Search test library by skills or roles
⌘ K

About the test:

Test online SAP Litmos wykorzystuje MCQ opartych na scenariuszach do oceny kandydatów na temat ich wiedzy na temat Litmos SAP, w tym ich biegłości w pracy z administracją systemu zarządzania uczenia się (LMS), autorowaniem kursów i zarządzaniem uczniami. Test ocenia również znajomość kandydata z funkcjami raportowania i analizy SAP Litmos oraz ich zdolnością do integracji Litmos SAP z innymi systemami. Test ma na celu ocenę zdolności kandydata do skutecznego pracy z Litmos SAP oraz projektowania oraz opracowywanie kursów e-learningu, które spełniają cele uczenia się i są zgodne ze standardami branżowymi.

Covered skills:

 • Administrator C4C
 • Planowana konserwacja C4C
 • Wydajność systemu SAP
 • Najemcy SAP C4C
 • Zarządzanie zadaniami biznesowymi (BTM)
 • Identyfikator śledzenia
 • Dostawca usług SAP
 • SAP Cloud dla sprzedaży
 • SAP C4C UI Framework

9 reasons why
9 reasons why

Adaface SAP Litmos Assessment Test is the most accurate way to shortlist Konsultant SAPsReason #1

Tests for on-the-job skills

The SAP Litmos Test helps recruiters and hiring managers identify qualified candidates from a pool of resumes, and helps in taking objective hiring decisions. It reduces the administrative overhead of interviewing too many candidates and saves time by filtering out unqualified candidates at the first step of the hiring process.

The test screens for the following skills that hiring managers look for in candidates:

 • Efektywne zarządzanie zadaniami administracyjnymi C4C
 • Obsługa identyfikatora torów w Lotmos SAP
 • Zrozumienie i wykonanie zaplanowanej konserwacji C4C
 • Współpraca z dostawcą usług SAP w SAP Litmos
 • Analiza i optymalizacja wydajności systemu SAP
 • Wykorzystanie SAP Cloud do funkcjonalności sprzedaży
 • Skuteczne zarządzanie najemcami SAP C4C
 • Opracowywanie aplikacji za pomocą struktury interfejsu użytkownika SAP C4C
 • Mastering Business Management (BTM) w SAP Litmos
Reason #2

No trick questions

no trick questions

Traditional assessment tools use trick questions and puzzles for the screening, which creates a lot of frustration among candidates about having to go through irrelevant screening assessments.

View sample questions

The main reason we started Adaface is that traditional pre-employment assessment platforms are not a fair way for companies to evaluate candidates. At Adaface, our mission is to help companies find great candidates by assessing on-the-job skills required for a role.

Why we started Adaface
Reason #3

Non-googleable questions

We have a very high focus on the quality of questions that test for on-the-job skills. Every question is non-googleable and we have a very high bar for the level of subject matter experts we onboard to create these questions. We have crawlers to check if any of the questions are leaked online. If/ when a question gets leaked, we get an alert. We change the question for you & let you know.

How we design questions
Reason #4

1200+ customers in 75 countries

customers in 75 countries
Brandon

Dzięki Adaface byliśmy w stanie zoptymalizować nasz początkowy proces badania przesiewowego o 75%, uwalniając cenny czas zarówno dla menedżerów ds. Zatrudnienia, jak i naszego zespołu pozyskiwania talentów!


Brandon Lee, Głowa ludzi, Love, Bonito

Reason #5

Designed for elimination, not selection

The most important thing while implementing the pre-employment Test Litmos SAP in your hiring process is that it is an elimination tool, not a selection tool. In other words: you want to use the test to eliminate the candidates who do poorly on the test, not to select the candidates who come out at the top. While they are super valuable, pre-employment tests do not paint the entire picture of a candidate’s abilities, knowledge, and motivations. Multiple easy questions are more predictive of a candidate's ability than fewer hard questions. Harder questions are often "trick" based questions, which do not provide any meaningful signal about the candidate's skillset.

Science behind Adaface tests
Reason #6

1 click candidate invites

Email invites: You can send candidates an email invite to the Test Litmos SAP from your dashboard by entering their email address.

Public link: You can create a public link for each test that you can share with candidates.

API or integrations: You can invite candidates directly from your ATS by using our pre-built integrations with popular ATS systems or building a custom integration with your in-house ATS.

invite candidates
Reason #7

Detailed scorecards & benchmarks

Reason #8

High completion rate

Adaface tests are conversational, low-stress, and take just 25-40 mins to complete.

This is why Adaface has the highest test-completion rate (86%), which is more than 2x better than traditional assessments.

test completion rate
Reason #9

Advanced Proctoring


Learn more

About the SAP Litmos Online Test

Why you should use Pre-employment SAP Litmos Test?

The Test Litmos SAP makes use of scenario-based questions to test for on-the-job skills as opposed to theoretical knowledge, ensuring that candidates who do well on this screening test have the relavant skills. The questions are designed to covered following on-the-job aspects:

 • Konfigurowanie i zarządzanie ustawieniami administratora C4C
 • Praca z identyfikatorem śledzenia dla zarządzania dostępem użytkowników
 • Zapewnienie wydajnych procesów konserwacji zaplanowanych C4C
 • Wdrażanie funkcji dostawcy usług SAP
 • Optymalizacja wydajności systemu SAP dla C4C
 • Wykorzystanie SAP Cloud do funkcji sprzedaży
 • Skuteczne zarządzanie najemcami SAP C4C
 • Opracowywanie aplikacji za pomocą struktury interfejsu użytkownika SAP C4C
 • Usprawnianie zarządzania zadaniami biznesowymi w C4C
 • Rozwiązywanie problemów i rozwiązywanie problemów związanych z C4C

Once the test is sent to a candidate, the candidate receives a link in email to take the test. For each candidate, you will receive a detailed report with skills breakdown and benchmarks to shortlist the top candidates from your pool.

What topics are covered in the SAP Litmos Test?

 • C4C Administrator

  Umiejętność administratora C4C odnosi się do możliwości zarządzania i konfigurowania systemu SAP Cloud dla klienta (C4C). Obejmuje to konfigurowanie kont użytkowników, utrzymanie bezpieczeństwa systemu oraz zarządzanie dostosowywaniem systemu i integracji. Ta umiejętność jest mierzona w teście w celu oceny biegłości kandydata w zakresie obsługi zadań administracyjnych w środowisku C4C.

 • Identyfikator śledzenia

  Umiejętność identyfikatora śledzenia jest związana z śledzeniem i identyfikacją różnych Podmioty w systemie SAP Cloud for Customer (C4C). Obejmuje zrozumienie i wykorzystanie funkcji identyfikatora śledzenia do monitorowania i śledzenia interakcji z klientami, działaniami sprzedaży i wsparcia biletów. Ta umiejętność jest zawarta w teście, aby ocenić znajomość funkcjonalności śledzenia w C4C.

 • C4C Zaplanowana konserwacja

  Zaplanowana umiejętność konserwacji C4C odnosi się do wiedzy i możliwości planowania i realizacji Regularne czynności związane z konserwacją w systemie SAP Cloud dla klientów (C4C). Obejmuje to planowanie przestojów systemu, stosowanie aktualizacji i łatek oraz wykonywanie tworzenia kopii zapasowych danych. Mierzenie tych umiejętności w testach pomaga ocenić wiedzę kandydata w zapewnianiu dostępności i wydajności systemu poprzez właściwą konserwację.

 • Dostawca usług SAP

  Umiejętność dostawcy usług SAP odnosi się do zrozumienia i wykorzystania Możliwości oprogramowania jako usługi (SaaS) dostarczone przez SAP. Obejmuje zarządzanie i dostarczanie usług w chmurze dla klientów, zapewnienie wysokiego poziomu usług oraz rozwiązywanie wszelkich problemów lub eskalacji. Uwzględnienie tej umiejętności w teście pozwala rekruterom ocenić wiedzę i biegłość kandydata w zakresie skutecznego dostarczania usług SAP.

 • Wydajność systemu SAP

  Umiejętność wydajności systemu SAP obejmuje możliwość monitorowania, analizy, analizy i zoptymalizuj wydajność systemów SAP. Obejmuje to zdiagnozowanie wąskich gardeł, konfiguracje systemu strojenia i wdrażanie najlepszych praktyk w celu poprawy reakcji systemu i przepustowości. Ocena tej umiejętności w teście pomaga określić kompetencje kandydata w zapewnieniu optymalnej wydajności systemu dla krytycznych procesów biznesowych.

 • SAP Cloud dla sprzedaży

  Cloud SAP dla umiejętności sprzedaży dotyczy wiedzy i Wykorzystanie funkcji sprzedaży dostarczonej przez system SAP Cloud dla systemu klienta (C4C). Obejmuje zarządzanie potencjalnymi klientami, możliwościami, cytatami i zamówieniami, a także analizą wyników sprzedaży i prognozowania. Ocena tej umiejętności w teście pomaga rekruterom ocenić biegłość kandydata w wykorzystaniu C4C w celu skutecznego zarządzania sprzedażą.

 • SAP C4C najemcy

  Umiejętność najemców SAP C4C odnosi się do zrozumienia i zarządzania osobnymi Środowiska lub instancje w systemie SAP Cloud for Customer (C4C), znane jako najemcy. Obejmuje udostępnianie, konfigurowanie i utrzymanie wielu najemców w celu wspierania różnych jednostek biznesowych, działów lub spółek zależnych. Uwzględnienie tej umiejętności w teście umożliwia rekruterom ocenę zdolności kandydata do obsługi wymagań specyficznych dla najemców i zapewnienia prawidłowej segregacji danych i dostosowywania.

 • SAP C4C UI Framework

  SAP C4C UI UI Umiejętność Framework odnosi się do wiedzy i wykorzystania ram interfejsu użytkownika (interfejsu użytkownika) dostarczonego przez system SAP Cloud dla klienta (C4C). Obejmuje dostosowywanie i konfigurowanie komponentów interfejsu użytkownika, układów i menu nawigacyjnego do dostosowania wrażenia użytkownika w oparciu o wymagania biznesowe. Mierzenie tych umiejętności w testach pomaga ocenić biegłość kandydata w tworzeniu przyjaznych użytkownikom interfejsów w C4C.

 • Full list of covered topics

  The actual topics of the questions in the final test will depend on your job description and requirements. However, here's a list of topics you can expect the questions for Test Litmos SAP to be based on.

  Administracja C4C
  Identyfikator śledzenia
  Planowana konserwacja C4C
  Dostawca usług SAP
  Wydajność systemu SAP
  SAP Cloud dla sprzedaży
  Najemcy SAP C4C
  SAP C4C UI Framework
  Zarządzanie zadaniami biznesowymi (BTM)
  Integracja z innymi modułami SAP
  Generowanie i analiza raportów
  Migracja i integracja danych
  Zarządzanie ról i uprawnienia użytkowników
  Dostosowywanie ekranów i układów C4C
  Procesy pracy i zatwierdzenia
  Bezpieczeństwo danych i prywatność w C4C
  Rozwiązywanie problemów i rozwiązywanie problemów systemowych
  Główne zarządzanie danymi w C4C
  Zarządzanie procesami sprzedaży i usług
  Zarządzanie wiedzą i tworzenie treści
  Integracja z systemami zewnętrznymi
  Analityka i raportowanie w C4C
  Konfigurowanie i zarządzanie kampaniami marketingowymi
  Segmentacja i celowanie klientów
  Opracowywanie aplikacji mobilnych w C4C
  Prognozowanie sprzedaży i zarządzanie rurociągami
  Zarządzanie wiodącym i możliwościami
  Obsługa klienta i wsparcie
  Zarządzanie i spełnienie zamówień
  Integracja e -mail i komunikacji
  Tworzenie kopii zapasowych i odzyskiwania danych
  Archiwizacja i zatrzymanie danych
  Oczyszczanie danych i deduplikacja
  Konfigurowanie i zarządzanie szablonami e -mail
  Konfigurowanie alertów i powiadomień
  Konfigurowanie i zarządzanie szablonami dokumentów
  Importowanie danych
  Konfigurowanie i zarządzanie przepływami pracy zatwierdzenia
  Konfigurowanie i zarządzanie regułami cenowymi
  Konfigurowanie i zarządzanie relacjami partnerskimi
  Konfigurowanie i zarządzanie terytoriami sprzedaży
  Konfigurowanie i zarządzanie katalogiem produktów
  Konfigurowanie i zarządzanie regułami rabatów i promocji
  Konfigurowanie i zarządzanie segmentacją klientów
  Konfigurowanie i zarządzanie ankietami klientów
  Konfigurowanie i zarządzanie kwotami sprzedaży
  Konfigurowanie i zarządzanie umowami usługowymi
  Konfigurowanie i zarządzanie programami lojalnościowymi klientów
  Konfigurowanie i zarządzanie punktami wiodącymi
  Konfigurowanie i zarządzanie opiniami klientów
  Konfigurowanie i zarządzanie umowami na poziomie usług
  Konfigurowanie i zarządzanie sprawdzaniem poprawności danych
  Konfigurowanie i zarządzanie ról biznesowymi
  Konfigurowanie i zarządzanie strukturą organizacyjną
  Konfigurowanie i zarządzanie dystrybucją pracy
  Konfigurowanie i zarządzanie centrami pracy
  Konfigurowanie i zarządzanie sterowaniem dostępowym
  Tworzenie i zarządzanie niestandardowymi pól
  Tworzenie i zarządzanie niestandardowymi obiektami
  Tworzenie i zarządzanie raportami niestandardowymi
  Tworzenie i zarządzanie niestandardowymi przepływami pracy

What roles can I use the SAP Litmos Test for?

 • Konsultant SAP
 • Konsultant LMS
 • Administrator LMS

How is the SAP Litmos Test customized for senior candidates?

For intermediate/ experienced candidates, we customize the assessment questions to include advanced topics and increase the difficulty level of the questions. This might include adding questions on topics like

 • Konfigurowanie zaawansowanych ustawień administratora C4C
 • Projektowanie i wdrażanie złożonych struktur identyfikacyjnych
 • Wykonanie zaawansowanych zadań konserwacji zaplanowanych C4C
 • Integracja dostawcy usług SAP z systemami zewnętrznymi
 • Monitorowanie i dostrajanie wydajności systemu SAP dla optymalnych wyników
 • Dostosowywanie i rozszerzenie chmury SAP do możliwości sprzedaży
 • Wykonywanie zadań zarządzania najemcami dla wielu instancji SAP C4C
 • Tworzenie niestandardowych komponentów interfejsu użytkownika i ulepszanie UX w SAP C4C
 • Wdrożenie przepływów pracy zaawansowanych zarządzania zadaniami biznesowymi
 • Analiza i diagnozowanie złożonych problemów z systemem C4C
Singapore government logo

Menedżerowie ds. Zatrudnienia uważali, że poprzez pytania techniczne, które zadali podczas wywiadów panelowych, byli w stanie powiedzieć, którzy kandydaci mieli lepsze wyniki, i różnili się od tych, którzy również nie zdobyli bramki. Oni są Bardzo zadowolony z jakością kandydatów na liście przesiewowej Adaface.


85%
Zmniejszenie czasu badań przesiewowych

SAP Litmos Hiring Test FAQ

Czy mogę połączyć wiele umiejętności w jedną niestandardową ocenę?

Tak, absolutnie. Oceny niestandardowe są konfigurowane na podstawie opisu stanowiska i będą zawierać pytania dotyczące wszystkich określonych umiejętności, które określasz.

Czy masz jakieś funkcje anty-cheatingowe lub proktorowe?

Mamy następujące funkcje anty-cheatingowe:

 • Pytania o niezgodne z nich
 • Proctoring IP
 • Proctoring Web
 • Proctoring kamery internetowej
 • Wykrywanie plagiatu
 • Bezpieczna przeglądarka

Przeczytaj więcej o funkcjach Proctoring.

Jak interpretować wyniki testów?

Najważniejsze, o czym należy pamiętać, jest to, że ocena jest narzędziem eliminacyjnym, a nie narzędziem wyboru. Ocena umiejętności jest zoptymalizowana, aby pomóc Ci wyeliminować kandydatów, którzy nie są technicznie zakwalifikowani do roli, nie jest zoptymalizowana, aby pomóc Ci znaleźć najlepszego kandydata do tej roli. Dlatego idealnym sposobem na wykorzystanie oceny jest podjęcie decyzji o wyniku progowym (zwykle 55%, pomagamy Ci porównać) i zaprosić wszystkich kandydatów, którzy wyniki powyżej progu na następne rundy wywiadu.

Do jakiego poziomu doświadczenia mogę użyć tego testu?

Każda ocena Adaface jest dostosowana do opisu stanowiska/ idealnego kandydującego osobowości (nasi eksperci przedmiotu będą podejmować właściwe pytania dotyczące oceny z naszej biblioteki ponad 10000 pytań). Ocenę tę można dostosować do dowolnego poziomu doświadczenia.

Czy każdy kandydat otrzymuje te same pytania?

Tak, znacznie ułatwia porównanie kandydatów. Opcje pytań MCQ i kolejność pytań są losowe. Mamy funkcje anty-cheating/proctoring. W naszym planie korporacyjnym mamy również możliwość tworzenia wielu wersji tej samej oceny z pytaniami o podobnych poziomach trudności.

Jestem kandydatem. Czy mogę spróbować testu ćwiczeniowego?

Nie. Niestety, w tej chwili nie wspieramy testów ćwiczeń. Możesz jednak użyć naszych przykładowych pytań do ćwiczeń.

Jaki jest koszt korzystania z tego testu?

Możesz sprawdzić nasze Plany cenowe.

Czy mogę dostać bezpłatny proces?

Tak, możesz zarejestrować się za darmo i podgląd tego testu.

Właśnie przeniosłem się do płatnego planu. Jak mogę poprosić o ocenę niestandardową?

Oto szybki przewodnik dotyczący jak poprosić o ocenę niestandardową na Adaface.

customers across world
Join 1200+ companies in 75+ countries.
Wypróbuj dziś najbardziej przyjazne narzędzie do oceny umiejętności.
g2 badges
Ready to use the Adaface Test Litmos SAP?
Ready to use the Adaface Test Litmos SAP?
Porozmawiaj z nami
logo
40 min tests.
No trick questions.
Accurate shortlisting.
Semestry Prywatność Przewodnik zaufania

🌎 Wybierz swój język

English Norsk Dansk Deutsche Nederlands Svenska Français Español Chinese (简体中文) Italiano Japanese (日本語) Polskie Português Russian (русский)
ada
Ada
● Online
Previous
Score: NA
Next
✖️