Search test library by skills or roles
⌘ K

About the test:

The MS SQL Server 2005/2008 Assessment Test is preferred by recruiters to assess on-the-job skills of candidates before an interview. It reduces technical screening time by 80% by enabling employers to identify qualified candidates.


9 reasons why
9 reasons why

Adaface MS SQL Server Online Test is the most accurate way to shortlist candidatesReason #1

Tests for on-the-job skills

Test online MS SQL Server pomaga rekruterom i menedżerom ds. Rekrutacji identyfikować wykwalifikowanych kandydatów z puli CV i pomaga w podejmowaniu obiektywnych decyzji dotyczących zatrudnienia. Zmniejsza koszty administracyjne przeprowadzania wywiadów z zbyt wieloma kandydatami i oszczędza czas, odfiltrowując niewykwalifikowane kandydatów.

Adaface MS SQL Server Online Test Kandydaci dla typowych umiejętności Rekruterzy szukają ról MS SQL Server DBA/programisty:

 • Znajomość strojenia i optymalizacji wydajności (PTO), w tym korzystanie z natywnych narzędzi monitorowania i rozwiązywania problemów
 • Znajomość modeli tworzenia kopii zapasowych, przywracania i odzyskiwania
 • Zrozumienie opcji wysokiej dostępności SQL Server (HA) i odzyskiwania po awarii (DR)
 • Wcześniejsze doświadczenie z serwerami Windows, w tym Active Directory
 • doskonałe umiejętności komunikacji pisemnej i ustnej
 • Możliwość zorganizowania i planowania pracy samodzielnie
 • Zdolność do skutecznego przechodzenia między działaniami i zespołami
 • Certyfikaty MCT, MCITP i/lub MVP są korzystne

Spostrzeżenia wygenerowane z tej oceny mogą być wykorzystywane przez rekruterów i menedżerów ds. Zatrudniania w celu zidentyfikowania najlepszych kandydatów na role MS SQL Server DBA/Developer. Funkcje przeciwgatowiowe umożliwiają wygodę w prowadzeniu ocen online. Test online MS SQL Server jest idealny do pomocy rekruterom w określeniu, którzy kandydaci mają umiejętności dobrze sobie radzenia w pracy.

Reason #2

No trick questions

Traditional assessment tools use trick questions and puzzles for the screening, which creates a lot of frustration among candidates about having to go through irrelevant screening assessments.

The main reason we started Adaface is that traditional pre-employment assessment platforms are not a fair way for companies to evaluate candidates. At Adaface, our mission is to help companies find great candidates by assessing on-the-job skills required for a role.

Why we started Adaface ->
Reason #3

Non-googleable questions

We have a very high focus on the quality of questions that test for on-the-job skills. Every question is non-googleable and we have a very high bar for the level of subject matter experts we onboard to create these questions. We have crawlers to check if any of the questions are leaked online. If/ when a question gets leaked, we get an alert. We change the question for you & let you know.

Reason #4

1200+ customers in 75 countries

Brandon

Dzięki Adaface byliśmy w stanie zoptymalizować nasz początkowy proces badania przesiewowego o 75%, uwalniając cenny czas zarówno dla menedżerów ds. Zatrudnienia, jak i naszego zespołu pozyskiwania talentów!


Brandon Lee, Głowa ludzi, Love, Bonito

Reason #5

Designed for elimination, not selection

The most important thing while implementing the pre-employment MS SQL Server 2005/2008 Assessment Test in your hiring process is that it is an elimination tool, not a selection tool. In other words: you want to use the test to eliminate the candidates who do poorly on the test, not to select the candidates who come out at the top. While they are super valuable, pre-employment tests do not paint the entire picture of a candidate’s abilities, knowledge, and motivations. Multiple easy questions are more predictive of a candidate's ability than fewer hard questions. Harder questions are often "trick" based questions, which do not provide any meaningful signal about the candidate's skillset.

Reason #6

1 click candidate invites

Email invites: You can send candidates an email invite to the MS SQL Server 2005/2008 Assessment Test from your dashboard by entering their email address.

Public link: You can create a public link for each test that you can share with candidates.

API or integrations: You can invite candidates directly from your ATS by using our pre-built integrations with popular ATS systems or building a custom integration with your in-house ATS.

Reason #7

Detailed scorecards & comparative results

Reason #8

High completion rate

Adaface tests are conversational, low-stress, and take just 25-40 mins to complete.

This is why Adaface has the highest test-completion rate (86%), which is more than 2x better than traditional assessments.

Reason #9

Advanced Proctoring


O role MS SQL Server DBA/Developer

Microsoft SQL Server to relacyjny system zarządzania bazą danych, który utworzył Microsoft. Jest to serwer bazy danych, oprogramowanie, które przechowuje i pobiera dane zgodnie z wymogami innych programów. Może działać na tym samym komputerze lub innym komputerze przez sieć.

Administratorzy baz danych MS SQL Server zarządzają wszystkimi aspektami zarządzania Microsoft SQL Server, w tym instalacją i łataniem, tworzeniem bazy danych oraz uprawnień, które pozwalają użytkownikom uzyskać dostęp do baz danych.

Są jednak przede wszystkim odpowiedzialne za bezpieczeństwo danych i standardy wydajności. Często służą jako wewnętrzni konsultanci w zakresie skutecznego korzystania z SQL Server. Jest to niezbędne, ponieważ jeśli baza danych spadnie lub dane zostaną utracone, firma i jej klienci szybko cierpią.

 • Zarządzaj bazami danych SQL Server w całym cyklu życia produktu, od rozwoju po systemy produkcji krytyki misji
 • Skonfiguruj i zarządzaj serwerami i procedurami baz danych, w tym zdrowia systemu i monitorowania wydajności, aby zapewnić wysoką wydajność, dostępność i bezpieczeństwo
 • Użyj podejść do modelowania danych, aby zagwarantować, że działania wsparcia rozwoju i wdrażania spełnią cele integracji i wydajności
 • Analizuj, diagnozuj i naprawiają błędy niezależnie w czasie rzeczywistym, oferując kompleksowe rozdzielczość problemu
 • Popraw i zautomatyzuj rutynowe operacje, śledź obawy i dokumentuj zmiany
 • Pomoc programistom w złożonym strojeniu zapytań i rafinacji schematu
 • Wspieraj krytyczne systemy produkcyjne 24 godziny na dobę, siedem dni w tygodniu
 • Po godzinach wykonaj planowaną konserwację i pomoc w zwolnieniu operacji wdrażania
 • Dziel się dziedziną i umiejętnościami technicznymi poprzez mentoring i trenowanie innych rówieśników i członków zespołu
Singapore government logo

Menedżerowie ds. Rekrutacji uważali, że poprzez pytania techniczne, które zadali podczas wywiadów panelowych, byli w stanie stwierdzić, którzy kandydaci mieli lepsze wyniki, i różnili się od tych, którzy również nie zdobyli bramki. Oni są Bardzo zadowolony z jakością kandydatów na liście przesiewowej Adaface.


85%
reduction in screening time

FAQ

Czy mogę połączyć wiele umiejętności w jedną niestandardową ocenę?

Tak, absolutnie. Oceny niestandardowe są konfigurowane na podstawie opisu stanowiska i będą zawierać pytania dotyczące wszystkich określonych umiejętności, które określasz.

Czy masz jakieś funkcje anty-cheatingowe lub proktorowe?

Mamy następujące funkcje anty-cheatingowe:

 • Pytania o niezgodne z nich
 • Proctoring IP
 • Proctoring Web
 • Proctoring kamery internetowej
 • Wykrywanie plagiatu
 • Bezpieczna przeglądarka

Przeczytaj więcej o funkcjach Proctoring.

Jak interpretować wyniki testów?

Najważniejsze, o czym należy pamiętać, jest to, że ocena jest narzędziem eliminacyjnym, a nie narzędziem wyboru. Ocena umiejętności jest zoptymalizowana, aby pomóc Ci wyeliminować kandydatów, którzy nie są technicznie zakwalifikowani do roli, nie jest zoptymalizowana, aby pomóc Ci znaleźć najlepszego kandydata do tej roli. Dlatego idealnym sposobem na wykorzystanie oceny jest podjęcie decyzji o wyniku progowym (zwykle 55%, pomagamy Ci porównać) i zaprosić wszystkich kandydatów, którzy wyniki powyżej progu na następne rundy wywiadu.

Do jakiego poziomu doświadczenia mogę użyć tego testu?

Każda ocena Adaface jest dostosowana do opisu stanowiska/ idealnego kandydującego osobowości (nasi eksperci przedmiotu będą podejmować właściwe pytania dotyczące oceny z naszej biblioteki ponad 10000 pytań). Ocenę tę można dostosować do dowolnego poziomu doświadczenia.

Czy każdy kandydat otrzymuje te same pytania?

Tak, znacznie ułatwia porównanie kandydatów. Opcje pytań MCQ i kolejność pytań są losowe. Mamy funkcje anty-cheating/proctoring. W naszym planie korporacyjnym mamy również możliwość tworzenia wielu wersji tej samej oceny z pytaniami o podobnych poziomach trudności.

Jestem kandydatem. Czy mogę spróbować testu ćwiczeniowego?

Nie. Niestety, w tej chwili nie wspieramy testów ćwiczeń. Możesz jednak użyć naszych przykładowych pytań do ćwiczeń.

Jaki jest koszt korzystania z tego testu?

Możesz sprawdzić nasze Plany cenowe.

Czy mogę dostać bezpłatny proces?

Tak, możesz zarejestrować się za darmo i podgląd tego testu.

Właśnie przeniosłem się do płatnego planu. Jak mogę poprosić o ocenę niestandardową?

Oto szybki przewodnik dotyczący jak poprosić o ocenę niestandardową na Adaface.

Join 1200+ companies in 75+ countries.
Try the most candidate friendly skills assessment tool today.
Ready to use the Adaface MS SQL Server 2005/2008 Assessment Test?
Ready to use the Adaface MS SQL Server 2005/2008 Assessment Test?
Porozmawiaj z nami
40 min tests.
No trick questions.
Accurate shortlisting.
Terms Privacy Trust Guide

🌎 Pick your language

English Norsk Dansk Deutsche Nederlands Svenska Français Español Chinese (简体中文) Italiano Japanese (日本語) Polskie Português Russian (русский)
Ada
Ada
● Online
Previous
Score: NA
Next
✖️