Search test library by skills or roles
⌘ K

About the test:

Test online MapReduce wykorzystuje MCQ oparty na scenariuszach do oceny kandydatów na temat ich wiedzy na temat ram MapReduce, w tym ich biegłości w pracy z Hadoop, HDFS i przędzą. Test ocenia również znajomość kandydata z PIG i HIVE do analizy danych oraz ich zdolność do pracy z technologiami Big Data. Test ma na celu ocenę zdolności kandydata do projektowania i opracowywania aplikacji za pomocą MapReduce Framework i powiązanych technologii.

Covered skills:

 • MapReduce
 • Obliczenia rozproszone
 • Hadoop
 • Równoległe obliczenia
 • Transformacja danych
 • Przetwarzanie dużych zbiorów danych
 • Analiza danych
 • Przetwarzanie danych
 • Agregacja danych
 • Optymalizacja wydajności

9 reasons why
9 reasons why

Adaface Test online MapReduce is the most accurate way to shortlist Big Data DevelopersReason #1

Tests for on-the-job skills

The Test online MapReduce helps recruiters and hiring managers identify qualified candidates from a pool of resumes, and helps in taking objective hiring decisions. It reduces the administrative overhead of interviewing too many candidates and saves time by filtering out unqualified candidates at the first step of the hiring process.

The test screens for the following skills that hiring managers look for in candidates:

 • Możliwość pisania wydajnych programów MapReduce
 • Zrozumienie zasad przetwarzania dużych zbiorów danych
 • Znajomość rozproszonych koncepcji obliczeniowych
 • Biegłość w technikach analizy danych
 • Doświadczenie z Hadoop Framework
 • Możliwość przetwarzania dużych ilości danych
 • Zrozumienie zasad obliczeniowych równoległych
 • Umiejętności w agregacji i podsumowania danych
 • Biegłość w transformacji i manipulacji danych
 • Znajomość technik optymalizacji wydajności
Reason #2

No trick questions

no trick questions

Traditional assessment tools use trick questions and puzzles for the screening, which creates a lot of frustration among candidates about having to go through irrelevant screening assessments.

View sample questions

The main reason we started Adaface is that traditional pre-employment assessment platforms are not a fair way for companies to evaluate candidates. At Adaface, our mission is to help companies find great candidates by assessing on-the-job skills required for a role.

Why we started Adaface
Reason #3

Non-googleable questions

We have a very high focus on the quality of questions that test for on-the-job skills. Every question is non-googleable and we have a very high bar for the level of subject matter experts we onboard to create these questions. We have crawlers to check if any of the questions are leaked online. If/ when a question gets leaked, we get an alert. We change the question for you & let you know.

How we design questions

To tylko niewielka próbka z naszej biblioteki ponad 10 000 pytań. Rzeczywiste pytania dotyczące tego Test MapReduce będzie nieobowiązany.

🧐 Question

Easy

Count number of occurrences
Mappers
Reducers
Solve
Chusk works as Hadoop developer at Pesla Inc. Chusk is tasked with processing input data to count number of occurrences of each unique word. Chusk did the following to achieve this:

1. Tokenize each word and emit lateral value 1 with Mapper
2. Reducer increments counter for each literal 1 it receives
Chusk is now tasked with optimizing this by using a combiner. Will Chusk be able to reuse existing reducers as combiners?
A: Yes
B: No
C: Because the sum operation is both associative and commutative and the input and output types to the reduce method match
D: Because the sum operation in the Reducer is incompatible with the operation of a combiner
E: Because the combiner is incompatible with a Mapper, which doesn't use the same data type for both the key and value
F: Insufficient information

Medium

Hive ngrams
Solve
Assuming the following Hive statements execute successfully, choose the correct statements that describe the result:

from fooddata select context_ngrams(sentences(lines),
array("twiggy", "romato", null), 68);

A. A bigram of the top 68 sentences that contain the substring "twiggy romato" in the lines column of the input data A1 table.
B. An 68-value ngram of sentences that contain the words "twiggy" or "romato" in the lines column of the fooddata table.
C. A trigram of the top 68 sentences that contain "twiggy romato" followed by a null space in the lines column of the fooddata table.
D. A frequency distribution of the top 68 words that follow the subsequence "twiggy romato" in the lines column of the fooddata table.

Easy

P Q relations
Pig
Solve
Consider the following two relations, P and Q:
 image
What is the output of the following Pig command?

Q = GROUP P BY p2;
DUMP Q;
 image
🧐 Question🔧 Skill

Easy

Count number of occurrences
Mappers
Reducers

3 mins

Hadoop
Solve

Medium

Hive ngrams

2 mins

Hadoop
Solve

Easy

P Q relations
Pig

2 mins

Hadoop
Solve
🧐 Question🔧 Skill💪 Difficulty⌛ Time
Count number of occurrences
Mappers
Reducers
Hadoop
Easy3 mins
Solve
Hive ngrams
Hadoop
Medium2 mins
Solve
P Q relations
Pig
Hadoop
Easy2 mins
Solve
Reason #4

1200+ customers in 75 countries

customers in 75 countries
Brandon

Dzięki Adaface byliśmy w stanie zoptymalizować nasz początkowy proces badania przesiewowego o 75%, uwalniając cenny czas zarówno dla menedżerów ds. Zatrudnienia, jak i naszego zespołu pozyskiwania talentów!


Brandon Lee, Głowa ludzi, Love, Bonito

Reason #5

Designed for elimination, not selection

The most important thing while implementing the pre-employment Test MapReduce in your hiring process is that it is an elimination tool, not a selection tool. In other words: you want to use the test to eliminate the candidates who do poorly on the test, not to select the candidates who come out at the top. While they are super valuable, pre-employment tests do not paint the entire picture of a candidate’s abilities, knowledge, and motivations. Multiple easy questions are more predictive of a candidate's ability than fewer hard questions. Harder questions are often "trick" based questions, which do not provide any meaningful signal about the candidate's skillset.

Science behind Adaface tests
Reason #6

1 click candidate invites

Email invites: You can send candidates an email invite to the Test MapReduce from your dashboard by entering their email address.

Public link: You can create a public link for each test that you can share with candidates.

API or integrations: You can invite candidates directly from your ATS by using our pre-built integrations with popular ATS systems or building a custom integration with your in-house ATS.

invite candidates
Reason #7

Detailed scorecards & benchmarks

Reason #8

High completion rate

Adaface tests are conversational, low-stress, and take just 25-40 mins to complete.

This is why Adaface has the highest test-completion rate (86%), which is more than 2x better than traditional assessments.

test completion rate
Reason #9

Advanced Proctoring


Learn more

About the Test online MapReduce

Why you should use Test online MapReduce?

The Test MapReduce makes use of scenario-based questions to test for on-the-job skills as opposed to theoretical knowledge, ensuring that candidates who do well on this screening test have the relavant skills. The questions are designed to covered following on-the-job aspects:

 • Możliwość wdrożenia algorytmów MapReduce do przetwarzania dużych zbiorów danych
 • Biegłość w ekosystemie Hadoop i jego komponentach
 • Zrozumienie rozproszonych zasad obliczeniowych
 • Zdolność do analizy danych za pomocą technik MapReduce
 • Znajomość architektury Hadoopa i jej rola w przetwarzaniu dużych zbiorów danych
 • Wiedza specjalistyczna w zakresie przetwarzania danych za pomocą mapReduce Frameworks
 • Biegły w równolegle do wydajnego przetwarzania danych
 • Możliwość agregowania i przekształcania danych za pomocą MapReduce
 • Doświadczenie w optymalizacji wydajności dla MapReduce Jobs

Once the test is sent to a candidate, the candidate receives a link in email to take the test. For each candidate, you will receive a detailed report with skills breakdown and benchmarks to shortlist the top candidates from your pool.

What topics are covered in the Test online MapReduce?

 • MapReduce

  MapReduce to model programowania i struktura oprogramowania używana do przetwarzania i generowania dużych zestawów danych w rozproszonym środowisku obliczeniowym. Umożliwia równoległe wykonywanie zadań przetwarzania danych w klastrze komputerów, dzięki czemu nadaje się do przetwarzania dużych zbiorów danych. Ocena umiejętności MAPREDUCE w tym teście pomoże rekruterom ocenić zdolność kandydatów do wydajnego wykorzystania tej ważnej techniki w przetwarzaniu dużych zbiorów danych.

 • Przetwarzanie dużych zbiorów danych

  Przetwarzanie dużych zbiorów danych obejmuje zarządzanie i analizę wszystkich Duże tomy złożonych danych z różnych źródeł. Wymaga to technik i narzędzi, takich jak MapReduce, do skutecznego przetwarzania i wydobywania znaczących spostrzeżeń z danych. Ocena umiejętności kandydatów w przetwarzaniu dużych zbiorów danych pomoże rekruterom zidentyfikować osoby, które mogą poradzić sobie z wyzwaniami związanymi z pracą z masowymi zestawami danych.

 • rozproszone obliczenia

  Rozproszone obliczenia odnoszą się do użycia wielu komputerów Aby rozwiązać problem lub wykonać zadanie. Pozwala na równoległe przetwarzanie i może znacznie poprawić ogólną wydajność i skalowalność. Mierzenie umiejętności kandydatów w zakresie obliczeń rozproszonych jest niezbędne, ponieważ wskazuje na ich zdolność do projektowania i wdrażania skalowalnych i wydajnych rozwiązań w rozproszonym środowisku.

 • Analiza danych

  Analiza danych obejmuje eksplorację, transformację oraz modelowanie danych w celu wyodrębnienia cennych spostrzeżeń i wspierania podejmowania decyzji. Ocena umiejętności kandydatów w analizie danych umożliwia rekruterom identyfikację osób, które mogą skutecznie analizować i interpretować złożone zestawy danych, zapewniając cenne spostrzeżenia w zakresie napędzania wyników biznesowych.

 • Hadoop

  Hadoop jest otwartym źródło, które zapewnia rozproszony system plików i obsługuje przetwarzanie dużych zbiorów danych za pomocą modelu programowania MapReduce. Ocena umiejętności kandydatów jest kluczowe, ponieważ pokazuje ich biegłość w wykorzystaniu tego potężnego narzędzia do zarządzania i przetwarzania dużych zestawów danych.

 • Przetwarzanie danych

  Przetwarzanie danych odnosi się do manipulacji i transformacji danych Aby wyodrębnić przydatne informacje lub przygotować je do dalszej analizy. Ocena umiejętności kandydatów w zakresie przetwarzania danych zapewnia, że ​​mogą skutecznie zarządzać dużymi zestawami danych i wyczyścić, zwiększając swoją zdolność do skutecznej pracy z dużymi danych.

 • Obliczenie równoległe

  Obliczenia równoległe obejmuje podzielenie problemu do mniejszych zadań, które można wykonywać jednocześnie na wielu procesorach lub komputerach. Umożliwia szybsze przetwarzanie złożonych obliczeń i jest szczególnie przydatne w przetwarzaniu dużych zbiorów danych. Pomiar umiejętności kandydatów w równoległych obliczeniach pomaga zidentyfikować osoby zdolne do projektowania i wdrażania równoległych algorytmów do wydajnego przetwarzania danych.

 • Agregacja danych

  Agregacja danych to proces gromadzenia i podsumowania danych z wielu źródła w jedną, łatwą do zarządzania formę. Odgrywa kluczową rolę w przetwarzaniu dużych zbiorów danych, ponieważ pozwala na wydajne przechowywanie i wyszukiwanie odpowiednich informacji. Ocena umiejętności kandydatów w agregacji danych zapewnia, że ​​mogą skutecznie gromadzić i konsolizować dane z różnych źródeł, obsługując bardziej zaawansowane zadania analizy danych.

 • Transformacja danych

  Transformacja danych obejmuje konwersję danych z jednego Format lub struktura innej, często w celu przygotowania go do analizy lub integracji z innymi systemami. Jest to niezbędny krok w rurociągu przetwarzania danych i wymaga znajomości różnych technik i narzędzi. Pomiar umiejętności kandydatów w transformacji danych pomaga rekruterom zidentyfikować osoby, które mogą skutecznie manipulować i przekształcić dane, aby spełnić określone wymagania.

 • Optymalizacja wydajności

  Optymalizacja wydajności obejmuje zwiększenie wydajności, szybkości i skalowalności oprogramowania i systemów. Ocena umiejętności kandydatów w optymalizacji wydajności jest ważna, ponieważ wskazuje na ich zdolność do identyfikacji i rozwiązywania wąskich gardeł, poprawy wydajności obliczeniowej i optymalizacji wykorzystania zasobów. Ta umiejętność jest szczególnie istotna w kontekście przetwarzania dużych zbiorów danych, gdzie wydajność wpływa na przetwarzanie masywnych zestawów danych.

 • Full list of covered topics

  The actual topics of the questions in the final test will depend on your job description and requirements. However, here's a list of topics you can expect the questions for Test MapReduce to be based on.

  Podstawy MapReduce
  Funkcja mapera
  Funkcja reduktora
  Funkcja kombineru
  Formaty wejściowe i wyjściowe
  SORTARDY SORT
  Podział i tasowanie
  Liczniki w MapReduce
  MapReduce Optymalizacja pracy
  Dołącz do operacji w MapReduce
  Serializacja danych w MapReduce
  Architektura Hadoop
  HDFS (Hadoop rozproszony system plików)
  Przędza (kolejny negocjator zasobów)
  Hadoop MapReduce Framework
  Streaming Hadoop
  Hadoop MapReduce wykonanie zadań
  Przetwarzanie danych w Hadoop
  Miejscowość danych w Hadoop
  Rozproszone przechowywanie i przetwarzanie w Hadoop
  Techniki analizy danych
  Analiza danych rozpoznawczych
  Czyszczenie danych i wstępne przetwarzanie
  Analiza statystyczna w MapReduce
  Praca z dużymi zestawami danych
  Techniki transformacji danych
  Agregacja danych i podsumowanie danych
  Optymalizacja wydajności w MapReduce
  Tolerancja błędów w obliczeniach rozproszonych
  Zasady obliczeniowe równoległe
  Rozproszone ramy obliczeniowe
  Obliczanie klastrów
  Rozproszone zarządzanie zasobami
  Skalowalność w obliczeniach rozproszonych
  Równoległość danych
  Równoległość zadania
  Nadzór konkurencji
  Integracja i konsolidacja danych
  Projektowanie magazynu danych
  Ocena jakości danych
  ETL (ekstrakt, transformacja, obciążenie)
  Wizualizacja danych
  Magazyn danych
  Podnoszenie wydajności
  Streaming danych
  Przetwarzanie danych w czasie rzeczywistym
  Masowo równoległe przetwarzanie
  Obliczanie w chmurze i duże zbiory danych
  Zarządzanie danymi
  Bezpieczeństwo danych w systemach rozproszonych
  Integralność danych i spójność
  Prywatność i zgodność z danymi
  Kopia zapasowa danych i odzyskiwanie po awarii
  Replikacja danych

What roles can I use the Test online MapReduce for?

 • Big Data Developer
 • Deweloper Hadopp
 • Inżynier danych

How is the Test online MapReduce customized for senior candidates?

For intermediate/ experienced candidates, we customize the assessment questions to include advanced topics and increase the difficulty level of the questions. This might include adding questions on topics like

 • Doświadczenie w przetwarzaniu danych za pomocą MapReduce
 • Znajomość z równoległym obliczeniami
 • Agregacja danych i umiejętności transformacji
 • Wiedza na temat optymalizacji wydajności
 • Zrozumienie przetwarzania dużych zbiorów danych
 • Dogłębna wiedza na temat rozproszonych zasad obliczeniowych
 • Zdolność do agregowania i przekształcania złożonych danych
Singapore government logo

Menedżerowie ds. Zatrudnienia uważali, że poprzez pytania techniczne, które zadali podczas wywiadów panelowych, byli w stanie powiedzieć, którzy kandydaci mieli lepsze wyniki, i różnili się od tych, którzy również nie zdobyli bramki. Oni są Bardzo zadowolony z jakością kandydatów na liście przesiewowej Adaface.


85%
Zmniejszenie czasu badań przesiewowych

Test online MapReduce FAQ

Czy mogę połączyć wiele umiejętności w jedną niestandardową ocenę?

Tak, absolutnie. Oceny niestandardowe są konfigurowane na podstawie opisu stanowiska i będą zawierać pytania dotyczące wszystkich określonych umiejętności, które określasz.

Czy masz jakieś funkcje anty-cheatingowe lub proktorowe?

Mamy następujące funkcje anty-cheatingowe:

 • Pytania o niezgodne z nich
 • Proctoring IP
 • Proctoring Web
 • Proctoring kamery internetowej
 • Wykrywanie plagiatu
 • Bezpieczna przeglądarka

Przeczytaj więcej o funkcjach Proctoring.

Jak interpretować wyniki testów?

Najważniejsze, o czym należy pamiętać, jest to, że ocena jest narzędziem eliminacyjnym, a nie narzędziem wyboru. Ocena umiejętności jest zoptymalizowana, aby pomóc Ci wyeliminować kandydatów, którzy nie są technicznie zakwalifikowani do roli, nie jest zoptymalizowana, aby pomóc Ci znaleźć najlepszego kandydata do tej roli. Dlatego idealnym sposobem na wykorzystanie oceny jest podjęcie decyzji o wyniku progowym (zwykle 55%, pomagamy Ci porównać) i zaprosić wszystkich kandydatów, którzy wyniki powyżej progu na następne rundy wywiadu.

Do jakiego poziomu doświadczenia mogę użyć tego testu?

Każda ocena Adaface jest dostosowana do opisu stanowiska/ idealnego kandydującego osobowości (nasi eksperci przedmiotu będą podejmować właściwe pytania dotyczące oceny z naszej biblioteki ponad 10000 pytań). Ocenę tę można dostosować do dowolnego poziomu doświadczenia.

Czy każdy kandydat otrzymuje te same pytania?

Tak, znacznie ułatwia porównanie kandydatów. Opcje pytań MCQ i kolejność pytań są losowe. Mamy funkcje anty-cheating/proctoring. W naszym planie korporacyjnym mamy również możliwość tworzenia wielu wersji tej samej oceny z pytaniami o podobnych poziomach trudności.

Jestem kandydatem. Czy mogę spróbować testu ćwiczeniowego?

Nie. Niestety, w tej chwili nie wspieramy testów ćwiczeń. Możesz jednak użyć naszych przykładowych pytań do ćwiczeń.

Jaki jest koszt korzystania z tego testu?

Możesz sprawdzić nasze Plany cenowe.

Czy mogę dostać bezpłatny proces?

Tak, możesz zarejestrować się za darmo i podgląd tego testu.

Właśnie przeniosłem się do płatnego planu. Jak mogę poprosić o ocenę niestandardową?

Oto szybki przewodnik dotyczący jak poprosić o ocenę niestandardową na Adaface.

customers across world
Join 1200+ companies in 75+ countries.
Wypróbuj dziś najbardziej przyjazne narzędzie do oceny umiejętności.
g2 badges
Ready to use the Adaface Test MapReduce?
Ready to use the Adaface Test MapReduce?
Porozmawiaj z nami
logo
40 min tests.
No trick questions.
Accurate shortlisting.
Semestry Prywatność Przewodnik zaufania

🌎 Wybierz swój język

English Norsk Dansk Deutsche Nederlands Svenska Français Español Chinese (简体中文) Italiano Japanese (日本語) Polskie Português Russian (русский)
ada
Ada
● Online
Previous
Score: NA
Next
✖️