Search test library by skills or roles
⌘ K

About the test:

Test hiszpański (górny pośredni/B2) ocenia biegłość kandydata w języku hiszpańskim na poziomie B2 w ramach CEFR. Ocenia zrozumienie przez kandydata czasowników, gramatyki, słownictwa, czytania ze zrozumieniem, zrozumieniem słuchania, umiejętności pisania i umiejętności mówienia.

Covered skills:

 • Czasowniki
 • Słownictwo
 • Rozumienie ze słuchu
 • Umiejętności wypowiadania się
 • Literatura
 • Obecne wydarzenia
 • Gramatyka
 • Czytanie ze zrozumieniem
 • Umiejętności pisania
 • Kultura i społeczeństwo
 • Historia

Try practice test
9 reasons why
9 reasons why

Adaface Spanish (Upper Intermediate/B2) Assessment Test is the most accurate way to shortlist AnalityksReason #1

Tests for on-the-job skills

The Spanish (Upper Intermediate/B2) test helps recruiters and hiring managers identify qualified candidates from a pool of resumes, and helps in taking objective hiring decisions. It reduces the administrative overhead of interviewing too many candidates and saves time by filtering out unqualified candidates at the first step of the hiring process.

The test screens for the following skills that hiring managers look for in candidates:

 • Zdolność do prawidłowego sprzęgania i używania czasowników w różnych czasach
 • Zrozumienie zasad gramatycznych i zdolność do zastosowania ich w zdaniach
 • Znajomość szerokiego zakresu słownictwa i zdolności do używania go w kontekście
 • Zdolność do zrozumienia i analizy pisemnych fragmentów w języku hiszpańskim
 • Umiejętność rozumienia i interpretacji mówionego hiszpańskiego
 • Biegłość w umiejętnościach, w tym dokładnie komponowanie akapitów i esejów
 • Skuteczne umiejętności komunikacyjne w języku hiszpańskim
 • Zrozumienie kultury hiszpańskiej i społeczeństwa
 • Znajomość literatury hiszpańskiej
 • Znajomość historii hiszpańskiej
 • Świadomość aktualnych wydarzeń związanych z krajami hiszpańskojęzycznymi
Reason #2

No trick questions

no trick questions

Traditional assessment tools use trick questions and puzzles for the screening, which creates a lot of frustration among candidates about having to go through irrelevant screening assessments.

View sample questions

The main reason we started Adaface is that traditional pre-employment assessment platforms are not a fair way for companies to evaluate candidates. At Adaface, our mission is to help companies find great candidates by assessing on-the-job skills required for a role.

Why we started Adaface
Try practice test
Reason #3

Non-googleable questions

We have a very high focus on the quality of questions that test for on-the-job skills. Every question is non-googleable and we have a very high bar for the level of subject matter experts we onboard to create these questions. We have crawlers to check if any of the questions are leaked online. If/ when a question gets leaked, we get an alert. We change the question for you & let you know.

How we design questions
Reason #4

1200+ customers in 75 countries

customers in 75 countries
Brandon

Dzięki Adaface udało nam się zoptymalizować nasz proces wstępnej selekcji o ponad 75%, oszczędzając cenny czas zarówno menedżerom ds. rekrutacji, jak i naszemu zespołowi ds. pozyskiwania talentów!


Brandon Lee, Głowa Ludu, Love, Bonito

Try practice test
Reason #5

Designed for elimination, not selection

The most important thing while implementing the pre-employment Test hiszpański (górny pośredni/b2) in your hiring process is that it is an elimination tool, not a selection tool. In other words: you want to use the test to eliminate the candidates who do poorly on the test, not to select the candidates who come out at the top. While they are super valuable, pre-employment tests do not paint the entire picture of a candidate’s abilities, knowledge, and motivations. Multiple easy questions are more predictive of a candidate's ability than fewer hard questions. Harder questions are often "trick" based questions, which do not provide any meaningful signal about the candidate's skillset.

Science behind Adaface tests
Reason #6

1 click candidate invites

Email invites: You can send candidates an email invite to the Test hiszpański (górny pośredni/b2) from your dashboard by entering their email address.

Public link: You can create a public link for each test that you can share with candidates.

API or integrations: You can invite candidates directly from your ATS by using our pre-built integrations with popular ATS systems or building a custom integration with your in-house ATS.

invite candidates
Reason #7

Detailed scorecards & benchmarks

Zobacz przykładową kartę wyników
Try practice test
Reason #8

High completion rate

Adaface tests are conversational, low-stress, and take just 25-40 mins to complete.

This is why Adaface has the highest test-completion rate (86%), which is more than 2x better than traditional assessments.

test completion rate
Reason #9

Advanced Proctoring


Learn more

About the Spanish (Upper Intermediate/B2) Online Test

Why you should use Pre-employment Spanish (Upper Intermediate/B2) test?

The Test hiszpański (górny pośredni/b2) makes use of scenario-based questions to test for on-the-job skills as opposed to theoretical knowledge, ensuring that candidates who do well on this screening test have the relavant skills. The questions are designed to covered following on-the-job aspects:

 • Coniugowanie czasowników w różnych czasach
 • Dokładne stosowanie zasad gramatycznych
 • Rozszerzające się słownictwo i użycie słów
 • Rozmowy tekstów pisemnych po hiszpańsku
 • Zrozumienie mówionego hiszpańskiego
 • Formułowanie spójnych pisemnych odpowiedzi
 • Wyrażanie się pewnego siebie w mowie
 • Znajomość hiszpańskiej kultury i społeczeństwa
 • Analiza literatury hiszpańskiej
 • Zrozumienie historii hiszpańskiej

Once the test is sent to a candidate, the candidate receives a link in email to take the test. For each candidate, you will receive a detailed report with skills breakdown and benchmarks to shortlist the top candidates from your pool.

What topics are covered in the Spanish (Upper Intermediate/B2) test?

 • Czasowniki

  Ta umiejętność mierzy zdolność rozumienia i używania różnych form i czasów czasowników w języku hiszpańskim. Ważne jest, aby ocenić tę umiejętność jako czasowniki odgrywają kluczową rolę w strukturze zdań, komunikacji oraz wyrażaniu działań i stanów.

 • Gramatyka

  Ta umiejętność ocenia zrozumienie i zastosowanie reguł gramatycznych i struktury po hiszpańsku. Ocena gramatyki jest niezbędna, ponieważ zapewnia odpowiednie tworzenie zdań, rozumienie i skuteczną komunikację.

 • Słownictwo

  Pomiar biegłości słownictwa w testach hiszpańskich i użycie słów i terminów w różnych kontekstach. Ta umiejętność jest ważna dla komunikacji, zrozumienia tekstu pisemnego i mówionego oraz dokładnego wyrażania pomysłów.

 • Czytanie ze zrozumieniem

  Ta umiejętność ocenia zdolność rozumienia i interpretacji pisemnych tekstów hiszpańskich. Ocena czytania ze zrozumieniem jest kluczowa, ponieważ ocenia biegłość w zakresie zrozumienia i wyodrębnienia informacji z różnych źródeł pisanych.

 • Śmierć słuchania

  Pomiar zrozumienia słuchania ocenia zdolność rozumienia mówionego hiszpańskiego w różnych różnych konteksty. Ta umiejętność jest ważna dla skutecznej komunikacji, zrozumienia treści audio i angażowania się w rozmowy lub dyskusje.

 • Umiejętności pisania

  Ta umiejętność mierzy możliwość tworzenia pisemnego tekstu hiszpańskiego, w tym esejów, raportów, raportów lub inne rodzaje komunikacji pisemnej. Ocena umiejętności pisania jest ważna, ponieważ ocenia biegłość w zakresie przekazywania pomysłów, wyrażania myśli i korzystających z odpowiedniej gramatyki i słownictwa.

 • Umiejętności mówienia

  Ta umiejętność ocenia zdolność płynnego mówienia po hiszpańsku i dokładnie w różnych sytuacjach. Pomiar umiejętności mówienia ma kluczowe znaczenie, ponieważ ocenia wymowę, gramatykę, użycie słownictwa i ogólną biegłość w komunikacji doustnej.

 • Culture & Society

  Ta umiejętność mierzy wiedzę i zrozumienie kultury hiszpańskiej, zwyczajów, zwyczaje, zwyczaje, zwyczajowe i społeczeństwo. Ocena biegłości kulturowej zapewnia wgląd w świadomość kandydata na temat tradycji, norm społecznych i wrażliwości kulturowej.

 • Literatura

  Pomiar umiejętności literatury ocenia wiedzę i zrozumienie dzieł literackich, autorów i elementów literackich W języku hiszpańskim. Ta ocena zapewnia wgląd w zrozumienie analizy i interpretacji literatury.

 • Historia

  Ta umiejętność ocenia wiedzę i zrozumienie historii hiszpańskiej, w tym znaczące zdarzenia, okresy i liczby wpływowe. Ocena wiedzy historycznej zapewnia wgląd w zrozumienie przez kandydata historycznego kontekstu i rozwoju kulturowego Hiszpanii.

 • Obecne wydarzenia

  Pomiar aktualnych umiejętności zdarzeń Ocena wiedzę i zrozumienie najnowszych wiadomości, trendów i rozwoju w zakresie trendów i rozwoju w Kraje hiszpańsko języczne. Ocena bieżącej biegłości w zakresie zdarzeń oddaje świadomość kandydata na temat bieżących spraw i zdolności do łączenia ich z szerszymi kontekstami społecznymi, politycznymi i kulturalnymi.

 • Full list of covered topics

  The actual topics of the questions in the final test will depend on your job description and requirements. However, here's a list of topics you can expect the questions for Test hiszpański (górny pośredni/b2) to be based on.

  Czas teraźniejszy (zwykłe czasowniki)
  Czas obecny (czasowniki nieregularne)
  Czas przeszły (Preterite)
  Czas przeszły (niedoskonały)
  Czas przyszły
  Czas warunkowy
  Nastrój łączny
  Zaimki obiektu bezpośredniego
  Pośrednie zaimki obiektu
  Czasowniki odruchowe
  Porównania i superlatywy
  Negacja
  Zaimek wskazujący
  Zaimki pytające
  Zaimki
  Wyrażenia bezosobowe
  Idiomy
  Czasowniki frazowe
  Przyimki
  Koniunkcje
  Czasownik + bezokolicznik konstrukcji
  Zaimki względne
  Strona bierna
  Umowa płciowa i liczbowa
  Użycie artykułów
  Szyk wyrazów
  Składanie pytań
  Techniki czytania ze zrozumieniem
  Identyfikacja głównych pomysłów w tekście
  Zrozumienie kontekstu
  Wnioski
  Słownictwo w kontekście
  Strategie rozumienia słuchania
  Identyfikacja konkretnych informacji w fragmencie słuchania
  Zrozumienie celu mówcy
  Wyciąganie wniosków z mówionego tekstu
  Umiejętności notatki
  Pisanie spójnych akapitów
  Organizowanie pomysłów na piśmie
  Korzystanie z różnych struktur zdań
  Pisanie formalnych listów
  Pisanie perswazyjnych esejów
  Korzystanie z odpowiednich koniugacji i czasów
  Rozwijanie silnych argumentów
  Angażowanie się w rozmowy
  Dawać prezentacje
  Zrozumienie praktyk kulturowych
  Rozpoznanie typowych zwyczajów społecznych
  Docenianie uroczystości kulturowych
  Czytanie i analizowanie literatury hiszpańskiej
  Identyfikacja tematów i motywów w literaturze
  Analiza urządzeń literackich
  Zrozumienie historycznego kontekstu literatury hiszpańskiej
  Główne wydarzenia i liczby w historii hiszpańskiej
  Kluczowe okresy w historii hiszpańskiej
  Kolonializm i jego wpływ
  Ruchy niezależności
  Dyktatury i rewolucje
  Nowoczesne krajobrazy polityczne
  Problemy wpływające na kraje hiszpańsko
Try practice test

What roles can I use the Spanish (Upper Intermediate/B2) test for?

 • Analityk
 • Nauczyciel hiszpańskiego
 • Tłumacz
 • Interpretator
 • Przewodnik wycieczki
 • Dwujęzyczny przedstawiciel obsługi klienta
 • Specjalista ds. Stosunków międzynarodowych
 • Konsultant języka
 • Content Writer
 • Korespondent języka obcego
 • Badacz języka

How is the Spanish (Upper Intermediate/B2) test customized for senior candidates?

For intermediate/ experienced candidates, we customize the assessment questions to include advanced topics and increase the difficulty level of the questions. This might include adding questions on topics like

 • Nadążanie za bieżącymi wydarzeniami
 • Tłumaczenie między hiszpańskim i angielskim
 • Identyfikacja wyrażeń idiomatycznych
 • Rozpoznanie regionalnych różnic w języku hiszpańskim
 • Udzielanie szczegółowych informacji zwrotnych na temat pracy pisemnej
 • Interpretacja złożonych fragmentów mówionych
 • Analiza urządzeń literackich i tematów
 • Porównanie okresów historycznych w historii hiszpańskiej
 • Przygotowanie prezentacji i przemówień
 • Skuteczne interakcje w warunkach społecznych
Singapore government logo

Menedżerowie ds. rekrutacji mieli poczucie, że dzięki technicznym pytaniom, które zadawali podczas rozmów panelowych, byli w stanie stwierdzić, którzy kandydaci uzyskali lepsze wyniki, i odróżnić się od tych, którzy również nie uzyskali takich punktów. Oni są bardzo zadowolony z jakością kandydatów wybranych do selekcji Adaface.


85%
Zmniejszenie czasu badań przesiewowych

Spanish (Upper Intermediate/B2) Hiring Test Często zadawane pytania

Czy mogę połączyć wiele umiejętności w jedną niestandardową ocenę?

Tak, absolutnie. Oceny niestandardowe są konfigurowane na podstawie opisu stanowiska i będą zawierać pytania dotyczące wszystkich określonych umiejętności, które określasz.

Czy masz jakieś funkcje anty-cheatingowe lub proktorowe?

Mamy następujące funkcje anty-cheatingowe:

 • Pytania o niezgodne z nich
 • Proctoring IP
 • Proctoring Web
 • Proctoring kamery internetowej
 • Wykrywanie plagiatu
 • Bezpieczna przeglądarka

Przeczytaj więcej o funkcjach Proctoring.

Jak interpretować wyniki testów?

Najważniejsze, o czym należy pamiętać, jest to, że ocena jest narzędziem eliminacyjnym, a nie narzędziem wyboru. Ocena umiejętności jest zoptymalizowana, aby pomóc Ci wyeliminować kandydatów, którzy nie są technicznie zakwalifikowani do roli, nie jest zoptymalizowana, aby pomóc Ci znaleźć najlepszego kandydata do tej roli. Dlatego idealnym sposobem na wykorzystanie oceny jest podjęcie decyzji o wyniku progowym (zwykle 55%, pomagamy Ci porównać) i zaprosić wszystkich kandydatów, którzy wyniki powyżej progu na następne rundy wywiadu.

Do jakiego poziomu doświadczenia mogę użyć tego testu?

Każda ocena Adaface jest dostosowana do opisu stanowiska/ idealnego kandydującego osobowości (nasi eksperci przedmiotu będą podejmować właściwe pytania dotyczące oceny z naszej biblioteki ponad 10000 pytań). Ocenę tę można dostosować do dowolnego poziomu doświadczenia.

Czy każdy kandydat otrzymuje te same pytania?

Tak, znacznie ułatwia porównanie kandydatów. Opcje pytań MCQ i kolejność pytań są losowe. Mamy funkcje anty-cheating/proctoring. W naszym planie korporacyjnym mamy również możliwość tworzenia wielu wersji tej samej oceny z pytaniami o podobnych poziomach trudności.

Jestem kandydatem. Czy mogę spróbować testu ćwiczeniowego?

Nie. Niestety, w tej chwili nie wspieramy testów ćwiczeń. Możesz jednak użyć naszych przykładowych pytań do ćwiczeń.

Jaki jest koszt korzystania z tego testu?

Możesz sprawdzić nasze Plany cenowe.

Czy mogę dostać bezpłatny proces?

Tak, możesz zarejestrować się za darmo i podgląd tego testu.

Właśnie przeniosłem się do płatnego planu. Jak mogę poprosić o ocenę niestandardową?

Oto szybki przewodnik dotyczący jak poprosić o ocenę niestandardową na Adaface.

customers across world
Join 1200+ companies in 75+ countries.
Wypróbuj dziś najbardziej przyjazne narzędzie do oceny umiejętności.
g2 badges
Ready to use the Adaface Test hiszpański (górny pośredni/b2)?
Ready to use the Adaface Test hiszpański (górny pośredni/b2)?
Porozmawiaj z nami
ada
Ada
● Online
✖️