Search test library by skills or roles
⌘ K

About the test:

The Java test uses scenario-based and code-tracing questions to evaluate candidates' knowledge of core Java concepts such as OOPs, Classes, Exceptions, Collections and advanced topics such as concurrent programming with threads and handling relational databases. The test uses simple Java Coding questions to assess a candidate's ability to code in Java.

Covered skills:

 • Foundations of the Java syntax and semantics
 • Object-Oriented Programming
 • Basics of Web application programming
 • Working with Databases
See all covered skills

9 reasons why
9 reasons why

Adaface Test online Java is the most accurate way to shortlist Java DevelopersReason #1

Tests for on-the-job skills

Test online Java pomaga rekruterom i menedżerom ds. Rekrutacji identyfikować wykwalifikowanych kandydatów z puli CV i podejmować obiektywne decyzje dotyczące zatrudnienia. Zmniejsza koszty administracyjne przeprowadzania wywiadów z zbyt wieloma kandydatami i oszczędza drogi czas inżynierii, odfiltrowując niewykwalifikowane kandydatów.

Adaface Java Test Screes kandydaci na typowe umiejętności rekruterzy szukają w programie Java:

 • Doświadczenie z podstawową składnią i funkcjami Java
 • Doświadczenie z podstawowymi koncepcjami Java, takimi jak Strings, Ups, zajęcia i kolekcje
 • w stanie skutecznie obsługiwać wyjątki i błędy
 • Praca z relacyjnymi bazami danych i JDBC
 • Możliwość wykrywania i korygowania typowych błędów programowania w czasie kompilacji i czasu działania
 • Praktyczne doświadczenie w kodowaniu Java
Reason #2

No trick questions

Traditional assessment tools use trick questions and puzzles for the screening, which creates a lot of frustration among candidates about having to go through irrelevant screening assessments.

The main reason we started Adaface is that traditional pre-employment assessment platforms are not a fair way for companies to evaluate candidates. At Adaface, our mission is to help companies find great candidates by assessing on-the-job skills required for a role.

Why we started Adaface ->
Reason #3

Non-googleable questions

We have a very high focus on the quality of questions that test for on-the-job skills. Every question is non-googleable and we have a very high bar for the level of subject matter experts we onboard to create these questions. We have crawlers to check if any of the questions are leaked online. If/ when a question gets leaked, we get an alert. We change the question for you & let you know.

To tylko niewielka próbka z naszej biblioteki ponad 10 000 pytań. Rzeczywiste pytania dotyczące tego Java Online Test będzie nieobowiązany.

🧐 Question

Easy

Custom Exception
Exceptions
Solve
What does the following code output?
 image

Medium

Holding References
Solve
What does the following Java code output?
 image

Medium

Abstract Interface
OOPs
Interfaces
Solve
Given following interface:
 image
Which of these are correct classes?
 image

Medium

Garbage Collection
Garbage Collection
Solve
After which line is "bs" object, created on Line 4, eligible for garbage collection?
 image

Medium

Static Init Blocks
OOPs
Solve
What does the following code output?
 image
1) G A B E D H
2) G B A D E H
3) G B A D E H C F
4) C F G A B E D H
5) C F G B A D E H
6) G C F A B E D H
7) G C F B A D E H

Easy

Registration Queue
Logic
Solve
We want to register students for the next semester. All students have a receipt which shows the amount pending for the previous semester. A positive amount (or zero) represents that the student has paid extra fees, and a negative amount represents that they have pending fees to be paid. The students are in a queue for the registration. We want to arrange the students in a way such that the students who have a positive amount on the receipt get registered first as compared to the students who have a negative amount. We are given a queue in the form of an array containing the pending amount.
For example, if the initial queue is [20, 70, -40, 30, -10], then the final queue will be [20, 70, 30, -40, -10]. Note that the sequence of students should not be changed while arranging them unless required to meet the condition.
⚠️⚠️⚠️ Note:
- The first line of the input is the length of the array. The second line contains all the elements of the array.
- The input is already parsed into an array of "strings" and passed to a function. You will need to convert string to integer/number type inside the function.
- You need to "print" the final result (not return it) to pass the test cases.

For the example discussed above, the input will be:
5
20 70 -40 30 -10

Your code needs to print the following to the standard output:
20 70 30 -40 -10

Medium

Longest Road
logic
hashmaps
Solve
A startup company E-Motors is building driverless automated cars. The car contains a sensor that checks the road quality for the next N meters to decide the optimal speed at which the cars should move. We are given recorded data by the sensor in the form of an array, where each element of the array is the rating given to 1 meter of the road in sequence. 

The rating given by the sensor is from 1 to 100, where 100 represents the road with the best condition, and any rating above 60 is optimal. Find the longest stretch of road in meters that is categorized as optimal by the sensor.

The input is an array of "strings" which needs to be converted from string to integer/number inside the function.

Medium

Visitors Count
Strings
Solve
A manager hires a staff member to keep a record of the number of men, women, and children visiting the museum daily. The staff will note W if any women visit, M for men, and C for children. You need to write code that takes the string that represents the visits and prints the count of men, woman and children. The sequencing should be in decreasing order. 
Example:

Input:
WWMMWWCCC

Expected Output: 
4W3C2M

Explanation: 
‘W’ has the highest count, then ‘C’, then ‘M’. 
⚠️⚠️⚠️ Note:
- The input is already parsed and passed to a function.
- You need to "print" the final result (not return it) to pass the test cases.
- If the input is- “MMW”, then the expected output is "2M1W" since there is no ‘C’.
- If any of them have the same count, the output should follow this order - M, W, C.
🧐 Question🔧 Skill

Easy

Custom Exception
Exceptions
2 mins
Java
Solve

Medium

Holding References
2 mins
Java
Solve

Medium

Abstract Interface
OOPs
Interfaces
2 mins
Java
Solve

Medium

Garbage Collection
Garbage Collection
2 mins
Java
Solve

Medium

Static Init Blocks
OOPs
2 mins
Java
Solve

Easy

Registration Queue
Logic
30 mins
Coding
Solve

Medium

Longest Road
logic
hashmaps
25 mins
Coding
Solve

Medium

Visitors Count
Strings
30 mins
Coding
Solve
🧐 Question🔧 Skill💪 Difficulty⌛ Time
Custom Exception
Exceptions
Java
Easy2 mins
Solve
Holding References
Java
Medium2 mins
Solve
Abstract Interface
OOPs
Interfaces
Java
Medium2 mins
Solve
Garbage Collection
Garbage Collection
Java
Medium2 mins
Solve
Static Init Blocks
OOPs
Java
Medium2 mins
Solve
Registration Queue
Logic
Coding
Easy30 minsSolve
Longest Road
logic
hashmaps
Coding
Medium25 minsSolve
Visitors Count
Strings
Coding
Medium30 minsSolve
Reason #4

1200+ customers in 75 countries

Brandon

Dzięki Adaface byliśmy w stanie zoptymalizować nasz początkowy proces badania przesiewowego o 75%, uwalniając cenny czas zarówno dla menedżerów ds. Zatrudnienia, jak i naszego zespołu pozyskiwania talentów!


Brandon Lee, Głowa ludzi, Love, Bonito

Reason #5

Designed for elimination, not selection

The most important thing while implementing the pre-employment Java Online Test in your hiring process is that it is an elimination tool, not a selection tool. In other words: you want to use the test to eliminate the candidates who do poorly on the test, not to select the candidates who come out at the top. While they are super valuable, pre-employment tests do not paint the entire picture of a candidate’s abilities, knowledge, and motivations. Multiple easy questions are more predictive of a candidate's ability than fewer hard questions. Harder questions are often "trick" based questions, which do not provide any meaningful signal about the candidate's skillset.

Reason #6

1 click candidate invites

Email invites: You can send candidates an email invite to the Java Online Test from your dashboard by entering their email address.

Public link: You can create a public link for each test that you can share with candidates.

API or integrations: You can invite candidates directly from your ATS by using our pre-built integrations with popular ATS systems or building a custom integration with your in-house ATS.

Reason #7

Detailed scorecards & comparative results

Reason #8

High completion rate

Adaface tests are conversational, low-stress, and take just 25-40 mins to complete.

This is why Adaface has the highest test-completion rate (86%), which is more than 2x better than traditional assessments.

Reason #9

Advanced Proctoring


W jaki sposób test jest dostosowywany dla starszych programistów Java?

W przypadku kandydatów pośredniego/ doświadczonego dostosowujemy pytania oceniające, aby zawierać zaawansowane tematy i zwiększamy poziom trudności pytań. Obejmuje to dodawanie pytań na takie tematy

 • Wykorzystanie klas abstrakcyjnych, enkapsulacji, polimorfizmu i interfejsów
 • Porównanie wydajności dwóch programów pod względem wykorzystanych zasobów
 • Najlepsze praktyki korzystania z kolekcji w Javie
 • API refleksji
 • programowanie funkcjonalne za pomocą API Lambdas i Streams
 • Dogłębna znajomość obsługi wyjątków i kolekcji śmieci w Javie
 • Wydajne współbieżne techniki programowania
 • Programowanie oparte na zdarzeniach i programowanie aplikacji internetowych

Pytanie kodujące dla doświadczonych kandydatów będzie wyższe poziomy trudności w ocenie bardziej praktycznego wykorzystania kolekcji Java.

What roles can I use the Java Online Test for?

 • Java Developer
 • Java Programmer
 • Backend Developer
 • Senior Java Eningeer

What topics are covered in the Test online Java?

Tablice
Obiekty
Smyczki
Struktury danych
API refleksji
Programowanie funkcjonalne
Lambdas
Streams API
Wyrażenia regularne
JDBC
Praca z bazami danych
Serializacja i de-serializacja
Programowanie obiektowe (OOP)
Zajęcia i obiekty
Programowanie aplikacji internetowych
Adnotacje
Opcjonalnie
Moduły
Java 8 Data/czas API
Lista, zestaw, interfejsy map
SOLIDNY
Ramy kolekcji Java
Badawczy
Sortowanie
Zmienne
Typy danych
Jsp
Servlets
Generyczne
Wielokrotność
Obsługa wyjątków
Obsługa systemu plików
Dziedzictwo
Wielopostaciowość
Debugowanie
Macierze
Programowanie oparte na zdarzeniach
Singapore government logo

Menedżerowie ds. Rekrutacji uważali, że poprzez pytania techniczne, które zadali podczas wywiadów panelowych, byli w stanie stwierdzić, którzy kandydaci mieli lepsze wyniki, i różnili się od tych, którzy również nie zdobyli bramki. Oni są Bardzo zadowolony z jakością kandydatów na liście przesiewowej Adaface.


85%
Zmniejszenie czasu badań przesiewowych

Java Online Test FAQs

Jakie pytania będzie zawierać test Java Online?

Test będzie miał pytania MCQ i pytania kodujące. Pytanie kodujące ma na celu ocenę praktycznego doświadczenia programowania Java. Pytania MCQ są oparte na scenariuszach, aby ocenić umiejętności w pracy, w przeciwieństwie do koncepcji teoretycznych.

Jak mogę przetestować wiele umiejętności związanych z Java w jednym teście przed zatrudnieniem?

Nasze spersonalizowane oceny pozwalają przetestować wiele umiejętności w jednym teście. Załóżmy na przykład, że szukasz dewelopera Java z wiedzą o Spring i SQL. W takim przypadku dostosowujemy ocenę, aby ocenić wszystkie trzy umiejętności w teście.

Jakie umiejętności są wymagane do roli Java?

W zależności od roli i branży programista Java może wymagać tych umiejętności:

 • Zrozumienie obiektowych koncepcji programowania
 • Zrozumienie, kiedy używać wzorów projektowych, takich jak Singleton, Factory, Fly-Waight, Builder, Buash, Iterator, Strategy, Visitor, Composite. Ta umiejętność jest szczególnie ważna dla starszych programistów Java, którzy będą musieli pracować nad architekturą aplikacji do projektowania długoterminowych rozwiązań
 • Zrozumienie procesu ładowania klas i działania ładowarek klasowych
 • Głębokie zrozumienie dopracowanego świata wydajności, czy to na ogólny narzut pamięci, złożoność obliczeń, czy prędkość
 • Wiedza na temat przydzielania pamięci, z jakiego kontekstu i jak wpływa ona na fragmentację sterty
 • Znajomość różnych algorytmów zbierania śmieci i sposobu korzystania z profilerów
 • Doświadczenie z JSP / Servlets, ramami internetowymi, takimi jak Struts / Spring i zorientowane na usługi architekturę / usługi internetowe- mydło / odpoczynek
 • Możliwość stosowania najnowocześniejszych wzorów i funkcji języka do istniejących systemów
 • Doświadczenie w korzystaniu z technologii w ekosystemie Java: Struts, Spring, Maven, Gradle, Ant, Junit, Spock i Hibernate, między innymi
 • Znajomość zawiłości zapytań SQL
 • Zdolność do nauki nowych technologii i gotowości do wyjścia ze strefy komfortu, aby odkrywać i uczyć się nowych umiejętności

Czy mogę połączyć wiele umiejętności w jedną niestandardową ocenę?

Tak, absolutnie. Oceny niestandardowe są konfigurowane na podstawie opisu stanowiska i będą zawierać pytania dotyczące wszystkich określonych umiejętności, które określasz.

Czy masz jakieś funkcje anty-cheatingowe lub proktorowe?

Mamy następujące funkcje anty-cheatingowe:

 • Pytania o niezgodne z nich
 • Proctoring IP
 • Proctoring Web
 • Proctoring kamery internetowej
 • Wykrywanie plagiatu
 • Bezpieczna przeglądarka

Przeczytaj więcej o funkcjach Proctoring.

Jak interpretować wyniki testów?

Najważniejsze, o czym należy pamiętać, jest to, że ocena jest narzędziem eliminacyjnym, a nie narzędziem wyboru. Ocena umiejętności jest zoptymalizowana, aby pomóc Ci wyeliminować kandydatów, którzy nie są technicznie zakwalifikowani do roli, nie jest zoptymalizowana, aby pomóc Ci znaleźć najlepszego kandydata do tej roli. Dlatego idealnym sposobem na wykorzystanie oceny jest podjęcie decyzji o wyniku progowym (zwykle 55%, pomagamy Ci porównać) i zaprosić wszystkich kandydatów, którzy wyniki powyżej progu na następne rundy wywiadu.

Do jakiego poziomu doświadczenia mogę użyć tego testu?

Każda ocena Adaface jest dostosowana do opisu stanowiska/ idealnego kandydującego osobowości (nasi eksperci przedmiotu będą podejmować właściwe pytania dotyczące oceny z naszej biblioteki ponad 10000 pytań). Ocenę tę można dostosować do dowolnego poziomu doświadczenia.

Czy każdy kandydat otrzymuje te same pytania?

Tak, znacznie ułatwia porównanie kandydatów. Opcje pytań MCQ i kolejność pytań są losowe. Mamy funkcje anty-cheating/proctoring. W naszym planie korporacyjnym mamy również możliwość tworzenia wielu wersji tej samej oceny z pytaniami o podobnych poziomach trudności.

Jestem kandydatem. Czy mogę spróbować testu ćwiczeniowego?

Nie. Niestety, w tej chwili nie wspieramy testów ćwiczeń. Możesz jednak użyć naszych przykładowych pytań do ćwiczeń.

Jaki jest koszt korzystania z tego testu?

Możesz sprawdzić nasze Plany cenowe.

Czy mogę dostać bezpłatny proces?

Tak, możesz zarejestrować się za darmo i podgląd tego testu.

Właśnie przeniosłem się do płatnego planu. Jak mogę poprosić o ocenę niestandardową?

Oto szybki przewodnik dotyczący jak poprosić o ocenę niestandardową na Adaface.

Join 1200+ companies in 75+ countries.
Wypróbuj dziś najbardziej przyjazne narzędzie do oceny umiejętności.
Ready to use the Adaface Java Online Test?
Ready to use the Adaface Java Online Test?
Porozmawiaj z nami
40 min tests.
No trick questions.
Accurate shortlisting.
Semestry Prywatność Przewodnik zaufania

🌎 Wybierz swój język

English Norsk Dansk Deutsche Nederlands Svenska Français Español Chinese (简体中文) Italiano Japanese (日本語) Polskie Português Russian (русский)
Ada
Ada
● Online
Previous
Score: NA
Next
✖️