Search test library by skills or roles
⌘ K

About the test:

Test online Linux wykorzystuje MCQ oparty na scenariuszach do oceny kandydatów na temat ich wiedzy na temat systemu operacyjnego Linux, w tym ich biegłości w korzystaniu z poleceń Linux, systemu plików, sieci, skrypcji powłoki i administracji Linux. Test ma na celu ocenę zdolności kandydata do efektywnego i skutecznego i skutecznego projektowania systemów operacyjnych Linux oraz projektowania oraz utrzymania systemów opartych na systemie Linuksa.

Covered skills:

 • Linux wiersz polecenia
 • Zarządzanie procesem
 • Bezpieczeństwo
 • Skrypty powłoki
 • Zarządzanie systemem plików
 • Networking
 • Zarządzanie pakietami

9 reasons why
9 reasons why

Adaface Test online Linux is the most accurate way to shortlist Inżynier DevOpssReason #1

Tests for on-the-job skills

The Test online Linux helps recruiters and hiring managers identify qualified candidates from a pool of resumes, and helps in taking objective hiring decisions. It reduces the administrative overhead of interviewing too many candidates and saves time by filtering out unqualified candidates at the first step of the hiring process.

The test screens for the following skills that hiring managers look for in candidates:

 • Możliwość skutecznego nawigacji i korzystania z linii poleceń Linux
 • Biegłość w zarządzaniu systemami plików w systemie Linux
 • Możliwość wydajnego zarządzania procesami w Linux
 • Zrozumienie koncepcji i poleceń sieciowych w Linux
 • Znajomość środków bezpieczeństwa i praktyk w Linux
 • Biegłość w zarządzaniu pakietami w Linux
 • Możliwość pisania skorupek do zadań automatyzacji
 • Możliwość rozwiązywania problemów i rozwiązywania problemów systemowych w Linux
Reason #2

No trick questions

no trick questions

Traditional assessment tools use trick questions and puzzles for the screening, which creates a lot of frustration among candidates about having to go through irrelevant screening assessments.

View sample questions

The main reason we started Adaface is that traditional pre-employment assessment platforms are not a fair way for companies to evaluate candidates. At Adaface, our mission is to help companies find great candidates by assessing on-the-job skills required for a role.

Why we started Adaface
Reason #3

Non-googleable questions

We have a very high focus on the quality of questions that test for on-the-job skills. Every question is non-googleable and we have a very high bar for the level of subject matter experts we onboard to create these questions. We have crawlers to check if any of the questions are leaked online. If/ when a question gets leaked, we get an alert. We change the question for you & let you know.

How we design questions

To tylko niewielka próbka z naszej biblioteki ponad 10 000 pytań. Rzeczywiste pytania dotyczące tego Test online Linux będzie nieobowiązany.

🧐 Question

Medium

Debugging Issues
Environment Variables
Debugging
Solve
You are working on a Linux system and have recently installed a new program named myprogram. The executable is located in /opt/myprogram/bin/. You want to be able to run this program from any directory in your shell without specifying the full path.
You executed the following command:
export PATH="/opt/myprogram/bin"
However, when you try to run the program using myprogram, you get the following error message:
-bash: myprogram: command not found

Which of the following commands can fix this issue and allow you to run the program?
A: export PATH=$PATH:/opt/myprogram/bin/
B: export PATH="/opt/myprogram:$PATH"
C: export PATH="/opt/myprogram/bin:$PATH"
D: ln -s /opt/myprogram/bin/myprogram /usr/local/bin/myprogram

Easy

File Structure and Navigation
Files
Basic Commands
Solve
Consider the following directory structure:
 image
You start at /home/user and execute the following commands:
 image
What will be the resulting directory structure?
 image

Medium

Fork mellow yellow
Solve
How many times will the following code will print "Mellow Yellow"?
 image

Medium

Remote server connection
SSH
Solve
Our software engineering intern, Wu is looking to use port 4545 on localhost to connect to a remote server called woot.bananas.com on port 80. Which command would you recommend for this?
 image

Easy

Commands
Solve
Which of the following unix commands change the case of first three lines of file “classified” from lowercase to uppercase
 image

Easy

Expressions
Solve
What does this shell script output?
 image

Easy

Loops
Solve
What are fourth and sixth lines output by this script:
 image
🧐 Question🔧 Skill

Medium

Debugging Issues
Environment Variables
Debugging

2 mins

Linux
Solve

Easy

File Structure and Navigation
Files
Basic Commands

2 mins

Linux
Solve

Medium

Fork mellow yellow

2 mins

Linux
Solve

Medium

Remote server connection
SSH

2 mins

Linux
Solve

Easy

Commands

2 mins

Shell Scripting
Solve

Easy

Expressions

2 mins

Shell Scripting
Solve

Easy

Loops

2 mins

Shell Scripting
Solve
🧐 Question🔧 Skill💪 Difficulty⌛ Time
Debugging Issues
Environment Variables
Debugging
Linux
Medium2 mins
Solve
File Structure and Navigation
Files
Basic Commands
Linux
Easy2 mins
Solve
Fork mellow yellow
Linux
Medium2 mins
Solve
Remote server connection
SSH
Linux
Medium2 mins
Solve
Commands
Shell Scripting
Easy2 mins
Solve
Expressions
Shell Scripting
Easy2 mins
Solve
Loops
Shell Scripting
Easy2 mins
Solve
Reason #4

1200+ customers in 75 countries

customers in 75 countries
Brandon

Dzięki Adaface udało nam się zoptymalizować nasz proces wstępnej selekcji o ponad 75%, oszczędzając cenny czas zarówno menedżerom ds. rekrutacji, jak i naszemu zespołowi ds. pozyskiwania talentów!


Brandon Lee, Głowa Ludu, Love, Bonito

Reason #5

Designed for elimination, not selection

The most important thing while implementing the pre-employment Test online Linux in your hiring process is that it is an elimination tool, not a selection tool. In other words: you want to use the test to eliminate the candidates who do poorly on the test, not to select the candidates who come out at the top. While they are super valuable, pre-employment tests do not paint the entire picture of a candidate’s abilities, knowledge, and motivations. Multiple easy questions are more predictive of a candidate's ability than fewer hard questions. Harder questions are often "trick" based questions, which do not provide any meaningful signal about the candidate's skillset.

Science behind Adaface tests
Reason #6

1 click candidate invites

Email invites: You can send candidates an email invite to the Test online Linux from your dashboard by entering their email address.

Public link: You can create a public link for each test that you can share with candidates.

API or integrations: You can invite candidates directly from your ATS by using our pre-built integrations with popular ATS systems or building a custom integration with your in-house ATS.

invite candidates
Reason #7

Detailed scorecards & benchmarks

Zobacz przykładową kartę wyników
Reason #8

High completion rate

Adaface tests are conversational, low-stress, and take just 25-40 mins to complete.

This is why Adaface has the highest test-completion rate (86%), which is more than 2x better than traditional assessments.

test completion rate
Reason #9

Advanced Proctoring


Learn more

About the Test online Linux

Why you should use Test online Linux?

The Test online Linux makes use of scenario-based questions to test for on-the-job skills as opposed to theoretical knowledge, ensuring that candidates who do well on this screening test have the relavant skills. The questions are designed to covered following on-the-job aspects:

 • Wykazana biegłość w wierszu poleceń Linux
 • Obszerne doświadczenie w zarządzaniu systemem plików w Linux
 • Dogłębna wiedza na temat zarządzania procesami w Linux
 • Silne zrozumienie koncepcji sieciowych w Linux
 • Udowodniona wiedza w zakresie wdrażania środków bezpieczeństwa w Linux
 • Biegły w zarządzaniu pakietami w Linux
 • Możliwość pisania wydajnych skłonności w Linux
 • Solidne zrozumienie podstawowych zadań administracyjnych systemu Linuksa
 • Doświadczenie w rozwiązywaniu problemów i rozwiązywaniu problemów związanych z Linuksa
 • Znajomość monitorowania systemu Linux i dostrajanie wydajności

Once the test is sent to a candidate, the candidate receives a link in email to take the test. For each candidate, you will receive a detailed report with skills breakdown and benchmarks to shortlist the top candidates from your pool.

What topics are covered in the Test online Linux?

 • linia poleceń Linux

  Wiersz polecenia Linux odnosi się do interfejsu tekstowego używanego do interakcji z systemem operacyjnym Linux. Pozwala użytkownikom wykonywać różne polecenia, zarządzać plikami i katalogami, wykonywać konfiguracje systemowe i automatyzować zadania. Mierzenie tej umiejętności w teście ocenia zdolność kandydata do nawigacji i wykorzystywania potężnego interfejsu wiersza poleceń w środowisku Linux.

 • Zarządzanie systemem plików

  Zarządzanie systemem plików obejmuje organizację i manipulację pliki i katalogi w systemie komputerowym. W kontekście Linux obejmuje tworzenie, usuwanie, kopiowanie, przenoszenie i modyfikowanie plików i katalogów, a także ustalanie uprawnień i zarządzanie użyciem dysku. Ta umiejętność jest mierzona w teście w celu oceny biegłości kandydata w zakresie obsługi operacji plików i skutecznego zarządzania systemem plików w środowisku Linux.

 • Zarządzanie procesami

  Zarządzanie procesami w Linux odnosi się do Kontrola i monitorowanie procesów uruchamiających. Obejmuje to takie zadania, jak uruchomienie, zatrzymywanie, zatrzymywanie i priorytety procesów, a także monitorowanie ich wykorzystania zasobów. Mierzenie tej umiejętności pomaga ocenić zrozumienie kandydata, w jaki sposób procesy działają w Linux, a ich zdolność do skutecznego zarządzania i rozwiązywania problemów.

 • Networking

  Networking w kontekście tego testu obejmuje konfigurowanie interfejsów sieciowych , Konfigurowanie połączeń sieciowych, rozwiązywanie problemów z problemami sieciowymi i zarządzanie usługami sieciowymi w środowisku Linux. Ta umiejętność jest mierzona w celu oceny wiedzy i wiedzy kandydata w zakresie konfiguracji i administracji sieci, co jest kluczowe dla utrzymania łączności i zapewnienia płynnej komunikacji między systemami.

 • bezpieczeństwo

  bezpieczeństwo w systemie Linux obejmuje różne różne Środki i praktyki mające na celu ochronę systemu przed nieautoryzowanym dostępem, naruszeniami danych i innymi zagrożeniami bezpieczeństwa. Zawiera zadania takie jak uwierzytelnianie użytkownika, autoryzacja, uprawnienia plików, konfiguracja zapory i zarządzanie podatnością. Mierzenie tych umiejętności umożliwia rekruterom ocenę zrozumienia zasad bezpieczeństwa przez kandydata i ich zdolności do wdrażania bezpiecznych konfiguracji.

 • Zarządzanie pakietami

  Zarządzanie pakietami obejmuje instalację, aktualizację i usuwanie oprogramowania pakiety w systemie Linux. Obejmuje użycie menedżerów pakietów, takich jak APT lub Yum do wyszukiwania i instalowania oprogramowania z repozytoriów, a także rozwiązywania zależności i zarządzania wersjami oprogramowania. Ta umiejętność jest mierzona w teście w celu oceny znajomości kandydata na narzędzia do zarządzania pakietami i jego zdolność do skutecznego zarządzania instalacjami i aktualizacjami oprogramowania.

 • Skrypty scripting

  Skrypty powłoki odnosi się do pisania skryptów lub Programy w językach powłoki, takie jak Bash do automatyzacji powtarzających się zadań, wykonywania konfiguracji systemu i tworzenia złożonych przepływów pracy. Polega na użyciu struktur kontrolnych, zmiennych, pętli i funkcji do wykonywania poleceń i manipulowania danymi. Mierzenie tej umiejętności pomaga ocenić zdolność kandydata do pisania wydajnych i możliwych do utrzymania skontlestów, które są niezbędne do automatyzacji zadań i optymalizacji administracji systemu Linux.

 • Full list of covered topics

  The actual topics of the questions in the final test will depend on your job description and requirements. However, here's a list of topics you can expect the questions for Test online Linux to be based on.

  Podstawowe polecenia Linux
  Uprawnienia do pliku
  Zarządzanie katalogami
  Obsługa plików w Linux
  Zmienne środowiska powłoki
  Procesy Linux i kontrola zadań
  Konfiguracja sieci w Linux
  Zapory ogniowe i bezpieczeństwo w Linux
  Instalacja i zarządzanie opakowaniem
  Administracja użytkownika Linux
  Podstawy skontaktowania
  Wyrażenia regularne
  Przetwarzanie tekstu w Linux
  Monitorowanie i zarządzanie procesami
  Programowanie gniazd w Linux
  Dzienniki systemowe i rozwiązywanie problemów
  Kopia zapasowa i przywracanie
  Zarządzanie urządzeniami w Linux
  Usługi systemowe i demony
  Proces rozruchu Linux i LEVEVELLES
  Zarządzanie pamięcią masową Linux
  Partycjonowanie dysku
  RAID i LVM
  Moduły jądra i sterowniki
  Zdalna administracja
  Klucze SSH i SSH
  Systemy plików Linux
  Przekierowanie strumienia i rurociągi
  Zmienne środowiskowe i skrypty
  Zarządzanie pracami CRON
  Repozytoria i aktualizacje pakietów
  Tworzenie i zarządzanie użytkownikami i grupami
  Planowanie procesu
  Protokoły i usługi sieciowe
  Rozwiązywanie problemów z sieci
  Zabezpieczenie połączeń sieciowych
  Uwierzytelnianie i autoryzacja
  Systemy plików sieciowych
  Zarządzanie interfejsami sieciowymi
  Tworzenie i zarządzanie systemami plików
  Uprawnienia i własność systemu plików
  Konserwacja i naprawa systemu plików
  Pliki archiwizacji i kompresji
  Monitorowanie zasobów systemowych
  Optymalizacja wydajności systemu
  Zarządzanie wspólnymi bibliotekami
  Inicjalizacja systemu Linux
  Zarządzanie usługami systemowymi
  Konfiguracja i strojenie jądra
  Bash Scripting
  Struktury sterowania skryptami
  Funkcje scenariusze
  Debugowanie skorupy
  Najlepsze praktyki scenariusze
  Obsługa błędów w skorupach

What roles can I use the Test online Linux for?

 • Inżynier DevOps
 • Administrator systemu Linux
 • Administrator sieci
 • Analityk bezpieczeństwa
 • Inżynier systemowy

How is the Test online Linux customized for senior candidates?

For intermediate/ experienced candidates, we customize the assessment questions to include advanced topics and increase the difficulty level of the questions. This might include adding questions on topics like

 • Znajomość narzędzi i technik automatyzacji w Linux
 • Biegły w zarządzaniu kontami użytkowników i uprawnieniami w Linux
 • Głębokie zrozumienie jądra i systemu systemowego Linuksa
 • Doświadczenie w konfigurowaniu i zarządzaniu serwerami Linux
 • Możliwość optymalizacji i zabezpieczenia aplikacji internetowych opartych na systemie Linux
 • Znajomość protokołów i usług sieciowych Linux
 • Biegły w wdrażaniu i zarządzaniu zaporami Linux
 • Silne zrozumienie technologii wirtualizacji Linuksa
 • Doświadczenie we wdrażaniu i zarządzaniu systemami Linux klasy korporacyjnej
 • Znajomość technologii konteneracyjnych w Linux
Singapore government logo

Menedżerowie ds. rekrutacji mieli poczucie, że dzięki technicznym pytaniom, które zadawali podczas rozmów panelowych, byli w stanie stwierdzić, którzy kandydaci uzyskali lepsze wyniki, i odróżnić się od tych, którzy również nie uzyskali takich punktów. Oni są bardzo zadowolony z jakością kandydatów wybranych do selekcji Adaface.


85%
Zmniejszenie czasu badań przesiewowych

Test online Linux Często zadawane pytania

Czy mogę połączyć wiele umiejętności w jedną niestandardową ocenę?

Tak, absolutnie. Oceny niestandardowe są konfigurowane na podstawie opisu stanowiska i będą zawierać pytania dotyczące wszystkich określonych umiejętności, które określasz.

Czy masz jakieś funkcje anty-cheatingowe lub proktorowe?

Mamy następujące funkcje anty-cheatingowe:

 • Pytania o niezgodne z nich
 • Proctoring IP
 • Proctoring Web
 • Proctoring kamery internetowej
 • Wykrywanie plagiatu
 • Bezpieczna przeglądarka

Przeczytaj więcej o funkcjach Proctoring.

Jak interpretować wyniki testów?

Najważniejsze, o czym należy pamiętać, jest to, że ocena jest narzędziem eliminacyjnym, a nie narzędziem wyboru. Ocena umiejętności jest zoptymalizowana, aby pomóc Ci wyeliminować kandydatów, którzy nie są technicznie zakwalifikowani do roli, nie jest zoptymalizowana, aby pomóc Ci znaleźć najlepszego kandydata do tej roli. Dlatego idealnym sposobem na wykorzystanie oceny jest podjęcie decyzji o wyniku progowym (zwykle 55%, pomagamy Ci porównać) i zaprosić wszystkich kandydatów, którzy wyniki powyżej progu na następne rundy wywiadu.

Do jakiego poziomu doświadczenia mogę użyć tego testu?

Każda ocena Adaface jest dostosowana do opisu stanowiska/ idealnego kandydującego osobowości (nasi eksperci przedmiotu będą podejmować właściwe pytania dotyczące oceny z naszej biblioteki ponad 10000 pytań). Ocenę tę można dostosować do dowolnego poziomu doświadczenia.

Czy każdy kandydat otrzymuje te same pytania?

Tak, znacznie ułatwia porównanie kandydatów. Opcje pytań MCQ i kolejność pytań są losowe. Mamy funkcje anty-cheating/proctoring. W naszym planie korporacyjnym mamy również możliwość tworzenia wielu wersji tej samej oceny z pytaniami o podobnych poziomach trudności.

Jestem kandydatem. Czy mogę spróbować testu ćwiczeniowego?

Nie. Niestety, w tej chwili nie wspieramy testów ćwiczeń. Możesz jednak użyć naszych przykładowych pytań do ćwiczeń.

Jaki jest koszt korzystania z tego testu?

Możesz sprawdzić nasze Plany cenowe.

Czy mogę dostać bezpłatny proces?

Tak, możesz zarejestrować się za darmo i podgląd tego testu.

Właśnie przeniosłem się do płatnego planu. Jak mogę poprosić o ocenę niestandardową?

Oto szybki przewodnik dotyczący jak poprosić o ocenę niestandardową na Adaface.

customers across world
Join 1200+ companies in 75+ countries.
Wypróbuj dziś najbardziej przyjazne narzędzie do oceny umiejętności.
g2 badges
Ready to use the Adaface Test online Linux?
Ready to use the Adaface Test online Linux?
Porozmawiaj z nami
ada
Ada
● Online
Previous
Score: NA
Next
✖️