Search test library by skills or roles
⌘ K

About the test:

Test badań rynku ocenia wiedzę i umiejętności kandydata w zakresie technik badań rynkowych, analizy danych, umiejętności ilościowych, inteligencji biznesowej i umiejętności marketingowych.

Covered skills:

 • Badania rynku
 • Analiza rynku
 • Analiza danych
 • Interpretacja danych

9 reasons why
9 reasons why

Adaface Market Research Assessment Test is the most accurate way to shortlist Analityk ds. Badań RynkusReason #1

Tests for on-the-job skills

The Market Research Test helps recruiters and hiring managers identify qualified candidates from a pool of resumes, and helps in taking objective hiring decisions. It reduces the administrative overhead of interviewing too many candidates and saves time by filtering out unqualified candidates at the first step of the hiring process.

The test screens for the following skills that hiring managers look for in candidates:

 • Biegły w prowadzeniu badań i analizy rynkowej
 • Wykwalifikowany w analizie i interpretacji danych
 • Możliwość gromadzenia i analizy danych rynkowych
 • Znajomość metod analizy statystycznej
 • Zdolność do identyfikacji i oceny trendów rynkowych
 • Doświadczenie w zakresie projektowania ankiet i gromadzenia danych
 • Znajomość analizy konkurencji
 • Zdolność do uzyskania informacji z wyników badań rynku
 • Zdolność do tworzenia możliwych do działania na podstawie wyników badań
 • Doświadczenie w wizualizacji danych i prezentacji
 • Biegłość w korzystaniu z narzędzi badań rynkowych i oprogramowania
Reason #2

No trick questions

no trick questions

Traditional assessment tools use trick questions and puzzles for the screening, which creates a lot of frustration among candidates about having to go through irrelevant screening assessments.

View sample questions

The main reason we started Adaface is that traditional pre-employment assessment platforms are not a fair way for companies to evaluate candidates. At Adaface, our mission is to help companies find great candidates by assessing on-the-job skills required for a role.

Why we started Adaface
Reason #3

Non-googleable questions

We have a very high focus on the quality of questions that test for on-the-job skills. Every question is non-googleable and we have a very high bar for the level of subject matter experts we onboard to create these questions. We have crawlers to check if any of the questions are leaked online. If/ when a question gets leaked, we get an alert. We change the question for you & let you know.

How we design questions

To tylko niewielka próbka z naszej biblioteki ponad 10 000 pytań. Rzeczywiste pytania dotyczące tego Test badań rynku będzie nieobowiązany.

🧐 Question

Medium

Hiring Developer
Skewed Data
Graph
Solve
Two companies A and B hired developers from the year 2001 to 2005. The given bar graph shows the hiring details. 
 image
 image
Now select the statements that are true based on the given details.

A: The data given for Company A is skewed to the left.
B: The data given for Company B is skewed to the right.
C: The data given for Company A is skewed to the right.
D: For Company B, mean and mode are equal.
E: For Company B, mean is equal to median but less than mode.
F: For Company A, median is less than mode but greater than mean.

Medium

Negative correlation
Solve
Saffi, one of the popular schools in San Francisco did a school wide study of the students in middle school. The study found that there is a negative correlation between the time spent on Facebook per day by students and their academic achievement. How can we understand the results of this study?
A: An increase in time spent on Facebook per day causes a drop in the academic achievement of students at the middle school level.

B: There is an association between an increase in time spent on Facebook per day and the drop in the academic achievement of students at Saffi. 

C: An increase in the time spent on Facebook per day causes a drop in the academic achievement of students at Saffi. 

D: There is an association between an increase in time spent on Facebook per day and the drop in the academic achievement of students at the middle school level.

Medium

Dividends
Financial Analysis
Percentage and Average Calculations
Solve
Consider the following line chart which shows the money invested by a company in production each year and the sales made by the company each year. If the pie chart shows the shareholding pattern of the company and the company gives 10% of the profit as dividends to its share holders then what is the average dividend received by retail investors from 2000 to 2004?
 image
 image

Medium

Laptop Brands
Proportions and Percentages
Financial Reasoning
Solve
Given below is the list of laptop brands and their details in which some data is missing. If the cost price of Dell is 3/5 of the cost price of Lenovo, then what will be the %profit of Dell?
 image

Hard

Median
Trend Analysis
Statistical Reasoning
Solve
 Consider the following line chart which shows the sales of five different companies from 2000 to 2009. Which of the following companies has the maximum percentage increase in the median from 2000 to 2004 and 2005 to 2009.
 image
🧐 Question🔧 Skill

Medium

Hiring Developer
Skewed Data
Graph

3 mins

Data Analysis
Solve

Medium

Negative correlation

2 mins

Data Analysis
Solve

Medium

Dividends
Financial Analysis
Percentage and Average Calculations

3 mins

Data Interpretation
Solve

Medium

Laptop Brands
Proportions and Percentages
Financial Reasoning

2 mins

Data Interpretation
Solve

Hard

Median
Trend Analysis
Statistical Reasoning

3 mins

Data Interpretation
Solve
🧐 Question🔧 Skill💪 Difficulty⌛ Time
Hiring Developer
Skewed Data
Graph
Data Analysis
Medium3 mins
Solve
Negative correlation
Data Analysis
Medium2 mins
Solve
Dividends
Financial Analysis
Percentage and Average Calculations
Data Interpretation
Medium3 mins
Solve
Laptop Brands
Proportions and Percentages
Financial Reasoning
Data Interpretation
Medium2 mins
Solve
Median
Trend Analysis
Statistical Reasoning
Data Interpretation
Hard3 mins
Solve
Reason #4

1200+ customers in 75 countries

customers in 75 countries
Brandon

Dzięki Adaface udało nam się zoptymalizować nasz proces wstępnej selekcji o ponad 75%, oszczędzając cenny czas zarówno menedżerom ds. rekrutacji, jak i naszemu zespołowi ds. pozyskiwania talentów!


Brandon Lee, Głowa Ludu, Love, Bonito

Reason #5

Designed for elimination, not selection

The most important thing while implementing the pre-employment Test badań rynku in your hiring process is that it is an elimination tool, not a selection tool. In other words: you want to use the test to eliminate the candidates who do poorly on the test, not to select the candidates who come out at the top. While they are super valuable, pre-employment tests do not paint the entire picture of a candidate’s abilities, knowledge, and motivations. Multiple easy questions are more predictive of a candidate's ability than fewer hard questions. Harder questions are often "trick" based questions, which do not provide any meaningful signal about the candidate's skillset.

Science behind Adaface tests
Reason #6

1 click candidate invites

Email invites: You can send candidates an email invite to the Test badań rynku from your dashboard by entering their email address.

Public link: You can create a public link for each test that you can share with candidates.

API or integrations: You can invite candidates directly from your ATS by using our pre-built integrations with popular ATS systems or building a custom integration with your in-house ATS.

invite candidates
Reason #7

Detailed scorecards & benchmarks

Zobacz przykładową kartę wyników
Reason #8

High completion rate

Adaface tests are conversational, low-stress, and take just 25-40 mins to complete.

This is why Adaface has the highest test-completion rate (86%), which is more than 2x better than traditional assessments.

test completion rate
Reason #9

Advanced Proctoring


Learn more

About the Market Research Online Test

Why you should use Pre-employment Market Research Test?

The Test badań rynku makes use of scenario-based questions to test for on-the-job skills as opposed to theoretical knowledge, ensuring that candidates who do well on this screening test have the relavant skills. The questions are designed to covered following on-the-job aspects:

 • Prowadzenie badań rynkowych w celu zidentyfikowania trendów i możliwości
 • Analiza danych rynkowych w celu wspierania podejmowania decyzji biznesowych
 • Interpretacja danych w celu wyodrębnienia praktycznych spostrzeżeń
 • Projektowanie i realizacja badań rynku
 • Wykorzystanie technik statystycznych do analizy danych
 • Opracowywanie strategii segmentacji rynku
 • Tworzenie osobowości klientów w celu poprawy celowania
 • Identyfikacja i ocena strategii konkurencji
 • Monitorowanie trendów i zmian rynkowych
 • Współpraca z zespołami międzyfunkcyjnymi w celu zebrania spostrzeżeń

Once the test is sent to a candidate, the candidate receives a link in email to take the test. For each candidate, you will receive a detailed report with skills breakdown and benchmarks to shortlist the top candidates from your pool.

What topics are covered in the Market Research Test?

 • Badania rynkowe

  Badania rynkowe to proces gromadzenia i analizy informacji o określonym rynku docelowym w celu uzyskania informacji i podejmowania świadomych decyzji biznesowych. Obejmuje gromadzenie danych za pomocą różnych metod, takich jak ankiety, wywiady i obserwacje, a następnie wykorzystanie technik statystycznych do analizy i interpretacji danych. Ta umiejętność jest mierzona w teście w celu oceny zdolności kandydata do przeprowadzania skutecznych badań rynkowych, co jest kluczowe dla zrozumienia potrzeb klientów, identyfikacji trendów i identyfikacji korzyści konkurencyjnych.

 • Analiza danych

  Analiza danych obejmuje badanie surowych danych w celu odkrycia wzorców, trendów i spostrzeżeń, które można wykorzystać do podejmowania świadomych decyzji. Obejmuje czyszczenie i organizowanie danych, stosowanie technik statystycznych oraz korzystanie z narzędzi takich jak Excel, SPSS lub Python do analizy i interpretacji danych. Ta umiejętność jest mierzona w teście w celu oceny zdolności kandydata do dokładnego analizy i interpretacji danych, co jest niezbędne do podejmowania decyzji opartych na danych oraz identyfikacji możliwości i wyzwań na rynku.

 • Analiza rynku

  Analiza rynku to proces oceny warunków rynkowych, trendów oraz potencjalnych możliwości lub ryzyka. Obejmuje badanie czynników, takie jak zachowanie klientów, strategie konkurencji, trendy branżowe i wskaźniki ekonomiczne w celu oceny obecnego i przyszłego stanu rynku. Umiejętność ta jest mierzona w teście, aby ocenić zdolność kandydata do analizy danych rynkowych, identyfikacji segmentów rynku, oceny popytu i konkurencji oraz wydawania strategicznych zaleceń na podstawie ustaleń.

 • Full list of covered topics

  The actual topics of the questions in the final test will depend on your job description and requirements. However, here's a list of topics you can expect the questions for Test badań rynku to be based on.

  Techniki próbkowania
  Projekt ankiety
  Rozwój kwestionariusza
  Metody gromadzenia danych
  Oczyszczanie danych
  Walidacji danych
  metody statystyczne
  Testowanie hipotez
  Analiza regresji
  Analiza segmentacji
  Analiza konkurencji
  Analiza trendów rynkowych
  Badania percepcji marki
  Badania zadowolenia klientów
  Testowanie koncepcji produktu
  Badania cenowe
  Rozmiar rynku
  Wizualizacja danych
  Pisanie raportu
  Umiejętności prezentacji
  Jakościowe metody badań
  Metody badań ilościowych
  Badania podstawowe
  Badania wtórne
  Moderacja grupy fokusowej
  Platformy ankietowe online
  Oprogramowanie SPSS
  Analiza danych Excel
  Inteligencja konkurencyjna
  Analiza zachowań konsumentów
  Segmentacja rynku
  Interpretacja danych
  Analiza SWOT
  Analiza trendów
  Etyka badań rynku
  Techniki badań rynkowych
  Studia przypadków badań rynku
  Narzędzia do analizy danych
  Oprogramowanie analizy badań
  Raporty z badań rynku
  Ocena rynku
  Prognozowanie rynku
  Analiza możliwości rynkowych
  Strategia wejścia na rynek
  Zarządzanie projektami badań rynkowych
  ROI BADANIA RYNKOWEGO
  Kodowanie danych
  Narzędzia do wizualizacji danych
  Podejmowanie decyzji opartych na danych
  Oprogramowanie statystyczne
  Przepisy dotyczące badań rynkowych
  Benchmarking konkurenta
  Analiza udziału w rynku
  Badania pilotażowe
  Umiejętności analizy danych
  Techniki interpretacji danych

What roles can I use the Market Research Test for?

 • Analityk ds. Badań Rynku
 • Analityk danych
 • Analityk ilościowy
 • Analityk ds. Business Intelligence
 • Analityk marketingowy
 • Analityk Sprzedaży
 • Analityk Biznesowy

How is the Market Research Test customized for senior candidates?

For intermediate/ experienced candidates, we customize the assessment questions to include advanced topics and increase the difficulty level of the questions. This might include adding questions on topics like

 • Stosowanie zaawansowanych modeli statystycznych do analizy danych
 • Prowadzenie dogłębnej analizy rynku w celu zidentyfikowania możliwości wzrostu
 • Opracowanie strategii cenowych opartych na wynikach badań rynku
 • Wdrażanie technik wizualizacji danych w celu przedstawienia spostrzeżeń
 • Korzystanie z modelowania predykcyjnego do prognozowania trendów rynkowych
 • Projektowanie ankiet w celu gromadzenia podstawowych danych z badań
 • Analiza danych jakościowych do analizy nastrojów klientów
 • Wykorzystanie narzędzi do słuchania społecznego do gromadzenia danych
 • Stosowanie analizy regresji w celu pomiaru korelacji
 • Projektowanie i wdrażanie metodologii badawczych
Singapore government logo

Menedżerowie ds. rekrutacji mieli poczucie, że dzięki technicznym pytaniom, które zadawali podczas rozmów panelowych, byli w stanie stwierdzić, którzy kandydaci uzyskali lepsze wyniki, i odróżnić się od tych, którzy również nie uzyskali takich punktów. Oni są bardzo zadowolony z jakością kandydatów wybranych do selekcji Adaface.


85%
Zmniejszenie czasu badań przesiewowych

Market Research Hiring Test Często zadawane pytania

Czy mogę połączyć wiele umiejętności w jedną niestandardową ocenę?

Tak, absolutnie. Oceny niestandardowe są konfigurowane na podstawie opisu stanowiska i będą zawierać pytania dotyczące wszystkich określonych umiejętności, które określasz.

Czy masz jakieś funkcje anty-cheatingowe lub proktorowe?

Mamy następujące funkcje anty-cheatingowe:

 • Pytania o niezgodne z nich
 • Proctoring IP
 • Proctoring Web
 • Proctoring kamery internetowej
 • Wykrywanie plagiatu
 • Bezpieczna przeglądarka

Przeczytaj więcej o funkcjach Proctoring.

Jak interpretować wyniki testów?

Najważniejsze, o czym należy pamiętać, jest to, że ocena jest narzędziem eliminacyjnym, a nie narzędziem wyboru. Ocena umiejętności jest zoptymalizowana, aby pomóc Ci wyeliminować kandydatów, którzy nie są technicznie zakwalifikowani do roli, nie jest zoptymalizowana, aby pomóc Ci znaleźć najlepszego kandydata do tej roli. Dlatego idealnym sposobem na wykorzystanie oceny jest podjęcie decyzji o wyniku progowym (zwykle 55%, pomagamy Ci porównać) i zaprosić wszystkich kandydatów, którzy wyniki powyżej progu na następne rundy wywiadu.

Do jakiego poziomu doświadczenia mogę użyć tego testu?

Każda ocena Adaface jest dostosowana do opisu stanowiska/ idealnego kandydującego osobowości (nasi eksperci przedmiotu będą podejmować właściwe pytania dotyczące oceny z naszej biblioteki ponad 10000 pytań). Ocenę tę można dostosować do dowolnego poziomu doświadczenia.

Czy każdy kandydat otrzymuje te same pytania?

Tak, znacznie ułatwia porównanie kandydatów. Opcje pytań MCQ i kolejność pytań są losowe. Mamy funkcje anty-cheating/proctoring. W naszym planie korporacyjnym mamy również możliwość tworzenia wielu wersji tej samej oceny z pytaniami o podobnych poziomach trudności.

Jestem kandydatem. Czy mogę spróbować testu ćwiczeniowego?

Nie. Niestety, w tej chwili nie wspieramy testów ćwiczeń. Możesz jednak użyć naszych przykładowych pytań do ćwiczeń.

Jaki jest koszt korzystania z tego testu?

Możesz sprawdzić nasze Plany cenowe.

Czy mogę dostać bezpłatny proces?

Tak, możesz zarejestrować się za darmo i podgląd tego testu.

Właśnie przeniosłem się do płatnego planu. Jak mogę poprosić o ocenę niestandardową?

Oto szybki przewodnik dotyczący jak poprosić o ocenę niestandardową na Adaface.

customers across world
Join 1200+ companies in 75+ countries.
Wypróbuj dziś najbardziej przyjazne narzędzie do oceny umiejętności.
g2 badges
Ready to use the Adaface Test badań rynku?
Ready to use the Adaface Test badań rynku?
Porozmawiaj z nami
ada
Ada
● Online
Previous
Score: NA
Next
✖️