Search test library by skills or roles
⌘ K

About the test:

Test online LoadRunner ocenia wiedzę i umiejętności kandydata w zakresie korzystania z LoadRunner, narzędzia do testowania wydajności używane do testowania wydajności i skalowalności aplikacji internetowych. Test ocenia zrozumienie przez kandydata Podstawy LadRunnera, skryptowania i scenariuszy, koncepcje testowania obciążenia, monitorowanie i analiza wydajności, ulepszenie i dostosowanie skryptów, parametryzacja i korelacja, czas i stymulacja, czas reakcji i przepustowość, obsługę błędów i debugowanie oraz wykonanie testów oraz wykonanie testów i analiza wyników.

Covered skills:

 • Podstawy Loadrunner
 • Załaduj koncepcje testowania
 • Ulepszenie i dostosowywanie skryptów
 • Pomyśl o czasie i tempie
 • Obsługa i debugowanie błędów
 • Scenariusze i scenariusze
 • Monitorowanie i analiza wydajności
 • Parametryzacja i korelacja
 • Czas odpowiedzi i przepustowość
 • Wykonanie testu i analiza wyników

Try practice test
9 reasons why
9 reasons why

Adaface Loadrunner Test is the most accurate way to shortlist Loadrunner ProfessionalsReason #1

Tests for on-the-job skills

The Loadrunner Online Test helps recruiters and hiring managers identify qualified candidates from a pool of resumes, and helps in taking objective hiring decisions. It reduces the administrative overhead of interviewing too many candidates and saves time by filtering out unqualified candidates at the first step of the hiring process.

The test screens for the following skills that hiring managers look for in candidates:

 • W stanie zrozumieć i zastosować podstawy loadrunner
 • Biegły w skryptowaniu i tworzeniu scenariuszy w LoadRunner
 • Dogłębna znajomość koncepcji testowania obciążenia
 • Wykwalifikowane w monitorowaniu i analizie wydajności
 • Wiedza specjalistyczna w zakresie ulepszenia i dostosowywania scenariuszy
 • Zdolność do skutecznego wykonywania parametryzacji i korelacji
 • W stanie zdefiniować i zarządzać czasem i tempo
 • Znajomość pomiaru czasu i przepustowości odpowiedzi
 • Biegły w obsłudze błędów i debugowanie w LoadRunner
 • Wykwalifikowane w wykonywaniu testu i analizy wyników w LoadRunner
Reason #2

No trick questions

no trick questions

Traditional assessment tools use trick questions and puzzles for the screening, which creates a lot of frustration among candidates about having to go through irrelevant screening assessments.

View sample questions

The main reason we started Adaface is that traditional pre-employment assessment platforms are not a fair way for companies to evaluate candidates. At Adaface, our mission is to help companies find great candidates by assessing on-the-job skills required for a role.

Why we started Adaface
Try practice test
Reason #3

Non-googleable questions

We have a very high focus on the quality of questions that test for on-the-job skills. Every question is non-googleable and we have a very high bar for the level of subject matter experts we onboard to create these questions. We have crawlers to check if any of the questions are leaked online. If/ when a question gets leaked, we get an alert. We change the question for you & let you know.

How we design questions
Reason #4

1200+ customers in 75 countries

customers in 75 countries
Brandon

Dzięki Adaface udało nam się zoptymalizować nasz proces wstępnej selekcji o ponad 75%, oszczędzając cenny czas zarówno menedżerom ds. rekrutacji, jak i naszemu zespołowi ds. pozyskiwania talentów!


Brandon Lee, Głowa Ludu, Love, Bonito

Try practice test
Reason #5

Designed for elimination, not selection

The most important thing while implementing the pre-employment Test loadrunner in your hiring process is that it is an elimination tool, not a selection tool. In other words: you want to use the test to eliminate the candidates who do poorly on the test, not to select the candidates who come out at the top. While they are super valuable, pre-employment tests do not paint the entire picture of a candidate’s abilities, knowledge, and motivations. Multiple easy questions are more predictive of a candidate's ability than fewer hard questions. Harder questions are often "trick" based questions, which do not provide any meaningful signal about the candidate's skillset.

Science behind Adaface tests
Reason #6

1 click candidate invites

Email invites: You can send candidates an email invite to the Test loadrunner from your dashboard by entering their email address.

Public link: You can create a public link for each test that you can share with candidates.

API or integrations: You can invite candidates directly from your ATS by using our pre-built integrations with popular ATS systems or building a custom integration with your in-house ATS.

invite candidates
Reason #7

Detailed scorecards & benchmarks

Zobacz przykładową kartę wyników
Try practice test
Reason #8

High completion rate

Adaface tests are conversational, low-stress, and take just 25-40 mins to complete.

This is why Adaface has the highest test-completion rate (86%), which is more than 2x better than traditional assessments.

test completion rate
Reason #9

Advanced Proctoring


Learn more

About the Loadrunner Assessment Test

Why you should use Pre-employment Loadrunner Online Test?

The Test loadrunner makes use of scenario-based questions to test for on-the-job skills as opposed to theoretical knowledge, ensuring that candidates who do well on this screening test have the relavant skills. The questions are designed to covered following on-the-job aspects:

 • Scenariusz i tworzenie scenariuszy
 • Zastosowanie koncepcji testowania obciążenia do testowania wydajności
 • Analiza i monitorowanie wydajności podczas testowania obciążenia
 • Ulepszanie i dostosowywanie skryptów
 • Wdrożenie parametryzacji i korelacji
 • Zarządzanie czasem i tempo
 • Analiza czasu odpowiedzi i przepustowości
 • Wdrażanie technik obsługi błędów i debugowania
 • Wykonanie testów loadRunner i analizowanie wyników testu

Once the test is sent to a candidate, the candidate receives a link in email to take the test. For each candidate, you will receive a detailed report with skills breakdown and benchmarks to shortlist the top candidates from your pool.

What topics are covered in the Loadrunner Online Test?

 • Podstawy Loadrunner

  Podstawy LoadRunner obejmują podstawowe pojęcia i cechy LoadRunner, takie jak jego architektura, komponenty i interfejs użytkownika. Ważne jest, aby zmierzyć tę umiejętność w teście, aby kandydaci mieli silne podstawy i zrozumienie podstawowych funkcjonalności Loadrunnera, zanim przejdziemy do bardziej zaawansowanych tematów.

 • Skrypty i scenariusze </H4> <p> Skrypty Scenariusze oceniają zdolność kandydata do tworzenia i modyfikowania skryptów testowych w LoadRunner za pomocą protokołów takich jak HTTP, Web lub SAP. Ta umiejętność jest kluczowa, ponieważ pokazuje biegłość kandydata w projektowaniu realistycznych scenariuszy i dokładnej symulacji zachowania użytkownika podczas testowania wydajności. </p> <h4> Koncepcje testowania obciążenia

  Koncepcje testowania obciążenia Oceń wiedzę kandydata na temat testowania obciążenia Zasady, w tym rodzaje testowania, modelowanie obciążenia i konfigurowanie profili obciążenia. Mierzenie tej umiejętności pomaga określić zdolność kandydata do analizy i replikacji rzeczywistych wzorców użytkowania w celu symulacji realistycznych obciążeń w badanym systemie.

 • Monitorowanie i analiza wydajności

  Monitorowanie wydajności monitorowanie wydajności A analiza koncentruje się na biegłości kandydata w korzystaniu z narzędzi monitorowania Loadrunner i przeprowadzaniu dogłębnej analizy wyników testów. Ta umiejętność jest ważna, ponieważ prezentuje zdolność kandydata do identyfikacji wąskich gardeł wydajności, śledzenia wykorzystania zasobów systemowych i wydawania świadomych zaleceń dotyczących ulepszeń wydajności.

 • Ulepszenie i dostosowanie skryptów

  Ulepszenie skryptów i dostosowywanie Ocena zdolność kandydata do ulepszania i dostosowywania skryptów testowych poprzez włączenie dodatkowych funkcji lub modyfikacji zgodnie z konkretnymi wymaganiami testowymi. Ta umiejętność jest cenna, ponieważ pokazuje elastyczność i zdolność adaptacji kandydata w skryptach dostosowywania w celu dokładnego naśladowania pożądanych scenariuszy użytkownika.

 • Parametryzacja i korelacja

  Parametryzacja i korelacja oceniają wiedzę kandydata i biegłość w parametryzacji parametryzacji parametryzacji parametryzacji oraz korelowanie wartości dynamicznych i danych wejściowych danych w skryptach testowych. Ta umiejętność jest niezbędna do zapewnienia realistycznych scenariuszy testowych poprzez wprowadzenie zmienności danych wejściowych i dokładne reprezentowanie rzeczywistego interakcji użytkownika z systemem.

 • Myśnij czas i tempo

  Czas i stymulacja obejmuje określanie idealnego Czas i tempo między symulowanymi działaniami użytkownika w skrypcie. Ta umiejętność jest ważna, ponieważ pokazuje zdolność kandydata do projektowania scenariuszy testowych, które naśladują naturalne przerwy i czasy reakcji zwykle obserwowane w rzeczywistej interakcjach użytkownika, co prowadzi do dokładniejszych wyników testowania wydajności.

 • Czas reakcji i przepustowość <///przepustowość <// H4> <p> Czas reakcji i przepustowość koncentrują się na zrozumieniu przez kandydata pomiaru i analizy czasów odpowiedzi oraz przepustowości systemu przy różnych obciążeniach. Ta umiejętność ma kluczowe znaczenie dla identyfikacji wąskich gardeł i optymalizacji wydajności testowanej aplikacji lub systemu. </p> <h4> Obsługa błędów i debugowanie

  Obsługa błędów i debugowanie ocenia zdolność kandydata do skutecznego wykrywania, analizy, analizowania i rozwiąż błędy i problemy skryptu napotkane podczas wykonywania testu. Ta umiejętność jest znacząca, ponieważ pokazuje możliwości rozwiązywania problemów kandydata i odporność w obsłudze nieoczekiwanych sytuacji podczas testowania wydajności.

 • Wykonanie testu i analiza wyników

  Test wykonania i analiza wyników ocenia biegłość kandydata na biegłość w biegłości kandydata w Wykonanie testów obciążenia, analizowanie wyników testów i generowanie kompleksowych raportów wydajności. Ta umiejętność jest ważna, ponieważ pokazuje zdolność kandydata do interpretacji i komunikacji wyników testów, umożliwiając skuteczną podejmowanie decyzji i optymalizację wydajności.

 • Full list of covered topics

  The actual topics of the questions in the final test will depend on your job description and requirements. However, here's a list of topics you can expect the questions for Test loadrunner to be based on.

  Vugen
  Kontroler
  Protokoły
  Skrypty
  Parametryzacja danych
  Korelacja
  Pomyśl o czasie
  Tempo
  Transakcje
  Monitorowanie
  Analiza
  Obsługa błędów
  Debugowanie
  Obciążenie pracą
  Scenariusze
  Wskaźniki wydajności
  Wydajność
  Czas odpowiedzi
  Monitorowanie serwera
  Monitorowanie klienta
  Usługi internetowe
  Baza danych
  Testowanie API
  Java Vuser
  JavaScript Vuser
  C vuser
  VBScript Vuser
  Adobe Flex Vuser
  HTML VUSER
  Usługi internetowe Vuser
  Testowanie wydajności strony internetowej
  Wirtualizacja sieci
  Testowanie w chmurze
  Testy mobilne
  Testowanie WebSphere MQ
  Testowanie Oracle ERP
  Testowanie SAP
  Testowanie aplikacji Citrix
  Testy Siebel
  Ajax Truclient
  Wydajność serwera
  Wydajność przeglądarki
  Analiza wąskiego gardła
  Analiza zrzutu sterty
  Analiza dziennika
  Testowanie bazy danych
  Monitorowanie bazy danych
  Monitorowanie zasobów systemowych
  Raport porównawczy
  Analiza przyczyn
  Test strategie realizacji
  Podejścia do testowania obciążenia
  Modelowanie obciążenia pracą
  Strategie zwiększania i uprawy
  Analiza wyników testu
Try practice test

What roles can I use the Loadrunner Online Test for?

 • Loadrunner Professional
 • Tester loadrunner poziomu podstawowego
 • Tester wydajności
 • Inżynier Jakości
 • Twórca oprogramowania w testach
 • Kierownik testu
 • Techniczny przewód testowy

How is the Loadrunner Online Test customized for senior candidates?

For intermediate/ experienced candidates, we customize the assessment questions to include advanced topics and increase the difficulty level of the questions. This might include adding questions on topics like

 • Optymalizacja wydajności skryptu
 • Automatyzacja zadań i przepływów pracy
 • Wdrażanie testów opartych na danych
 • Projektowanie i wykonywanie testów stresowych i wytrzymałościowych
 • Korzystanie z LoadRunner do usług internetowych i testowania API
 • Stosowanie technik strojenia wydajności
 • Wdrażanie rozproszonych testów obciążenia
 • Analiza problemów z wąskymi gardłami i wydajnością
Singapore government logo

Menedżerowie ds. rekrutacji mieli poczucie, że dzięki technicznym pytaniom, które zadawali podczas rozmów panelowych, byli w stanie stwierdzić, którzy kandydaci uzyskali lepsze wyniki, i odróżnić się od tych, którzy również nie uzyskali takich punktów. Oni są bardzo zadowolony z jakością kandydatów wybranych do selekcji Adaface.


85%
Zmniejszenie czasu badań przesiewowych

Loadrunner Hiring Test Często zadawane pytania

Czy mogę połączyć wiele umiejętności w jedną niestandardową ocenę?

Tak, absolutnie. Oceny niestandardowe są konfigurowane na podstawie opisu stanowiska i będą zawierać pytania dotyczące wszystkich określonych umiejętności, które określasz.

Czy masz jakieś funkcje anty-cheatingowe lub proktorowe?

Mamy następujące funkcje anty-cheatingowe:

 • Pytania o niezgodne z nich
 • Proctoring IP
 • Proctoring Web
 • Proctoring kamery internetowej
 • Wykrywanie plagiatu
 • Bezpieczna przeglądarka

Przeczytaj więcej o funkcjach Proctoring.

Jak interpretować wyniki testów?

Najważniejsze, o czym należy pamiętać, jest to, że ocena jest narzędziem eliminacyjnym, a nie narzędziem wyboru. Ocena umiejętności jest zoptymalizowana, aby pomóc Ci wyeliminować kandydatów, którzy nie są technicznie zakwalifikowani do roli, nie jest zoptymalizowana, aby pomóc Ci znaleźć najlepszego kandydata do tej roli. Dlatego idealnym sposobem na wykorzystanie oceny jest podjęcie decyzji o wyniku progowym (zwykle 55%, pomagamy Ci porównać) i zaprosić wszystkich kandydatów, którzy wyniki powyżej progu na następne rundy wywiadu.

Do jakiego poziomu doświadczenia mogę użyć tego testu?

Każda ocena Adaface jest dostosowana do opisu stanowiska/ idealnego kandydującego osobowości (nasi eksperci przedmiotu będą podejmować właściwe pytania dotyczące oceny z naszej biblioteki ponad 10000 pytań). Ocenę tę można dostosować do dowolnego poziomu doświadczenia.

Czy każdy kandydat otrzymuje te same pytania?

Tak, znacznie ułatwia porównanie kandydatów. Opcje pytań MCQ i kolejność pytań są losowe. Mamy funkcje anty-cheating/proctoring. W naszym planie korporacyjnym mamy również możliwość tworzenia wielu wersji tej samej oceny z pytaniami o podobnych poziomach trudności.

Jestem kandydatem. Czy mogę spróbować testu ćwiczeniowego?

Nie. Niestety, w tej chwili nie wspieramy testów ćwiczeń. Możesz jednak użyć naszych przykładowych pytań do ćwiczeń.

Jaki jest koszt korzystania z tego testu?

Możesz sprawdzić nasze Plany cenowe.

Czy mogę dostać bezpłatny proces?

Tak, możesz zarejestrować się za darmo i podgląd tego testu.

Właśnie przeniosłem się do płatnego planu. Jak mogę poprosić o ocenę niestandardową?

Oto szybki przewodnik dotyczący jak poprosić o ocenę niestandardową na Adaface.

customers across world
Join 1200+ companies in 75+ countries.
Wypróbuj dziś najbardziej przyjazne narzędzie do oceny umiejętności.
g2 badges
Ready to use the Adaface Test loadrunner?
Ready to use the Adaface Test loadrunner?
Porozmawiaj z nami
ada
Ada
● Online
✖️