Search test library by skills or roles
⌘ K

About the test:

Test administratora Salesforce wykorzystuje MCQ oparty na scenariuszach do oceny kandydatów na temat ich wiedzy i zrozumienia koncepcji administracji Salesforce, w tym zarządzania danymi, bezpieczeństwa i dostępu, automatyzacji i dostosowywania. Test ma na celu ocenę zdolności kandydata do zarządzania i dostosowywania platformy Salesforce w celu spełnienia wymagań biznesowych i optymalizacji wrażeń użytkownika.

Covered skills:

 • Zdarzenia i kontrolery przeglądarki
 • Integracja i zarządzanie danymi
 • Raporty i pulpity nawigacyjne
 • Import i eksport danych
 • Funkcje z obsługą błyskawicy
 • Automatyzacja przepływu pracy
 • Bezpieczeństwo i zarządzanie użytkownikami
 • Obiekty i relacje Salesforce

9 reasons why
9 reasons why

Adaface Salesforce Administrator Assessment Test is the most accurate way to shortlist Administrator SalesforcesReason #1

Tests for on-the-job skills

The Salesforce Administrator Test helps recruiters and hiring managers identify qualified candidates from a pool of resumes, and helps in taking objective hiring decisions. It reduces the administrative overhead of interviewing too many candidates and saves time by filtering out unqualified candidates at the first step of the hiring process.

The test screens for the following skills that hiring managers look for in candidates:

 • Efektywnie konfigurowanie i zarządzanie zdarzeniami przeglądarki i kontrolerów
 • Wdrażanie i wykorzystanie funkcji z obsługą piorunów
 • Wiedza specjalistyczna w zakresie integracji i zarządzania danymi w Salesforce
 • Biegłość w automatyzacji przepływu pracy w Salesforce
 • Tworzenie i analizowanie raportów i pulpitów nawigacyjnych
 • Zapewnienie bezpieczeństwa i skuteczne zarządzanie użytkownikami w Salesforce
 • Doświadczenie w procesach importowania danych i eksportu
 • Dokładne zrozumienie obiektów i relacji Salesforce
Reason #2

No trick questions

no trick questions

Traditional assessment tools use trick questions and puzzles for the screening, which creates a lot of frustration among candidates about having to go through irrelevant screening assessments.

View sample questions

The main reason we started Adaface is that traditional pre-employment assessment platforms are not a fair way for companies to evaluate candidates. At Adaface, our mission is to help companies find great candidates by assessing on-the-job skills required for a role.

Why we started Adaface
Reason #3

Non-googleable questions

We have a very high focus on the quality of questions that test for on-the-job skills. Every question is non-googleable and we have a very high bar for the level of subject matter experts we onboard to create these questions. We have crawlers to check if any of the questions are leaked online. If/ when a question gets leaked, we get an alert. We change the question for you & let you know.

How we design questions

To tylko niewielka próbka z naszej biblioteki ponad 10 000 pytań. Rzeczywiste pytania dotyczące tego Test administratora Salesforce będzie nieobowiązany.

🧐 Question

Easy

Import records
Data Management
Solve
Adaface uses Sales CRM to maintain lead records. Adaface received two new lists of lead records:

- List 1 contains 13,459 records
- List 2 contains 3.2 million records
List 1 comes from an unclean source and likely has many duplicate records. Which of the following would be best suited to import these lists into Salesforce?

Easy

Page layouts and Records
Profiles
Solve
Adaface uses Salesforce CRM for managing the sales process. The sales team is divided into Team A and Team B. Team A focuses on first two stages of the opportunity. Team B which has senior sales representatives focuses on last three stages of the opportunity. As a Salesforce admin at Adaface, you are tasked with the following requirement:
- Team A should only have access to first two stages on Opportunity records. Other stages must be hidden for Team A.
- Team B should have access to final three stages on Opportunity records.
How do you achieve this?
 image

Medium

Time-based workflow
Workflow
Solve
Adaface uses Salesforce time-based workflow actions. Here is a new time-based workflow action added to Adaface Salesforce CRM: Generate critical date reminders to remind Opportunity owners when a large Opportunity (amount greater than $1M USD, Status not equals to Closed Won, Closed Lost) is 14 days away from the intended Close Date.
Before the action is recorded, there is already a previously created record X that fits the criteria.
After the action is created, there is a new record Y that fits the criteria created on Sept 1st with Close Date set to Sept 30th. The time-dependent action is scheduled for Sept 16th and is visible in the workflow queue. Before Sept 16th, the record Y is updated and marked as Closed. 
Pick the correct statements:

A: Once the rule is activated, a new workflow action for record X is added to the queue
B: Workflow action for record X would not be added to the queue
C: Workflow action for record Y will still be in the queue after the record is updated and it will fire as originally scheduled on Sept 16th
D: Workflow action for record Y will be removed from the queue automatically after the record is updated since the criteria for the action is no longer valid
E: When record Y is updated, a confirmation window informs that there is a pending action and user will be prompted if they want to remove the action from the queue or allow it to remain
🧐 Question🔧 Skill

Easy

Import records
Data Management

2 mins

Salesforce Administrator
Solve

Easy

Page layouts and Records
Profiles

2 mins

Salesforce Administrator
Solve

Medium

Time-based workflow
Workflow

2 mins

Salesforce Administrator
Solve
🧐 Question🔧 Skill💪 Difficulty⌛ Time
Import records
Data Management
Salesforce Administrator
Easy2 mins
Solve
Page layouts and Records
Profiles
Salesforce Administrator
Easy2 mins
Solve
Time-based workflow
Workflow
Salesforce Administrator
Medium2 mins
Solve
Reason #4

1200+ customers in 75 countries

customers in 75 countries
Brandon

Dzięki Adaface byliśmy w stanie zoptymalizować nasz początkowy proces badania przesiewowego o 75%, uwalniając cenny czas zarówno dla menedżerów ds. Zatrudnienia, jak i naszego zespołu pozyskiwania talentów!


Brandon Lee, Głowa ludzi, Love, Bonito

Reason #5

Designed for elimination, not selection

The most important thing while implementing the pre-employment Test administratora Salesforce in your hiring process is that it is an elimination tool, not a selection tool. In other words: you want to use the test to eliminate the candidates who do poorly on the test, not to select the candidates who come out at the top. While they are super valuable, pre-employment tests do not paint the entire picture of a candidate’s abilities, knowledge, and motivations. Multiple easy questions are more predictive of a candidate's ability than fewer hard questions. Harder questions are often "trick" based questions, which do not provide any meaningful signal about the candidate's skillset.

Science behind Adaface tests
Reason #6

1 click candidate invites

Email invites: You can send candidates an email invite to the Test administratora Salesforce from your dashboard by entering their email address.

Public link: You can create a public link for each test that you can share with candidates.

API or integrations: You can invite candidates directly from your ATS by using our pre-built integrations with popular ATS systems or building a custom integration with your in-house ATS.

invite candidates
Reason #7

Detailed scorecards & benchmarks

Reason #8

High completion rate

Adaface tests are conversational, low-stress, and take just 25-40 mins to complete.

This is why Adaface has the highest test-completion rate (86%), which is more than 2x better than traditional assessments.

test completion rate
Reason #9

Advanced Proctoring


Learn more

About the Salesforce Administrator Online Test

Why you should use Pre-employment Salesforce Administrator Test?

The Test administratora Salesforce makes use of scenario-based questions to test for on-the-job skills as opposed to theoretical knowledge, ensuring that candidates who do well on this screening test have the relavant skills. The questions are designed to covered following on-the-job aspects:

 • Zrozumienie zdarzeń i kontrolerów przeglądarki
 • Znajomość funkcji obsługujących błyskawicę
 • Doświadczenie z integracją i zarządzaniem danymi
 • Możliwość projektowania i wdrażania automatyzacji przepływu pracy
 • Biegłość w tworzeniu raportów i pulpitów nawigacyjnych
 • Zrozumienie bezpieczeństwa i zarządzania użytkownikami
 • Znajomość procesów importu i eksportu danych
 • Znajomość obiektów i relacji Salesforce
 • Biegłość w modelowaniu danych i projektowaniu schematu
 • Możliwość opracowywania niestandardowych elementów błyskawicy

Once the test is sent to a candidate, the candidate receives a link in email to take the test. For each candidate, you will receive a detailed report with skills breakdown and benchmarks to shortlist the top candidates from your pool.

What topics are covered in the Salesforce Administrator Test?

 • Funkcje obsługujące błyskawice

  Funkcje obsługujące błyskawice są ważnym aspektem administracji Salesforce. Lightning Experience to nowoczesny i responsywny interfejs użytkownika, który zwiększa wydajność użytkownika i zapewnia bezproblemową wrażenia na wszystkich urządzeniach. Testowanie wiedzy na temat tych funkcji pozwala rekruterom ocenić biegłość kandydata w zakresie wykorzystania ramy Lightning do budowania wydajnych i intuicyjnych interfejsów użytkownika w Salesforce.

 • Zarządzanie integracją i zarządzaniem danymi

  Umiejętności integracyjne i zarządzania danymi są kluczowe dla administratorów Salesforce, ponieważ wiążą się z płynnym przepływem danych między różnymi systemami. Obejmuje to integrację Salesforce z innymi aplikacjami, zarządzanie importem danych i eksportu oraz zapewnienie integralności danych i bezpieczeństwa. Testowanie tych umiejętności pomaga rekruterom ocenić zdolność kandydata do projektowania i wdrażania skutecznych strategii integracji danych i zarządzania w Salesforce.

 • Automatyzacja przepływu pracy

  Automatyzacja przepływu pracy jest podstawową umiejętnością administracji Salesforce. Obejmuje projektowanie i wdrażanie zautomatyzowanych procesów, takich jak powiadomienia e -mail, aktualizacje w terenie i procesy zatwierdzenia, w celu usprawnienia przepływów pracy. Ocena tej umiejętności pozwala rekruterom ocenić biegłość kandydata w tworzeniu wydajnych i bezbłędnych przepływów pracy, które poprawiają wydajność operacyjną i zwiększają wrażenia użytkownika.

 • Raporty i pulpity nawigacyjne

  Raporty i pulpity nawigacyjne są niezbędnymi narzędziami narzędziami Do analizy danych i wizualizacji w Salesforce. Funkcje te umożliwiają użytkownikom uzyskanie wglądu w wydajność biznesową, śledzenie kluczowych wskaźników i podejmowanie decyzji opartych na danych. Ocena wiedzy w tym obszarze pomaga rekruterom ocenić zdolność kandydata do projektowania i dostosowywania raportów i pulpitów nawigacyjnych w celu zaspokojenia konkretnych potrzeb analitycznych organizacji.

 • Zarządzanie bezpieczeństwem i użytkownik Umiejętności mają kluczowe znaczenie dla administratorów Salesforce, ponieważ obejmują one zapewnienie integralności i poufności danych na platformie. Obejmuje to zarządzanie uprawnieniami użytkownika, definiowanie reguł dostępu do danych i wdrażanie kontroli bezpieczeństwa w celu ochrony poufnych informacji. Testowanie tych umiejętności umożliwia rekruterom ocenę zdolności kandydata do ustanowienia i utrzymywania solidnych środków bezpieczeństwa w Salesforce. </p> <h4> Import danych i eksport danych

  Umiejętności importowe i eksportowe są ważne dla administratorów Salesforce, ponieważ oni Ułatwiaj płynne przemieszczanie danych w platformie i poza nim. Obejmuje to import danych z źródeł zewnętrznych, eksportowanie danych do celów analizy lub tworzenia kopii zapasowych oraz zapewnienie dokładności i spójności danych. Ocena wiedzy w tym obszarze pomaga rekruterom ocenić biegłość kandydata w skutecznym zarządzaniu procesami migracji i synchronizacji danych w Salesforce.

 • Obiekty i relacje Salesforce

  Salesforce Obiekty i relacje stanowi fundament organizacji danych i zarządzanie na platformie. Zrozumienie różnych obiektów i ich relacji umożliwia administratorom projektowanie i konfigurowanie niestandardowych rozwiązań zgodnych z wymaganiami biznesowymi. Ocena wiedzy w tym obszarze pomaga rekruterom ocenić zdolność kandydata do skutecznego wykorzystania obiektów i relacji Salesforce w celu budowania skalowalnych i elastycznych modeli danych.

 • Full list of covered topics

  The actual topics of the questions in the final test will depend on your job description and requirements. However, here's a list of topics you can expect the questions for Test administratora Salesforce to be based on.

  Wydarzenia przeglądarki
  Kontrolery przeglądarki
  Błyskawiczne elementy
  Błyskawica
  Błyskawiczne komponenty internetowe
  Narzędzia do integracji
  Integracje API
  Mapowanie danych
  Import danych
  Eksport danych
  Zasady przepływu pracy
  Procesy zatwierdzenia
  Budownicy procesów
  Zasady eskalacji
  Raporty
  Pulpity nawigacyjne
  Zaplanowane raporty
  Ustawienia udostępniania
  Role użytkowników
  Zestawy uprawnień
  Ustawienia profilu
  Ochrona danych
  Tworzenie kopii zapasowych i odzyskiwania danych
  Walidacji danych
  Oczyszczanie danych
  Obiekty Salesforce
  Relacje obiektowe
  Związek mistrzowski
  Związek wyszukiwania
  Związek wielu do wielu
  Typy rekordów
  Układy strony
  Bezpieczeństwo na poziomie terenowym
  Zależności pola
  Pola formuły
  Reguły walidacji
  Przepływy pracy
  Wyzwalacze
  Kreator importu danych
  Ładowarka danych
  Kreator eksportu danych
  API masowe
  REST API
  API mydła
  AppExchange
  Salesforce Connect
  Obiekty zewnętrzne
  Szablony importu danych
  Szablony eksportu danych
  Transformacja danych
  Migracja danych
  Synchronizacja danych
  Archiwizacja danych
  Jakość danych
  Zarządzanie danymi

What roles can I use the Salesforce Administrator Test for?

 • Administrator Salesforce
 • Architekt Salesforce
 • Specjalista ds. Integracji Salesforce
 • Menedżer wdrażania Salesforce
 • Specjalista ds. Wsparcia Salesforce
 • Salesforce Solutions Inżynier

How is the Salesforce Administrator Test customized for senior candidates?

For intermediate/ experienced candidates, we customize the assessment questions to include advanced topics and increase the difficulty level of the questions. This might include adding questions on topics like

 • Doświadczenie z językiem programowania wierzchołkowego
 • Znajomość pytań SOQL i SOSL
 • Biegłość w konfiguracji platformy Salesforce
 • Zrozumienie stron i kontrolerów Visualforce
 • Doświadczenie z integracją API Salesforce
 • Znajomość technik deduplikacji danych
 • Możliwość tworzenia szablonów e -mail i zarządzania nimi
 • Biegłość w wdrażaniu reguł walidacji danych
 • Zrozumienie typów rekordów Salesforce i układów stron
 • Doświadczenie w zarządzaniu ról i uprawnieniami
 • Znajomość ładowacza danych Salesforce i kreatora importu
Singapore government logo

Menedżerowie ds. Zatrudnienia uważali, że poprzez pytania techniczne, które zadali podczas wywiadów panelowych, byli w stanie powiedzieć, którzy kandydaci mieli lepsze wyniki, i różnili się od tych, którzy również nie zdobyli bramki. Oni są Bardzo zadowolony z jakością kandydatów na liście przesiewowej Adaface.


85%
Zmniejszenie czasu badań przesiewowych

Salesforce Administrator Hiring Test FAQ

Czy mogę połączyć wiele umiejętności w jedną niestandardową ocenę?

Tak, absolutnie. Oceny niestandardowe są konfigurowane na podstawie opisu stanowiska i będą zawierać pytania dotyczące wszystkich określonych umiejętności, które określasz.

Czy masz jakieś funkcje anty-cheatingowe lub proktorowe?

Mamy następujące funkcje anty-cheatingowe:

 • Pytania o niezgodne z nich
 • Proctoring IP
 • Proctoring Web
 • Proctoring kamery internetowej
 • Wykrywanie plagiatu
 • Bezpieczna przeglądarka

Przeczytaj więcej o funkcjach Proctoring.

Jak interpretować wyniki testów?

Najważniejsze, o czym należy pamiętać, jest to, że ocena jest narzędziem eliminacyjnym, a nie narzędziem wyboru. Ocena umiejętności jest zoptymalizowana, aby pomóc Ci wyeliminować kandydatów, którzy nie są technicznie zakwalifikowani do roli, nie jest zoptymalizowana, aby pomóc Ci znaleźć najlepszego kandydata do tej roli. Dlatego idealnym sposobem na wykorzystanie oceny jest podjęcie decyzji o wyniku progowym (zwykle 55%, pomagamy Ci porównać) i zaprosić wszystkich kandydatów, którzy wyniki powyżej progu na następne rundy wywiadu.

Do jakiego poziomu doświadczenia mogę użyć tego testu?

Każda ocena Adaface jest dostosowana do opisu stanowiska/ idealnego kandydującego osobowości (nasi eksperci przedmiotu będą podejmować właściwe pytania dotyczące oceny z naszej biblioteki ponad 10000 pytań). Ocenę tę można dostosować do dowolnego poziomu doświadczenia.

Czy każdy kandydat otrzymuje te same pytania?

Tak, znacznie ułatwia porównanie kandydatów. Opcje pytań MCQ i kolejność pytań są losowe. Mamy funkcje anty-cheating/proctoring. W naszym planie korporacyjnym mamy również możliwość tworzenia wielu wersji tej samej oceny z pytaniami o podobnych poziomach trudności.

Jestem kandydatem. Czy mogę spróbować testu ćwiczeniowego?

Nie. Niestety, w tej chwili nie wspieramy testów ćwiczeń. Możesz jednak użyć naszych przykładowych pytań do ćwiczeń.

Jaki jest koszt korzystania z tego testu?

Możesz sprawdzić nasze Plany cenowe.

Czy mogę dostać bezpłatny proces?

Tak, możesz zarejestrować się za darmo i podgląd tego testu.

Właśnie przeniosłem się do płatnego planu. Jak mogę poprosić o ocenę niestandardową?

Oto szybki przewodnik dotyczący jak poprosić o ocenę niestandardową na Adaface.

customers across world
Join 1200+ companies in 75+ countries.
Wypróbuj dziś najbardziej przyjazne narzędzie do oceny umiejętności.
g2 badges
Ready to use the Adaface Test administratora Salesforce?
Ready to use the Adaface Test administratora Salesforce?
Porozmawiaj z nami
logo
40 min tests.
No trick questions.
Accurate shortlisting.
Semestry Prywatność Przewodnik zaufania

🌎 Wybierz swój język

English Norsk Dansk Deutsche Nederlands Svenska Français Español Chinese (简体中文) Italiano Japanese (日本語) Polskie Português Russian (русский)
ada
Ada
● Online
Previous
Score: NA
Next
✖️