Search test library by skills or roles
⌘ K

About the test:

Test online SAP BODS (obiekty biznesowe) wykorzystuje oparte na scenariuszu pytania wielokrotnego wyboru, aby ocenić kandydatów na ich wiedzę techniczną i umiejętności praktyczne związane z integracją danych, jakością danych, profilowaniem danych, czyszczeniem danych, mapowaniem danych, transformacją danych i danych i danych obciążenie. Test ma na celu określenie zdolności kandydatów do projektowania i opracowywania wydajnych i skutecznych rozwiązań SAP BZT, które umożliwiają płynny przepływ danych w różnych systemach i poprawę jakości danych, a także ich znajomość najlepszych praktyk SAP BOD, wzorców projektowych i technik.

Covered skills:

 • Dostawca danych operacyjnych
 • Transformacja danych
 • Migracja danych
 • Konstrukcja pracy
 • Ekstrakcja danych
 • Integracja danych
 • Jakość danych
 • Magazyn danych
 • Zarządzanie przepływem pracy
 • Przetwarzanie danych

Try practice test
9 reasons why
9 reasons why

Adaface SAP BODS Test is the most accurate way to shortlist Deweloper SAP BodssReason #1

Tests for on-the-job skills

The SAP BODS Online Test helps recruiters and hiring managers identify qualified candidates from a pool of resumes, and helps in taking objective hiring decisions. It reduces the administrative overhead of interviewing too many candidates and saves time by filtering out unqualified candidates at the first step of the hiring process.

The test screens for the following skills that hiring managers look for in candidates:

 • W stanie skutecznie obsługiwać wyjątki i błędy
 • Biegły w konfiguracji i konfiguracji dostawcy danych operacyjnych
 • Wiedza specjalistyczna w zakresie integracji danych i mapowania
 • Wykwalifikowane w transformacji i manipulacji danych
 • Dokładne zrozumienie zasad i praktyk jakości danych
 • Doświadczenie w technikach i strategii migracji danych
 • Znajomość koncepcji magazynowania danych i najlepszych praktyk
 • Biegły w projektowaniu pracy i optymalizacji
 • Wiedza specjalistyczna w zakresie zarządzania przepływami pracy i planowaniem
 • Wykwalifikowany w ekstrakcji danych z różnych źródeł
 • Biegły w przetwarzaniu i manipulacji danych
Reason #2

No trick questions

no trick questions

Traditional assessment tools use trick questions and puzzles for the screening, which creates a lot of frustration among candidates about having to go through irrelevant screening assessments.

View sample questions

The main reason we started Adaface is that traditional pre-employment assessment platforms are not a fair way for companies to evaluate candidates. At Adaface, our mission is to help companies find great candidates by assessing on-the-job skills required for a role.

Why we started Adaface
Try practice test
Reason #3

Non-googleable questions

We have a very high focus on the quality of questions that test for on-the-job skills. Every question is non-googleable and we have a very high bar for the level of subject matter experts we onboard to create these questions. We have crawlers to check if any of the questions are leaked online. If/ when a question gets leaked, we get an alert. We change the question for you & let you know.

How we design questions
Reason #4

1200+ customers in 75 countries

customers in 75 countries
Brandon

Dzięki Adaface udało nam się zoptymalizować nasz proces wstępnej selekcji o ponad 75%, oszczędzając cenny czas zarówno menedżerom ds. rekrutacji, jak i naszemu zespołowi ds. pozyskiwania talentów!


Brandon Lee, Głowa Ludu, Love, Bonito

Try practice test
Reason #5

Designed for elimination, not selection

The most important thing while implementing the pre-employment SAP BODS Test online in your hiring process is that it is an elimination tool, not a selection tool. In other words: you want to use the test to eliminate the candidates who do poorly on the test, not to select the candidates who come out at the top. While they are super valuable, pre-employment tests do not paint the entire picture of a candidate’s abilities, knowledge, and motivations. Multiple easy questions are more predictive of a candidate's ability than fewer hard questions. Harder questions are often "trick" based questions, which do not provide any meaningful signal about the candidate's skillset.

Science behind Adaface tests
Reason #6

1 click candidate invites

Email invites: You can send candidates an email invite to the SAP BODS Test online from your dashboard by entering their email address.

Public link: You can create a public link for each test that you can share with candidates.

API or integrations: You can invite candidates directly from your ATS by using our pre-built integrations with popular ATS systems or building a custom integration with your in-house ATS.

invite candidates
Reason #7

Detailed scorecards & benchmarks

Zobacz przykładową kartę wyników
Try practice test
Reason #8

High completion rate

Adaface tests are conversational, low-stress, and take just 25-40 mins to complete.

This is why Adaface has the highest test-completion rate (86%), which is more than 2x better than traditional assessments.

test completion rate
Reason #9

Advanced Proctoring


Learn more

About the SAP BODS Assessment Test

Why you should use Pre-employment SAP BODS Online Test?

The SAP BODS Test online makes use of scenario-based questions to test for on-the-job skills as opposed to theoretical knowledge, ensuring that candidates who do well on this screening test have the relavant skills. The questions are designed to covered following on-the-job aspects:

 • Tworzenie i utrzymanie dostawców danych operacyjnych
 • Wykonywanie zadań integracji danych za pomocą SAP BODS
 • Przekształcanie danych w celu spełnienia wymagań biznesowych
 • Zapewnienie jakości danych i dokładności w SAP BODS
 • Migracja danych z różnych źródeł do systemów docelowych
 • Projektowanie i zarządzanie rozwiązaniami dotyczącymi magazynowania danych
 • Projektowanie i wdrażanie przepływów pracy
 • Wyodrębnienie danych z wielu źródeł za pomocą SAP BODS
 • Przetwarzanie danych i manipulowanie danymi w SAP BODS
 • Zrozumienie i wykorzystanie funkcji projektanta usług danych

Once the test is sent to a candidate, the candidate receives a link in email to take the test. For each candidate, you will receive a detailed report with skills breakdown and benchmarks to shortlist the top candidates from your pool.

What topics are covered in the SAP BODS Online Test?

 • Dostawca danych operacyjnych

  Umiejętność dostawcy danych operacyjnego obejmuje tworzenie i utrzymanie źródeł danych, które zapewniają dostęp w czasie rzeczywistym do danych operacyjnych. Ta umiejętność jest mierzona w teście w celu oceny zdolności kandydata do konfigurowania i zarządzania źródłami danych w SAP BZT, co jest niezbędne do zapewnienia dokładnej i aktualnej integracji danych.

 • Integracja danych

  Integracja danych to umiejętność łączenia danych z różnych źródeł w ujednolicony widok. Ważne jest, aby zmierzyć tę umiejętność w teście, ponieważ testuje biegłość kandydata w integracji danych z różnych systemów, umożliwiając wydajną i dokładną transformację danych i analizę.

 • Transformacja danych

  Transformacja danych odnosi się do procesu konwersji danych z jednego formatu na inny, zapewniając, że jest on w wymaganej strukturze i jakości. Mierzenie tej umiejętności w teście jest kluczowe, ponieważ ocenia zdolność kandydata do manipulowania, oczyszczania i przekształcania danych, co jest niezbędne do dokładnej i znaczącej analizy danych.

 • Jakość danych

  Umiejętność jakości danych obejmuje ocenę i utrzymanie dokładności, kompletności, spójności i integralności danych. Ta umiejętność jest mierzona w teście w celu oceny zdolności kandydata do wdrażania kontroli i procesów jakości danych, zapewniając, że dane wykorzystywane w procesach operacyjnych i decyzyjnych są wiarygodne i godne zaufania.

 • Migracja danych

  Migracja danych to umiejętność przesyłania danych z jednego systemu do drugiego, zapewniając jego integralność i użyteczność w systemie docelowym. Mierzenie tych umiejętności w teście pozwala rekruterom ocenić wiedzę kandydata w zakresie planowania, wykonywania i walidacji procesów migracji danych, co jest kluczowe dla płynnych przejść systemu bez utraty lub uszkodzenia danych.

 • Warehousing danych </h4 > <p> Umiejętność magazynowania danych polega na projektowaniu i zarządzaniu bazami danych zoptymalizowanymi do celów raportowania i analizy. Ta umiejętność jest mierzona w teście w celu ustalenia zdolności kandydata do tworzenia i utrzymywania hurtowni danych, umożliwiając wydajne przechowywanie danych, pobieranie i analiza dla inteligencji biznesowej i podejmowania decyzji. </p> <h4> Projekt pracy </h4> </H4> </H4> </H4> </H4> </H4> </H4> </H4> < P> Projektowanie zadań to umiejętność tworzenia i konfigurowania przepływów pracy integracji danych w SAP BODS. Mierzenie tej umiejętności w teście pozwala rekruterom ocenić biegłość kandydata w projektowaniu i zarządzaniu złożonymi procesami integracji danych, zapewnienie wydajnego i bezbłędnego ruchu danych i transformacji. </p> <h4> Zarządzanie przepływem pracy

  przepływ pracy Zarządzanie odnosi się do umiejętności nadzorowania i kontrolowania przepływów pracy integracji danych. Mierzenie tej umiejętności w teście umożliwia rekruterom ocenę zdolności kandydata do monitorowania i zarządzania procesami integracji danych, zapewnienie sprawnego wykonywania i rozwiązywania wszelkich problemów lub błędów. Ekstrakcja danych to umiejętność pobierania określonych podzbiorów danych z różnych źródeł. Mierzenie tej umiejętności w teście pozwala rekruterom ocenić zdolność kandydata do efektywnego wyodrębnienia i filtrowania danych, zapewniając, że wymagane dane są dostępne do dalszego przetwarzania i analizy.

 • Full list of covered topics

  The actual topics of the questions in the final test will depend on your job description and requirements. However, here's a list of topics you can expect the questions for SAP BODS Test online to be based on.

  Dostawca danych operacyjnych
  Integracja danych
  Transformacja danych
  Jakość danych
  Migracja danych
  Magazyn danych
  Konstrukcja pracy
  Zarządzanie przepływem pracy
  Ekstrakcja danych
  Przetwarzanie danych
  Modelowanie danych
  Oczyszczanie danych
  Profilowanie danych
  Mapowanie danych
  ETL (ekstrakt, transformacja, obciążenie)
  SQL (język zapytań ustrukturyzowany)
  Walidacji danych
  Replikacja danych
  Zmień przechwytywanie danych
  Deduplikacja danych
  Agregacja danych
  Przestrzeganie danych
  Formaty plików (CSV, XML, JSON)
  Techniki oczyszczania danych
  Strategie ładowania danych
  Przetwarzanie równoległe
  Scalanie danych
  Obsługa błędów
  Maskowanie danych
  Szyfrowanie danych
  Archiwizacja danych
  Synchronizacja danych
  Uzgodnienie danych
  Przetwarzanie wsadowe
  Integracja danych w czasie rzeczywistym
  Zarządzanie danymi
  Monitorowanie danych
  Modelowanie wymiarowe
  Powoli zmieniające się wymiary
  Techniki profilowania danych
  Ocena jakości danych
  Narzędzia jakości danych
  Zarządzanie metadanych
  Szorowanie danych
  Narzędzia do migracji danych
  Konwersja danych
  Data Mart
  Schemat gwiazdy
  Schemat płatka śniegu
  Wdrażanie pracy
  Planowanie pracy
  Zarządzanie zależnością
  Przetwarzanie przed i po przetwarzaniu
  Parametryzacja
  Rejestrowanie błędów i monitorowanie
  Techniki ekstrakcji danych
  Ekstrakcja danych z baz danych
  Ekstrakcja danych z interfejsów API
  Ekstrakcja danych z plików
  Dołączenie i łączenie danych
  Funkcje transformacji
  Dane dotyczące filtrowania i sortowania
  Dane agregujące
  Podzemu danych
  Praca z datą i godziną
  Konwersja typu danych
  Punkty kontrolne jakości danych
  Metody sprawdzania poprawności danych
  Narzędzia do profilowania danych
  Strategie migracji danych
  Integralność danych
  Odzyskiwanie danych
  Backup danych
  Techniki ładowania danych
Try practice test

What roles can I use the SAP BODS Online Test for?

 • Deweloper SAP Bods
 • Konsultant techniczny SAP Bods
 • SAP BODS Deweloper Migation
 • Konsultant ds. Migracji danych SAP

How is the SAP BODS Online Test customized for senior candidates?

For intermediate/ experienced candidates, we customize the assessment questions to include advanced topics and increase the difficulty level of the questions. This might include adding questions on topics like

 • Optymalizacja zapytań SQL i przetwarzania danych
 • Wdrażanie logiki ekstrakcji danych za pomocą SAP BODS
 • Praca z technikami oczyszczania danych i wzbogacania
 • Identyfikacja i rozwiązywanie problemów z migracją danych
 • Zastosowanie zasad projektowania magazynu danych
 • Monitorowanie i rozwiązywanie problemów z wykonywaniem zadań
 • Wykorzystanie transformacji i funkcji w BOD SAP
 • Wdrażanie obsługi błędów i zarządzania wyjątkami
 • Konfigurowanie i zarządzanie przepływami pracy SAP BODS
 • Wykorzystanie technik replikacji danych i synchronizacji
 • Wykonanie zaawansowanych zadań przetwarzania i integracji danych
Singapore government logo

Menedżerowie ds. rekrutacji mieli poczucie, że dzięki technicznym pytaniom, które zadawali podczas rozmów panelowych, byli w stanie stwierdzić, którzy kandydaci uzyskali lepsze wyniki, i odróżnić się od tych, którzy również nie uzyskali takich punktów. Oni są bardzo zadowolony z jakością kandydatów wybranych do selekcji Adaface.


85%
Zmniejszenie czasu badań przesiewowych

SAP BODS Hiring Test Często zadawane pytania

Czy mogę połączyć wiele umiejętności w jedną niestandardową ocenę?

Tak, absolutnie. Oceny niestandardowe są konfigurowane na podstawie opisu stanowiska i będą zawierać pytania dotyczące wszystkich określonych umiejętności, które określasz.

Czy masz jakieś funkcje anty-cheatingowe lub proktorowe?

Mamy następujące funkcje anty-cheatingowe:

 • Pytania o niezgodne z nich
 • Proctoring IP
 • Proctoring Web
 • Proctoring kamery internetowej
 • Wykrywanie plagiatu
 • Bezpieczna przeglądarka

Przeczytaj więcej o funkcjach Proctoring.

Jak interpretować wyniki testów?

Najważniejsze, o czym należy pamiętać, jest to, że ocena jest narzędziem eliminacyjnym, a nie narzędziem wyboru. Ocena umiejętności jest zoptymalizowana, aby pomóc Ci wyeliminować kandydatów, którzy nie są technicznie zakwalifikowani do roli, nie jest zoptymalizowana, aby pomóc Ci znaleźć najlepszego kandydata do tej roli. Dlatego idealnym sposobem na wykorzystanie oceny jest podjęcie decyzji o wyniku progowym (zwykle 55%, pomagamy Ci porównać) i zaprosić wszystkich kandydatów, którzy wyniki powyżej progu na następne rundy wywiadu.

Do jakiego poziomu doświadczenia mogę użyć tego testu?

Każda ocena Adaface jest dostosowana do opisu stanowiska/ idealnego kandydującego osobowości (nasi eksperci przedmiotu będą podejmować właściwe pytania dotyczące oceny z naszej biblioteki ponad 10000 pytań). Ocenę tę można dostosować do dowolnego poziomu doświadczenia.

Czy każdy kandydat otrzymuje te same pytania?

Tak, znacznie ułatwia porównanie kandydatów. Opcje pytań MCQ i kolejność pytań są losowe. Mamy funkcje anty-cheating/proctoring. W naszym planie korporacyjnym mamy również możliwość tworzenia wielu wersji tej samej oceny z pytaniami o podobnych poziomach trudności.

Jestem kandydatem. Czy mogę spróbować testu ćwiczeniowego?

Nie. Niestety, w tej chwili nie wspieramy testów ćwiczeń. Możesz jednak użyć naszych przykładowych pytań do ćwiczeń.

Jaki jest koszt korzystania z tego testu?

Możesz sprawdzić nasze Plany cenowe.

Czy mogę dostać bezpłatny proces?

Tak, możesz zarejestrować się za darmo i podgląd tego testu.

Właśnie przeniosłem się do płatnego planu. Jak mogę poprosić o ocenę niestandardową?

Oto szybki przewodnik dotyczący jak poprosić o ocenę niestandardową na Adaface.

customers across world
Join 1200+ companies in 75+ countries.
Wypróbuj dziś najbardziej przyjazne narzędzie do oceny umiejętności.
g2 badges
Ready to use the Adaface SAP BODS Test online?
Ready to use the Adaface SAP BODS Test online?
Porozmawiaj z nami
ada
Ada
● Online
✖️