Search test library by skills or roles
⌘ K

About the test:

The SAP PI (Process Integration) Test is preferred by recruiters to assess on-the-job skills of candidates before an interview. It reduces technical screening time by 80% by enabling employers to identify qualified candidates.

Covered skills:

 • Scenariusze integracji
 • Rozwój interfejsu
 • Rozwiązywanie problemów
 • Adaptery
 • Bezpieczeństwo w SAP PI/PO
 • Techniki mapowania
 • Przetwarzanie wiadomości
 • Monitorowanie i obsługa błędów
 • Architektura PI/PO

9 reasons why
9 reasons why

Adaface SAP PI Test is the most accurate way to shortlist SAP PI ConsultantsReason #1

Tests for on-the-job skills

The SAP PI Online Test helps recruiters and hiring managers identify qualified candidates from a pool of resumes, and helps in taking objective hiring decisions. It reduces the administrative overhead of interviewing too many candidates and saves time by filtering out unqualified candidates at the first step of the hiring process.

The test screens for the following skills that hiring managers look for in candidates:

 • Zdolność do projektowania i opracowywania scenariuszy integracji
 • Biegły w różnych technikach mapowania
 • Doświadczenie w rozwoju interfejsu za pomocą SAP PI/PO
 • Znajomość przetwarzania wiadomości w SAP PI/PO
 • Zdolność do rozwiązywania problemów związanych z integracją
 • Doświadczenie w monitorowaniu i obsługi błędów
 • Znajomość różnych adapterów w SAP PI/PO
 • Zrozumienie architektury PI/PO
 • Znajomość środków bezpieczeństwa w SAP PI/PO
Reason #2

No trick questions

no trick questions

Traditional assessment tools use trick questions and puzzles for the screening, which creates a lot of frustration among candidates about having to go through irrelevant screening assessments.

View sample questions

The main reason we started Adaface is that traditional pre-employment assessment platforms are not a fair way for companies to evaluate candidates. At Adaface, our mission is to help companies find great candidates by assessing on-the-job skills required for a role.

Why we started Adaface
Reason #3

Non-googleable questions

We have a very high focus on the quality of questions that test for on-the-job skills. Every question is non-googleable and we have a very high bar for the level of subject matter experts we onboard to create these questions. We have crawlers to check if any of the questions are leaked online. If/ when a question gets leaked, we get an alert. We change the question for you & let you know.

How we design questions
Reason #4

1200+ customers in 75 countries

customers in 75 countries
Brandon

Dzięki Adaface byliśmy w stanie zoptymalizować nasz początkowy proces badania przesiewowego o 75%, uwalniając cenny czas zarówno dla menedżerów ds. Zatrudnienia, jak i naszego zespołu pozyskiwania talentów!


Brandon Lee, Głowa ludzi, Love, Bonito

Reason #5

Designed for elimination, not selection

The most important thing while implementing the pre-employment Test SAP PI (integracja procesu) in your hiring process is that it is an elimination tool, not a selection tool. In other words: you want to use the test to eliminate the candidates who do poorly on the test, not to select the candidates who come out at the top. While they are super valuable, pre-employment tests do not paint the entire picture of a candidate’s abilities, knowledge, and motivations. Multiple easy questions are more predictive of a candidate's ability than fewer hard questions. Harder questions are often "trick" based questions, which do not provide any meaningful signal about the candidate's skillset.

Science behind Adaface tests
Reason #6

1 click candidate invites

Email invites: You can send candidates an email invite to the Test SAP PI (integracja procesu) from your dashboard by entering their email address.

Public link: You can create a public link for each test that you can share with candidates.

API or integrations: You can invite candidates directly from your ATS by using our pre-built integrations with popular ATS systems or building a custom integration with your in-house ATS.

invite candidates
Reason #7

Detailed scorecards & benchmarks

Reason #8

High completion rate

Adaface tests are conversational, low-stress, and take just 25-40 mins to complete.

This is why Adaface has the highest test-completion rate (86%), which is more than 2x better than traditional assessments.

test completion rate
Reason #9

Advanced Proctoring


Learn more

About the SAP PI Assessment Test

Why you should use Pre-employment SAP PI Online Test?

The Test SAP PI (integracja procesu) makes use of scenario-based questions to test for on-the-job skills as opposed to theoretical knowledge, ensuring that candidates who do well on this screening test have the relavant skills. The questions are designed to covered following on-the-job aspects:

 • Tworzenie scenariuszy i mapowania integracji
 • Opracowywanie interfejsów za pomocą SAP PI/PO
 • Wdrożenie przetwarzania wiadomości w SAP PI/PO
 • Rozwiązywanie problemów i rozwiązywanie problemów
 • Konfigurowanie monitorowania i obsługi błędów
 • Praca z różnymi adapterami w SAP PI/PO
 • Zrozumienie architektury PI/PO
 • Wdrożenie środków bezpieczeństwa w SAP PI/PO
 • Praca z scenariuszami integracji w SAP PI
 • Opracowywanie technik mapowania w SAP PI

Once the test is sent to a candidate, the candidate receives a link in email to take the test. For each candidate, you will receive a detailed report with skills breakdown and benchmarks to shortlist the top candidates from your pool.

What topics are covered in the SAP PI Online Test?

 • Scenariusze integracji:

  Scenariusze integracji w kontekście SAP PI/PO odnoszą się do różnych scenariuszy, które obejmują wymianę danych między różnymi systemami lub aplikacjami. Ta umiejętność jest mierzona w teście, aby ocenić zrozumienie kandydata do projektowania i wdrażania scenariuszy integracji za pomocą SAP PI/PO.

 • Techniki mapowania:

  Techniki mapowania w kontekście SAP PI/ PO odnoszą się do metod i narzędzi używanych do przekształcania danych z jednego formatu do drugiego podczas procesu integracji. Ta umiejętność jest mierzona w teście w celu oceny biegłości kandydata w wykorzystaniu różnych technik mapowania do transformacji danych.

 • Rozwój interfejsu:

  Rozwój interfejsu w kontekście SAP PI/PO wiąże się z Projektowanie i tworzenie interfejsów do bezproblemowej komunikacji między różnymi systemami lub aplikacjami. Ta umiejętność jest mierzona w teście, aby ocenić zdolność kandydata do opracowywania i konfigurowania interfejsów za pomocą SAP PI/PO.

 • Przetwarzanie wiadomości:

  Przetwarzanie wiadomości w kontekście SAP PI/PO/PO/PO odnosi się do obsługi i manipulacji komunikatami podczas procesu integracji. Ta umiejętność jest mierzona w teście w celu oceny zrozumienia przez kandydata technik przetwarzania wiadomości i ich zdolności do skutecznego przetwarzania wiadomości w SAP PI/PO.

 • Rozwiązywanie problemów:

  Rozwiązywanie problemów w kontekście kontekst SAP PI/PO obejmuje identyfikację i rozwiązywanie problemów lub błędów, które mogą wystąpić podczas procesu integracji. Ta umiejętność jest mierzona w teście w celu oceny umiejętności rozwiązywania problemów kandydata oraz ich zdolności do rozwiązywania problemów i debugowania w SAP PI/PO.

 • Monitorowanie i obsługa błędów:

  Monitorowanie i monitorowanie i Obsługa błędów w kontekście SAP PI/PO obejmuje ciągłe monitorowanie procesów integracji i obsługę wszelkich błędów lub wyjątków, które mogą wystąpić. Ta umiejętność jest mierzona w teście w celu oceny wiedzy i biegłości kandydata w technikach monitorowania i obsługi błędów w SAP PI/PO.

 • Adaptery:

  Adaptery w kontekście SAP PI/ PO odnoszą się do komponentów, które umożliwiają komunikację z różnymi systemami lub aplikacjami. Ta umiejętność jest mierzona w teście, aby ocenić zrozumienie kandydata na konfigurowanie i zarządzanie adapterami w SAP PI/PO w celu bezproblemowej wymiany danych.

 • PI/PO Architektura:

  PI/PO Architektura architektury odnosi się do ogólnej struktury i konstrukcji systemu SAP PI/PO. Ta umiejętność jest mierzona w teście w celu oceny wiedzy kandydata na temat architektury PI/PO oraz ich zdolności do projektowania i wdrażania solidnych rozwiązań integracji.

 • bezpieczeństwo w SAP PI/PO:

  Bezpieczeństwo w SAP PI/PO obejmuje wdrażanie środków w celu ochrony poufności, integralności i dostępności danych podczas procesu integracji. Ta umiejętność jest mierzona w teście w celu oceny zrozumienia przez kandydata pojęć bezpieczeństwa i ich zdolności do zapewnienia bezpiecznej wymiany danych w SAP PI/PO.

 • Full list of covered topics

  The actual topics of the questions in the final test will depend on your job description and requirements. However, here's a list of topics you can expect the questions for Test SAP PI (integracja procesu) to be based on.

  Mapowanie integracji
  Adapter IDOC
  Komunikacja proxy
  Adapter nadawcy mydła
  Adapter odbiornika RFC
  Walidacja XML
  Obsługa awaryjna
  Zaawansowane monitorowanie
  Integracja procesu SAP Netweaver
  Obsługa wyjątków
  Standardy ISO i edifact
  Mapowanie Java
  Adapter odbiornika odpoczynku
  Rozwój komponentów biznesowych
  Optymalizacja wydajności
  Rejestrowanie ładunku
  Zarządzanie transportem
  Techniki serializacji
  Konfiguracja dynamiczna
  Routing oparty na treści
  Łączność SAP HANA
  Rozdzielenie wiadomości i agregacja wiadomości
  Integracja B2B
  Jakość usług (QoS)
  Certyfikaty bezpieczeństwa
  Zarządzanie pamięcią podręczną
  Szyfrowanie ładunku
  Adapter odbiornika mydła
  Komunikacja synchroniczna i asynchroniczna
  Adapter JMS
  Zarządzanie użytkownikami
  Obsługa wiadomości o błędach
  Wytrwałość wiadomości
  Moduły adaptera
  Uznanie wiadomości
  Konfiguracja SSL
  Obsługa załącznika
  Przetwarzanie równoległe
  Przetwarzanie plików płaskich
  Przetwarzanie adaptacyjne
  Archiwizacja wiadomości
  Adapter AS2
  Transformacja wiadomości
  Adapter mydlany
  Zasady routingu
  Instalacja i konfiguracja SAP PI/PO
  Interfejsy usług internetowych
  SAP Process Orkiestracja
  Zarządzanie partnerem handlowym
  Kompresja ładowania
  Ramy obsługi błędów
  SAP Directory
  Zarządzanie certyfikatem
  Filtrowanie wiadomości
  Obsługa błędów mydła
  Adapter SFTP
  Monitoring wydajności
  Dynamiczne profile partnerów
  Protokół wiadomości PI
  Zarządzanie zaufaniem certyfikatów
  Monitorowanie łańcuchów procesowych
  Zaawansowany silnik adaptera
  Separator EDI
  Integralność danych

What roles can I use the SAP PI Online Test for?

 • SAP PI Consultant
 • SAP Integracja programista
 • Specjalista ds. Integracji SAP
 • SAP PI/PO Developer

How is the SAP PI Online Test customized for senior candidates?

For intermediate/ experienced candidates, we customize the assessment questions to include advanced topics and increase the difficulty level of the questions. This might include adding questions on topics like

 • Zwiększenie przetwarzania wiadomości w SAP PI/PO
 • Analiza i rozwiązywanie złożonych problemów
 • Optymalizacja monitorowania i obsługi błędów
 • Wdrażanie zaawansowanych adapterów w SAP PI/PO
 • Architektowanie rozwiązań PI/PO Skalowalność
 • Zwiększenie środków bezpieczeństwa w SAP PI/PO
 • Praca z zaawansowanymi scenariuszami integracji w SAP PI
 • Projektowanie złożonych technik mapowania w SAP PI
 • Rozwiązywanie problemów z wydajnością i skalowością w PI/PO
Singapore government logo

Menedżerowie ds. Zatrudnienia uważali, że poprzez pytania techniczne, które zadali podczas wywiadów panelowych, byli w stanie powiedzieć, którzy kandydaci mieli lepsze wyniki, i różnili się od tych, którzy również nie zdobyli bramki. Oni są Bardzo zadowolony z jakością kandydatów na liście przesiewowej Adaface.


85%
Zmniejszenie czasu badań przesiewowych

SAP PI Hiring Test FAQ

Czy mogę połączyć wiele umiejętności w jedną niestandardową ocenę?

Tak, absolutnie. Oceny niestandardowe są konfigurowane na podstawie opisu stanowiska i będą zawierać pytania dotyczące wszystkich określonych umiejętności, które określasz.

Czy masz jakieś funkcje anty-cheatingowe lub proktorowe?

Mamy następujące funkcje anty-cheatingowe:

 • Pytania o niezgodne z nich
 • Proctoring IP
 • Proctoring Web
 • Proctoring kamery internetowej
 • Wykrywanie plagiatu
 • Bezpieczna przeglądarka

Przeczytaj więcej o funkcjach Proctoring.

Jak interpretować wyniki testów?

Najważniejsze, o czym należy pamiętać, jest to, że ocena jest narzędziem eliminacyjnym, a nie narzędziem wyboru. Ocena umiejętności jest zoptymalizowana, aby pomóc Ci wyeliminować kandydatów, którzy nie są technicznie zakwalifikowani do roli, nie jest zoptymalizowana, aby pomóc Ci znaleźć najlepszego kandydata do tej roli. Dlatego idealnym sposobem na wykorzystanie oceny jest podjęcie decyzji o wyniku progowym (zwykle 55%, pomagamy Ci porównać) i zaprosić wszystkich kandydatów, którzy wyniki powyżej progu na następne rundy wywiadu.

Do jakiego poziomu doświadczenia mogę użyć tego testu?

Każda ocena Adaface jest dostosowana do opisu stanowiska/ idealnego kandydującego osobowości (nasi eksperci przedmiotu będą podejmować właściwe pytania dotyczące oceny z naszej biblioteki ponad 10000 pytań). Ocenę tę można dostosować do dowolnego poziomu doświadczenia.

Czy każdy kandydat otrzymuje te same pytania?

Tak, znacznie ułatwia porównanie kandydatów. Opcje pytań MCQ i kolejność pytań są losowe. Mamy funkcje anty-cheating/proctoring. W naszym planie korporacyjnym mamy również możliwość tworzenia wielu wersji tej samej oceny z pytaniami o podobnych poziomach trudności.

Jestem kandydatem. Czy mogę spróbować testu ćwiczeniowego?

Nie. Niestety, w tej chwili nie wspieramy testów ćwiczeń. Możesz jednak użyć naszych przykładowych pytań do ćwiczeń.

Jaki jest koszt korzystania z tego testu?

Możesz sprawdzić nasze Plany cenowe.

Czy mogę dostać bezpłatny proces?

Tak, możesz zarejestrować się za darmo i podgląd tego testu.

Właśnie przeniosłem się do płatnego planu. Jak mogę poprosić o ocenę niestandardową?

Oto szybki przewodnik dotyczący jak poprosić o ocenę niestandardową na Adaface.

customers across world
Join 1200+ companies in 75+ countries.
Wypróbuj dziś najbardziej przyjazne narzędzie do oceny umiejętności.
g2 badges
Ready to use the Adaface Test SAP PI (integracja procesu)?
Ready to use the Adaface Test SAP PI (integracja procesu)?
Porozmawiaj z nami
logo
40 min tests.
No trick questions.
Accurate shortlisting.
Semestry Prywatność Przewodnik zaufania

🌎 Wybierz swój język

English Norsk Dansk Deutsche Nederlands Svenska Français Español Chinese (简体中文) Italiano Japanese (日本語) Polskie Português Russian (русский)
ada
Ada
● Online
Previous
Score: NA
Next
✖️