Search test library by skills or roles
⌘ K

About the test:

The Selenium Online Test evaluates candidates' ability to perform automation testing using the Selenium web driver. The test uses scenario-based MCQ questions to assess automation testing fundamentals and knowledge of the Selenium framework. With the test, you can identify candidates who have used the Selenium framework to find issues on live sites, conduct cross-browser tests, develop QA frameworks and generate insightful reports.

Covered skills:

 • Architecture and features of Selenium Webdriver
 • Cross-browser testing with Selenium Grid
 • Interacting with live websites and components
 • API testing (manual and automation)
See all covered skills

9 reasons why
9 reasons why

Adaface Test online selenu is the most accurate way to shortlist Test EngineersReason #1

Tests for on-the-job skills

Test online Selenium wykorzystuje 12 pytań MCQ, które nie można znaleźć w scenariuszu, aby ocenić umiejętności selenu w pracy. Nasi eksperci od selenu projektują każde pytanie, aby ocenić podstawowe umiejętności wymagane do odniesienia sukcesu w testach automatyzacji.

Rekruterzy mogą skorzystać z testu, aby znaleźć kandydatów z wcześniejszą wiedzą selenu. Każdy kandydat jest porównywany w stosunku do średnich branży, a rekruterzy otrzymują szczegółowy raport na temat wyników kandydata z analizą tematyczną.

Test ocenia następujące podstawowe umiejętności, które menedżerowie ds. Rekrutacji oczekują dobrych inżynierów selenu:

 • Podstawy selenium WebDriver
 • Interakcja elementu sieciowego na statycznych i dynamicznych stronach (interakcje myszy i klawiatury, niejawne i jawne oczekiwania)
 • Projektowanie przypadków testowych i automatyczne testy
 • Tworzenie głównych frameworków od zera (oparte na danych, słowa kluczowe, hybrydowe, modelu obiektu strony, fabryki stron)
 • Korzystanie z baz danych w przypadkach testowych selenu
 • Równoległe wykonanie z siatką selenium
Reason #2

No trick questions

no trick questions

Traditional assessment tools use trick questions and puzzles for the screening, which creates a lot of frustration among candidates about having to go through irrelevant screening assessments.

The main reason we started Adaface is that traditional pre-employment assessment platforms are not a fair way for companies to evaluate candidates. At Adaface, our mission is to help companies find great candidates by assessing on-the-job skills required for a role.

Why we started Adaface ->
Reason #3

Non-googleable questions

We have a very high focus on the quality of questions that test for on-the-job skills. Every question is non-googleable and we have a very high bar for the level of subject matter experts we onboard to create these questions. We have crawlers to check if any of the questions are leaked online. If/ when a question gets leaked, we get an alert. We change the question for you & let you know.

To tylko niewielka próbka z naszej biblioteki ponad 10 000 pytań. Rzeczywiste pytania dotyczące tego Selenium Online Test będzie nieobowiązany.

🧐 Question

Medium

AJAX Request Completion Handling
Handling AJAX Requests
Solve
Suppose you are testing a web application with Selenium, where a button click (id="sendRequest") sends an AJAX request to fetch user data. The data, once retrieved, is displayed in a div with id="userData". This div is already present in the HTML with empty text. You need to ensure that the AJAX request is completed and the data is loaded before proceeding. (You can assume that the AJAX request will always succeed.

Consider the following pseudo JavaScript code which is used in the web application:
 image
Given the above code, which of the following Python Selenium code snippets should be used to correctly wait for the AJAX request to complete and the userData to be loaded?
 image

Medium

Handling Dynamic Elements
Multiple Iframes
Dynamic Element Handling
Solve
You are automating a test for a webpage that contains multiple iframes. One of these iframes contains a button with a dynamic ID that always contains the substring "btn". Upon clicking this button, a text box appears within the same iframe, having a dynamic ID containing the substring "txtBox". You have to input text into this text box. The correct iframe does not have any unique identifiable attribute.

Below is the simplified pseudo code to illustrate your initial setup:
 image
How should you modify your code to perform these operations efficiently, ensuring reliable element location and interaction among multiple iframes?
 image

Medium

Handling Mouse Actions
Keyboard and Mouse Actions
Solve
You are automating a test case where a user has to hover over an image, causing a tooltip to appear. After the tooltip appears, the user has to right-click on the tooltip to see a context menu. You have to validate that the context menu appears correctly. The tooltip has an ID of tooltip and the context menu has an ID of contextMenu.

Given the below pseudo code for the page:
 image
Which of the following Selenium Python code snippets should be used to perform the above-described actions and validations?
 image

Easy

Handling Multiple Windows
Window Handles
Switching Windows
Solve
You are working with Selenium to automate a test case where clicking a button on a webpage (http://example.com) opens a new window. You have to perform operations in the new window and then return to the original window. Below is a simplified version of your initial code:
 image
After clicking the button, a new window opens, and you need to input text into a text box in the new window with id="textBox". Afterwards, you need to close this new window and click another button in the original window with id="originalWindowButton".

How should you modify your code to handle the multiple windows and perform the necessary operations?
 image

Medium

Page Object Class
Solve
Our frontend developer for bananas.com created this HTML login form. Which function should they use to implement a method of a Page Object Class for the login form?
 image
 image
🧐 Question🔧 Skill

Medium

AJAX Request Completion Handling
Handling AJAX Requests
3 mins
Selenium
Solve

Medium

Handling Dynamic Elements
Multiple Iframes
Dynamic Element Handling
2 mins
Selenium
Solve

Medium

Handling Mouse Actions
Keyboard and Mouse Actions
3 mins
Selenium
Solve

Easy

Handling Multiple Windows
Window Handles
Switching Windows
3 mins
Selenium
Solve

Medium

Page Object Class
3 mins
Selenium
Solve
🧐 Question🔧 Skill💪 Difficulty⌛ Time
AJAX Request Completion Handling
Handling AJAX Requests
Selenium
Medium3 mins
Solve
Handling Dynamic Elements
Multiple Iframes
Dynamic Element Handling
Selenium
Medium2 mins
Solve
Handling Mouse Actions
Keyboard and Mouse Actions
Selenium
Medium3 mins
Solve
Handling Multiple Windows
Window Handles
Switching Windows
Selenium
Easy3 mins
Solve
Page Object Class
Selenium
Medium3 mins
Solve
Reason #4

1200+ customers in 75 countries

customers in 75 countries
Brandon

Dzięki Adaface byliśmy w stanie zoptymalizować nasz początkowy proces badania przesiewowego o 75%, uwalniając cenny czas zarówno dla menedżerów ds. Zatrudnienia, jak i naszego zespołu pozyskiwania talentów!


Brandon Lee, Głowa ludzi, Love, Bonito

Reason #5

Designed for elimination, not selection

The most important thing while implementing the pre-employment Selenium Online Test in your hiring process is that it is an elimination tool, not a selection tool. In other words: you want to use the test to eliminate the candidates who do poorly on the test, not to select the candidates who come out at the top. While they are super valuable, pre-employment tests do not paint the entire picture of a candidate’s abilities, knowledge, and motivations. Multiple easy questions are more predictive of a candidate's ability than fewer hard questions. Harder questions are often "trick" based questions, which do not provide any meaningful signal about the candidate's skillset.

Reason #6

1 click candidate invites

Email invites: You can send candidates an email invite to the Selenium Online Test from your dashboard by entering their email address.

Public link: You can create a public link for each test that you can share with candidates.

API or integrations: You can invite candidates directly from your ATS by using our pre-built integrations with popular ATS systems or building a custom integration with your in-house ATS.

invite candidates
Reason #7

Detailed scorecards & benchmarks

Reason #8

High completion rate

Adaface tests are conversational, low-stress, and take just 25-40 mins to complete.

This is why Adaface has the highest test-completion rate (86%), which is more than 2x better than traditional assessments.

test completion rate
Reason #9

Advanced Proctoring


W jaki sposób test jest dostosowywany dla starszych inżynierów automatyzacji selenu?

Pytania użyte do oceny starszych twórców selenu będą miały wyższe poziomy trudności i opierają się na zaawansowanych tematach. Aby rozwiązać te pytania, kandydaci wymagaliby kilku lat praktycznego doświadczenia w automatyzacji z selenem. Oto kilka zaawansowanych tematów, na których pytania oparte są:

 • szczegółowe zrozumienie selektorów/lokaliatorów
 • Advanced Xpath
 • Parametryzacja, zmienne globalne i znaczenie strony podstawowej
 • Dobre skalowalne praktyki projektowe do korzystania z modelu obiektu strony
 • Wykonanie równoległe za pomocą wątków lokalnych
 • automatyczne przełączanie okien/ramki za pomocą programowania zorientowanego na aspekt (AOP)
 • Automatycznie wyzwalanie testów na podstawie daty/godziny
 • Generowanie zaawansowanych i szczegółowych raportów profesjonalnych
 • Techniki automatyzacji połączeń AJAX i IFRames
 • Debugowanie różnych awarii testu selenu i wyjątków
 • Zaawansowane tematy internetowe, takie jak opcje Chrome, obsługa certyfikatów SSL, pliki cookie i inne
 • Znajomość korzystania z koncepcji OOP w ramach [dziedzictwo, interfejs, enkapsulacja, polimorfizm]
 • Identyfikacja i używanie wzorów projektowych dla różnych scenariuszy

What roles can I use the Selenium Online Test for?

 • Test Engineer
 • QA Automation Software Engineer
 • SDET (Software Development Engineer in Test)
 • Java Automation with Selenium
 • Senior Test Engineer - Selenium
 • Automation Tester - Selenium
 • QA Automation Tester

What topics are covered in the Test online selenu?

Selenium Webdriver
Lokalizatory xpath i elementów
Interakcje myszy i klawiatury
Domyślne i wyraźne oczekiwania
Python lub Java
Projektowanie ram
Model obiektu strony
Frameworki oparte na danych
Frameworki hybrydowe
Łączenie baz danych
Automatyzacja frontend i backend
Testy automatyzacji
Projektowanie przypadków testowych
Wykonanie równoległe (za pomocą wątku lokalnego)
Siatka selenium
Zakres raportów
Równoległość
Wzór strategii
Wzór poleceń
Wzór metody szablonu
Wzór proxy
Wykonaj wokół wzoru metody
Wzór dekoratora
Singapore government logo

Menedżerowie ds. Zatrudnienia uważali, że poprzez pytania techniczne, które zadali podczas wywiadów panelowych, byli w stanie powiedzieć, którzy kandydaci mieli lepsze wyniki, i różnili się od tych, którzy również nie zdobyli bramki. Oni są Bardzo zadowolony z jakością kandydatów na liście przesiewowej Adaface.


85%
Zmniejszenie czasu badań przesiewowych

Selenium Online Test FAQs

W jaki sposób test jest dostosowywany do ról selenu w Python?

Nasz standardowy test selenu ocenia umiejętności selenu bez koncentrowania się na konkretnym języku programowania. Możemy dostosować test, aby zawierać pytania, które oceniają podstawy Python za pomocą MCQS i praktycznego doświadczenia w Python za pomocą pytań kodowania. Możesz sprawdzić nasz standardowy test Python, aby przejrzeć przykładowe pytania Pythona.

W jaki sposób test jest dostosowany do ról Java Selenium?

Nasz standardowy test selenu ocenia umiejętności selenu bez koncentrowania się na konkretnym języku programowania. Możemy dostosować test, aby zawierać pytania, które oceniają podstawy Java za pomocą MCQS i praktycznego doświadczenia Java za pomocą pytań kodowania. Możesz sprawdzić nasz standardowy test Java, aby przejrzeć przykładowe pytania Java.

Czy test oceny WebDriver Selenium może ocenić umiejętności testowania ręcznego?

Test koncentruje się na testowaniu automatyzacji z selenem. Możemy jednak dodać ręczne testowanie MCQ do testu i dostosować je do swojej roli. Możesz sprawdzić nasz standardowy testowy test online, aby przejrzeć przykładowe pytania.

Czy istnieje test online selenu dla doświadczonych pracowników?

Test online selenu można dostosować zgodnie z poziomem stażu pracy i wymagań ról dla Twojej otwartych roli.

Czy mogę połączyć wiele umiejętności w jedną niestandardową ocenę?

Tak, absolutnie. Oceny niestandardowe są konfigurowane na podstawie opisu stanowiska i będą zawierać pytania dotyczące wszystkich określonych umiejętności, które określasz.

Czy masz jakieś funkcje anty-cheatingowe lub proktorowe?

Mamy następujące funkcje anty-cheatingowe:

 • Pytania o niezgodne z nich
 • Proctoring IP
 • Proctoring Web
 • Proctoring kamery internetowej
 • Wykrywanie plagiatu
 • Bezpieczna przeglądarka

Przeczytaj więcej o funkcjach Proctoring.

Jak interpretować wyniki testów?

Najważniejsze, o czym należy pamiętać, jest to, że ocena jest narzędziem eliminacyjnym, a nie narzędziem wyboru. Ocena umiejętności jest zoptymalizowana, aby pomóc Ci wyeliminować kandydatów, którzy nie są technicznie zakwalifikowani do roli, nie jest zoptymalizowana, aby pomóc Ci znaleźć najlepszego kandydata do tej roli. Dlatego idealnym sposobem na wykorzystanie oceny jest podjęcie decyzji o wyniku progowym (zwykle 55%, pomagamy Ci porównać) i zaprosić wszystkich kandydatów, którzy wyniki powyżej progu na następne rundy wywiadu.

Do jakiego poziomu doświadczenia mogę użyć tego testu?

Każda ocena Adaface jest dostosowana do opisu stanowiska/ idealnego kandydującego osobowości (nasi eksperci przedmiotu będą podejmować właściwe pytania dotyczące oceny z naszej biblioteki ponad 10000 pytań). Ocenę tę można dostosować do dowolnego poziomu doświadczenia.

Czy każdy kandydat otrzymuje te same pytania?

Tak, znacznie ułatwia porównanie kandydatów. Opcje pytań MCQ i kolejność pytań są losowe. Mamy funkcje anty-cheating/proctoring. W naszym planie korporacyjnym mamy również możliwość tworzenia wielu wersji tej samej oceny z pytaniami o podobnych poziomach trudności.

Jestem kandydatem. Czy mogę spróbować testu ćwiczeniowego?

Nie. Niestety, w tej chwili nie wspieramy testów ćwiczeń. Możesz jednak użyć naszych przykładowych pytań do ćwiczeń.

Jaki jest koszt korzystania z tego testu?

Możesz sprawdzić nasze Plany cenowe.

Czy mogę dostać bezpłatny proces?

Tak, możesz zarejestrować się za darmo i podgląd tego testu.

Właśnie przeniosłem się do płatnego planu. Jak mogę poprosić o ocenę niestandardową?

Oto szybki przewodnik dotyczący jak poprosić o ocenę niestandardową na Adaface.

customers across world
Join 1200+ companies in 75+ countries.
Wypróbuj dziś najbardziej przyjazne narzędzie do oceny umiejętności.
g2 badges
Ready to use the Adaface Selenium Online Test?
Ready to use the Adaface Selenium Online Test?
Porozmawiaj z nami
logo
40 min tests.
No trick questions.
Accurate shortlisting.
Semestry Prywatność Przewodnik zaufania

🌎 Wybierz swój język

English Norsk Dansk Deutsche Nederlands Svenska Français Español Chinese (简体中文) Italiano Japanese (日本語) Polskie Português Russian (русский)
ada
Ada
● Online
Previous
Score: NA
Next
✖️