  Audyt serwera raportu
  Wykonanie dzienników czyszczenia

What roles can I use the SSRS Online Test for?

 • Deweloper SSRS
 • SQL Server BI Developer

How is the SSRS Online Test customized for senior candidates?

For intermediate/ experienced candidates, we customize the assessment questions to include advanced topics and increase the difficulty level of the questions. This might include adding questions on topics like

 • Wdrażanie zaawansowanych technik wizualizacji danych w SSRS
 • Integracja SSR z innymi aplikacjami i bazami danych
 • Tworzenie i zarządzanie uprawnieniami bezpieczeństwa serwera raportów
 • Wykorzystanie zaawansowanych wyrażeń i funkcji SSRS
 • Wdrażanie funkcji buforowania raportów i migawek
 • Konfigurowanie opcji wykonywania i renderowania raportów
 • Wdrażanie subskrypcji opartych na danych w SSRS
 • Dostosowywanie i branding SSRS Report Viewer
 • Wdrażanie opcji planowania raportów i dostawy
 • Projektowanie i optymalizacja układów raportów SSRS
Singapore government logo

Menedżerowie ds. Zatrudnienia uważali, że poprzez pytania techniczne, które zadali podczas wywiadów panelowych, byli w stanie powiedzieć, którzy kandydaci mieli lepsze wyniki, i różnili się od tych, którzy również nie zdobyli bramki. Oni są Bardzo zadowolony z jakością kandydatów na liście przesiewowej Adaface.


85%
Zmniejszenie czasu badań przesiewowych

SSRS Hiring Test FAQ

Czy mogę połączyć wiele umiejętności w jedną niestandardową ocenę?

Tak, absolutnie. Oceny niestandardowe są konfigurowane na podstawie opisu stanowiska i będą zawierać pytania dotyczące wszystkich określonych umiejętności, które określasz.

Czy masz jakieś funkcje anty-cheatingowe lub proktorowe?

Mamy następujące funkcje anty-cheatingowe:

 • Pytania o niezgodne z nich
 • Proctoring IP
 • Proctoring Web
 • Proctoring kamery internetowej
 • Wykrywanie plagiatu
 • Bezpieczna przeglądarka

Przeczytaj więcej o funkcjach Proctoring.

Jak interpretować wyniki testów?

Najważniejsze, o czym należy pamiętać, jest to, że ocena jest narzędziem eliminacyjnym, a nie narzędziem wyboru. Ocena umiejętności jest zoptymalizowana, aby pomóc Ci wyeliminować kandydatów, którzy nie są technicznie zakwalifikowani do roli, nie jest zoptymalizowana, aby pomóc Ci znaleźć najlepszego kandydata do tej roli. Dlatego idealnym sposobem na wykorzystanie oceny jest podjęcie decyzji o wyniku progowym (zwykle 55%, pomagamy Ci porównać) i zaprosić wszystkich kandydatów, którzy wyniki powyżej progu na następne rundy wywiadu.

Do jakiego poziomu doświadczenia mogę użyć tego testu?

Każda ocena Adaface jest dostosowana do opisu stanowiska/ idealnego kandydującego osobowości (nasi eksperci przedmiotu będą podejmować właściwe pytania dotyczące oceny z naszej biblioteki ponad 10000 pytań). Ocenę tę można dostosować do dowolnego poziomu doświadczenia.

Czy każdy kandydat otrzymuje te same pytania?

Tak, znacznie ułatwia porównanie kandydatów. Opcje pytań MCQ i kolejność pytań są losowe. Mamy funkcje anty-cheating/proctoring. W naszym planie korporacyjnym mamy również możliwość tworzenia wielu wersji tej samej oceny z pytaniami o podobnych poziomach trudności.

Jestem kandydatem. Czy mogę spróbować testu ćwiczeniowego?

Nie. Niestety, w tej chwili nie wspieramy testów ćwiczeń. Możesz jednak użyć naszych przykładowych pytań do ćwiczeń.

Jaki jest koszt korzystania z tego testu?

Możesz sprawdzić nasze Plany cenowe.

Czy mogę dostać bezpłatny proces?

Tak, możesz zarejestrować się za darmo i podgląd tego testu.

Właśnie przeniosłem się do płatnego planu. Jak mogę poprosić o ocenę niestandardową?

Oto szybki przewodnik dotyczący jak poprosić o ocenę niestandardową na Adaface.

customers across world
Join 1200+ companies in 75+ countries.
Wypróbuj dziś najbardziej przyjazne narzędzie do oceny umiejętności.
g2 badges
Ready to use the Adaface Test SSRS?
Ready to use the Adaface Test SSRS?
Porozmawiaj z nami
logo
40 min tests.
No trick questions.
Accurate shortlisting.
Semestry Prywatność Przewodnik zaufania

🌎 Wybierz swój język

English Norsk Dansk Deutsche Nederlands Svenska Français Español Chinese (简体中文) Italiano Japanese (日本語) Polskie Português Russian (русский)
ada
Ada
● Online
Previous
Score: NA
Next
✖️