Search test library by skills or roles
⌘ K

About the test:

Test online LINQ (zintegrowane przez język) wykorzystuje MCQ opartych na scenariuszach do oceny kandydatów na ich biegłość w LINQ, potężny język zapytania, który umożliwia programistom manipulowanie danymi w C# i innych językach .NET. Test ocenia zdolność kandydatów do pisania zapytań LINQ do wyodrębnienia, przekształcania i filtrowania danych, ich zrozumienie operatorów LINQ, wyrażeń, programowania obiektowego, struktur danych, programowania bazy danych, debugowania i obsługi błędów.

Covered skills:

 • Wyrażenia zapytania
 • Standardowe operatorzy zapytania
 • Dołącz do operacji
 • Grupowanie
 • Filtracja
 • Wyrażenia Lambda
 • Odroczona egzekucja
 • Zbiór
 • Sortowanie
 • Transformacja danych

Try practice test
9 reasons why
9 reasons why

Adaface LINQ Test is the most accurate way to shortlist Projektant LINQsReason #1

Tests for on-the-job skills

The LINQ Online Test helps recruiters and hiring managers identify qualified candidates from a pool of resumes, and helps in taking objective hiring decisions. It reduces the administrative overhead of interviewing too many candidates and saves time by filtering out unqualified candidates at the first step of the hiring process.

The test screens for the following skills that hiring managers look for in candidates:

 • Umiejętność skutecznego korzystania z wyrażeń zapytań
 • Zdolność do korzystania z wyrażeń Lambda
 • Możliwość stosowania standardowych operatorów zapytań
 • Zrozumienie odroczonego wykonania
 • Możliwość wykonywania operacji dołączania
 • Zrozumienie agregacji
 • Zdolność do pracy z grupowaniem
 • Zrozumienie sortowania
 • Możliwość stosowania filtrowania
 • Możliwość przeprowadzenia transformacji danych
Reason #2

No trick questions

no trick questions

Traditional assessment tools use trick questions and puzzles for the screening, which creates a lot of frustration among candidates about having to go through irrelevant screening assessments.

View sample questions

The main reason we started Adaface is that traditional pre-employment assessment platforms are not a fair way for companies to evaluate candidates. At Adaface, our mission is to help companies find great candidates by assessing on-the-job skills required for a role.

Why we started Adaface
Try practice test
Reason #3

Non-googleable questions

We have a very high focus on the quality of questions that test for on-the-job skills. Every question is non-googleable and we have a very high bar for the level of subject matter experts we onboard to create these questions. We have crawlers to check if any of the questions are leaked online. If/ when a question gets leaked, we get an alert. We change the question for you & let you know.

How we design questions

To tylko niewielka próbka z naszej biblioteki ponad 10 000 pytań. Rzeczywiste pytania dotyczące tego Test online LINQ będzie nieobowiązany.

🧐 Question

Medium

base code and queries
Try practice test
Check the following base LINQ code and two LINQ queries that follow:
 image
 image
Which of the following statements are true about the output of CODE ONE with base code and CODE TWO with base code?

Easy

IEnumerable
Try practice test
What does the following LINQ code output?
 image
🧐 Question🔧 Skill

Medium

base code and queries

4 mins

LINQ
Try practice test

Easy

IEnumerable

2 mins

LINQ
Try practice test
🧐 Question🔧 Skill💪 Difficulty⌛ Time
base code and queries
LINQ
Medium4 mins
Try practice test
IEnumerable
LINQ
Easy2 mins
Try practice test
Reason #4

1200+ customers in 75 countries

customers in 75 countries
Brandon

Dzięki Adaface udało nam się zoptymalizować nasz proces wstępnej selekcji o ponad 75%, oszczędzając cenny czas zarówno menedżerom ds. rekrutacji, jak i naszemu zespołowi ds. pozyskiwania talentów!


Brandon Lee, Głowa Ludu, Love, Bonito

Try practice test
Reason #5

Designed for elimination, not selection

The most important thing while implementing the pre-employment Test online LINQ in your hiring process is that it is an elimination tool, not a selection tool. In other words: you want to use the test to eliminate the candidates who do poorly on the test, not to select the candidates who come out at the top. While they are super valuable, pre-employment tests do not paint the entire picture of a candidate’s abilities, knowledge, and motivations. Multiple easy questions are more predictive of a candidate's ability than fewer hard questions. Harder questions are often "trick" based questions, which do not provide any meaningful signal about the candidate's skillset.

Science behind Adaface tests
Reason #6

1 click candidate invites

Email invites: You can send candidates an email invite to the Test online LINQ from your dashboard by entering their email address.

Public link: You can create a public link for each test that you can share with candidates.

API or integrations: You can invite candidates directly from your ATS by using our pre-built integrations with popular ATS systems or building a custom integration with your in-house ATS.

invite candidates
Reason #7

Detailed scorecards & benchmarks

Zobacz przykładową kartę wyników
Try practice test
Reason #8

High completion rate

Adaface tests are conversational, low-stress, and take just 25-40 mins to complete.

This is why Adaface has the highest test-completion rate (86%), which is more than 2x better than traditional assessments.

test completion rate
Reason #9

Advanced Proctoring


Learn more

About the LINQ Assessment Test

Why you should use Pre-employment LINQ Online Test?

The Test online LINQ makes use of scenario-based questions to test for on-the-job skills as opposed to theoretical knowledge, ensuring that candidates who do well on this screening test have the relavant skills. The questions are designed to covered following on-the-job aspects:

 • Zrozumienie i wdrażanie wyrażeń zapytania
 • Zastosowanie wyrażeń Lambda do wydajnej manipulacji danymi
 • Wykorzystanie standardowych operatorów zapytań do filtrowania i sortowania
 • Zrozumienie odroczonego wykonania i jej wpływu na wydajność
 • Wykonanie operacji łączenia w celu zintegrowania wielu źródeł danych
 • Stosowanie funkcji agregacji do podsumowania danych
 • Wdrażanie grupowania w celu organizowania danych na podstawie określonych kryteriów
 • Sortowanie danych za pomocą wielu kryteriów
 • Filtrowanie danych na podstawie określonych warunków
 • Przeprowadzanie transformacji danych w celu konwersji danych na pożądane formaty

Once the test is sent to a candidate, the candidate receives a link in email to take the test. For each candidate, you will receive a detailed report with skills breakdown and benchmarks to shortlist the top candidates from your pool.

What topics are covered in the LINQ Online Test?

 • Wyrażenia zapytania

  Wyrażenia zapytania w LINQ zapewniają wygodny sposób pisania zapytań za pomocą składni podobnej do SQL. Pozwalają programistom na pobieranie danych i manipulowanie danymi z różnych źródeł danych.

 • Wyrażenia Lambda

  Wyrażenia Lambda są zwięzłe i potężne sposoby pisania funkcji wbudowanych. Pozwalają programistom tworzyć i używać małych, anonimowych funkcji, które można używać w zapytaniach LINQ do filtrowania, sortowania lub przekształcania danych. Zdefiniowane metody, które zapewniają zestaw powszechnie stosowanych operacji zapytania w LINQ. Operatorzy ci ułatwiają takie zadania, jak filtrowanie, wysiłek, sortowanie, agregowanie i łączenie danych w bardziej ustrukturyzowany i czytelny sposób.

 • Odroczone wykonywanie

  Odroczone wykonywanie jest funkcją LINQ, która odkłada Rzeczywiste wykonanie zapytania do momentu faktycznego żądania danych. Umożliwia to optymalizację i lenistwo w wykonywaniu zapytania, co powoduje lepszą wydajność i zarządzanie pamięcią.

 • Dołącz operacje

  Dołącz operacje w LINQ pozwala programistom łączyć dane z wielu źródeł na podstawie na podstawie wielu źródeł na podstawie na podstawie wielu źródeł na podstawie opartych na oparciu określone warunki. Ta umiejętność jest ważna do pomiaru, ponieważ umożliwia ocenę zdolności kandydata do pisania złożonych zapytań obejmujących wiele tabel lub źródeł danych.

 • Agregacja

  Agregacja w LINQ obejmuje obliczenie pojedynczej wartości od wartości z zbiór wartości. Ta umiejętność jest ważna do zmierzenia, ponieważ pokazuje zrozumienie kandydata do wykonywania obliczeń i efektywnego podsumowania danych.

 • Grupowanie

  Grupowanie w LINQ pozwala programistom kategoryzować dane w oparciu o wspólne atrybuty lub wartości. Ta umiejętność jest ważna do pomiaru, ponieważ odzwierciedla zdolność kandydata do organizowania i analizy danych w sposób ustrukturyzowany i znaczący.

 • Sortowanie

  sortowanie w LINQ wymaga układania danych w określonej kolejności opartej na zamówieniu W przypadku jednego lub więcej kryteriów. Ta umiejętność jest ważna do pomiaru, ponieważ wskazuje na zdolność kandydata do pobierania i prezentowania danych w pożądanej sekwencji, co jest często kluczowe w analizie danych i raportowaniu.

 • Filtrowanie

  Filtrowanie w Linq odnosi się do procesu wyboru określonych elementów z kolekcji na podstawie określonych warunków. Ta umiejętność jest ważna do pomiaru, ponieważ pokazuje zdolność kandydata do wyodrębnienia i pobierania odpowiednich danych, co jest fundamentalne w manipulacji i analizie danych.

 • Transformacja danych

  Transformacja danych w LINQ wymaga konwersji Dane z jednej formy do drugiej, często poprzez stosowanie różnych operacji lub funkcji. Ta umiejętność jest ważna do zmierzenia, ponieważ odzwierciedla zdolność kandydata do manipulowania i modyfikowania danych na różne sposoby, aby spełnić określone wymagania i cele.

 • Full list of covered topics

  The actual topics of the questions in the final test will depend on your job description and requirements. However, here's a list of topics you can expect the questions for Test online LINQ to be based on.

  Podstawowa składnia LINQ
  Składnia zapytania vs Method Składnia
  Filtrowanie danych z LINQ
  Sortowanie danych z LINQ
  Grupowanie danych z LINQ
  Agregowanie danych z LINQ
  Połączenie danych z LINQ
  Wyrażenia Lambda
  Odroczone wykonanie i natychmiastowe wykonanie
  Standardowe operatorzy zapytania - gdzie
  Standardowe operatorzy zapytania - Wybierz
  Standardowe operatorzy zapytania - Orderby
  Standardowe operatorzy zapytania - grupa
  Standardowe operatorzy zapytania - dołącz
  Standardowe operatorzy zapytania - agregate
  Standardowe operatorzy zapytań - odrębne
  Standardowe operatorzy zapytań - wszyscy zawierają
  Standardowe operatorzy zapytania - pomiń, weź
  Standardowe operatorzy zapytania - związek, przecinający się, z wyjątkiem
  Standardowe operatorzy zapytania - Conat, Zip
  Transformacja danych - Wybierz, selekcja
  Transformacja danych - Groupby, tolookup
  Transformacja danych - do
  Transformacja danych - odlewana, typowa, asqueryble
  Transformacja danych - gdzie + Wybierz
  Transformacja danych - Orderby + Thenby
  Transformacja danych - dołącz + grupa
  Transformacja danych - Skip + Take
  Odroczone wykonanie - Ładowanie leniwe
  Odroczone wykonanie - chętny ładowanie
  Odroczona egzekucja - tolist, toaRray, Todictionary
  Odroczone wykonanie - liczba, średnia, min, maks., Suma
  Odroczone wykonanie - Po pierwsze, Fintordefault, ostatni, Lastordefault
  Odroczone wykonanie - wszystkie, wszystkie
  Odroczone wykonanie - zawiera
  Notacja kropka vs składnia zapytania
  Metoda Składnia
  Typy anonimowe w LINQ
  Zerowe typy w LINQ
  Korzystanie z LINQ z kolekcjami
  Korzystanie z LINQ z zapytaniami SQL
  Łączenie LINQ z innymi technikami
  Optymalizacja wydajności zapytań LINQ
  Wskazówki i najlepsze praktyki dla LINQ
  Obsługa błędów LINQ i obsługa wyjątków
  Optymalizacja zapytania LINQ
  Porównanie wydajności różnych operatorów LINQ
  Praca ze złożonymi strukturami danych
  Integracja LINQ z encjami Framework
  Integracja LINQ z WPF i WinForms
  Integracja LINQ z ASP.NET MVC
  Integracja LINQ z ASP.net Web API
  Integracja LINQ z xamaryną
  Integracja LINQ z Unity
  Integracja LINQ z Microsoft Azure
  Integracja LINQ z MongoDB
  Integracja LINQ z SQL Server
  Integracja LINQ z bazą danych Oracle
  Integracja LINQ z MySQL
  Integracja LINQ z PostgreSQL
  Integracja LINQ z SQLite
Try practice test

What roles can I use the LINQ Online Test for?

 • Projektant LINQ
 • C# .NET Developer
 • Architekt .NET

How is the LINQ Online Test customized for senior candidates?

For intermediate/ experienced candidates, we customize the assessment questions to include advanced topics and increase the difficulty level of the questions. This might include adding questions on topics like

 • Korzystanie z funkcji LINQ do zapytania do baz danych
 • Optymalizacja zapytań LINQ w celu poprawy wydajności
 • Zrozumienie i wdrażanie zaawansowanych funkcji LINQ
 • Zastosowanie LINQ do XML do zapytania i manipulowania dokumentami XML
 • Korzystanie z LINQ do obiektów do zapytania o kolekcje w pamięci
 • Wykorzystanie LINQ do SQL do zapytań i mapowania bazy danych
 • Wdrożenie LINQ do podmiotów w celu zapytania i pracy z modelem danych encji
 • Zastosowanie LINQ do zestawu danych do zapytania i manipulowania danymi relacyjnymi
 • Zrozumienie wyrażeń LINQ i składni zapytania
 • Stosowanie LINQ do analizy danych i raportowania
Singapore government logo

Menedżerowie ds. rekrutacji mieli poczucie, że dzięki technicznym pytaniom, które zadawali podczas rozmów panelowych, byli w stanie stwierdzić, którzy kandydaci uzyskali lepsze wyniki, i odróżnić się od tych, którzy również nie uzyskali takich punktów. Oni są bardzo zadowolony z jakością kandydatów wybranych do selekcji Adaface.


85%
Zmniejszenie czasu badań przesiewowych

LINQ Hiring Test Często zadawane pytania

Czy mogę połączyć wiele umiejętności w jedną niestandardową ocenę?

Tak, absolutnie. Oceny niestandardowe są konfigurowane na podstawie opisu stanowiska i będą zawierać pytania dotyczące wszystkich określonych umiejętności, które określasz.

Czy masz jakieś funkcje anty-cheatingowe lub proktorowe?

Mamy następujące funkcje anty-cheatingowe:

 • Pytania o niezgodne z nich
 • Proctoring IP
 • Proctoring Web
 • Proctoring kamery internetowej
 • Wykrywanie plagiatu
 • Bezpieczna przeglądarka

Przeczytaj więcej o funkcjach Proctoring.

Jak interpretować wyniki testów?

Najważniejsze, o czym należy pamiętać, jest to, że ocena jest narzędziem eliminacyjnym, a nie narzędziem wyboru. Ocena umiejętności jest zoptymalizowana, aby pomóc Ci wyeliminować kandydatów, którzy nie są technicznie zakwalifikowani do roli, nie jest zoptymalizowana, aby pomóc Ci znaleźć najlepszego kandydata do tej roli. Dlatego idealnym sposobem na wykorzystanie oceny jest podjęcie decyzji o wyniku progowym (zwykle 55%, pomagamy Ci porównać) i zaprosić wszystkich kandydatów, którzy wyniki powyżej progu na następne rundy wywiadu.

Do jakiego poziomu doświadczenia mogę użyć tego testu?

Każda ocena Adaface jest dostosowana do opisu stanowiska/ idealnego kandydującego osobowości (nasi eksperci przedmiotu będą podejmować właściwe pytania dotyczące oceny z naszej biblioteki ponad 10000 pytań). Ocenę tę można dostosować do dowolnego poziomu doświadczenia.

Czy każdy kandydat otrzymuje te same pytania?

Tak, znacznie ułatwia porównanie kandydatów. Opcje pytań MCQ i kolejność pytań są losowe. Mamy funkcje anty-cheating/proctoring. W naszym planie korporacyjnym mamy również możliwość tworzenia wielu wersji tej samej oceny z pytaniami o podobnych poziomach trudności.

Jestem kandydatem. Czy mogę spróbować testu ćwiczeniowego?

Nie. Niestety, w tej chwili nie wspieramy testów ćwiczeń. Możesz jednak użyć naszych przykładowych pytań do ćwiczeń.

Jaki jest koszt korzystania z tego testu?

Możesz sprawdzić nasze Plany cenowe.

Czy mogę dostać bezpłatny proces?

Tak, możesz zarejestrować się za darmo i podgląd tego testu.

Właśnie przeniosłem się do płatnego planu. Jak mogę poprosić o ocenę niestandardową?

Oto szybki przewodnik dotyczący jak poprosić o ocenę niestandardową na Adaface.

customers across world
Join 1200+ companies in 75+ countries.
Wypróbuj dziś najbardziej przyjazne narzędzie do oceny umiejętności.
g2 badges
Ready to use the Adaface Test online LINQ?
Ready to use the Adaface Test online LINQ?
Porozmawiaj z nami
ada
Ada
● Online
✖️