Search test library by skills or roles
⌘ K

About the test:

The SQL Server Online test uses scenario-based MCQs to evaluate candidates on their knowledge of SQL Server, including their proficiency in writing complex SQL queries, administering SQL Server instances, and managing data. Additionally, the test assesses a candidate's understanding of SQL Server security, performance optimization, and disaster recovery. The test aims to evaluate a candidate's ability to work with SQL Server effectively and efficiently in various real-world scenarios.

Covered skills:

 • Transactional and relational Database
 • Database & Database Objects
 • Configurations
 • Installation
See all covered skills

9 reasons why
9 reasons why

Adaface SQL Server Online Test is the most accurate way to shortlist SQL Server DBAsReason #1

Tests for on-the-job skills

Pytania dla starszych kandydatów oceniają zaawansowane tematy, takie jak:

 1. ** Optymalizacja zapytania **: Pytania oceniają zdolność kandydata do optymalizacji zapytań za pomocą indeksowania, partycjonowania i innych technik. Ta umiejętność jest niezbędna do poprawy wydajności i skalowalności bazy danych.
 2. ** Projektowanie bazy danych **: Oczekuje się, że kandydaci będą biegli w projektowaniu bazy danych, normalizacji i projektu schematu. Ta wiedza ma kluczowe znaczenie dla projektowania wydajnych i możliwych do utrzymania baz danych.
 3. ** Procedury i funkcje przechowywane **: Pytania oceń zdolność kandydata do pisania wydajnych i wielokrotnego użytku procedur i funkcji przechowywanych. Ta umiejętność jest ważna dla zmniejszenia ilości zbędnego kodu i poprawy wydajności bazy danych.
 4. ** Transakcje i blokowanie **: Kandydaci są oceniani na podstawie ich zrozumienia transakcji, poziomów izolacji i mechanizmów blokujących. Ta wiedza jest niezbędna do zapewnienia integralności danych i unikania problemów współbieżności.
 5. ** Tuning wydajności **: Pytania oceniają zdolność kandydata do diagnozowania i rozwiązywania problemów z wydajnością na SQL Server. Ta umiejętność jest ważna dla zapewnienia, że ​​bazy danych mogą obsługiwać duże ilości danych i wysokiego ruchu użytkownika.
 6. ** Wysoka dostępność i odzyskiwanie po awarii **: Oczekuje się, że kandydaci będą biegli w konfigurowaniu roztworów o wysokiej dostępności i odzyskiwania po awarii, takich jak grupowanie, replikacja i kopia zapasowa/przywracanie. Ta wiedza jest niezbędna do zapewnienia, że ​​krytyczne bazy danych są zawsze dostępne i chronione przed utratą danych.
 7. ** Bezpieczeństwo i zgodność **: Pytania oceń zrozumienie funkcji bezpieczeństwa i przepisów dotyczących zgodności SQL Server, takich jak RODPR i HIPAA. Ta wiedza jest ważna dla zapewnienia, że ​​bazy danych są bezpieczne i zgodne z wymogami prawnymi i regulacyjnymi.
 8. ** Inteligencja biznesowa **: Kandydaci są oceniani na podstawie ich zdolności do projektowania i opracowywania rozwiązań Business Intelligence za pomocą narzędzi SQL Server, takich jak usługi analizy, usługi integracyjne i usługi raportowania. Ta wiedza jest ważna dla zapewnienia wglądu i podejmowania decyzji opartych na danych.
 9. ** Procesy ETL **: Pytania oceniają zdolność kandydata do projektowania i wdrażania procesów wyciągu, transformacji, ładowania (ETL) za pomocą usług integracji SQL Server. Ta umiejętność jest ważna dla integracji danych z różnych źródeł i przekształcania ich w użyteczne informacje.
 10. ** Magazynowanie danych **: Oczekuje się, że kandydaci będą biegli w projektowaniu i wdrażaniu rozwiązań magazynowania danych za pomocą narzędzi SQL Server, takich jak usługi analizy i usługi integracyjne. Wiedza ta jest ważna dla zapewnienia centralnego repozytorium dla dużych ilości danych oraz umożliwienia analizy i raportowania danych.
Reason #2

No trick questions

no trick questions

Traditional assessment tools use trick questions and puzzles for the screening, which creates a lot of frustration among candidates about having to go through irrelevant screening assessments.

The main reason we started Adaface is that traditional pre-employment assessment platforms are not a fair way for companies to evaluate candidates. At Adaface, our mission is to help companies find great candidates by assessing on-the-job skills required for a role.

Why we started Adaface ->
Reason #3

Non-googleable questions

We have a very high focus on the quality of questions that test for on-the-job skills. Every question is non-googleable and we have a very high bar for the level of subject matter experts we onboard to create these questions. We have crawlers to check if any of the questions are leaked online. If/ when a question gets leaked, we get an alert. We change the question for you & let you know.

To tylko niewielka próbka z naszej biblioteki ponad 10 000 pytań. Rzeczywiste pytania dotyczące tego Microsoft SQL Server Test będzie nieobowiązany.

🧐 Question

Medium

Backup Strategy
Backups
Troubleshooting
Solve
As a DBA, you receive an alert notifying you that the production database has gone offline due to a severe issue. Fortunately, you have a proper backup strategy in place. The backups are performed as follows:

1. Full database backup every Sunday at 2:00 AM.
2. Differential backup every day at 2:00 AM, except Sunday.
3. Transaction log backup every hour.
Today is Wednesday, and the failure occurred at 10:15 AM. You have the following backup files available:

1. Full backup: Full_Backup_Sun.bak taken on Sunday 2:00 AM.
2. Differential backups: Diff_Backup_Mon.bak, Diff_Backup_Tue.bak, Diff_Backup_Wed.bak taken at 2:00 AM on their respective days.
3. Transaction log backups: Hourly backups from Sunday 3:00 AM until Wednesday 10:00 AM, like TLog_Backup_Wed_09.bak, TLog_Backup_Wed_10.bak.
Given the RPO (Recovery Point Objective) of 15 minutes, which of the following sequences of restore operations would ensure minimal data loss?
A: Full_Backup_Sun.bak, Diff_Backup_Wed.bak, then all Transaction Log backups from Wednesday.

B: Full_Backup_Sun.bak, Diff_Backup_Tue.bak, then all Transaction Log backups from Tuesday and Wednesday.

C: Full_Backup_Sun.bak, Diff_Backup_Wed.bak, then Transaction Log backups from Wednesday 2:00 AM to 10:00 AM.

D: Full_Backup_Sun.bak, then all Transaction Log backups from Sunday to Wednesday 10:00 AM.

E: Full_Backup_Sun.bak, Diff_Backup_Mon.bak, Diff_Backup_Tue.bak, Diff_Backup_Wed.bak, then Transaction Log backups from Wednesday 2:00 AM to 10:00 AM.

Medium

Transaction Log Management
Performance Tuning
Log Management
Solve
You are a DBA at a large company managing an SQL Server database which is crucial for daily operations. The database is configured with the Full recovery model. The database is experiencing considerable transaction log growth during business hours, which is impacting the disk space and performance.

The following operations are performed on this database:

1. A large ETL process that runs every night, which transforms and loads data into several tables.
2. A data archiving job that runs every night, which removes old data from several tables.
3. Frequent read/write operations during the day as part of normal business operations.

Given this scenario, which of the following strategies could help manage the transaction log growth effectively?
A: Switch to the Simple recovery model.
B: Schedule frequent log backup and cleanups during business hours.
C: Shrink the transaction log file size during business hours.
D: Increase the database file size.

Medium

Multi Select
Solve
Consider the following SQL table:
 image
How many rows does the following SQL query return?
 image

Medium

Select & IN
Solve
Consider the following SQL table:
 image
Which of the following SQL queries would return the year when neither a football or cricket winner was chosen?
 image

Hard

With, AVG & SUM
Solve
Consider the following SQL table:
 image
How many tuples does the following query return?
 image
🧐 Question🔧 Skill

Medium

Backup Strategy
Backups
Troubleshooting
3 mins
SQL Server
Solve

Medium

Transaction Log Management
Performance Tuning
Log Management
3 mins
SQL Server
Solve

Medium

Multi Select
2 mins
SQL
Solve

Medium

Select & IN
3 mins
SQL
Solve

Hard

With, AVG & SUM
2 mins
SQL
Solve
🧐 Question🔧 Skill💪 Difficulty⌛ Time
Backup Strategy
Backups
Troubleshooting
SQL Server
Medium3 mins
Solve
Transaction Log Management
Performance Tuning
Log Management
SQL Server
Medium3 mins
Solve
Multi Select
SQL
Medium2 mins
Solve
Select & IN
SQL
Medium3 mins
Solve
With, AVG & SUM
SQL
Hard2 mins
Solve
Reason #4

1200+ customers in 75 countries

customers in 75 countries
Brandon

Dzięki Adaface byliśmy w stanie zoptymalizować nasz początkowy proces badania przesiewowego o 75%, uwalniając cenny czas zarówno dla menedżerów ds. Zatrudnienia, jak i naszego zespołu pozyskiwania talentów!


Brandon Lee, Głowa ludzi, Love, Bonito

Reason #5

Designed for elimination, not selection

The most important thing while implementing the pre-employment Microsoft SQL Server Test in your hiring process is that it is an elimination tool, not a selection tool. In other words: you want to use the test to eliminate the candidates who do poorly on the test, not to select the candidates who come out at the top. While they are super valuable, pre-employment tests do not paint the entire picture of a candidate’s abilities, knowledge, and motivations. Multiple easy questions are more predictive of a candidate's ability than fewer hard questions. Harder questions are often "trick" based questions, which do not provide any meaningful signal about the candidate's skillset.

Reason #6

1 click candidate invites

Email invites: You can send candidates an email invite to the Microsoft SQL Server Test from your dashboard by entering their email address.

Public link: You can create a public link for each test that you can share with candidates.

API or integrations: You can invite candidates directly from your ATS by using our pre-built integrations with popular ATS systems or building a custom integration with your in-house ATS.

invite candidates
Reason #7

Detailed scorecards & comparative results

Reason #8

High completion rate

Adaface tests are conversational, low-stress, and take just 25-40 mins to complete.

This is why Adaface has the highest test-completion rate (86%), which is more than 2x better than traditional assessments.

test completion rate
Reason #9

Advanced Proctoring


What roles can I use the Microsoft SQL Server Test for?

 • SQL Server DBA
 • MS SQL Server Database Admin

What topics are covered in the SQL Server Online Test?

Tryb systemu Windows, tryb mieszany

Dwa tryby uwierzytelnienia
SQL Profiler
Rekurencyjna procedura przechowywana
Lokalne i globalne tabele tymczasowe
Sprawdź ograniczenie
Podstawowe zapytanie
Agent SQL Server
Zaplanowane zadania
ŁĄCZYĆ
Funkcja podłogi
Zamki
Funkcja znaku

Używane do wykonywania partii kodu SQL, gdy wstawki lub aktualizacja lub usuwanie poleceń są wykonywane w tabeli

Cyngiel
Kolumna tożsamości
#REF!
#REF!
#REF!

#REF!

Bulkcopia
Dynamiczny SQL
Związek All
Ustaw instrukcję NOCount ON/OFT
Magiczne stoły

SQL Server tworzy tabele magiczne do przechowywania wartości podczas operacji DML

Podłoże
Charindex
Dla klauzuli
Typy varchar i nvarchar
GetDate i SysdateTime
Table prób

Stosowane do losowego wyodrębnienia próbki wierszy, które są niezbędne do zastosowania

XML BataType

Służy do przechowywania dokumentów XML w bazie danych SQL Server

CDC
Wstrzyknięcie SQL
Filtowany indeks
Singapore government logo

Menedżerowie ds. Zatrudnienia uważali, że poprzez pytania techniczne, które zadali podczas wywiadów panelowych, byli w stanie powiedzieć, którzy kandydaci mieli lepsze wyniki, i różnili się od tych, którzy również nie zdobyli bramki. Oni są Bardzo zadowolony z jakością kandydatów na liście przesiewowej Adaface.


85%
Zmniejszenie czasu badań przesiewowych

FAQ

Jaki jest test online SQL Server?

Test online SQL Server to ocena umiejętności, która ocenia wiedzę i umiejętności kandydata związane z Microsoft SQL Server, który jest relacyjnym systemem zarządzania bazą danych używaną do przechowywania i pobierania danych. Test zazwyczaj zawiera pytania dotyczące funkcji serwera SQL, projektowania bazy danych, zapytań SQL itp.

Czy mogę połączyć wiele umiejętności w jedną niestandardową ocenę?

Tak, absolutnie. Oceny niestandardowe są konfigurowane na podstawie opisu stanowiska i będą zawierać pytania dotyczące wszystkich określonych umiejętności, które określasz.

Czy masz jakieś funkcje anty-cheatingowe lub proktorowe?

Mamy następujące funkcje anty-cheatingowe:

 • Pytania o niezgodne z nich
 • Proctoring IP
 • Proctoring Web
 • Proctoring kamery internetowej
 • Wykrywanie plagiatu
 • Bezpieczna przeglądarka

Przeczytaj więcej o funkcjach Proctoring.

Jak interpretować wyniki testów?

Najważniejsze, o czym należy pamiętać, jest to, że ocena jest narzędziem eliminacyjnym, a nie narzędziem wyboru. Ocena umiejętności jest zoptymalizowana, aby pomóc Ci wyeliminować kandydatów, którzy nie są technicznie zakwalifikowani do roli, nie jest zoptymalizowana, aby pomóc Ci znaleźć najlepszego kandydata do tej roli. Dlatego idealnym sposobem na wykorzystanie oceny jest podjęcie decyzji o wyniku progowym (zwykle 55%, pomagamy Ci porównać) i zaprosić wszystkich kandydatów, którzy wyniki powyżej progu na następne rundy wywiadu.

Do jakiego poziomu doświadczenia mogę użyć tego testu?

Każda ocena Adaface jest dostosowana do opisu stanowiska/ idealnego kandydującego osobowości (nasi eksperci przedmiotu będą podejmować właściwe pytania dotyczące oceny z naszej biblioteki ponad 10000 pytań). Ocenę tę można dostosować do dowolnego poziomu doświadczenia.

Czy każdy kandydat otrzymuje te same pytania?

Tak, znacznie ułatwia porównanie kandydatów. Opcje pytań MCQ i kolejność pytań są losowe. Mamy funkcje anty-cheating/proctoring. W naszym planie korporacyjnym mamy również możliwość tworzenia wielu wersji tej samej oceny z pytaniami o podobnych poziomach trudności.

Jestem kandydatem. Czy mogę spróbować testu ćwiczeniowego?

Nie. Niestety, w tej chwili nie wspieramy testów ćwiczeń. Możesz jednak użyć naszych przykładowych pytań do ćwiczeń.

Jaki jest koszt korzystania z tego testu?

Możesz sprawdzić nasze Plany cenowe.

Czy mogę dostać bezpłatny proces?

Tak, możesz zarejestrować się za darmo i podgląd tego testu.

Właśnie przeniosłem się do płatnego planu. Jak mogę poprosić o ocenę niestandardową?

Oto szybki przewodnik dotyczący jak poprosić o ocenę niestandardową na Adaface.

customers across world
Join 1200+ companies in 75+ countries.
Wypróbuj dziś najbardziej przyjazne narzędzie do oceny umiejętności.
g2 badges
Ready to use the Adaface Microsoft SQL Server Test?
Ready to use the Adaface Microsoft SQL Server Test?
Porozmawiaj z nami
logo
40 min tests.
No trick questions.
Accurate shortlisting.
Semestry Prywatność Przewodnik zaufania

🌎 Wybierz swój język

English Norsk Dansk Deutsche Nederlands Svenska Français Español Chinese (简体中文) Italiano Japanese (日本語) Polskie Português Russian (русский)
ada
Ada
● Online
Previous
Score: NA
Next
✖️