Search test library by skills or roles
⌘ K

About the test:

Test online Linux Shell ocenia wiedzę i biegłość kandydata w pracy z linią poleceń Linux i skontaktowaniem. Test ocenia zrozumienie systemu plików Linux, zarządzania procesami, sieci, uprawnień i bezpieczeństwa, zarządzania pakietami, przetwarzaniem tekstu, zmiennymi powłoki i wyrażeń regularnych.

Covered skills:

 • Linux Shell
 • Skrypty powłoki
 • Zarządzanie procesem
 • Uprawnienia i bezpieczeństwo
 • Przetwarzanie tekstu
 • Wyrażenia regularne
 • Wiersz poleceń
 • System plików Linux
 • Networking in Linux
 • Zarządzanie pakietami
 • Zmienne powłoki

9 reasons why
9 reasons why

Adaface Linux Shell Test is the most accurate way to shortlist Administrator LinuksasReason #1

Tests for on-the-job skills

The Linux Shell Online Test helps recruiters and hiring managers identify qualified candidates from a pool of resumes, and helps in taking objective hiring decisions. It reduces the administrative overhead of interviewing too many candidates and saves time by filtering out unqualified candidates at the first step of the hiring process.

The test screens for the following skills that hiring managers look for in candidates:

 • Skutecznie nawigacja przez wiersz polecenia Linux
 • Pisanie i wykonywanie scenariuszy powłoki
 • Zrozumienie i praca z systemem plików Linux
 • Zarządzanie procesami w Linux
 • Konfigurowanie i rozwiązywanie problemów z sieciami w Linux
 • Wdrażanie uprawnień i środków bezpieczeństwa w Linux
 • Zarządzanie pakietami oprogramowania w Linux
 • Manipulowanie tekstem za pomocą poleceń powłoki Linux
 • Praca ze zmiennymi powłokami
 • Wykorzystanie wyrażeń regularnych w skontlerze
Reason #2

No trick questions

no trick questions

Traditional assessment tools use trick questions and puzzles for the screening, which creates a lot of frustration among candidates about having to go through irrelevant screening assessments.

View sample questions

The main reason we started Adaface is that traditional pre-employment assessment platforms are not a fair way for companies to evaluate candidates. At Adaface, our mission is to help companies find great candidates by assessing on-the-job skills required for a role.

Why we started Adaface
Reason #3

Non-googleable questions

We have a very high focus on the quality of questions that test for on-the-job skills. Every question is non-googleable and we have a very high bar for the level of subject matter experts we onboard to create these questions. We have crawlers to check if any of the questions are leaked online. If/ when a question gets leaked, we get an alert. We change the question for you & let you know.

How we design questions

To tylko niewielka próbka z naszej biblioteki ponad 10 000 pytań. Rzeczywiste pytania dotyczące tego Ocena online będzie nieobowiązany.

🧐 Question

Medium

Debugging Issues
Environment Variables
Debugging
Solve
You are working on a Linux system and have recently installed a new program named myprogram. The executable is located in /opt/myprogram/bin/. You want to be able to run this program from any directory in your shell without specifying the full path.
You executed the following command:
export PATH="/opt/myprogram/bin"
However, when you try to run the program using myprogram, you get the following error message:
-bash: myprogram: command not found

Which of the following commands can fix this issue and allow you to run the program?
A: export PATH=$PATH:/opt/myprogram/bin/
B: export PATH="/opt/myprogram:$PATH"
C: export PATH="/opt/myprogram/bin:$PATH"
D: ln -s /opt/myprogram/bin/myprogram /usr/local/bin/myprogram

Easy

File Structure and Navigation
Files
Basic Commands
Solve
Consider the following directory structure:
 image
You start at /home/user and execute the following commands:
 image
What will be the resulting directory structure?
 image

Medium

Fork mellow yellow
Solve
How many times will the following code will print "Mellow Yellow"?
 image

Medium

Remote server connection
SSH
Solve
Our software engineering intern, Wu is looking to use port 4545 on localhost to connect to a remote server called woot.bananas.com on port 80. Which command would you recommend for this?
 image

Easy

Commands
Solve
Which of the following unix commands change the case of first three lines of file “classified” from lowercase to uppercase
 image

Easy

Expressions
Solve
What does this shell script output?
 image

Easy

Loops
Solve
What are fourth and sixth lines output by this script:
 image
🧐 Question🔧 Skill

Medium

Debugging Issues
Environment Variables
Debugging

2 mins

Linux
Solve

Easy

File Structure and Navigation
Files
Basic Commands

2 mins

Linux
Solve

Medium

Fork mellow yellow

2 mins

Linux
Solve

Medium

Remote server connection
SSH

2 mins

Linux
Solve

Easy

Commands

2 mins

Shell Scripting
Solve

Easy

Expressions

2 mins

Shell Scripting
Solve

Easy

Loops

2 mins

Shell Scripting
Solve
🧐 Question🔧 Skill💪 Difficulty⌛ Time
Debugging Issues
Environment Variables
Debugging
Linux
Medium2 mins
Solve
File Structure and Navigation
Files
Basic Commands
Linux
Easy2 mins
Solve
Fork mellow yellow
Linux
Medium2 mins
Solve
Remote server connection
SSH
Linux
Medium2 mins
Solve
Commands
Shell Scripting
Easy2 mins
Solve
Expressions
Shell Scripting
Easy2 mins
Solve
Loops
Shell Scripting
Easy2 mins
Solve
Reason #4

1200+ customers in 75 countries

customers in 75 countries
Brandon

Dzięki Adaface byliśmy w stanie zoptymalizować nasz początkowy proces badania przesiewowego o 75%, uwalniając cenny czas zarówno dla menedżerów ds. Zatrudnienia, jak i naszego zespołu pozyskiwania talentów!


Brandon Lee, Głowa ludzi, Love, Bonito

Reason #5

Designed for elimination, not selection

The most important thing while implementing the pre-employment Ocena online in your hiring process is that it is an elimination tool, not a selection tool. In other words: you want to use the test to eliminate the candidates who do poorly on the test, not to select the candidates who come out at the top. While they are super valuable, pre-employment tests do not paint the entire picture of a candidate’s abilities, knowledge, and motivations. Multiple easy questions are more predictive of a candidate's ability than fewer hard questions. Harder questions are often "trick" based questions, which do not provide any meaningful signal about the candidate's skillset.

Science behind Adaface tests
Reason #6

1 click candidate invites

Email invites: You can send candidates an email invite to the Ocena online from your dashboard by entering their email address.

Public link: You can create a public link for each test that you can share with candidates.

API or integrations: You can invite candidates directly from your ATS by using our pre-built integrations with popular ATS systems or building a custom integration with your in-house ATS.

invite candidates
Reason #7

Detailed scorecards & benchmarks

Reason #8

High completion rate

Adaface tests are conversational, low-stress, and take just 25-40 mins to complete.

This is why Adaface has the highest test-completion rate (86%), which is more than 2x better than traditional assessments.

test completion rate
Reason #9

Advanced Proctoring


Learn more

About the Linux Shell Assessment Test

Why you should use Pre-employment Linux Shell Online Test?

The Ocena online makes use of scenario-based questions to test for on-the-job skills as opposed to theoretical knowledge, ensuring that candidates who do well on this screening test have the relavant skills. The questions are designed to covered following on-the-job aspects:

 • Wiedza specjalistyczna w zakresie pisania i wykonywania skontleby do automatyzacji
 • Dogłębne zrozumienie systemu plików i struktury katalogu Linux
 • Biegłość w zarządzaniu i monitorowaniu procesów
 • Znajomość koncepcji i konfiguracji sieciowych
 • Zrozumienie uprawnień i ustawień bezpieczeństwa
 • Doświadczenie w zarządzaniu pakietami i instalacji
 • Silne umiejętności przetwarzania tekstu za pomocą poleceń Linux
 • Zdolność do skutecznego pracy i manipulowania zmiennymi powłoki
 • Biegłość w stosowaniu wyrażeń regularnych do dopasowywania wzorców i manipulacji tekstem

Once the test is sent to a candidate, the candidate receives a link in email to take the test. For each candidate, you will receive a detailed report with skills breakdown and benchmarks to shortlist the top candidates from your pool.

What topics are covered in the Linux Shell Online Test?

 • Linux Shell

  Powłoka Linux odnosi się do interfejsu wiersza polecenia, w którym użytkownicy mogą wchodzić w interakcje i kontrolować system operacyjny. Pozwala użytkownikom wykonywać polecenia, zarządzać plikami i procesami oraz wykonywać różne zadania administracyjne.

 • wiersz poleceń

  wiersz poleceń to interfejs tekstowy, w którym użytkownicy mogą wprowadzać polecenia do interakcji z systemem komputerowym. Zapewnia większą elastyczność i kontrolę w porównaniu z graficznymi interfejsami użytkownika, co czyni go niezbędnym do zarządzania i administrowania systemami Linux.

 • Skrypty skorupowe

  Skrypty powłoki obejmuje pisanie i wykonywanie skryptów za pomocą języka powłoki, który umożliwia automatyzację i dostosowywanie zadań systemowych Linux. Umożliwia użytkownikom tworzenie złożonych sekwencji poleceń i wydajne wykonywanie powtarzających się zadań.

 • Linux System plików

  System plików Linux organizuje i przechowuje pliki i katalogi w systemie Linux. Zrozumienie struktury systemu plików i wiedza o tym, jak nawigować, tworzyć, modyfikować i zarządzać plikami i katalogami, ma kluczowe znaczenie dla skutecznej administracji systemu.

 • Zarządzanie procesami

  Zarządzanie procesami obejmuje monitorowanie i kontrolowanie działania Procesy w systemie Linux. Ta umiejętność obejmuje zadania takie jak uruchamianie, zatrzymywanie i priorytetowe procesy, a także zarządzanie zasobami systemowymi i zrozumieniem stanów procesowych.

 • Networking w Linux

  Networking w Linux odnosi się do konfiguracji i konfiguracji i Zarządzanie połączeniami sieciowymi i protokołami w systemie Linux. Zawiera zadania, takie jak konfigurowanie interfejsów sieciowych, konfigurowanie adresów IP, zarządzanie tabelami routingu i rozwiązywanie problemów z łącznością sieciową.

 • Uprawnienia i bezpieczeństwo

  Uprawnienia i bezpieczeństwo w systemie Linux obejmuje zarządzanie prawami dostępu do dostępu Pliki, katalogi i zasoby systemowe. Obejmuje to ustawienie uprawnień plików, zarządzanie uprawnieniami użytkowników i grup, wdrożenie zasad bezpieczeństwa oraz zabezpieczenie systemu przed nieautoryzowanym dostępem i potencjalnymi zagrożeniami.

 • Zarządzanie pakietami

  Zarządzanie pakietami w Linux obejmuje zarządzanie oprogramowaniem pakiety, w tym instalacja, aktualizacje i usuwanie. Dystrybucje Linux Użyj menedżerów pakietów do obsługi zależności, zapewnienia stabilności systemu i zapewnienia łatwego zarządzania oprogramowaniem dla użytkowników.

 • Przetwarzanie tekstu

  Przetwarzanie tekstu w Linux obejmuje manipulowanie i przekształcanie danych tekstowych za pomocą poleceń- Narzędzia liniowe i skrypty. Zawiera zadania, takie jak wyszukiwanie, wymiana, sortowanie, filtrowanie i formatowanie plików tekstowych, co czyni je niezbędnymi dla zadań, takich jak analiza plików dziennika i przetwarzanie danych.

 • Zmienne powłoki

  Zmienne powłoki są używane do przechowywania i manipulowania danymi w środowisku Shell. Pozwalają użytkownikom przechowywać wartości, wykonywać obliczenia i kontrolować zachowanie skryptów i poleceń. Zrozumienie zmiennych powłoki jest niezbędne do skutecznego skrypcji skorupy i podawania systemu.

 • Wyrażenia regularne

  Wyrażenia regularne są potężnymi wzorami używanymi do wyszukiwania, dopasowania i manipulowania danymi tekstowymi. Zapewniają elastyczny i wydajny sposób wykonywania złożonych operacji ciągów, co czyni je ważną umiejętnością dla zadań, takich jak sprawdzanie poprawności danych, parsowanie tekstu i dopasowywanie wzorców.

 • Full list of covered topics

  The actual topics of the questions in the final test will depend on your job description and requirements. However, here's a list of topics you can expect the questions for Ocena online to be based on.

  Uprawnienia do plików Linux
  Hierarchia systemu plików Linux
  Podstawy wiersza poleceń Linux
  Struktura skryptu powłoki
  Instrukcje warunkowe w skonstrukcji skorupy
  Pętla w skonstrukcji
  Wejście/wyjście pliku
  Dopasowanie wzoru
  Zastąpienie dowodzenia
  Arytmetyka powłoki
  Zarządzanie procesem - uruchamianie, zatrzymywanie i monitorowanie procesów
  Sygnały procesowe i kontrola zadań
  Zarządzanie interfejsami sieciowymi
  Konfigurowanie DN
  Konfiguracja zapory ogniowej
  SSH i dostęp do zdalnego
  Zarządzanie użytkownikami i grupami
  Listy kontroli dostępu
  Pliki szyfrowania i odszyfrowywania
  Instalacja pakietu
  Usuwanie pakietu
  Aktualizacja i aktualizacja pakietów
  Edycja wiersza poleceń Shell
  Rurowanie i przekierowanie
  Wyrażenia regularne - składnia i użycie
  Pasujące wzory
  Ekstrakcja i manipulacja tekstem
  Wymiana tekstu
  Sortowanie tekstu i filtrowanie
  Zmienne powłoki - środowisko i zdefiniowane przez użytkownika
  Zmienne podstawienie
  Zmienna ekspansja
  Wejście i wyjście skryptu
  Argumenty wiersza poleceń
  Obsługa błędów
  Debugowanie skryptów
  Dokumentacja skryptu
  Narzędzia wiersza poleceń - SED, AWK, GREP
  Kompresja i archiwizacja plików
  Monitorowanie systemu
  Informacje o systemie i pomoc sprzętowa
  Zarządzanie usługami systemowymi
  Kopia zapasowa i przywracanie
  Najlepsze praktyki skorupowe
  Automatyzacja i planowanie zadań
  Wyrażenia regularne - zaawansowane wzory
  Edytory tekstu wiersza poleceń
  Wyrażenia regularne - Lookaheads i Lookbehinds
  Zmienne powłoki - tablice
  Uprawnienia do plików - zaawansowane
  Zarządzanie zależnością pakietu
  Dzienniki systemowe i rotacja dziennika
  Zadania administracyjne systemu
  Nawigacja systemu plików
  Środowisko procesowe i zmienne
  Zarządzanie systemami i partycjami
  Symboliczne i twarde linki
  Narzędzia archiwizacji i kompresji
  Monitorowanie zasobów systemowych
  Proces rozruchu i scenariusze uruchamiania
  Narzędzia do przetwarzania tekstu

What roles can I use the Linux Shell Online Test for?

 • Administrator Linuksa
 • Inżynier DevOps
 • Administrator systemu
 • Deweloper scenariuszy
 • Inżynier oprogramowania
 • Technik wsparcia IT
 • Developer Cloud

How is the Linux Shell Online Test customized for senior candidates?

For intermediate/ experienced candidates, we customize the assessment questions to include advanced topics and increase the difficulty level of the questions. This might include adding questions on topics like

 • Wiedza specjalistyczna w zarządzaniu uprawnieniami i własnością plików
 • Zrozumienie zarządzania dyskami i partycjonowaniem
 • Biegłość w zarządzaniu i konfigurowaniu usług sieciowych
 • Doświadczenie w skryptowaniu złożonych zadań i automatyzacji administracji systemu
 • Zrozumienie zarządzania użytkownikami i grupami
 • Biegłość w realizacji środków bezpieczeństwa
 • Możliwość optymalizacji wydajności systemu i wykorzystania zasobów
Singapore government logo

Menedżerowie ds. Zatrudnienia uważali, że poprzez pytania techniczne, które zadali podczas wywiadów panelowych, byli w stanie powiedzieć, którzy kandydaci mieli lepsze wyniki, i różnili się od tych, którzy również nie zdobyli bramki. Oni są Bardzo zadowolony z jakością kandydatów na liście przesiewowej Adaface.


85%
Zmniejszenie czasu badań przesiewowych

Linux Shell Hiring Test FAQ

Czy mogę połączyć wiele umiejętności w jedną niestandardową ocenę?

Tak, absolutnie. Oceny niestandardowe są konfigurowane na podstawie opisu stanowiska i będą zawierać pytania dotyczące wszystkich określonych umiejętności, które określasz.

Czy masz jakieś funkcje anty-cheatingowe lub proktorowe?

Mamy następujące funkcje anty-cheatingowe:

 • Pytania o niezgodne z nich
 • Proctoring IP
 • Proctoring Web
 • Proctoring kamery internetowej
 • Wykrywanie plagiatu
 • Bezpieczna przeglądarka

Przeczytaj więcej o funkcjach Proctoring.

Jak interpretować wyniki testów?

Najważniejsze, o czym należy pamiętać, jest to, że ocena jest narzędziem eliminacyjnym, a nie narzędziem wyboru. Ocena umiejętności jest zoptymalizowana, aby pomóc Ci wyeliminować kandydatów, którzy nie są technicznie zakwalifikowani do roli, nie jest zoptymalizowana, aby pomóc Ci znaleźć najlepszego kandydata do tej roli. Dlatego idealnym sposobem na wykorzystanie oceny jest podjęcie decyzji o wyniku progowym (zwykle 55%, pomagamy Ci porównać) i zaprosić wszystkich kandydatów, którzy wyniki powyżej progu na następne rundy wywiadu.

Do jakiego poziomu doświadczenia mogę użyć tego testu?

Każda ocena Adaface jest dostosowana do opisu stanowiska/ idealnego kandydującego osobowości (nasi eksperci przedmiotu będą podejmować właściwe pytania dotyczące oceny z naszej biblioteki ponad 10000 pytań). Ocenę tę można dostosować do dowolnego poziomu doświadczenia.

Czy każdy kandydat otrzymuje te same pytania?

Tak, znacznie ułatwia porównanie kandydatów. Opcje pytań MCQ i kolejność pytań są losowe. Mamy funkcje anty-cheating/proctoring. W naszym planie korporacyjnym mamy również możliwość tworzenia wielu wersji tej samej oceny z pytaniami o podobnych poziomach trudności.

Jestem kandydatem. Czy mogę spróbować testu ćwiczeniowego?

Nie. Niestety, w tej chwili nie wspieramy testów ćwiczeń. Możesz jednak użyć naszych przykładowych pytań do ćwiczeń.

Jaki jest koszt korzystania z tego testu?

Możesz sprawdzić nasze Plany cenowe.

Czy mogę dostać bezpłatny proces?

Tak, możesz zarejestrować się za darmo i podgląd tego testu.

Właśnie przeniosłem się do płatnego planu. Jak mogę poprosić o ocenę niestandardową?

Oto szybki przewodnik dotyczący jak poprosić o ocenę niestandardową na Adaface.

customers across world
Join 1200+ companies in 75+ countries.
Wypróbuj dziś najbardziej przyjazne narzędzie do oceny umiejętności.
g2 badges
Ready to use the Adaface Ocena online?
Ready to use the Adaface Ocena online?
Porozmawiaj z nami
logo
40 min tests.
No trick questions.
Accurate shortlisting.
Semestry Prywatność Przewodnik zaufania

🌎 Wybierz swój język

English Norsk Dansk Deutsche Nederlands Svenska Français Español Chinese (简体中文) Italiano Japanese (日本語) Polskie Português Russian (русский)
ada
Ada
● Online
Previous
Score: NA
Next
✖️