Search test library by skills or roles
⌘ K

About the test:

Test Liferay Online ocenia wiedzę i umiejętności kandydata w pracy z Liferay, platformą obsługi cyfrowej open source. Test obejmuje takie tematy, jak architektura Liferay, opracowanie portletów, konstruktor usług, opracowywanie motywów, przepływ pracy, interfejsy API, dostosowywanie i optymalizacja wydajności.

Covered skills:

 • Architektura życia
 • Liferay Service Builder
 • Przepływ pracy Liferay
 • Bezpieczeństwo życia
 • Optymalizacja wydajności życia
 • Najlepsze praktyki Liferay
 • Portlety Liferay
 • Rozwój motywu Liferay
 • API Liferay
 • Dostosowywanie życia
 • Integracja życia

9 reasons why
9 reasons why

Adaface Liferay Test is the most accurate way to shortlist Deweloper LiferaysReason #1

Tests for on-the-job skills

The Liferay Online Test helps recruiters and hiring managers identify qualified candidates from a pool of resumes, and helps in taking objective hiring decisions. It reduces the administrative overhead of interviewing too many candidates and saves time by filtering out unqualified candidates at the first step of the hiring process.

The test screens for the following skills that hiring managers look for in candidates:

 • Zrozumienie podstawowych pojęć i elementów życia
 • Projektowanie i opracowywanie portów Liferay
 • Tworzenie i dostosowywanie motywów życia
 • Wdrażanie konstruktora usług Liferay
 • Konfigurowanie i wykorzystanie interfejsów API Liferay
 • Wdrażanie bezpieczeństwa życia
 • Optymalizacja wydajności życia
 • Integracja życia z innymi systemami
 • Zrozumienie przepływu pracy Liferay
 • Stosowanie najlepszych praktyk życia
 • Dostosowywanie funkcji życia
 • Posiadanie wiedzy na temat architektury Liferay
Reason #2

No trick questions

no trick questions

Traditional assessment tools use trick questions and puzzles for the screening, which creates a lot of frustration among candidates about having to go through irrelevant screening assessments.

View sample questions

The main reason we started Adaface is that traditional pre-employment assessment platforms are not a fair way for companies to evaluate candidates. At Adaface, our mission is to help companies find great candidates by assessing on-the-job skills required for a role.

Why we started Adaface
Reason #3

Non-googleable questions

We have a very high focus on the quality of questions that test for on-the-job skills. Every question is non-googleable and we have a very high bar for the level of subject matter experts we onboard to create these questions. We have crawlers to check if any of the questions are leaked online. If/ when a question gets leaked, we get an alert. We change the question for you & let you know.

How we design questions
Reason #4

1200+ customers in 75 countries

customers in 75 countries
Brandon

Dzięki Adaface byliśmy w stanie zoptymalizować nasz początkowy proces badania przesiewowego o 75%, uwalniając cenny czas zarówno dla menedżerów ds. Zatrudnienia, jak i naszego zespołu pozyskiwania talentów!


Brandon Lee, Głowa ludzi, Love, Bonito

Reason #5

Designed for elimination, not selection

The most important thing while implementing the pre-employment Test życia in your hiring process is that it is an elimination tool, not a selection tool. In other words: you want to use the test to eliminate the candidates who do poorly on the test, not to select the candidates who come out at the top. While they are super valuable, pre-employment tests do not paint the entire picture of a candidate’s abilities, knowledge, and motivations. Multiple easy questions are more predictive of a candidate's ability than fewer hard questions. Harder questions are often "trick" based questions, which do not provide any meaningful signal about the candidate's skillset.

Science behind Adaface tests
Reason #6

1 click candidate invites

Email invites: You can send candidates an email invite to the Test życia from your dashboard by entering their email address.

Public link: You can create a public link for each test that you can share with candidates.

API or integrations: You can invite candidates directly from your ATS by using our pre-built integrations with popular ATS systems or building a custom integration with your in-house ATS.

invite candidates
Reason #7

Detailed scorecards & benchmarks

Reason #8

High completion rate

Adaface tests are conversational, low-stress, and take just 25-40 mins to complete.

This is why Adaface has the highest test-completion rate (86%), which is more than 2x better than traditional assessments.

test completion rate
Reason #9

Advanced Proctoring


Learn more

About the Liferay Assessment Test

Why you should use Pre-employment Liferay Online Test?

The Test życia makes use of scenario-based questions to test for on-the-job skills as opposed to theoretical knowledge, ensuring that candidates who do well on this screening test have the relavant skills. The questions are designed to covered following on-the-job aspects:

 • Zrozumienie podstawowych pojęć i cech życia
 • Analiza i wyjaśnianie architektury życia
 • Opracowywanie i konfigurowanie portletów Liferay
 • Tworzenie i zarządzanie konstruktorem usług Liferay
 • Projektowanie i dostosowywanie motywów życia
 • Wdrażanie i konfigurowanie przepływu pracy Liferay
 • Wykorzystanie interfejsów API Liferay do tworzenia aplikacji
 • Wdrażanie środków bezpieczeństwa w życiu
 • Dostosowywanie i rozszerzenie funkcji w życiu
 • Optymalizacja wydajności aplikacji Liferay

Once the test is sent to a candidate, the candidate receives a link in email to take the test. For each candidate, you will receive a detailed report with skills breakdown and benchmarks to shortlist the top candidates from your pool.

What topics are covered in the Liferay Online Test?

 • Liferay Architecture

  Mocne zrozumienie architektury Liferay jest niezbędne do projektowania i opracowywania solidnych i skalowalnych aplikacji na platformie. Ta umiejętność ocenia zrozumienie przez kandydata różnych warstw, komponentów i opcji wdrażania w systemie opartym na życiu.

 • Portlety Liferay

  Portlety są blokami składanymi aplikacji Liferay. Ocena biegłości kandydata w opracowywaniu, konfigurowaniu i zarządzaniu portletami w Liferay zapewnia ich zdolność do tworzenia dynamicznej zawartości sieci, które można bezproblemowo zintegrować ze stronami portalu platformy.

 • Liferay Service Builder

  Liferay Service Builder umożliwia programistom z łatwością tworzenie tabel, podmiotów i kodu warstwy serwisowej. Ważne jest, aby ocenić wiedzę i wiedzę kandydata w zakresie wykorzystania tego potężnego narzędzia do wydajnego budowania i manipulowania aplikacjami opartymi na danych w trakcie życia.

 • Rozwój motywów życia

  Dostosowywanie wyglądu i układu wizualnego i układu Portali Liferay wymaga głębokiego zrozumienia ramy tematycznej Liferay. Mierzenie biegłości kandydata w rozwoju motywów życia ocenia ich zdolność do tworzenia atrakcyjnych wizualnie i spójnych interfejsów użytkownika, które są zgodne z wymaganiami brandingowymi i projektowymi organizacji.

 • Liferay Workflow

  Liferay zapewnia a Potężny silnik przepływu pracy, który umożliwia firmom automatyzację i usprawnienie ich procesów na platformie. Ocena wiedzy kandydata na temat możliwości przepływu pracy Liferay zapewnia ich zdolność do projektowania i wdrażania wydajnych i elastycznych procesów biznesowych w aplikacjach opartych na Liferay.

 • API Liferay </H4> <p> Rozległy zestaw API dostarczonych przez LifeRayy Oferuje programistom elastyczność i rozszerzalność potrzebną do integracji z innymi systemami, rozszerzenia podstawowych funkcji i tworzenia niestandardowych funkcji. Ocena znajomości i wiedzy kandydata w pracy z API Liferay ma kluczowe znaczenie dla ustalenia ich zdolności do wykorzystania i wykorzystania pełnego potencjału platformy. </p> <h4> Liferay Security

  Wbudowane funkcje bezpieczeństwa Liferaya a techniki są niezbędne do ochrony wrażliwych danych i utrzymania integralności aplikacji. Ocena zrozumienia możliwości bezpieczeństwa przez kandydata zapewnia ich zdolność do wdrożenia bezpiecznego uwierzytelniania, autoryzacji, zarządzania sesjami i mechanizmami ochrony danych w systemach opartych na życiu.

 • Dostosowywanie Liferay

  Zapewnia intensywne Możliwości dostosowywania, umożliwiając programistom dostosowanie platformy do spełnienia określonych wymagań biznesowych i użytkowników. Mierzenie biegłości kandydata w dostosowywaniu życia ocenia ich zdolność do rozszerzania i modyfikowania podstawowych funkcjonalności, tworzenia niestandardowych portletów, tematów, układów i szablonów oraz skutecznie integracji systemów zewnętrznych i interfejsów API.

 • Optymalizacja wydajności Liferay

  Skuteczne wykorzystanie zasobów i optymalizacja wydajności ma kluczowe znaczenie dla dostarczania responsywnych i skalowalnych aplikacji do życia. Ocena wiedzy kandydata na temat technik optymalizacji wydajności i najlepszych praktyk zapewnia ich zdolność do identyfikacji i rozwiązywania wąskich gardeł, konfiguracji systemu i projektowania wydajnego kodu, który maksymalizuje możliwości platformy.

 • Liferay Integracja </h4> Możliwości integracji Liferay umożliwiają bezproblemową interakcję z innymi systemami i aplikacjami, umożliwiając organizacjom tworzenie kompleksowych i ujednoliconych cyfrowych doświadczeń. Ocena zrozumienia przez kandydata zdolności integracji Liferay zapewnia ich zdolność do integracji systemów i usług stron trzecich, synchronizacji danych i zapewnienia bezproblemowych doświadczeń międzyplatformowych. </p> <h4> Najlepsze praktyki LifeRay

  Praktyki mają kluczowe znaczenie dla opracowania solidnych, utrzymywanych i skalowalnych aplikacji do życia. Ocena wiedzy kandydata na temat najlepszych praktyk Liferay zapewnia ich zdolność do przestrzegania standardowych konwencji kodujących, wykorzystywania zalecanych wzorców architektonicznych, radzenia sobie z wspólnymi pułapkami i przyjmowania wydajnych metodologii rozwoju podczas pracy z platformą.

 • Full list of covered topics

  The actual topics of the questions in the final test will depend on your job description and requirements. However, here's a list of topics you can expect the questions for Test życia to be based on.

  Architektura życia
  Portlety Liferay
  Liferay Service Builder
  Rozwój motywu Liferay
  Przepływ pracy Liferay
  API Liferay
  Bezpieczeństwo życia
  Dostosowywanie życia
  Optymalizacja wydajności życia
  Integracja życia
  Najlepsze praktyki Liferay
  Interfejsy użytkownika życia
  Konfiguracja życia
  Administracja portalu Liferay
  Widget do życia
  Liferay Asset Publisher
  Zarządzanie treścią Web Liferay
  Formy życia
  Liferay Asset Framework
  Zarządzanie dokumentami życia
  Uprawnienia oparte na role do życia
  Wyszukiwanie życia
  API JavaScript Liferay
  Układ życia i rozwój motywu
  Uwierzytelnianie i autoryzacja życia
  Haczyki i wtyczka EXT
  Język i lokalizacja życia
  Bazy danych i źródła danych Liferay
  Usługi internetowe Liferay
  Liferay pojedynczy logowanie
  Liferay Marketplace/App Store
  Integracja życia z systemami CRM
  Liferay Social Collaboration
  Rozwój mobilny Liferay
  Tuning wydajności życia
  Optymalizacja pamięci podręcznej życia
  Monitorowanie systemu życia
  Multitenancy Liferay
  Wtyczki i dostosowania życia
  Systemy zarządzania treścią życia
  Internacjonalizacja i lokalizacja życia
  Dostosowywanie przepływu pracy Liferay
  Motyw i rozwój układu i układu
  Migracja danych życia
  Konfiguracja wyszukiwania życia
  Auto-skalowanie Liferay
  Środowisko klastrowane przez życie
  Zarządzanie bezpieczeństwem życia
  Integracja API Liferay
  Zarządzanie wirtualną instancją Liferay
  Personalizacja życia
  Testowanie wydajności życia
  Zarządzanie stronami życia

What roles can I use the Liferay Online Test for?

 • Deweloper Liferay
 • Konsultant Liferay
 • Administrator Liferay
 • Architekt Liferay
 • Liferay Project Manager
 • Deweloper Java

How is the Liferay Online Test customized for senior candidates?

For intermediate/ experienced candidates, we customize the assessment questions to include advanced topics and increase the difficulty level of the questions. This might include adding questions on topics like

 • Integracja życia z innymi systemami i aplikacjami
 • Stosowanie najlepszych praktyk do rozwoju życia
 • Wdrożenie zarządzania użytkownikami i uwierzytelnianiem w życiu
 • Konfigurowanie i zarządzanie uprawnieniami i ról Liferay
 • Wykorzystanie możliwości wyszukiwania i indeksowania Liferay
 • Wdrażanie internacjonalizacji i lokalizacji w życiu
 • Wdrażanie mechanizmów buforowania w życiu
 • Rozwiązywanie problemów i debugowanie aplikacji do życia
 • Tworzenie i zarządzanie treścią sieci Web Liferay
 • Wdrażanie dokumentów i zarządzania mediami Liferay
Singapore government logo

Menedżerowie ds. Zatrudnienia uważali, że poprzez pytania techniczne, które zadali podczas wywiadów panelowych, byli w stanie powiedzieć, którzy kandydaci mieli lepsze wyniki, i różnili się od tych, którzy również nie zdobyli bramki. Oni są Bardzo zadowolony z jakością kandydatów na liście przesiewowej Adaface.


85%
Zmniejszenie czasu badań przesiewowych

Liferay Hiring Test FAQ

Czy mogę połączyć wiele umiejętności w jedną niestandardową ocenę?

Tak, absolutnie. Oceny niestandardowe są konfigurowane na podstawie opisu stanowiska i będą zawierać pytania dotyczące wszystkich określonych umiejętności, które określasz.

Czy masz jakieś funkcje anty-cheatingowe lub proktorowe?

Mamy następujące funkcje anty-cheatingowe:

 • Pytania o niezgodne z nich
 • Proctoring IP
 • Proctoring Web
 • Proctoring kamery internetowej
 • Wykrywanie plagiatu
 • Bezpieczna przeglądarka

Przeczytaj więcej o funkcjach Proctoring.

Jak interpretować wyniki testów?

Najważniejsze, o czym należy pamiętać, jest to, że ocena jest narzędziem eliminacyjnym, a nie narzędziem wyboru. Ocena umiejętności jest zoptymalizowana, aby pomóc Ci wyeliminować kandydatów, którzy nie są technicznie zakwalifikowani do roli, nie jest zoptymalizowana, aby pomóc Ci znaleźć najlepszego kandydata do tej roli. Dlatego idealnym sposobem na wykorzystanie oceny jest podjęcie decyzji o wyniku progowym (zwykle 55%, pomagamy Ci porównać) i zaprosić wszystkich kandydatów, którzy wyniki powyżej progu na następne rundy wywiadu.

Do jakiego poziomu doświadczenia mogę użyć tego testu?

Każda ocena Adaface jest dostosowana do opisu stanowiska/ idealnego kandydującego osobowości (nasi eksperci przedmiotu będą podejmować właściwe pytania dotyczące oceny z naszej biblioteki ponad 10000 pytań). Ocenę tę można dostosować do dowolnego poziomu doświadczenia.

Czy każdy kandydat otrzymuje te same pytania?

Tak, znacznie ułatwia porównanie kandydatów. Opcje pytań MCQ i kolejność pytań są losowe. Mamy funkcje anty-cheating/proctoring. W naszym planie korporacyjnym mamy również możliwość tworzenia wielu wersji tej samej oceny z pytaniami o podobnych poziomach trudności.

Jestem kandydatem. Czy mogę spróbować testu ćwiczeniowego?

Nie. Niestety, w tej chwili nie wspieramy testów ćwiczeń. Możesz jednak użyć naszych przykładowych pytań do ćwiczeń.

Jaki jest koszt korzystania z tego testu?

Możesz sprawdzić nasze Plany cenowe.

Czy mogę dostać bezpłatny proces?

Tak, możesz zarejestrować się za darmo i podgląd tego testu.

Właśnie przeniosłem się do płatnego planu. Jak mogę poprosić o ocenę niestandardową?

Oto szybki przewodnik dotyczący jak poprosić o ocenę niestandardową na Adaface.

customers across world
Join 1200+ companies in 75+ countries.
Wypróbuj dziś najbardziej przyjazne narzędzie do oceny umiejętności.
g2 badges
Ready to use the Adaface Test życia?
Ready to use the Adaface Test życia?
Porozmawiaj z nami
logo
40 min tests.
No trick questions.
Accurate shortlisting.
Semestry Prywatność Przewodnik zaufania

🌎 Wybierz swój język

English Norsk Dansk Deutsche Nederlands Svenska Français Español Chinese (简体中文) Italiano Japanese (日本語) Polskie Português Russian (русский)
ada
Ada
● Online
Previous
Score: NA
Next
✖️