Search test library by skills or roles
⌘ K

About the test:

Test numeryczny rozumowania przed zatrudnieniem ocenia zdolność kandydata do pracy z liczbami. Pytania oparte na scenariuszu w tym teście wymagają zrozumienia danych numerycznych w postaci liczb, tabel lub wykresów, interpretacji liczb i relacji podstawowych i tworzenia obliczeń w celu rozwiązania problemów.

Covered skills:

 • Współczynniki
 • Tabele i wykresy
 • Konwersja
 • Zainteresowanie złożone
 • Zysk i strata
 • Seria numerów
 • Waluta i jednostki
 • Procent
 • Wizualizacja danych
 • Czas pracy

9 reasons why
9 reasons why

Adaface Numeryczny test rozumowania is the most accurate way to shortlist Analityk danychsReason #1

Tests for on-the-job skills

The Numeryczny test rozumowania helps recruiters and hiring managers identify qualified candidates from a pool of resumes, and helps in taking objective hiring decisions. It reduces the administrative overhead of interviewing too many candidates and saves time by filtering out unqualified candidates at the first step of the hiring process.

The test screens for the following skills that hiring managers look for in candidates:

 • Zdolność do dokładnego analizy i interpretacji danych liczbowych
 • Silne zrozumienie współczynników i ich zastosowań
 • Możliwość identyfikacji wzorców liczb i rozwiązywania serii liczb
 • Biegłość w interpretacji tabel i wykresów w celu wyciągania wniosków
 • Zrozumienie waluty i konwersji jednostek
 • Znajomość obliczania procentów i ich zastosowań
 • Znajomość obliczeń odsetek złożonych
 • Możliwość wizualizacji danych i czerpania informacji z wizualizacji danych
 • Kompetencje w rozwiązywaniu problemów z zyskiem i stratą
 • Zdolność do rozwiązywania pracy i pytań związanych z czasem z wydajnością
Reason #2

No trick questions

no trick questions

Traditional assessment tools use trick questions and puzzles for the screening, which creates a lot of frustration among candidates about having to go through irrelevant screening assessments.

View sample questions

The main reason we started Adaface is that traditional pre-employment assessment platforms are not a fair way for companies to evaluate candidates. At Adaface, our mission is to help companies find great candidates by assessing on-the-job skills required for a role.

Why we started Adaface
Reason #3

Non-googleable questions

We have a very high focus on the quality of questions that test for on-the-job skills. Every question is non-googleable and we have a very high bar for the level of subject matter experts we onboard to create these questions. We have crawlers to check if any of the questions are leaked online. If/ when a question gets leaked, we get an alert. We change the question for you & let you know.

How we design questions

To tylko niewielka próbka z naszej biblioteki ponad 10 000 pytań. Rzeczywiste pytania dotyczące tego Numeryczny test rozumowania będzie nieobowiązany.

🧐 Question

Medium

Increasing monthly gross profit
Percentage Calculations
Solve
The CEO of Snipr. Inc wants to grow monthly gross profit by 4%. If costs stay the same, what does the sales turnover need to be in February to achieve this goal?
 image

Hard

Magic bag
Arithmetic Sequences
Solve
Alex’s uncle is a magician who gave them a magic bag in which coins get doubled each time you put those coins into it. Initially, Alex had few coins with them. So, Alex put all the coins, and the coins got doubled. Alex took out all the coins and gave a few to their friend and then again put the remaining coins back in the bag. The coins doubled again; Alex took out all the coins again and gave a few coins to their second friend. Alex then put the remaining coins in the bag and the coins doubled again. Alex took out all the coins and gave a few coins to their third friend. 
There were no coins left with Alex when Alex gave coins to the third friend and Alex gave an equal number of coins to each friend. What is the minimum number of coins Alex had initially and how much did Alex give to each friend?
A: Started with 3 coins
B: Started with 5 coins
C: Started with 6 coins
D: Started with 7 coins
E: Started with 9 coins
F: Gave 3 coins in every turn
G: Gave 4 coins in every turn
H: Gave 5 coins in every turn
I: Gave 7 coins in every turn
J: Gave 8 coins in every turn
K: Gave 9 coins in every turn

Medium

Three Clocks
Time Calculations
Solve
In my house, there are three clocks of different shapes – a round clock, a square clock, and a rhombus clock. The rhombus clock is always accurate whereas the round clock gains 2 minutes every day and the square clock loses 2 minutes every day. I checked the clocks on July 22nd, 2007 at 10 PM, and they were showing different times.
Two hours later, when I checked, the clocks were showing the same time, then on which date will all three clocks show the same time again?
A: 17 July 2008 
B: 23 Sep 2007
C: 25 July 2009
D: 19 Aug 2008
E: 26 July 2008
F: 28 Nov 2007
G: 11 June 2008
H: 15 Aug 2007
🧐 Question🔧 Skill

Medium

Increasing monthly gross profit
Percentage Calculations

2 mins

Numerical Reasoning
Solve

Hard

Magic bag
Arithmetic Sequences

3 mins

Numerical Reasoning
Solve

Medium

Three Clocks
Time Calculations

3 mins

Numerical Reasoning
Solve
🧐 Question🔧 Skill💪 Difficulty⌛ Time
Increasing monthly gross profit
Percentage Calculations
Numerical Reasoning
Medium2 mins
Solve
Magic bag
Arithmetic Sequences
Numerical Reasoning
Hard3 mins
Solve
Three Clocks
Time Calculations
Numerical Reasoning
Medium3 mins
Solve
Reason #4

1200+ customers in 75 countries

customers in 75 countries
Brandon

Dzięki Adaface byliśmy w stanie zoptymalizować nasz początkowy proces badania przesiewowego o 75%, uwalniając cenny czas zarówno dla menedżerów ds. Zatrudnienia, jak i naszego zespołu pozyskiwania talentów!


Brandon Lee, Głowa ludzi, Love, Bonito

Reason #5

Designed for elimination, not selection

The most important thing while implementing the pre-employment Numeryczny test rozumowania in your hiring process is that it is an elimination tool, not a selection tool. In other words: you want to use the test to eliminate the candidates who do poorly on the test, not to select the candidates who come out at the top. While they are super valuable, pre-employment tests do not paint the entire picture of a candidate’s abilities, knowledge, and motivations. Multiple easy questions are more predictive of a candidate's ability than fewer hard questions. Harder questions are often "trick" based questions, which do not provide any meaningful signal about the candidate's skillset.

Science behind Adaface tests
Reason #6

1 click candidate invites

Email invites: You can send candidates an email invite to the Numeryczny test rozumowania from your dashboard by entering their email address.

Public link: You can create a public link for each test that you can share with candidates.

API or integrations: You can invite candidates directly from your ATS by using our pre-built integrations with popular ATS systems or building a custom integration with your in-house ATS.

invite candidates
Reason #7

Detailed scorecards & benchmarks

Reason #8

High completion rate

Adaface tests are conversational, low-stress, and take just 25-40 mins to complete.

This is why Adaface has the highest test-completion rate (86%), which is more than 2x better than traditional assessments.

test completion rate
Reason #9

Advanced Proctoring


Learn more

About the Numeryczny test rozumowania

Why you should use Numeryczny test rozumowania?

The Numeryczny test rozumowania makes use of scenario-based questions to test for on-the-job skills as opposed to theoretical knowledge, ensuring that candidates who do well on this screening test have the relavant skills. The questions are designed to covered following on-the-job aspects:

 • Stosowanie współczynników do rozwiązywania problemów numerycznych
 • Identyfikacja wzorców liczb w szeregu
 • Analiza i interpretacja tabel i wykresów
 • Dokładne wykonywanie konwersji walutowych i jednostek
 • Obliczanie procentów w różnych kontekstach
 • Zrozumienie pojęcia zainteresowania złożonego
 • Wizualizacja danych za pomocą wykresów i diagramów
 • Zastosowanie obliczeń zysków i strat do scenariuszy w świecie rzeczywistym
 • Skuteczne rozwiązywanie problemów związanych z pracą i czasem
 • Stosowanie liczbowych umiejętności rozumowania w celu rozwiązywania złożonych problemów

Once the test is sent to a candidate, the candidate receives a link in email to take the test. For each candidate, you will receive a detailed report with skills breakdown and benchmarks to shortlist the top candidates from your pool.

What topics are covered in the Numeryczny test rozumowania?

 • Stosunki

  odnoszą się do ilościowej zależności między dwiema lub więcej wartościami. Mierzenie tych umiejętności pomaga ocenić zdolność kandydata do zrozumienia i manipulowania relacjami numerycznymi, co jest niezbędne w wielu ról biznesowych i finansowych.

 • Seria liczb

  Umiejętność serii liczb obejmuje identyfikację wzorców lub Zasady w sekwencji liczb. Ta umiejętność jest ważna do oceny, ponieważ pokazuje logiczne i analityczne zdolności myślenia kandydata, które są kluczowe w zadaniach rozwiązywania problemów i decyzyjnych. to wizualne reprezentacje danych, które zapewniają wgląd i ułatwiają analizę. Testowanie tej umiejętności pozwala rekruterom ocenić biegłość kandydata w interpretacji i wyciągania wniosków z różnych rodzajów prezentacji danych, niezbędnych kompetencji w zakresie ról decyzyjnych. P> Konwersja waluty i jednostek pociąga za sobą konwersję wartości z jednej jednostki pieniężnej lub jednostki pomiarowej na drugą. Mierzenie tej umiejętności jest ważne, ponieważ wskazuje na zdolność kandydata do obsługi globalnych transakcji biznesowych i ich zdolność do pracy z różnorodnymi jednostkami i walutami.

 • Procentry

  Procentry reprezentują części całości wyrażonej jako wyrażone jako wyrażone jako wyrażone jako wyrażone jako części całości wyrażone jako całości wyrażone jako całości wyrażone jako całości wyrażone jako całości. Ułamek 100. Ocena tej umiejętności umożliwia rekruterom możliwość zrozumienia i manipulowania wartościami procentowymi, co jest niezbędne w analizie finansowej, interpretacji danych i prognozowaniu.

 • Złożone odsetki

  Złożone odsetki to odsetki obliczone zarówno od początkowego, jak i nagromadzone odsetki. Testowanie tej umiejętności pomaga ocenić wiedzę kandydata i rozumienie koncepcji finansowych oraz ich zdolność do analizy długoterminowego wpływu zainteresowania na inwestycje lub pożyczki.

 • Wizualizacja danych

  Wizualizacja danych obejmuje prezentację Złożone dane w formacie wizualnym w celu ułatwienia zrozumienia i analizy. Umiejętność ta jest mierzona w celu oceny biegłości kandydata w tworzeniu wizualnie przekonujących i pouczających reprezentacji danych, które pomagają w skutecznej komunikacji i podejmowaniu decyzji.

 • Zysk i strata

  odnoszą się zysk i strata do zysków finansowych i strat wynikających z transakcji biznesowych. Ocena tej umiejętności zapewnia rekruterom wgląd w zdolność kandydata do analizy sprawozdań finansowych, obliczania marginesów zysków i podejmowania świadomych decyzji biznesowych na podstawie danych finansowych.

 • Praca i czas

  Praca i czas Problemy obejmują obliczenie czasu wymaganego do wykonania zadania na podstawie stawki pracy lub pracy zakończonej w danym czasie. Mierzenie tych umiejętności umożliwia rekruterom ocenę zdolności kandydata do rozwiązywania problemów wrażliwych na czas i efektywne zarządzanie terminami projektu.

 • Full list of covered topics

  The actual topics of the questions in the final test will depend on your job description and requirements. However, here's a list of topics you can expect the questions for Numeryczny test rozumowania to be based on.

  Współczynniki
  Proporcje
  Porównanie ilości
  Postępy arytmetyczne
  Postępy geometryczne
  Wzorce liczbowe
  Brakujące liczby
  Interpretacja danych z tabel
  Interpretacja danych z wykresów liniowych
  Interpretacja danych z wykresów słupków
  Interpretacja danych z wykresów kołowych
  Wymiana walut
  Konwersja jednostki
  Obliczanie wartości procentowych
  Zastosowania wartości procentowych
  Proste zainteresowanie
  Zainteresowanie złożone
  Techniki wizualizacji danych
  Czytanie i interpretacja działek linii
  Czytanie i interpretacja działek rozproszonych
  Czytanie i interpretacja histogramów
  Obliczanie zysku i straty
  Rabaty
  Znaczniki
  Obliczenia wydajności
  Wydajność pracy
  Obliczenia czasu
  Terminy
  Analiza progu rentowności
  Analiza kosztów

What roles can I use the Numeryczny test rozumowania for?

 • Analityk danych
 • Absolwenci
 • Odświeżacze
 • Menedżerowie
 • Administrator systemu
 • Role z przedsięwzięcia

How is the Numeryczny test rozumowania customized for senior candidates?

For intermediate/ experienced candidates, we customize the assessment questions to include advanced topics and increase the difficulty level of the questions. This might include adding questions on topics like

 • Wykorzystanie wskaźników i proporcji do analizy danych
 • Identyfikacja serii liczb i przewidywanie następnych wartości
 • Analiza i interpretacja danych przedstawionych w tabelach i wykresach
 • Konwersja między różnymi walutami i jednostkami
 • Obliczanie wartości procentowych dla porównania i analizy
 • Stosowanie złożonych wzorów odsetek do obliczeń finansowych
 • Tworzenie wizualnych reprezentacji danych za pomocą wykresów i wykresów
 • Analiza wyciągów zysków i strat w zakresie podejmowania decyzji biznesowych
 • Rozwiązywanie problemów opartych na czasie obejmujących stawki pracy i planowanie
 • Wykorzystanie zaawansowanych technik rozumowania numerycznego do analizy danych
Singapore government logo

Menedżerowie ds. Zatrudnienia uważali, że poprzez pytania techniczne, które zadali podczas wywiadów panelowych, byli w stanie powiedzieć, którzy kandydaci mieli lepsze wyniki, i różnili się od tych, którzy również nie zdobyli bramki. Oni są Bardzo zadowolony z jakością kandydatów na liście przesiewowej Adaface.


85%
Zmniejszenie czasu badań przesiewowych

Numeryczny test rozumowania FAQ

Co to jest liczbowa test rozumowania?

Numeryczny test rozumowania mierzy zdolność kandydata do zrozumienia, analizy i wyciągania wniosków z danych przedstawionych w postaci tekstu, wykresów, tabel lub wykresów.

Do jakiego rodzaju ról należy użyć numerycznego testu rozumowania?

Sensowne jest użycie liczbowego testu rozumowania dla ról, które wymagają wysokich umiejętności dla liczb. W przypadku ról wymagających pracy z finansami (budżety, prognozy), analizy biznesowej, sprzedaży i pracy z arkuszami kalkulacyjnymi, stosowanie numerycznego testu rozumowania może mieć kluczowe znaczenie dla uniknięcia złego zatrudnienia.

Czy mogę połączyć wiele umiejętności w jedną niestandardową ocenę?

Tak, absolutnie. Oceny niestandardowe są konfigurowane na podstawie opisu stanowiska i będą zawierać pytania dotyczące wszystkich określonych umiejętności, które określasz.

Czy masz jakieś funkcje anty-cheatingowe lub proktorowe?

Mamy następujące funkcje anty-cheatingowe:

 • Pytania o niezgodne z nich
 • Proctoring IP
 • Proctoring Web
 • Proctoring kamery internetowej
 • Wykrywanie plagiatu
 • Bezpieczna przeglądarka

Przeczytaj więcej o funkcjach Proctoring.

Jak interpretować wyniki testów?

Najważniejsze, o czym należy pamiętać, jest to, że ocena jest narzędziem eliminacyjnym, a nie narzędziem wyboru. Ocena umiejętności jest zoptymalizowana, aby pomóc Ci wyeliminować kandydatów, którzy nie są technicznie zakwalifikowani do roli, nie jest zoptymalizowana, aby pomóc Ci znaleźć najlepszego kandydata do tej roli. Dlatego idealnym sposobem na wykorzystanie oceny jest podjęcie decyzji o wyniku progowym (zwykle 55%, pomagamy Ci porównać) i zaprosić wszystkich kandydatów, którzy wyniki powyżej progu na następne rundy wywiadu.

Do jakiego poziomu doświadczenia mogę użyć tego testu?

Każda ocena Adaface jest dostosowana do opisu stanowiska/ idealnego kandydującego osobowości (nasi eksperci przedmiotu będą podejmować właściwe pytania dotyczące oceny z naszej biblioteki ponad 10000 pytań). Ocenę tę można dostosować do dowolnego poziomu doświadczenia.

Czy każdy kandydat otrzymuje te same pytania?

Tak, znacznie ułatwia porównanie kandydatów. Opcje pytań MCQ i kolejność pytań są losowe. Mamy funkcje anty-cheating/proctoring. W naszym planie korporacyjnym mamy również możliwość tworzenia wielu wersji tej samej oceny z pytaniami o podobnych poziomach trudności.

Jestem kandydatem. Czy mogę spróbować testu ćwiczeniowego?

Nie. Niestety, w tej chwili nie wspieramy testów ćwiczeń. Możesz jednak użyć naszych przykładowych pytań do ćwiczeń.

Jaki jest koszt korzystania z tego testu?

Możesz sprawdzić nasze Plany cenowe.

Czy mogę dostać bezpłatny proces?

Tak, możesz zarejestrować się za darmo i podgląd tego testu.

Właśnie przeniosłem się do płatnego planu. Jak mogę poprosić o ocenę niestandardową?

Oto szybki przewodnik dotyczący jak poprosić o ocenę niestandardową na Adaface.

customers across world
Join 1200+ companies in 75+ countries.
Wypróbuj dziś najbardziej przyjazne narzędzie do oceny umiejętności.
g2 badges
Ready to use the Adaface Numeryczny test rozumowania?
Ready to use the Adaface Numeryczny test rozumowania?
Porozmawiaj z nami
logo
40 min tests.
No trick questions.
Accurate shortlisting.
Semestry Prywatność Przewodnik zaufania

🌎 Wybierz swój język

English Norsk Dansk Deutsche Nederlands Svenska Français Español Chinese (简体中文) Italiano Japanese (日本語) Polskie Português Russian (русский)
ada
Ada
● Online
Previous
Score: NA
Next
✖️