Search test library by skills or roles
⌘ K

Test online w języku internetowym przed zatwierdzeniem

About the test:

Test angielskiego przed zatrudnieniem ocenia zdolność kandydata do zrozumienia i komunikowania się w języku angielskim na poziomie biznesowym. Koncentruje się na gramatyce, rozumowaniu słownym, słownictwie i czytaniu ze zrozumieniem, aby pomóc rekruterzom zidentyfikować kandydatów, którzy mają silne polecenie nad językiem angielskim przed rozmową.

Covered skills:

 • Słownictwo
 • Czytanie ze zrozumieniem
 • Umiejętności pisania
 • Idiomy i zdania
 • Struktura zdania
 • Gramatyka
 • Umiejętność słuchania
 • Angielski biznesowy
 • Interpunkcja

9 reasons why
9 reasons why

Adaface Test online w języku internetowym przed zatwierdzeniem is the most accurate way to shortlist Przedstawiciel Biura Obsługi KlientasReason #1

Tests for on-the-job skills

The Test online w języku internetowym przed zatwierdzeniem helps recruiters and hiring managers identify qualified candidates from a pool of resumes, and helps in taking objective hiring decisions. It reduces the administrative overhead of interviewing too many candidates and saves time by filtering out unqualified candidates at the first step of the hiring process.

The test screens for the following skills that hiring managers look for in candidates:

 • Wykazać silne polecenie słownictwa
 • Zastosuj odpowiednie zasady gramatyki w komunikacji pisemnej
 • Skutecznie zrozumieć i analizować pisemne fragmenty
 • Słuchaj uważnie i rozumiesz mówiony język
 • Napisz jasne i spójne odpowiedzi
 • Użyj odpowiedniej terminologii angielskiej do komunikacji biznesowej
 • Zrozum i użyj wyrażeń idiomatycznych w kontekście
 • Zastosuj prawidłowe zasady interpunkcyjne w zdaniach pisemnych
 • Zbuduj gramatycznie poprawne i spójne zdania
Reason #2

No trick questions

no trick questions

Traditional assessment tools use trick questions and puzzles for the screening, which creates a lot of frustration among candidates about having to go through irrelevant screening assessments.

View sample questions

The main reason we started Adaface is that traditional pre-employment assessment platforms are not a fair way for companies to evaluate candidates. At Adaface, our mission is to help companies find great candidates by assessing on-the-job skills required for a role.

Why we started Adaface
Reason #3

Non-googleable questions

We have a very high focus on the quality of questions that test for on-the-job skills. Every question is non-googleable and we have a very high bar for the level of subject matter experts we onboard to create these questions. We have crawlers to check if any of the questions are leaked online. If/ when a question gets leaked, we get an alert. We change the question for you & let you know.

How we design questions

To tylko niewielka próbka z naszej biblioteki ponad 10 000 pytań. Rzeczywiste pytania dotyczące tego Test angielski przed zatrudnieniem będzie nieobowiązany.

🧐 Question

Medium

Airline Operators
Solve
Four airline operators A, B, C and D operate on a popular route between 2 cities, Rome and Venice in Italy. Airline A wanted to increase the number of seats sold, so they reduced their fares for this route. Airlines B, C, D imitated this move immediately. The general belief is that the volume of air travel between Rome and Venice would increase as a result of this. Which of the following statements, if true, would add trust to the general belief?
A: All 4 airlines see increased profits.
B: Airlines start slashing rates for other routes as well.
C: A study shows that around 80% of air travel in Italy is company sponsored.
D: A study shows that air travellers in Italy are price sensitive.

Medium

Call Gurj Clooners
Solve
 image
Folks should call Gurj Clooners if they want to:

Medium

Cigarette taxation regime
Solve
Cigarettes account for only 23% of tobacco consumption, and only 16% of 250 million tobacco consumers use cigarettes. However these 16% contribute 85% of the tax revenues to the Exchequer from the tobacco sector. The punitive cigarette taxation regime has kept the tax base narrow, and lowering taxes will expand this base. Which of these best bolsters the conclusion that lowering duties will expand the tax base?
A: The cigarette manufacturers’ association has decided to indulge in aggressive promotion.

B: Cigarette manufacturers are lobbying for a reduction on duties.

C: There is a likelihood that tobacco consumers will shift to cigarette smoking if cigarette prices reduce.

D: An increase in duties on non-cigarette tobacco may lead to a shift in favor of cigarette smoking.

E: There is a likelihood that tobacco consumers will shift to cigarettes if cigarette prices reduce.

F: A decrease in duties on non-cigarette tobacco may lead to more tobacco consumers shifting to cigarettes. 

G: Cigarette smokers are becoming increasing aware of associated health risks.

H: Increased health warnings could reduce the tax base.

Easy

Reading Comprehension
Solve
 image
This note informs Savannah that:

A: she can purchase new toys at a discounted rate.
B: the toy store has a new collection that she can purchase from now.
C: she can sell her used toys to the store.
D: she can get used and new toys in the ongoing sale at the store.
🧐 Question🔧 Skill

Medium

Airline Operators

2 mins

English
Solve

Medium

Call Gurj Clooners

2 mins

English
Solve

Medium

Cigarette taxation regime

2 mins

English
Solve

Easy

Reading Comprehension

2 mins

English
Solve
🧐 Question🔧 Skill💪 Difficulty⌛ Time
Airline Operators
English
Medium2 mins
Solve
Call Gurj Clooners
English
Medium2 mins
Solve
Cigarette taxation regime
English
Medium2 mins
Solve
Reading Comprehension
English
Easy2 mins
Solve
Reason #4

1200+ customers in 75 countries

customers in 75 countries
Brandon

Dzięki Adaface udało nam się zoptymalizować nasz proces wstępnej selekcji o ponad 75%, oszczędzając cenny czas zarówno menedżerom ds. rekrutacji, jak i naszemu zespołowi ds. pozyskiwania talentów!


Brandon Lee, Głowa Ludu, Love, Bonito

Reason #5

Designed for elimination, not selection

The most important thing while implementing the pre-employment Test angielski przed zatrudnieniem in your hiring process is that it is an elimination tool, not a selection tool. In other words: you want to use the test to eliminate the candidates who do poorly on the test, not to select the candidates who come out at the top. While they are super valuable, pre-employment tests do not paint the entire picture of a candidate’s abilities, knowledge, and motivations. Multiple easy questions are more predictive of a candidate's ability than fewer hard questions. Harder questions are often "trick" based questions, which do not provide any meaningful signal about the candidate's skillset.

Science behind Adaface tests
Reason #6

1 click candidate invites

Email invites: You can send candidates an email invite to the Test angielski przed zatrudnieniem from your dashboard by entering their email address.

Public link: You can create a public link for each test that you can share with candidates.

API or integrations: You can invite candidates directly from your ATS by using our pre-built integrations with popular ATS systems or building a custom integration with your in-house ATS.

invite candidates
Reason #7

Detailed scorecards & benchmarks

Zobacz przykładową kartę wyników
Reason #8

High completion rate

Adaface tests are conversational, low-stress, and take just 25-40 mins to complete.

This is why Adaface has the highest test-completion rate (86%), which is more than 2x better than traditional assessments.

test completion rate
Reason #9

Advanced Proctoring


Learn more

About the Test online w języku internetowym przed zatwierdzeniem

Why you should use Test online w języku internetowym przed zatwierdzeniem?

The Test angielski przed zatrudnieniem makes use of scenario-based questions to test for on-the-job skills as opposed to theoretical knowledge, ensuring that candidates who do well on this screening test have the relavant skills. The questions are designed to covered following on-the-job aspects:

 • Słownictwo
 • Gramatyka
 • Czytanie ze zrozumieniem
 • Umiejętność słuchania
 • Umiejętności pisania
 • Angielski biznesowy
 • Idiomy i zdania
 • Interpunkcja
 • Struktura zdania
 • Krytyczne myślenie

Once the test is sent to a candidate, the candidate receives a link in email to take the test. For each candidate, you will receive a detailed report with skills breakdown and benchmarks to shortlist the top candidates from your pool.

What topics are covered in the Test online w języku internetowym przed zatwierdzeniem?

 • Słownictwo

  Słownictwo odnosi się do wiedzy i zrozumienia słów i jej znaczenia w języku. W tym teście jest ważna umiejętność, ponieważ zapewnia wgląd w zdolność kandydata do zrozumienia i wykorzystywania szerokiej gamy słów, zwiększając ich umiejętności komunikacyjne i rozumienia.

 • Gramatyka

  Gramatyka obejmuje zasady i strukturę, które rządzą językiem. Ocena umiejętności gramatycznych w tym teście umożliwia rekruterom ocenę biegłości kandydata w stosowaniu prawidłowej struktury zdań, czasowników czasowników i rozmieszczenia słów w celu zapewnienia skutecznej komunikacji.

 • Czytanie ze zrozumieniem

  Czytanie rozumienia rozumienia to umiejętność rozumienia i interpretacji tekstów pisanych. Mierzenie tych umiejętności w teście umożliwia rekruterom zdolność kandydata do wyodrębnienia informacji, zrozumienia pomysłów i wyciągania ważnych wniosków z pisemnych fragmentów, co jest kluczowe dla profesjonalnej komunikacji i zrozumienia tekstów związanych z biznesem.

 • Umiejętności słuchania

  Umiejętności słuchania są niezbędne do skutecznej komunikacji i zrozumienia języka mówionego. Ocena tej umiejętności w teście pozwala rekruterom ocenić zdolność kandydata do dokładnego zrozumienia i przetwarzania informacji na podstawie komunikacji werbalnej, pomagając zapewnić skuteczną współpracę i interakcję w miejscu pracy.

 • Umiejętności pisania

  Umiejętności pisania odnoszą się do możliwości przekazywania pomysłów, myśli i informacji w jasny, zorganizowany i spójny sposób za pomocą języka pisanego. Mierzenie tych umiejętności w testach pomaga rekruterom ocenić biegłość kandydata w tworzeniu dokładnej i dobrze ustrukturyzowanej komunikacji pisemnej, która jest niezbędna dla profesjonalnej korespondencji i dokumentacji.

 • Business English

  Business English odnosi się Do konkretnego słownictwa, fraz i stylów komunikacyjnych powszechnie stosowanych w kontekście świata biznesu. Assessing this skill in the test allows recruiters to determine a candidate's familiarity with the language and conventions of professional environments, which is essential for effective communication and integration within a business setting.

 • Idioms and Phrases</h4>< P> idiomy i frazy są ekspresją, które mają znaczenia figuratywne inne niż dosłowna interpretacja ich poszczególnych słów. Uwzględnienie tej umiejętności do testu pomaga rekruterom zrozumieć zrozumienie i zdolność do korzystania z wyrażeń idiomatycznych, poprawę ich umiejętności komunikacyjnych i ogólnej płynności w języku angielskim. </p> <h4> interpunkcja

  interpunkcja odnosi się do stosowania Znaki lub symbole w celu zwiększenia jasności i znaczenia w języku pisanym. Ocena tej umiejętności w teście umożliwia rekruterom ocenę biegłości kandydata w stosowaniu prawidłowych technik interpunkcyjnych, zapewniając, że ich pisemna komunikacja jest jasna, zorganizowana i gramatycznie poprawna.

 • Struktura zdania

  Struktura zdania odnosi się do układu i kombinacji słów w celu tworzenia gramatycznie poprawnych i znaczących zdań. Mierzenie tej umiejętności w teście pozwala rekruterom ocenić zdolność kandydata do konstruowania spójnych i dobrze ustrukturyzowanych zdań, co jest niezbędne do skutecznej komunikacji pisemnej zarówno w kontekstach osobistych, jak i zawodowych.

 • Full list of covered topics

  The actual topics of the questions in the final test will depend on your job description and requirements. However, here's a list of topics you can expect the questions for Test angielski przed zatrudnieniem to be based on.

  Synonimy
  Antonimy
  Tworzenie słów
  Słownictwo kontekstowe
  Klauzule rzeczownika
  Czasy
  Umowa podmiotu
  Przyimki
  Koniunkcje
  Główny pomysł
  Wnioskowanie
  Struktura tekstu
  Łów
  Notatki
  Zreasumowanie
  Słuchanie konkretnych informacji
  Interpretacja informacji wizualnych
  Pisanie zdania
  Pisanie akapitu
  Pisanie e -mail
  Pisanie raportu
  Umiejętności telefoniczne
  Umiejętności negocjacyjne
  Prezentacje
  Idiomy w różnych kontekstach
  Zamówienie przymiotnikowe
  Zasady kapitalizacji
  Wykorzystanie przecinka
  Cudzysłów
  Zamówienie podmiotu podmiotu

What roles can I use the Test online w języku internetowym przed zatwierdzeniem for?

 • Przedstawiciel Biura Obsługi Klienta
 • Asystent administracyjny
 • Przedstawiciel handlowy
 • koordynator Marketingu
 • Asystent zasobów ludzkich
 • Content Writer
 • Specjalista ds. Wprowadzania danych
 • Asystent wykonawczy

How is the Test online w języku internetowym przed zatwierdzeniem customized for senior candidates?

For intermediate/ experienced candidates, we customize the assessment questions to include advanced topics and increase the difficulty level of the questions. This might include adding questions on topics like

 • Zrozumienie kontekstowe
 • Umiejętności analityczne
 • Interpretacja danych
 • Wnioski i wyciąganie wniosków
 • Synteza pomysłów
 • Efektywna komunikacja
 • Dbałość o szczegóły
 • Wyszukiwanie informacji
 • Rozwiązywanie problemów
 • Zarządzanie czasem
Singapore government logo

Menedżerowie ds. rekrutacji mieli poczucie, że dzięki technicznym pytaniom, które zadawali podczas rozmów panelowych, byli w stanie stwierdzić, którzy kandydaci uzyskali lepsze wyniki, i odróżnić się od tych, którzy również nie uzyskali takich punktów. Oni są bardzo zadowolony z jakością kandydatów wybranych do selekcji Adaface.


85%
Zmniejszenie czasu badań przesiewowych

Test online w języku internetowym przed zatwierdzeniem Często zadawane pytania

Czy mogę połączyć wiele umiejętności w jedną niestandardową ocenę?

Tak, absolutnie. Oceny niestandardowe są konfigurowane na podstawie opisu stanowiska i będą zawierać pytania dotyczące wszystkich określonych umiejętności, które określasz.

Czy masz jakieś funkcje anty-cheatingowe lub proktorowe?

Mamy następujące funkcje anty-cheatingowe:

 • Pytania o niezgodne z nich
 • Proctoring IP
 • Proctoring Web
 • Proctoring kamery internetowej
 • Wykrywanie plagiatu
 • Bezpieczna przeglądarka

Przeczytaj więcej o funkcjach Proctoring.

Jak interpretować wyniki testów?

Najważniejsze, o czym należy pamiętać, jest to, że ocena jest narzędziem eliminacyjnym, a nie narzędziem wyboru. Ocena umiejętności jest zoptymalizowana, aby pomóc Ci wyeliminować kandydatów, którzy nie są technicznie zakwalifikowani do roli, nie jest zoptymalizowana, aby pomóc Ci znaleźć najlepszego kandydata do tej roli. Dlatego idealnym sposobem na wykorzystanie oceny jest podjęcie decyzji o wyniku progowym (zwykle 55%, pomagamy Ci porównać) i zaprosić wszystkich kandydatów, którzy wyniki powyżej progu na następne rundy wywiadu.

Do jakiego poziomu doświadczenia mogę użyć tego testu?

Każda ocena Adaface jest dostosowana do opisu stanowiska/ idealnego kandydującego osobowości (nasi eksperci przedmiotu będą podejmować właściwe pytania dotyczące oceny z naszej biblioteki ponad 10000 pytań). Ocenę tę można dostosować do dowolnego poziomu doświadczenia.

Czy każdy kandydat otrzymuje te same pytania?

Tak, znacznie ułatwia porównanie kandydatów. Opcje pytań MCQ i kolejność pytań są losowe. Mamy funkcje anty-cheating/proctoring. W naszym planie korporacyjnym mamy również możliwość tworzenia wielu wersji tej samej oceny z pytaniami o podobnych poziomach trudności.

Jestem kandydatem. Czy mogę spróbować testu ćwiczeniowego?

Nie. Niestety, w tej chwili nie wspieramy testów ćwiczeń. Możesz jednak użyć naszych przykładowych pytań do ćwiczeń.

Jaki jest koszt korzystania z tego testu?

Możesz sprawdzić nasze Plany cenowe.

Czy mogę dostać bezpłatny proces?

Tak, możesz zarejestrować się za darmo i podgląd tego testu.

Właśnie przeniosłem się do płatnego planu. Jak mogę poprosić o ocenę niestandardową?

Oto szybki przewodnik dotyczący jak poprosić o ocenę niestandardową na Adaface.

customers across world
Join 1200+ companies in 75+ countries.
Wypróbuj dziś najbardziej przyjazne narzędzie do oceny umiejętności.
g2 badges
Ready to use the Adaface Test angielski przed zatrudnieniem?
Ready to use the Adaface Test angielski przed zatrudnieniem?
Porozmawiaj z nami
ada
Ada
● Online
Previous
Score: NA
Next
✖️