Search test library by skills or roles
⌘ K

About the test:

Test online IBM AIX ocenia wiedzę i umiejętności kandydata w zakresie administrowania i zarządzania systemem operacyjnym IBM AIX. Test obejmuje takie tematy, jak instalacja i konfiguracja, administracja systemu, zarządzanie systemami plików, sieci i bezpieczeństwo, dostrajanie wydajności, tworzenie kopii zapasowych i odzyskiwania, skrypty i automatyzacja, zarządzanie użytkownikami i grupami, rozwiązywanie problemów, wirtualizacja i wysoka dostępność.

Covered skills:

 • Instalacja i konfiguracja AIX
 • Systemy plików AIX i zarządzanie
 • Wydajność i strojenie AIX
 • Skrypty i automatyzacja AIX
 • Rozwiązywanie problemów z AIX
 • Wysoka dostępność AIX
 • Administracja systemu AIX
 • Networking i bezpieczeństwo AIX
 • Kopia zapasowa i odzyskiwanie AIX
 • Zarządzanie użytkownikami i grupami AIX
 • Wirtualizacja AIX

Try practice test
9 reasons why
9 reasons why

Adaface IBM AIX Test is the most accurate way to shortlist Administrator systemu AIXsReason #1

Tests for on-the-job skills

The IBM AIX Online Test helps recruiters and hiring managers identify qualified candidates from a pool of resumes, and helps in taking objective hiring decisions. It reduces the administrative overhead of interviewing too many candidates and saves time by filtering out unqualified candidates at the first step of the hiring process.

The test screens for the following skills that hiring managers look for in candidates:

 • Zrozumienie systemu operacyjnego IBM AIX
 • Biegłość w instalacji i konfiguracji AIX
 • Skuteczne umiejętności administracyjne systemu AIX
 • Znajomość systemów plików AIX i zarządzania
 • Zrozumienie sieci AIX i bezpieczeństwa
 • Możliwość optymalizacji wydajności i strojenia AIX
 • Kompetencje w tworzeniu kopii zapasowych i odzyskiwania AIX
 • Biegłość w skryptach i automatyzacji AIX
 • Zrozumienie zarządzania użytkownikami i grupami AIX
 • Zdolność w rozwiązywaniu problemów AIX
 • Znajomość wirtualizacji AIX
 • Wiedza specjalistyczna w zakresie wysokiej dostępności AIX
Reason #2

No trick questions

no trick questions

Traditional assessment tools use trick questions and puzzles for the screening, which creates a lot of frustration among candidates about having to go through irrelevant screening assessments.

View sample questions

The main reason we started Adaface is that traditional pre-employment assessment platforms are not a fair way for companies to evaluate candidates. At Adaface, our mission is to help companies find great candidates by assessing on-the-job skills required for a role.

Why we started Adaface
Try practice test
Reason #3

Non-googleable questions

We have a very high focus on the quality of questions that test for on-the-job skills. Every question is non-googleable and we have a very high bar for the level of subject matter experts we onboard to create these questions. We have crawlers to check if any of the questions are leaked online. If/ when a question gets leaked, we get an alert. We change the question for you & let you know.

How we design questions
Reason #4

1200+ customers in 75 countries

customers in 75 countries
Brandon

Dzięki Adaface udało nam się zoptymalizować nasz proces wstępnej selekcji o ponad 75%, oszczędzając cenny czas zarówno menedżerom ds. rekrutacji, jak i naszemu zespołowi ds. pozyskiwania talentów!


Brandon Lee, Głowa Ludu, Love, Bonito

Try practice test
Reason #5

Designed for elimination, not selection

The most important thing while implementing the pre-employment Test online AIX in your hiring process is that it is an elimination tool, not a selection tool. In other words: you want to use the test to eliminate the candidates who do poorly on the test, not to select the candidates who come out at the top. While they are super valuable, pre-employment tests do not paint the entire picture of a candidate’s abilities, knowledge, and motivations. Multiple easy questions are more predictive of a candidate's ability than fewer hard questions. Harder questions are often "trick" based questions, which do not provide any meaningful signal about the candidate's skillset.

Science behind Adaface tests
Reason #6

1 click candidate invites

Email invites: You can send candidates an email invite to the Test online AIX from your dashboard by entering their email address.

Public link: You can create a public link for each test that you can share with candidates.

API or integrations: You can invite candidates directly from your ATS by using our pre-built integrations with popular ATS systems or building a custom integration with your in-house ATS.

invite candidates
Reason #7

Detailed scorecards & benchmarks

Zobacz przykładową kartę wyników
Try practice test
Reason #8

High completion rate

Adaface tests are conversational, low-stress, and take just 25-40 mins to complete.

This is why Adaface has the highest test-completion rate (86%), which is more than 2x better than traditional assessments.

test completion rate
Reason #9

Advanced Proctoring


Learn more

About the IBM AIX Assessment Test

Why you should use Pre-employment IBM AIX Online Test?

The Test online AIX makes use of scenario-based questions to test for on-the-job skills as opposed to theoretical knowledge, ensuring that candidates who do well on this screening test have the relavant skills. The questions are designed to covered following on-the-job aspects:

 • Instalacja i konfiguracja IBM AIX
 • Administracja i zarządzanie systemami IBM AIX
 • Zarządzanie systemami i przechowywaniem plików AIX
 • Konfigurowanie ustawień sieciowych i zapewnienie bezpieczeństwa na IBM AIX
 • Monitorowanie wydajności i strojenie systemów IBM AIX
 • Wdrożenie strategii tworzenia kopii zapasowych i odzyskiwania dla IBM AIX
 • Skrypty i automatyzacja za pomocą IBM AIX
 • Zarządzanie użytkownikami i grupami na IBM AIX
 • Rozwiązywanie problemów z systemami IBM AIX

Once the test is sent to a candidate, the candidate receives a link in email to take the test. For each candidate, you will receive a detailed report with skills breakdown and benchmarks to shortlist the top candidates from your pool.

What topics are covered in the IBM AIX Online Test?

 • Instalacja i konfiguracja AIX

  Ta umiejętność koncentruje się na procesie instalowania i konfigurowania AIX na sprzęcie, w tym przygotowaniu systemu, partycjonowaniu dysku, instalacji oprogramowania i dostosowywaniu systemu. Niezbędne jest ocena tej umiejętności, aby kandydat może z powodzeniem skonfigurować środowisko AIX i optymalizować zasoby systemowe zgodnie z wymaganiami.

 • Administracja systemu AIX

  Administracja systemu AIX obejmuje zarządzanie i utrzymywanie Systemy AIX, w tym zarządzanie użytkownikami, aktualizacje oprogramowania, monitorowanie systemu i optymalizacja wydajności. Ocena tej umiejętności ma kluczowe znaczenie dla oceny zdolności kandydata do skutecznego administrowania systemami AIX w celu sprawnego działania i rozwiązywania problemów.

 • Systemy i zarządzanie plikami AIX

  Ta umiejętność obejmuje konfigurację i zarządzanie systemami plików W AIX, w tym tworzenie, montaż i zarządzanie różnymi typami systemów plików. Pomiar tej umiejętności pozwala rekruterom ocenić wiedzę kandydata w zakresie organizowania i utrzymywania przechowywania danych w systemach AIX w celu wydajnego dostępu do danych i zarządzania pamięcią.

 • AIX Networking and Security

  AIX Networking and Security wiąże Konfigurowanie i zarządzanie ustawieniami sieciowymi, protokołami i środkami bezpieczeństwa w systemach AIX. Ta umiejętność jest ważna, aby ocenić, ponieważ kandydat może ustanowić bezpieczne połączenia sieciowe, wdrożyć reguły zapory i zabezpieczyć systemy AIX przed potencjalnymi zagrożeniami.

 • AIX wydajność i strojenie

  Ta umiejętność koncentruje się po optymalizacji wydajności systemów AIX poprzez monitorowanie zasobów systemowych, dostrajanie parametrów jądra oraz identyfikacji i rozwiązywania wąskich gardeł. Ocena tej umiejętności pomaga rekruterom zidentyfikować kandydatów, którzy mogą zwiększyć ogólną wydajność i stabilność systemów AIX w celu uzyskania optymalnej wydajności.

 • AIX Backup and Recovery

  AIX Backup and Recovery. kopie zapasowe i przywracanie danych w przypadku awarii systemu lub utraty danych. Mierzenie tej umiejętności jest kluczowe, ponieważ zapewnia kandydata na ochronę istotnych danych i przywrócić funkcjonalność systemu w sytuacjach krytycznych, zapewniając ciągłość operacji.

 • Skrypty i automatyzacja AIX

  Ta umiejętność obejmuje zdolność Aby zautomatyzować powtarzające się zadania i tworzyć skrypty za pomocą języków skontaktowych, takich jak Korn Shell (KSH) lub Bourne Again Shell (Bash). Ocena tej umiejętności jest ważna, ponieważ pozwala rekruterom ocenić biegłość kandydata w usprawnianiu zadań administracyjnych i poprawa wydajności operacyjnej poprzez automatyzację.

 • Zarządzanie użytkownikami i grupami AIX

  Zarządzanie użytkownikami i grupami AIX wiąże Tworzenie, modyfikowanie i zarządzanie kontami użytkowników, grup i ich uprawnienia w systemach AIX. Ocena tej umiejętności jest niezbędna, aby kandydat może skutecznie zarządzać dostępem użytkowników, uprawnieniami i ustawieniami bezpieczeństwa, utrzymanie bezpiecznego i zorganizowanego systemu zarządzania użytkownikami.

 • Rozwiązywanie problemów AIX

  Ta umiejętność obejmuje diagnozowanie oraz rozwiązywanie problemów systemowych, w tym awarie sprzętu i oprogramowania, degradacja wydajności i problemy z łącznością sieciową. Mierzenie tej umiejętności jest niezbędne do zidentyfikowania kandydatów, którzy posiadają silne umiejętności rozwiązywania problemów i mogą szybko rozwiązywać problemy techniczne, minimalizując przestoje systemu.

 • AIX Virtualization

  AIX Virtualization koncentruje Technologie takie jak IBM PowerVM i Virtual I/O Server (VIOS). Ocena tej umiejętności pomaga rekruterom zidentyfikować kandydatów, którzy posiadają wiedzę specjalistyczną w zakresie wirtualizacji i mogą skutecznie wykorzystać technologie wirtualizacji AIX w celu optymalizacji zasobów systemowych i zwiększenia elastyczności.

 • AIX High Avacilability

  Ta umiejętność obejmuje implementację Rozwiązania o wysokiej dostępności, takie jak klastry Powerha (wcześniej HACMP), aby zapewnić ciągłą dostępność krytycznych aplikacji i usług w systemach AIX. Ocena tej umiejętności jest niezbędna do oceny zdolności kandydata do projektowania i zarządzania wysoce dostępnymi środowiskami AIX, minimalizując zakłócenia usług i zapewnienie ciągłości biznesowej.

 • Full list of covered topics

  The actual topics of the questions in the final test will depend on your job description and requirements. However, here's a list of topics you can expect the questions for Test online AIX to be based on.

  Instalacja AIX
  Konfiguracja AIX
  Administracja systemu AIX
  Systemy plików AIX
  Zarządzanie dyskami AIX
  Grupy woluminów AIX
  Konfiguracja sieci AIX
  Bezpieczeństwo AIX
  Tuning wydajności AIX
  Metody tworzenia kopii zapasowych AIX
  Techniki odzyskiwania AIX
  Skrypty skorupowe AIX
  Narzędzia do automatyzacji AIX
  Zarządzanie użytkownikami AIX
  Zarządzanie grupą AIX
  Rozwiązywanie problemów z systemem AIX
  Dzienniki błędów AIX
  Koncepcje wirtualizacji AIX
  AIX LPAR Management
  Wysoka dostępność AIX
  Zarządzanie klastrami AIX
  Grupy zasobów AIX
  Metody awaryjne AIX
  Określenie problemu AIX
  Diagnostyka sprzętu AIX
  Aktualizacje oprogramowania układowego AIX
  Hartowanie bezpieczeństwa AIX
  Protokoły sieciowe AIX
  Konfiguracja AIX NFS
  Konfiguracja AIX DNS
  Ustawienie AIX SSH
  Monitorowanie wydajności AIX
  Zarządzanie obciążeniem AIX
  Zarządzanie pamięcią AIX
  Tuning I/O Dysk AIX
  Konserwacja systemu plików AIX
  Strategie tworzenia kopii zapasowych AIX
  Planowanie kopii zapasowych AIX
  Odzyskiwanie danych AIX
  Zarządzanie taśmą AIX
  Drives Aix Tape
  Techniki scenariuszy skorupy AIX
  Zmienne AIX Shell
  Pętle skorupowe AIX
  Warunki powłoki AIX
  Automatyzacja AIX z Ansible
  Automatyzacja AIX z marionetką
  Automatyzacja AIX z szefem kuchni
  Tworzenie konta użytkownika AIX
  Zarządzanie hasłem użytkownika AIX
  Kontrola dostępu użytkownika AIX
  Eskalacja uprawnienia użytkownika AIX
  Tworzenie grupy AIX
  AIX Grupa Zarządzanie członkostwem
  Kontrola dostępu do grupy AIX
  Analiza wydajności systemu AIX
  Diagnoza błędów systemu AIX
  Monitorowanie zasobów systemowych AIX
  Parametry jądra systemu AIX
  Analiza awarii systemu AIX
  AIX Logiczne partycjonowanie
  AIX Virtual I/O konfiguracja
  AIX Virtual SCSI konfiguracja SCSI
  Konfiguracja klastra AIX Powerha
  Testy awaryjne AIX Powerha
  Monitorowanie zasobów AIX Powerha
  Rozwiązywanie problemów z AIX Powerha
  Konfiguracja serwera AIX NIM
  Konfiguracja klienta AIX NIM
  AIX NIM Management Resource
Try practice test

What roles can I use the IBM AIX Online Test for?

 • Administrator systemu AIX
 • Specjalista ds. Wsparcia AIX
 • Administrator sieci AIX
 • Specjalista ds. Bezpieczeństwa AIX
 • Analityk wydajności AIX
 • AIX Specjalista ds. Backu i odzyskiwania

How is the IBM AIX Online Test customized for senior candidates?

For intermediate/ experienced candidates, we customize the assessment questions to include advanced topics and increase the difficulty level of the questions. This might include adding questions on topics like

 • Techniki i koncepcje wirtualizacji na IBM AIX
 • Wdrażanie rozwiązań wysokiej dostępności na IBM AIX
 • Zaawansowana administracja i strojenie systemu AIX
 • Zwiększenie środków bezpieczeństwa na IBM AIX
 • Monitorowanie i analiza wydajności systemu plików AIX
 • Wdrożenie odpornych rozwiązań tworzenia kopii zapasowych i odzyskiwania dla AIX
 • Automatyzacja zadań i procesów systemowych za pomocą skryptów AIX
 • Zarządzanie zaawansowanym konfiguracją użytkowników i grup w AIX
 • Diagnozowanie i rozwiązywanie złożonych problemów w systemach AIX
 • Wdrażanie technologii wirtualizacji w celu ulepszonej wydajności AIX
Singapore government logo

Menedżerowie ds. rekrutacji mieli poczucie, że dzięki technicznym pytaniom, które zadawali podczas rozmów panelowych, byli w stanie stwierdzić, którzy kandydaci uzyskali lepsze wyniki, i odróżnić się od tych, którzy również nie uzyskali takich punktów. Oni są bardzo zadowolony z jakością kandydatów wybranych do selekcji Adaface.


85%
Zmniejszenie czasu badań przesiewowych

IBM AIX Hiring Test Często zadawane pytania

Czy mogę połączyć wiele umiejętności w jedną niestandardową ocenę?

Tak, absolutnie. Oceny niestandardowe są konfigurowane na podstawie opisu stanowiska i będą zawierać pytania dotyczące wszystkich określonych umiejętności, które określasz.

Czy masz jakieś funkcje anty-cheatingowe lub proktorowe?

Mamy następujące funkcje anty-cheatingowe:

 • Pytania o niezgodne z nich
 • Proctoring IP
 • Proctoring Web
 • Proctoring kamery internetowej
 • Wykrywanie plagiatu
 • Bezpieczna przeglądarka

Przeczytaj więcej o funkcjach Proctoring.

Jak interpretować wyniki testów?

Najważniejsze, o czym należy pamiętać, jest to, że ocena jest narzędziem eliminacyjnym, a nie narzędziem wyboru. Ocena umiejętności jest zoptymalizowana, aby pomóc Ci wyeliminować kandydatów, którzy nie są technicznie zakwalifikowani do roli, nie jest zoptymalizowana, aby pomóc Ci znaleźć najlepszego kandydata do tej roli. Dlatego idealnym sposobem na wykorzystanie oceny jest podjęcie decyzji o wyniku progowym (zwykle 55%, pomagamy Ci porównać) i zaprosić wszystkich kandydatów, którzy wyniki powyżej progu na następne rundy wywiadu.

Do jakiego poziomu doświadczenia mogę użyć tego testu?

Każda ocena Adaface jest dostosowana do opisu stanowiska/ idealnego kandydującego osobowości (nasi eksperci przedmiotu będą podejmować właściwe pytania dotyczące oceny z naszej biblioteki ponad 10000 pytań). Ocenę tę można dostosować do dowolnego poziomu doświadczenia.

Czy każdy kandydat otrzymuje te same pytania?

Tak, znacznie ułatwia porównanie kandydatów. Opcje pytań MCQ i kolejność pytań są losowe. Mamy funkcje anty-cheating/proctoring. W naszym planie korporacyjnym mamy również możliwość tworzenia wielu wersji tej samej oceny z pytaniami o podobnych poziomach trudności.

Jestem kandydatem. Czy mogę spróbować testu ćwiczeniowego?

Nie. Niestety, w tej chwili nie wspieramy testów ćwiczeń. Możesz jednak użyć naszych przykładowych pytań do ćwiczeń.

Jaki jest koszt korzystania z tego testu?

Możesz sprawdzić nasze Plany cenowe.

Czy mogę dostać bezpłatny proces?

Tak, możesz zarejestrować się za darmo i podgląd tego testu.

Właśnie przeniosłem się do płatnego planu. Jak mogę poprosić o ocenę niestandardową?

Oto szybki przewodnik dotyczący jak poprosić o ocenę niestandardową na Adaface.

customers across world
Join 1200+ companies in 75+ countries.
Wypróbuj dziś najbardziej przyjazne narzędzie do oceny umiejętności.
g2 badges
Ready to use the Adaface Test online AIX?
Ready to use the Adaface Test online AIX?
Porozmawiaj z nami
ada
Ada
● Online
✖️