Search test library by skills or roles
⌘ K

About the test:

Test internetowy Ionic wykorzystuje MCQ oparty na scenariuszach do oceny kandydatów na temat ich wiedzy na temat ram jonowych, w tym ich biegłości w pracy z AngularJS, HTML i CSS. Test ma na celu ocenę zdolności kandydata do skutecznego pracy z jonem oraz projektowania oraz opracowywanie aplikacji mobilnych, które spełniają wymagania funkcjonalne i oczekiwania dotyczące doświadczenia użytkownika.

Covered skills:

 • Komponenty interfejsu użytkownika
 • Składniki siatki jonowej
 • Ionic Cli
 • Nawigacja i routing
 • Wydarzenia jonowe
 • Kontrolery
 • Ionic Native
 • Integracja bazy ogniowej

9 reasons why
9 reasons why

Adaface Ionic Assessment Test is the most accurate way to shortlist Joniczny programistasReason #1

Tests for on-the-job skills

The Ionic Test helps recruiters and hiring managers identify qualified candidates from a pool of resumes, and helps in taking objective hiring decisions. It reduces the administrative overhead of interviewing too many candidates and saves time by filtering out unqualified candidates at the first step of the hiring process.

The test screens for the following skills that hiring managers look for in candidates:

 • W stanie tworzyć responsywne i atrakcyjne wizualnie komponenty interfejsu użytkownika za pomocą jonowych
 • Biegły w wykorzystaniu zdarzeń jonowych do obsługi interakcji użytkownika i wykonywania działań
 • Kompetentny w zakresie wdrażania i dostosowywania komponentów siatki jonowej do układu
 • Wykonywane w pracy z kontrolerami w celu zarządzania danymi i logikami w aplikacjach jonowych
 • Znajomość poleceń Ionic CLI do konfiguracji projektu, testowania i wdrażania
 • Doświadczenie w korzystaniu z natywnych wtyczek jonowych do dostępu do funkcji urządzeń
 • Kompetentne w realizacji nawigacji i routingu w aplikacjach jonowych
 • Biegły w integracji usług Firebase z aplikacjami jonowymi
Reason #2

No trick questions

no trick questions

Traditional assessment tools use trick questions and puzzles for the screening, which creates a lot of frustration among candidates about having to go through irrelevant screening assessments.

View sample questions

The main reason we started Adaface is that traditional pre-employment assessment platforms are not a fair way for companies to evaluate candidates. At Adaface, our mission is to help companies find great candidates by assessing on-the-job skills required for a role.

Why we started Adaface
Reason #3

Non-googleable questions

We have a very high focus on the quality of questions that test for on-the-job skills. Every question is non-googleable and we have a very high bar for the level of subject matter experts we onboard to create these questions. We have crawlers to check if any of the questions are leaked online. If/ when a question gets leaked, we get an alert. We change the question for you & let you know.

How we design questions
Reason #4

1200+ customers in 75 countries

customers in 75 countries
Brandon

Dzięki Adaface byliśmy w stanie zoptymalizować nasz początkowy proces badania przesiewowego o 75%, uwalniając cenny czas zarówno dla menedżerów ds. Zatrudnienia, jak i naszego zespołu pozyskiwania talentów!


Brandon Lee, Głowa ludzi, Love, Bonito

Reason #5

Designed for elimination, not selection

The most important thing while implementing the pre-employment Test jonowy in your hiring process is that it is an elimination tool, not a selection tool. In other words: you want to use the test to eliminate the candidates who do poorly on the test, not to select the candidates who come out at the top. While they are super valuable, pre-employment tests do not paint the entire picture of a candidate’s abilities, knowledge, and motivations. Multiple easy questions are more predictive of a candidate's ability than fewer hard questions. Harder questions are often "trick" based questions, which do not provide any meaningful signal about the candidate's skillset.

Science behind Adaface tests
Reason #6

1 click candidate invites

Email invites: You can send candidates an email invite to the Test jonowy from your dashboard by entering their email address.

Public link: You can create a public link for each test that you can share with candidates.

API or integrations: You can invite candidates directly from your ATS by using our pre-built integrations with popular ATS systems or building a custom integration with your in-house ATS.

invite candidates
Reason #7

Detailed scorecards & benchmarks

Reason #8

High completion rate

Adaface tests are conversational, low-stress, and take just 25-40 mins to complete.

This is why Adaface has the highest test-completion rate (86%), which is more than 2x better than traditional assessments.

test completion rate
Reason #9

Advanced Proctoring


Learn more

About the Ionic Online Test

Why you should use Pre-employment Ionic Test?

The Test jonowy makes use of scenario-based questions to test for on-the-job skills as opposed to theoretical knowledge, ensuring that candidates who do well on this screening test have the relavant skills. The questions are designed to covered following on-the-job aspects:

 • Zdolność do projektowania i wdrażania komponentów interfejsu użytkownika w ramach jonowych
 • Zrozumienie zdarzeń jonowych i ich wykorzystanie w tworzeniu aplikacji
 • Biegłość w pracy z komponentami siatki jonowej w celu responsywnego układu
 • Doświadczenie w pisaniu i zarządzaniu kontrolerami w aplikacjach jonowych
 • Znajomość Ionic CLI i jego interfejsu wiersza poleceń do zarządzania projektami
 • Znajomość z jonowym natywnym do dostępu do funkcji urządzeń i natywnych możliwości
 • Zrozumienie technik nawigacji i routingu w aplikacjach jonowych
 • Doświadczenie w integracji usług Firebase z aplikacjami jonowymi
 • Możliwość optymalizacji wydajności i poprawy wrażeń użytkowników w aplikacjach jonowych
 • Silne umiejętności debugowania i rozwiązywania problemów w aplikacjach jonowych

Once the test is sent to a candidate, the candidate receives a link in email to take the test. For each candidate, you will receive a detailed report with skills breakdown and benchmarks to shortlist the top candidates from your pool.

What topics are covered in the Ionic Test?

 • Komponenty interfejsu użytkownika

  Komponenty interfejsu interfejsu Ionic odnoszą się do wstępnie zbudowanych elementów interfejsu użytkownika, takich jak przyciski, listy, formularze itp., Które można łatwo dostosować i zintegrować z aplikacją. Testowanie znajomości komponentów interfejsu użytkownika zapewnia, że ​​kandydat jest zaznajomiony z tworzeniem wizualnie atrakcyjnych i przyjaznych interfejsów. Aby tworzyć i obsługiwać niestandardowe zdarzenia w ich aplikacjach. Pomiar wiedzy na temat zdarzeń jonowych pomaga ocenić zdolność kandydata do skutecznego zarządzania zdarzeniami aplikacji i zapewnienia płynnej interakcji między różnymi komponentami.

 • Składniki siatki jonowej

  Sieci siatki Ionic zapewniają responsywny i elastyczny sposób Zorganizuj układ aplikacji, dzieląc ekran na system siatki. Uwzględnienie komponentów siatki do testu ocenia zrozumienie kandydata do tworzenia responsywnych i spójnych wizualnych układów.

 • kontrolerów

  W jonowym, kontrolerzy są odpowiedzialne za obsługę logiki aplikacji i przepływu danych. Ocena znajomości kontrolerów pomaga ocenić zdolność kandydata do skutecznego zarządzania i manipulowania danymi w aplikacji jonowej.

 • joonic CLI

  Interfejs linii poleceń jonowych (CLI) jest potężnym narzędziem używanym Opracowywanie i budowanie aplikacji jonowych. W tym pytania dotyczące CLI jonowego ocenia znajomość kandydata z użyciem poleceń CLI i wykonywanie wspólnych zadań rozwojowych.

 • Ionic Native

  Ionic Native zapewnia zestaw wstępnie zbudowanych wtyczek, które pozwalają programistom Uzyskaj dostęp do funkcji i funkcji Natywnych urządzeń. Testowanie wiedzy na temat jonowych natywnych potwierdza zdolność kandydata do wykorzystywania natywnej funkcjonalności podczas opracowywania aplikacji międzyplatformowych.

 • nawigacja i routing

  Nawigacja i routing w jońskim Zastosuj i zdefiniuj przepływ między nimi. Mierzenie wiedzy na temat nawigacji i routingu zapewnia, że ​​kandydat rozumie, jak skutecznie poruszać się po różnych ekranach aplikacji i zarządzać stanem aplikacji.

 • Integracja Firebase

  Integracja FireBase obejmuje włączenie bazy Firebase, opartej na chmurze platforma dostarczona przez Google, do aplikacji jonowej. W tym pytania dotyczące integracji Firebase ocenia zdolność kandydata do integracji usług Firebase, takich jak uwierzytelnianie, baza danych w czasie rzeczywistym i przechowywanie w chmurze do ich aplikacji.

 • Full list of covered topics

  The actual topics of the questions in the final test will depend on your job description and requirements. However, here's a list of topics you can expect the questions for Test jonowy to be based on.

  Komponenty Ionic UI
  Wydarzenia jonowe
  Składniki siatki jonowej
  Kontrolery w jońskim
  Polecenia Ionic CLI
  Joniczne wtyczki natywne
  Nawigacja i routing jonowy
  Integracja bazy ogniowej z jonowym
  Formy jonowe
  Modki jonowe
  Alerty jonowe
  Arkusze akcji jonowej
  Zakładki jonowe
  Menu z boku jonowego
  Slajdy jonowe
  Karty jonowe
  Przyciski jonowe
  Listy jonowe
  Pola wejściowe jonowe
  Joonowe przyciski radiowe
  Pola wyboru jonowego
  IONIC SELECT
  Zakres jonowy
  Przełącznik joniczny
  Ionic Datetime
  Przełącznik joniczny
  Ionic Datetime
  Tost joński
  Popover joniczny
  Ładowanie jonowe
  Segment jonowy
  Ionic Navbar
  Kontroler Ionic Nav
  Ionowe zdarzenia cyklu życia
  Zdarzenia strony jonicznej
  Gesty jonowe
  Wydarzenia zwoju jonowego
  Wirtualny zwój
  Siatka responsywna jonowa
  Układ siatki jonowej
  Treść jonowa
  Nagłówek joński
  Stopka jonowa
  Row Ionic
  Kolumna jonowa
  Przesunięcie jonowe
  Pchnięcie jonowe
  Pull jonowy
  Ionic Pop Scope
  Konfiguracja projektu Ionic CLI
  Testowanie CLI jonowe
  Wdrożenie Ionic CLI
  Wtyczka z natywną kamerą jonową
  Ionic Native Geolocation wtyczka
  Wtyczka skanera kodu kodu jonicznego
  Ionic Native Push Powiadomienie
  Ionic Native Local Storage wtyczka
  Wtyczka przesyłania plików Ionic Native
  Wtyczka natywna Ionic Native
  Joniczna wtyczka urządzenia natywnego
  Ionic Native Splash Screen wtyczka
  Wtyczka jonowego natywnego paska stanu
  Wtyczka Ionic Native Social Social udostępnianie
  Wtyczka Ionic Native E -mail Composer
  Wtyczka z natywną przeglądarką w aplikacji Ionic
  Ionic Native Firebase wtyczka
  Ładowanie leniwe joniczne
  Strażnicy tras jonicznych
  Konfiguracja trasy dynamicznej jonowej
  Parametry trasy jonowej
  Uwierzytelnianie bazy ogniowej w jonowym
  Baza danych w czasie rzeczywistym Firebase w jonowym
  Przesyłania przesyłania chmur Firebase w jonowym
  Przechowywanie bazy ogniowej w jońskim

What roles can I use the Ionic Test for?

 • Joniczny programista
 • Mobile Developer - Ionic Framework

How is the Ionic Test customized for senior candidates?

For intermediate/ experienced candidates, we customize the assessment questions to include advanced topics and increase the difficulty level of the questions. This might include adding questions on topics like

 • Znajomość zaawansowanych wzorców projektowania interfejsu użytkownika i najlepszych praktyk w jonowych
 • Biegłość w korzystaniu z twórcy jonowej do szybkiego prototypowania i rozwoju interfejsu użytkownika
 • Doświadczenie w obsłudze operacji asynchronicznych i synchronizacji danych w jonowym
 • Zrozumienie mechanizmów przechowywania jonowych i technik zarządzania danymi
 • Znajomość procesów opakowań jonowych i wdrażania dla różnych platform
 • Znajomość opcji tematyki jonowej i dostosowywania do brandingu
 • Możliwość pisania kodu wielokrotnego użytku i modułowego w aplikacjach jonowych
 • Biegłość w testowaniu i debugowaniu aplikacji jonowych na różnych urządzeniach i platformach
 • Znajomość technik optymalizacji wydajności dla aplikacji jonowych
 • Doświadczenie w integracji interfejsów API i usług zewnętrznych z aplikacjami jonowymi
 • Zrozumienie rozważań bezpieczeństwa i najlepszych praktyk w rozwoju jonowym
Singapore government logo

Menedżerowie ds. Zatrudnienia uważali, że poprzez pytania techniczne, które zadali podczas wywiadów panelowych, byli w stanie powiedzieć, którzy kandydaci mieli lepsze wyniki, i różnili się od tych, którzy również nie zdobyli bramki. Oni są Bardzo zadowolony z jakością kandydatów na liście przesiewowej Adaface.


85%
Zmniejszenie czasu badań przesiewowych

Ionic Hiring Test FAQ

Czy mogę połączyć wiele umiejętności w jedną niestandardową ocenę?

Tak, absolutnie. Oceny niestandardowe są konfigurowane na podstawie opisu stanowiska i będą zawierać pytania dotyczące wszystkich określonych umiejętności, które określasz.

Czy masz jakieś funkcje anty-cheatingowe lub proktorowe?

Mamy następujące funkcje anty-cheatingowe:

 • Pytania o niezgodne z nich
 • Proctoring IP
 • Proctoring Web
 • Proctoring kamery internetowej
 • Wykrywanie plagiatu
 • Bezpieczna przeglądarka

Przeczytaj więcej o funkcjach Proctoring.

Jak interpretować wyniki testów?

Najważniejsze, o czym należy pamiętać, jest to, że ocena jest narzędziem eliminacyjnym, a nie narzędziem wyboru. Ocena umiejętności jest zoptymalizowana, aby pomóc Ci wyeliminować kandydatów, którzy nie są technicznie zakwalifikowani do roli, nie jest zoptymalizowana, aby pomóc Ci znaleźć najlepszego kandydata do tej roli. Dlatego idealnym sposobem na wykorzystanie oceny jest podjęcie decyzji o wyniku progowym (zwykle 55%, pomagamy Ci porównać) i zaprosić wszystkich kandydatów, którzy wyniki powyżej progu na następne rundy wywiadu.

Do jakiego poziomu doświadczenia mogę użyć tego testu?

Każda ocena Adaface jest dostosowana do opisu stanowiska/ idealnego kandydującego osobowości (nasi eksperci przedmiotu będą podejmować właściwe pytania dotyczące oceny z naszej biblioteki ponad 10000 pytań). Ocenę tę można dostosować do dowolnego poziomu doświadczenia.

Czy każdy kandydat otrzymuje te same pytania?

Tak, znacznie ułatwia porównanie kandydatów. Opcje pytań MCQ i kolejność pytań są losowe. Mamy funkcje anty-cheating/proctoring. W naszym planie korporacyjnym mamy również możliwość tworzenia wielu wersji tej samej oceny z pytaniami o podobnych poziomach trudności.

Jestem kandydatem. Czy mogę spróbować testu ćwiczeniowego?

Nie. Niestety, w tej chwili nie wspieramy testów ćwiczeń. Możesz jednak użyć naszych przykładowych pytań do ćwiczeń.

Jaki jest koszt korzystania z tego testu?

Możesz sprawdzić nasze Plany cenowe.

Czy mogę dostać bezpłatny proces?

Tak, możesz zarejestrować się za darmo i podgląd tego testu.

Właśnie przeniosłem się do płatnego planu. Jak mogę poprosić o ocenę niestandardową?

Oto szybki przewodnik dotyczący jak poprosić o ocenę niestandardową na Adaface.

customers across world
Join 1200+ companies in 75+ countries.
Wypróbuj dziś najbardziej przyjazne narzędzie do oceny umiejętności.
g2 badges
Ready to use the Adaface Test jonowy?
Ready to use the Adaface Test jonowy?
Porozmawiaj z nami
logo
40 min tests.
No trick questions.
Accurate shortlisting.
Semestry Prywatność Przewodnik zaufania

🌎 Wybierz swój język

English Norsk Dansk Deutsche Nederlands Svenska Français Español Chinese (简体中文) Italiano Japanese (日本語) Polskie Português Russian (русский)
ada
Ada
● Online
Previous
Score: NA
Next
✖️