Search test library by skills or roles
⌘ K

About the test:

Test online NoSQL wykorzystuje MCQ oparty na scenariuszach do oceny kandydatów na temat ich wiedzy na temat baz danych NoSQL, w tym ich zrozumienia modelowania danych, projektowania bazy danych, indeksowania, zapytania i spójności danych w bazach danych NoSQL. Test ma na celu ocenę zdolności kandydata do projektowania i opracowywania aplikacji, które efektywnie i skutecznie wykorzystują bazy danych NoSQL.

Covered skills:

 • System sklepu kolumnowego
 • Rozwiązania kluczowe
 • Dokument Store Solutions IT
 • Rozwiązania sklepowe o wartości kluczowej
 • System sklepu identyfikatora dokumentów
 • Rozwiązania w sklepie kolumnowym
 • Rozwiązania oparte na wykresach

9 reasons why
9 reasons why

Adaface NoSQL Test is the most accurate way to shortlist Inżynier bazy danych NoSQLsReason #1

Tests for on-the-job skills

The NoSQL Online Test helps recruiters and hiring managers identify qualified candidates from a pool of resumes, and helps in taking objective hiring decisions. It reduces the administrative overhead of interviewing too many candidates and saves time by filtering out unqualified candidates at the first step of the hiring process.

The test screens for the following skills that hiring managers look for in candidates:

 • Możliwość projektowania i wdrażania systemów sklepów kolumnowych
 • Doświadczenie w opracowywaniu systemów sklepów z dokumentami
 • Zrozumienie rozwiązań kluczowych i ich wdrożenia
 • Biegłość w rozwiązaniach w sklepie kolumnowym do wydajnego przechowywania danych
 • Wiedza w magazynie dokumentów Solutions IT do płynnego zarządzania dokumentami
 • Znajomość rozwiązań opartych na wykresach do skutecznej reprezentacji danych
 • Wiedza specjalistyczna w zakresie rozwiązań sklepowych w zakresie szybkiego wyszukiwania danych
Reason #2

No trick questions

no trick questions

Traditional assessment tools use trick questions and puzzles for the screening, which creates a lot of frustration among candidates about having to go through irrelevant screening assessments.

View sample questions

The main reason we started Adaface is that traditional pre-employment assessment platforms are not a fair way for companies to evaluate candidates. At Adaface, our mission is to help companies find great candidates by assessing on-the-job skills required for a role.

Why we started Adaface
Reason #3

Non-googleable questions

We have a very high focus on the quality of questions that test for on-the-job skills. Every question is non-googleable and we have a very high bar for the level of subject matter experts we onboard to create these questions. We have crawlers to check if any of the questions are leaked online. If/ when a question gets leaked, we get an alert. We change the question for you & let you know.

How we design questions
Reason #4

1200+ customers in 75 countries

customers in 75 countries
Brandon

Dzięki Adaface byliśmy w stanie zoptymalizować nasz początkowy proces badania przesiewowego o 75%, uwalniając cenny czas zarówno dla menedżerów ds. Zatrudnienia, jak i naszego zespołu pozyskiwania talentów!


Brandon Lee, Głowa ludzi, Love, Bonito

Reason #5

Designed for elimination, not selection

The most important thing while implementing the pre-employment Test oceny NOSQL in your hiring process is that it is an elimination tool, not a selection tool. In other words: you want to use the test to eliminate the candidates who do poorly on the test, not to select the candidates who come out at the top. While they are super valuable, pre-employment tests do not paint the entire picture of a candidate’s abilities, knowledge, and motivations. Multiple easy questions are more predictive of a candidate's ability than fewer hard questions. Harder questions are often "trick" based questions, which do not provide any meaningful signal about the candidate's skillset.

Science behind Adaface tests
Reason #6

1 click candidate invites

Email invites: You can send candidates an email invite to the Test oceny NOSQL from your dashboard by entering their email address.

Public link: You can create a public link for each test that you can share with candidates.

API or integrations: You can invite candidates directly from your ATS by using our pre-built integrations with popular ATS systems or building a custom integration with your in-house ATS.

invite candidates
Reason #7

Detailed scorecards & benchmarks

Reason #8

High completion rate

Adaface tests are conversational, low-stress, and take just 25-40 mins to complete.

This is why Adaface has the highest test-completion rate (86%), which is more than 2x better than traditional assessments.

test completion rate
Reason #9

Advanced Proctoring


Learn more

About the NoSQL Assessment Test

Why you should use Pre-employment NoSQL Online Test?

The Test oceny NOSQL makes use of scenario-based questions to test for on-the-job skills as opposed to theoretical knowledge, ensuring that candidates who do well on this screening test have the relavant skills. The questions are designed to covered following on-the-job aspects:

 • Projektowanie i wdrażanie systemu sklepów kolumnowych
 • Wdrożenie systemu sklepów z dokumentami
 • Tworzenie rozwiązań kluczowych
 • Optymalizacja rozwiązań w sklepie kolumnowym
 • Opracowywanie rozwiązań IT Store Store
 • Wdrażanie rozwiązań opartych na wykresach
 • Budowanie kluczowych rozwiązań sklepowych
 • Zarządzanie danymi w systemie sklepów kolumnowych
 • Wdrażanie systemu sklepów z dokumentami
 • Rozwiązywanie problemów z kluczowymi rozwiązaniami

Once the test is sent to a candidate, the candidate receives a link in email to take the test. For each candidate, you will receive a detailed report with skills breakdown and benchmarks to shortlist the top candidates from your pool.

What topics are covered in the NoSQL Online Test?

 • System sklepu kolumnowego

  System sklepu kolumnowego to system zarządzania bazą danych, który przechowuje dane w kolumnach zamiast wierszy. Ta struktura pozwala na szybsze pobieranie danych i analiza, szczególnie w przypadku dużych zestawów danych, ponieważ odczytuje tylko potrzebne kolumny, minimalizując we/wy dysk i poprawę wydajności zapytania.

 • System sklepu ID-STORE STORES

  System sklepu ID w magazynie dokumentów to system zarządzania bazą danych, który przechowuje i pobiera dane w formacie zorientowanym na dokument, w którym każdy dokument jest identyfikowany przez unikalny identyfikator dokumentu (ID). Umożliwia to elastyczne i skalowalne przechowywanie danych, ponieważ dane są przechowywane w sposób bez schematu, uwzględniając różne struktury danych i typy w każdym dokumencie.

 • Rozwiązania wartości kluczy

  klucze- Rozwiązania wartości to systemy przechowywania danych i pobierania, które wykorzystują prostą strukturę pary wartości kluczowej, w której każdy element danych jest powiązany z unikalnym kluczem. Takie podejście umożliwia szybki dostęp i pobieranie danych, dzięki czemu jest idealny do buforowania, zarządzania sesjami i innymi scenariuszami, w których wymagane są szybkie operacje wyszukiwania.

 • Rozwiązania oparte na wykresach

  Graph- Rozwiązania oparte na systemach zarządzania bazami danych, które wykorzystują struktury wykresów do reprezentowania danych i przechowywania danych. Wykresy składają się z węzłów (reprezentujących jednostki lub obiekty) i krawędzi (reprezentujących relacje między węzłami). Takie podejście umożliwia wydajne zapytań i analiza złożonych relacji i danych połączonych, dzięki czemu nadaje się do sieci społecznościowych, zaleceń i analizy sieci.

 • Rozwiązania w sklepie kolumnowym

  Rozwiązania do kolumny są rozwiązani Systemy zarządzania bazami danych, które przechowują dane w formacie kolumnowym, a nie w tradycyjnym formacie wierszy. Ta organizacja pozwala na wyższe wskaźniki kompresji i poprawę wydajności zapytania, ponieważ podczas wykonywania zapytań odczytywane są tylko niezbędne kolumny. Rozwiązania w sklepie z kolumnami są szczególnie korzystne dla analizy danych i raportowania, w których wspólne są agregowane zapytania dotyczące dużych zestawów danych.

 • Dokumentacja SPREATY IT

  Rozwiązania IT STEP STORES STOREKTY IT STORYZYKA IT BADABA, które koncentrują się po przechowywaniu i pobieraniu danych w elastycznym i samozapisaniu formatu, takiego jak JSON lub XML. Umożliwia to przechowywanie częściowo ustrukturyzowanych i ustrukturyzowanych danych, ułatwiając dynamiczną ewolucję schematu oraz wspieranie cykli szybkiego rozwoju i iteracji.

 • Full list of covered topics

  The actual topics of the questions in the final test will depend on your job description and requirements. However, here's a list of topics you can expect the questions for Test oceny NOSQL to be based on.

  Projekt sklepu kolumnowego
  Indeksowanie w sklepach kolumnowych
  Optymalizacja zapytania w sklepach kolumnowych
  Odzyskiwanie identyfikatorów w sklepie dokumentów
  Modelowanie danych w sklepie dokumentów
  Architektura przechowywania kluczowej wartości
  Metody pobierania danych kluczowych
  Pisanie wydajnego kodu z sklepami z kolumnami
  Projektowanie schematu dla sklepów z dokumentami
  Struktura danych oparta na wykresach
  Algorytmy przemieszczania wykresu
  Integracja bazy danych wykresów
  Korzystanie z sklepów z kluczową wartością do buforowania
  Systemy baz danych zorientowane na dokumenty
  Techniki kompresji magazynowania kolumnowego
  Metody indeksowania sklepu dokumentu
  Modele spójności sklepu z kluczową wartością
  Zapytanie w rozwiązaniach opartych na wykresach
  Normalizacja w sklepach dokumentów
  Partycjonowanie w sklepach kolumnowych
  Agregacja w sklepach kolumnowych
  Sharding w sklepach kluczowych
  Współbieżne operacje w sklepach z dokumentami
  Równoważenie obciążenia w rozwiązaniach opartych na wykresach
  Rozproszone sklepy kluczowe
  Replikacja danych w sklepach kolumnowych
  Kontrola dostępu w sklepach dokumentów
  Tworzenie kopii zapasowych i odzyskiwania w sklepach o wartości kluczowej
  Ewolucja schematu w rozwiązaniach opartych na wykresach
  Migracja danych w sklepach dokumentów
  Spójność danych w sklepach kolumnowych
  Ewentualna spójność w sklepach kluczowych
  Skalowalność rozwiązań opartych na wykresach
  Baza danych blokujących w sklepach dokumentów
  Optymistyczna kontrola współbieżności w sklepach kluczowych
  Zarządzanie transakcjami w sklepach kolumnowych
  Wbudowane modele dokumentów w sklepach dokumentów
  Twierdzenie o czapce i sklepy kolumnowe
  Particowanie poziome w sklepach o wartości kluczowej
  Algorytmy przechodzenia w rozwiązaniach opartych na wykresach
  Planowanie zdolności do sklepów z dokumentami
  Denormalizacja w sklepach kolumnowych
  Trwałość i tolerancja na błędy w kluczowej wartości
  Optymalizacja zapytań opartych na wykresach
  Blokowanie bazy danych w rozwiązaniach opartych na wykresach
  Wtórne indeksy w sklepach dokumentów
  Rozkład danych w sklepach o wartości kluczowej
  Strategie tworzenia kopii zapasowych i replikacji w sklepach kolumnowych
  Kontrola współbieżności w rozwiązaniach opartych na wykresach
  Modelowanie danych w sklepach dokumentów
  Optymalizacja wydajności w sklepach kluczowych
  Spójność danych w rozwiązaniach opartych na wykresach
  Planowanie i wykonanie zapytania w sklepach dokumentów
  Algorytmy kompresji w sklepie kolumnowym
  Kluczowe punkty odniesienia sklepowe
  Wizualizacja i analiza wykresów
  Języki zapytania w sklepie dokumentów
  Migracja danych w sklepach kluczowych
  Języki zapytań bazy danych wykresów
  Strategie partycjonowania w kolumnie
  Rozproszone sklepy z dokumentami
  Modele spójności sklepu z kluczową wartością
  Tolerancja błędów w roztworach opartych na wykresach
  Projektowanie schematu w sklepach dokumentów
  Modele spójności w sklepach kolumnowych
  Rozproszona replikacja sklepu z kluczową wartością
  Bezpieczeństwo w rozwiązaniach opartych na wykresach
  Strategie odłamków dla sklepów kluczowych
  Replikacja danych w sklepach dokumentów
  Funkcje agregacji w sklepach kolumnowych
  Kontrola współbieżności w sklepach o wartości kluczowej

What roles can I use the NoSQL Online Test for?

 • Inżynier bazy danych NoSQL
 • Inżynier operacji Hadoop i NoSQL
 • Administrator bazy danych NoSQL
 • Inżynier platformy NoSQL

How is the NoSQL Online Test customized for senior candidates?

For intermediate/ experienced candidates, we customize the assessment questions to include advanced topics and increase the difficulty level of the questions. This might include adding questions on topics like

 • Optymalizacja wydajności rozwiązań w sklepie kolumnowym
 • Opracowywanie skalowalnych i wydajnych rozwiązań IT STOPE
 • Projektowanie i modelowanie rozwiązań opartych na wykresach
 • Wdrażanie rozproszonych rozwiązań sklepowych kluczowych
 • Analiza i optymalizacja danych w systemie sklepu kolumnowego
 • Wdrażanie replikacji dla systemu sklepów z dokumentami
 • Stosowanie strategii indeksowania rozwiązań kluczowych
 • Projektowanie i wdrażanie rozproszonych rozwiązań w sklepach kolumnowych
 • Budowanie bezpiecznego magazynu dokumentów IT Solutions
 • Wdrażanie algorytmów Traversal dla rozwiązań opartych na wykresach
Singapore government logo

Menedżerowie ds. Zatrudnienia uważali, że poprzez pytania techniczne, które zadali podczas wywiadów panelowych, byli w stanie powiedzieć, którzy kandydaci mieli lepsze wyniki, i różnili się od tych, którzy również nie zdobyli bramki. Oni są Bardzo zadowolony z jakością kandydatów na liście przesiewowej Adaface.


85%
Zmniejszenie czasu badań przesiewowych

NoSQL Hiring Test FAQ

Czy mogę połączyć wiele umiejętności w jedną niestandardową ocenę?

Tak, absolutnie. Oceny niestandardowe są konfigurowane na podstawie opisu stanowiska i będą zawierać pytania dotyczące wszystkich określonych umiejętności, które określasz.

Czy masz jakieś funkcje anty-cheatingowe lub proktorowe?

Mamy następujące funkcje anty-cheatingowe:

 • Pytania o niezgodne z nich
 • Proctoring IP
 • Proctoring Web
 • Proctoring kamery internetowej
 • Wykrywanie plagiatu
 • Bezpieczna przeglądarka

Przeczytaj więcej o funkcjach Proctoring.

Jak interpretować wyniki testów?

Najważniejsze, o czym należy pamiętać, jest to, że ocena jest narzędziem eliminacyjnym, a nie narzędziem wyboru. Ocena umiejętności jest zoptymalizowana, aby pomóc Ci wyeliminować kandydatów, którzy nie są technicznie zakwalifikowani do roli, nie jest zoptymalizowana, aby pomóc Ci znaleźć najlepszego kandydata do tej roli. Dlatego idealnym sposobem na wykorzystanie oceny jest podjęcie decyzji o wyniku progowym (zwykle 55%, pomagamy Ci porównać) i zaprosić wszystkich kandydatów, którzy wyniki powyżej progu na następne rundy wywiadu.

Do jakiego poziomu doświadczenia mogę użyć tego testu?

Każda ocena Adaface jest dostosowana do opisu stanowiska/ idealnego kandydującego osobowości (nasi eksperci przedmiotu będą podejmować właściwe pytania dotyczące oceny z naszej biblioteki ponad 10000 pytań). Ocenę tę można dostosować do dowolnego poziomu doświadczenia.

Czy każdy kandydat otrzymuje te same pytania?

Tak, znacznie ułatwia porównanie kandydatów. Opcje pytań MCQ i kolejność pytań są losowe. Mamy funkcje anty-cheating/proctoring. W naszym planie korporacyjnym mamy również możliwość tworzenia wielu wersji tej samej oceny z pytaniami o podobnych poziomach trudności.

Jestem kandydatem. Czy mogę spróbować testu ćwiczeniowego?

Nie. Niestety, w tej chwili nie wspieramy testów ćwiczeń. Możesz jednak użyć naszych przykładowych pytań do ćwiczeń.

Jaki jest koszt korzystania z tego testu?

Możesz sprawdzić nasze Plany cenowe.

Czy mogę dostać bezpłatny proces?

Tak, możesz zarejestrować się za darmo i podgląd tego testu.

Właśnie przeniosłem się do płatnego planu. Jak mogę poprosić o ocenę niestandardową?

Oto szybki przewodnik dotyczący jak poprosić o ocenę niestandardową na Adaface.

customers across world
Join 1200+ companies in 75+ countries.
Wypróbuj dziś najbardziej przyjazne narzędzie do oceny umiejętności.
g2 badges
Ready to use the Adaface Test oceny NOSQL?
Ready to use the Adaface Test oceny NOSQL?
Porozmawiaj z nami
logo
40 min tests.
No trick questions.
Accurate shortlisting.
Semestry Prywatność Przewodnik zaufania

🌎 Wybierz swój język

English Norsk Dansk Deutsche Nederlands Svenska Français Español Chinese (简体中文) Italiano Japanese (日本語) Polskie Português Russian (русский)
ada
Ada
● Online
Previous
Score: NA
Next
✖️