Search test library by skills or roles
⌘ K

About the test:

The Ruby Online Test is preferred by recruiters to assess on-the-job skills of candidates before an interview. It reduces technical screening time by 80% by enabling employers to identify qualified candidates.

Covered skills:

 • Ruby basics
 • classes
 • OOPs
 • modules
See all covered skills

9 reasons why
9 reasons why

Adaface Ruby Online Test is the most accurate way to shortlist Backend DevelopersReason #1

Tests for on-the-job skills

The Ruby Test helps recruiters and hiring managers identify qualified candidates from a pool of resumes, and helps in taking objective hiring decisions. It reduces the administrative overhead of interviewing too many candidates and saves time by filtering out unqualified candidates.

The Adaface Ruby test screens candidates for the typical skills recruiters look for Ruby developer roles:

 • Knowledge of the syntax of Ruby and its nuances
 • Strong understanding of object-oriented programming
 • Understanding of functional programming style in Ruby
 • Skills for writing reusable Ruby libraries that may be used in expressive ways
 • Familiarity with concepts of MVC, Mocking, ORM, and RESTful
 • Experience with popular web application frameworks such as Rails, Lotus, etc depending on project requirements
 • Familiarity with command-suite libraries, such as such as Thor and GLI, depending on project requirements
 • Knack for writing clean, readable Ruby code
 • Experience with both external and embedded databases
 • Understanding of fundamental design principles behind a scalable application
 • Able to create database schemas that represent and support business processes
 • Implementation of automated testing platforms and unit tests
 • Proficient understanding of code versioning tools e.g. Git, Mercurial or SVN
 • Familiarity with development aiding tools such as Bower, Bundler, Rake, etc
 • Familiarity with continuous integration

The insights generated from this assessment can be used by recruiters and hiring managers to identify the best candidates for the Ruby developer roles. Anti-cheating features enable you to be comfortable with conducting assessments online. The Ruby developer test is ideal for helping recruiters identify which candidates have the skills to do well on the job.

Reason #2

No trick questions

Traditional assessment tools use trick questions and puzzles for the screening, which creates a lot of frustration among candidates about having to go through irrelevant screening assessments.

The main reason we started Adaface is that traditional pre-employment assessment platforms are not a fair way for companies to evaluate candidates. At Adaface, our mission is to help companies find great candidates by assessing on-the-job skills required for a role.

Why we started Adaface ->
Reason #3

Non-googleable questions

We have a very high focus on the quality of questions that test for on-the-job skills. Every question is non-googleable and we have a very high bar for the level of subject matter experts we onboard to create these questions. We have crawlers to check if any of the questions are leaked online. If/ when a question gets leaked, we get an alert. We change the question for you & let you know.

To tylko niewielka próbka z naszej biblioteki ponad 10 000 pytań. Rzeczywiste pytania dotyczące tego Ruby Online Test będzie nieobowiązany.

🧐 Question

Easy

Arrays Strings
Arrays
Strings
Solve
Check the following Ruby code:
 image
We want the following execution result:
- Commit
- PR
- Merge
What should we replace __BLOCK__ with to achieve this?

Medium

Class and Self
OOPs
Solve
What is the execution result of the following Ruby code?
 image
 image

Easy

Exceptions
Exceptions
OOPs
Solve
What is the result of following Ruby code:
 image

Medium

New Class
OOPs
Singleton
Solve
Check the following Ruby code:
 image
Which all of the following statements should replace __BLOCK__ to have "Marvel" as execution result?
A: Sample.new.class.ciao
B: Sample.class.new.ciao
C: Sample.new.ciao
D: Sample.ciao
🧐 Question🔧 Skill

Easy

Arrays Strings
Arrays
Strings
2 mins
Ruby
Solve

Medium

Class and Self
OOPs
2 mins
Ruby
Solve

Easy

Exceptions
Exceptions
OOPs
2 mins
Ruby
Solve

Medium

New Class
OOPs
Singleton
2 mins
Ruby
Solve
🧐 Question🔧 Skill💪 Difficulty⌛ Time
Arrays Strings
Arrays
Strings
Ruby
Easy2 mins
Solve
Class and Self
OOPs
Ruby
Medium2 mins
Solve
Exceptions
Exceptions
OOPs
Ruby
Easy2 mins
Solve
New Class
OOPs
Singleton
Ruby
Medium2 mins
Solve
Reason #4

1200+ customers in 75 countries

Brandon

Dzięki Adaface byliśmy w stanie zoptymalizować nasz początkowy proces badania przesiewowego o 75%, uwalniając cenny czas zarówno dla menedżerów ds. Zatrudnienia, jak i naszego zespołu pozyskiwania talentów!


Brandon Lee, Głowa ludzi, Love, Bonito

Reason #5

Designed for elimination, not selection

The most important thing while implementing the pre-employment Ruby Online Test in your hiring process is that it is an elimination tool, not a selection tool. In other words: you want to use the test to eliminate the candidates who do poorly on the test, not to select the candidates who come out at the top. While they are super valuable, pre-employment tests do not paint the entire picture of a candidate’s abilities, knowledge, and motivations. Multiple easy questions are more predictive of a candidate's ability than fewer hard questions. Harder questions are often "trick" based questions, which do not provide any meaningful signal about the candidate's skillset.

Reason #6

1 click candidate invites

Email invites: You can send candidates an email invite to the Ruby Online Test from your dashboard by entering their email address.

Public link: You can create a public link for each test that you can share with candidates.

API or integrations: You can invite candidates directly from your ATS by using our pre-built integrations with popular ATS systems or building a custom integration with your in-house ATS.

Reason #7

Detailed scorecards & comparative results

Reason #8

High completion rate

Adaface tests are conversational, low-stress, and take just 25-40 mins to complete.

This is why Adaface has the highest test-completion rate (86%), which is more than 2x better than traditional assessments.

Reason #9

Advanced Proctoring


About Ruby Developer Roles

Ruby is an interpreted, high-level, general-purpose programming language which supports multiple programming paradigms. It was designed with an emphasis on programming productivity and simplicity. In ruby, everything is an object, including primitive data types.

Proficient Ruby developers can use Ruby to build anything from the back-side of a web application to command line utilities on a computer. The language is dynamic, reflective, and object oriented.

Typical Ruby Developer responsibilities include:

 • Designing, building, and maintaining efficient, reusable, and reliable Ruby code
 • Ensuring the best possible performance, quality, and responsiveness of the applications
 • Identifying bottlenecks and bugs, and devise solutions to these problems
 • Helping maintain code quality, organization, and automatization

What roles can I use the Ruby Online Test for?

 • Backend Developer
 • Ruby Developer
 • Junior Ruby Programmer

What topics are covered in the Ruby Online Test?

Ruby Basics
Oops
Classes
Modules
Objects
RubyGems
Unary operator
Airthmetic operator
Bitwise operator
Logical operator
Ternary operator
Variables
Data Types
Blocks

ampersand parameter

&block
Singapore government logo

Menedżerowie ds. Rekrutacji uważali, że poprzez pytania techniczne, które zadali podczas wywiadów panelowych, byli w stanie stwierdzić, którzy kandydaci mieli lepsze wyniki, i różnili się od tych, którzy również nie zdobyli bramki. Oni są Bardzo zadowolony z jakością kandydatów na liście przesiewowej Adaface.


85%
reduction in screening time

FAQ

Czy mogę połączyć wiele umiejętności w jedną niestandardową ocenę?

Tak, absolutnie. Oceny niestandardowe są konfigurowane na podstawie opisu stanowiska i będą zawierać pytania dotyczące wszystkich określonych umiejętności, które określasz.

Czy masz jakieś funkcje anty-cheatingowe lub proktorowe?

Mamy następujące funkcje anty-cheatingowe:

 • Pytania o niezgodne z nich
 • Proctoring IP
 • Proctoring Web
 • Proctoring kamery internetowej
 • Wykrywanie plagiatu
 • Bezpieczna przeglądarka

Przeczytaj więcej o funkcjach Proctoring.

Jak interpretować wyniki testów?

Najważniejsze, o czym należy pamiętać, jest to, że ocena jest narzędziem eliminacyjnym, a nie narzędziem wyboru. Ocena umiejętności jest zoptymalizowana, aby pomóc Ci wyeliminować kandydatów, którzy nie są technicznie zakwalifikowani do roli, nie jest zoptymalizowana, aby pomóc Ci znaleźć najlepszego kandydata do tej roli. Dlatego idealnym sposobem na wykorzystanie oceny jest podjęcie decyzji o wyniku progowym (zwykle 55%, pomagamy Ci porównać) i zaprosić wszystkich kandydatów, którzy wyniki powyżej progu na następne rundy wywiadu.

Do jakiego poziomu doświadczenia mogę użyć tego testu?

Każda ocena Adaface jest dostosowana do opisu stanowiska/ idealnego kandydującego osobowości (nasi eksperci przedmiotu będą podejmować właściwe pytania dotyczące oceny z naszej biblioteki ponad 10000 pytań). Ocenę tę można dostosować do dowolnego poziomu doświadczenia.

Czy każdy kandydat otrzymuje te same pytania?

Tak, znacznie ułatwia porównanie kandydatów. Opcje pytań MCQ i kolejność pytań są losowe. Mamy funkcje anty-cheating/proctoring. W naszym planie korporacyjnym mamy również możliwość tworzenia wielu wersji tej samej oceny z pytaniami o podobnych poziomach trudności.

Jestem kandydatem. Czy mogę spróbować testu ćwiczeniowego?

Nie. Niestety, w tej chwili nie wspieramy testów ćwiczeń. Możesz jednak użyć naszych przykładowych pytań do ćwiczeń.

Jaki jest koszt korzystania z tego testu?

Możesz sprawdzić nasze Plany cenowe.

Czy mogę dostać bezpłatny proces?

Tak, możesz zarejestrować się za darmo i podgląd tego testu.

Właśnie przeniosłem się do płatnego planu. Jak mogę poprosić o ocenę niestandardową?

Oto szybki przewodnik dotyczący jak poprosić o ocenę niestandardową na Adaface.

Join 1200+ companies in 75+ countries.
Try the most candidate friendly skills assessment tool today.
Ready to use the Adaface Ruby Online Test?
Ready to use the Adaface Ruby Online Test?
Porozmawiaj z nami
40 min tests.
No trick questions.
Accurate shortlisting.
Terms Privacy Trust Guide

🌎 Pick your language

English Norsk Dansk Deutsche Nederlands Svenska Français Español Chinese (简体中文) Italiano Japanese (日本語) Polskie Português Russian (русский)
Ada
Ada
● Online
Previous
Score: NA
Next
✖️