Search test library by skills or roles
⌘ K

About the test:

The Golang Online Test is preferred by recruiters to assess on-the-job skills of candidates before an interview. It reduces technical screening time by 80% by enabling employers to identify qualified candidates.

Covered skills:

 • Error Handling
 • Goroutines
 • Interfaces
 • Arrays and Slices
See all covered skills

9 reasons why
9 reasons why

Adaface Go/Golang Online Test is the most accurate way to shortlist Golang DevelopersReason #1

Tests for on-the-job skills

Test Go Online pomaga rekruterom i menedżerom ds. Zatrudniania w identyfikacji wykwalifikowanych kandydatów z puli CV oraz pomaga w podejmowaniu obiektywnych decyzji dotyczących zatrudnienia. Zmniejsza koszty administracyjne przeprowadzania wywiadów z zbyt wieloma kandydatami i oszczędza drogi czas inżynierii, odfiltrowując niewykwalifikowane kandydatów.

Test Go Online pomaga wyświetlać kandydatów. Wywiady tylko kandydatami ze sprawdzoną praktyczną wiedzą techniczną w zakresie rozwoju i programowania GO.

Adaface Go Online Test Exens Kandydaci na typowe umiejętności menedżerowie ds. Zatrudniania szukają w programie Go:

 • Głęboka znajomość języka Go
 • Doświadczenie w projektowaniu aplikacji za pomocą wzorów projektowych
 • Doświadczenie w pracy z JavaScript, SOAP, REAPERSERSERVICES lub MIKROSERVICES
 • Doświadczenie ze skryptami (Shell/Perl)
 • Doświadczenie korzystania z git
 • Zrozumienie praktyk DevOps
 • Doświadczenie korzystania z języka szablonu Go
 • Znajomość wspólnych rutynowych i kanałów

Spostrzeżenia wygenerowane z tej oceny mogą być wykorzystywane przez rekruterów i menedżerów ds. Zatrudniania w celu zidentyfikowania najlepszych kandydatów do tej roli. Funkcje przeciwgatowiowe umożliwiają wygodę w prowadzeniu ocen online. Test programistów Go Online jest idealny do pomocy rekruterom w określeniu, którzy kandydaci mają umiejętności techniczne, aby dobrze sobie radzić w pracy.

Reason #2

No trick questions

Traditional assessment tools use trick questions and puzzles for the screening, which creates a lot of frustration among candidates about having to go through irrelevant screening assessments.

The main reason we started Adaface is that traditional pre-employment assessment platforms are not a fair way for companies to evaluate candidates. At Adaface, our mission is to help companies find great candidates by assessing on-the-job skills required for a role.

Why we started Adaface ->
Reason #3

Non-googleable questions

We have a very high focus on the quality of questions that test for on-the-job skills. Every question is non-googleable and we have a very high bar for the level of subject matter experts we onboard to create these questions. We have crawlers to check if any of the questions are leaked online. If/ when a question gets leaked, we get an alert. We change the question for you & let you know.

To tylko niewielka próbka z naszej biblioteki ponad 10 000 pytań. Rzeczywiste pytania dotyczące tego Golang Online Test będzie nieobowiązany.

🧐 Question

Easy

Go Maps
Maps
Solve
Which of the following statements are true regarding the order of output for following Go code:
 image
A. Output will be ordered by values
B. Output will be ordered by keys
C. Output will be ordered randomly
D. Output will be ordered by position in the code

Medium

File Handling and Defer
File Handling
Solve
Consider the following Go code. Where should we use *defer*?
 image

Medium

Go Interfaces Errors
OOPs
Interfaces
Solve
Consider the following Go code:
 image
In the lines A,B,C and D, which all of them have issues?

Medium

Go WaitGroup
Concurrency
Solve
What does the following Go code output?
 image

Easy

Registration Queue
Logic
Solve
We want to register students for the next semester. All students have a receipt which shows the amount pending for the previous semester. A positive amount (or zero) represents that the student has paid extra fees, and a negative amount represents that they have pending fees to be paid. The students are in a queue for the registration. We want to arrange the students in a way such that the students who have a positive amount on the receipt get registered first as compared to the students who have a negative amount. We are given a queue in the form of an array containing the pending amount.
For example, if the initial queue is [20, 70, -40, 30, -10], then the final queue will be [20, 70, 30, -40, -10]. Note that the sequence of students should not be changed while arranging them unless required to meet the condition.
⚠️⚠️⚠️ Note:
- The first line of the input is the length of the array. The second line contains all the elements of the array.
- The input is already parsed into an array of "strings" and passed to a function. You will need to convert string to integer/number type inside the function.
- You need to "print" the final result (not return it) to pass the test cases.

For the example discussed above, the input will be:
5
20 70 -40 30 -10

Your code needs to print the following to the standard output:
20 70 30 -40 -10

Medium

Longest Road
logic
hashmaps
Solve
A startup company E-Motors is building driverless automated cars. The car contains a sensor that checks the road quality for the next N meters to decide the optimal speed at which the cars should move. We are given recorded data by the sensor in the form of an array, where each element of the array is the rating given to 1 meter of the road in sequence. 

The rating given by the sensor is from 1 to 100, where 100 represents the road with the best condition, and any rating above 60 is optimal. Find the longest stretch of road in meters that is categorized as optimal by the sensor.

The input is an array of "strings" which needs to be converted from string to integer/number inside the function.

Medium

Visitors Count
Strings
Solve
A manager hires a staff member to keep a record of the number of men, women, and children visiting the museum daily. The staff will note W if any women visit, M for men, and C for children. You need to write code that takes the string that represents the visits and prints the count of men, woman and children. The sequencing should be in decreasing order. 
Example:

Input:
WWMMWWCCC

Expected Output: 
4W3C2M

Explanation: 
‘W’ has the highest count, then ‘C’, then ‘M’. 
⚠️⚠️⚠️ Note:
- The input is already parsed and passed to a function.
- You need to "print" the final result (not return it) to pass the test cases.
- If the input is- “MMW”, then the expected output is "2M1W" since there is no ‘C’.
- If any of them have the same count, the output should follow this order - M, W, C.
🧐 Question🔧 Skill

Easy

Go Maps
Maps
2 mins
Go
Solve

Medium

File Handling and Defer
File Handling
2 mins
Go
Solve

Medium

Go Interfaces Errors
OOPs
Interfaces
2 mins
Go
Solve

Medium

Go WaitGroup
Concurrency
2 mins
Go
Solve

Easy

Registration Queue
Logic
30 mins
Coding
Solve

Medium

Longest Road
logic
hashmaps
25 mins
Coding
Solve

Medium

Visitors Count
Strings
30 mins
Coding
Solve
🧐 Question🔧 Skill💪 Difficulty⌛ Time
Go Maps
Maps
Go
Easy2 mins
Solve
File Handling and Defer
File Handling
Go
Medium2 mins
Solve
Go Interfaces Errors
OOPs
Interfaces
Go
Medium2 mins
Solve
Go WaitGroup
Concurrency
Go
Medium2 mins
Solve
Registration Queue
Logic
Coding
Easy30 minsSolve
Longest Road
logic
hashmaps
Coding
Medium25 minsSolve
Visitors Count
Strings
Coding
Medium30 minsSolve
Reason #4

1200+ customers in 75 countries

Brandon

Dzięki Adaface byliśmy w stanie zoptymalizować nasz początkowy proces badania przesiewowego o 75%, uwalniając cenny czas zarówno dla menedżerów ds. Zatrudnienia, jak i naszego zespołu pozyskiwania talentów!


Brandon Lee, Głowa ludzi, Love, Bonito

Reason #5

Designed for elimination, not selection

The most important thing while implementing the pre-employment Golang Online Test in your hiring process is that it is an elimination tool, not a selection tool. In other words: you want to use the test to eliminate the candidates who do poorly on the test, not to select the candidates who come out at the top. While they are super valuable, pre-employment tests do not paint the entire picture of a candidate’s abilities, knowledge, and motivations. Multiple easy questions are more predictive of a candidate's ability than fewer hard questions. Harder questions are often "trick" based questions, which do not provide any meaningful signal about the candidate's skillset.

Reason #6

1 click candidate invites

Email invites: You can send candidates an email invite to the Golang Online Test from your dashboard by entering their email address.

Public link: You can create a public link for each test that you can share with candidates.

API or integrations: You can invite candidates directly from your ATS by using our pre-built integrations with popular ATS systems or building a custom integration with your in-house ATS.

Reason #7

Detailed scorecards & comparative results

Reason #8

High completion rate

Adaface tests are conversational, low-stress, and take just 25-40 mins to complete.

This is why Adaface has the highest test-completion rate (86%), which is more than 2x better than traditional assessments.

Reason #9

Advanced Proctoring


O roli programistów Go

Go to język programowania typu open source, który ułatwia budowanie prostego, niezawodnego i wydajnego oprogramowania. Jest statycznie wpisany i produkuje skompilowane pliki binarne kodu maszynowego.

Programiści Golang używają języka GO do tworzenia stron internetowych i oprogramowania. Obowiązki programisty GO obejmują pracę z Go i korzystanie z pełnego pakietu narzędzi i ram.

Typowe obowiązki dewelopera GO obejmują:

 • Tłumaczenie wymagań oprogramowania na oprogramowanie stabilne, działające, wysokowydajne
 • Opracowywanie, ulepszanie, ponowne zaprojektowanie i utrzymanie aplikacji za pomocą Scala
 • Pisanie skalowalnego, solidnego, testowalnego, wydajnego i łatwego do utrzymania kodu
 • Odgrywanie kluczowej roli w decyzjach architektonicznych i projektowych, budując w kierunku wydajnej architektury rozproszonej mikro -usług

What roles can I use the Golang Online Test for?

 • Golang Developer
 • System Software Engineer - Golang

What topics are covered in the Go/Golang Online Test?

Obsługa błędów
Interfejsy
Goroutines
Tablice i plasterki
Funkcje
Wskaźniki
Struktury
Interfejsy
Pakiet czasu
Synchronizacja
src
Gopath
Pojemnik
Serwer internetowy
Kompresja
Wskaźnik
Wyrażenie
Interfejsy
Twierdzenie
Zmienna lokalna
czas wykonawczy
Zmienne globalne
Programowanie modułowe
Twierdzenie typu
Mapa
Goroot
struct ()
Singapore government logo

Menedżerowie ds. Rekrutacji uważali, że poprzez pytania techniczne, które zadali podczas wywiadów panelowych, byli w stanie stwierdzić, którzy kandydaci mieli lepsze wyniki, i różnili się od tych, którzy również nie zdobyli bramki. Oni są Bardzo zadowolony z jakością kandydatów na liście przesiewowej Adaface.


85%
reduction in screening time

FAQ

Czy mogę połączyć wiele umiejętności w jedną niestandardową ocenę?

Tak, absolutnie. Oceny niestandardowe są konfigurowane na podstawie opisu stanowiska i będą zawierać pytania dotyczące wszystkich określonych umiejętności, które określasz.

Czy masz jakieś funkcje anty-cheatingowe lub proktorowe?

Mamy następujące funkcje anty-cheatingowe:

 • Pytania o niezgodne z nich
 • Proctoring IP
 • Proctoring Web
 • Proctoring kamery internetowej
 • Wykrywanie plagiatu
 • Bezpieczna przeglądarka

Przeczytaj więcej o funkcjach Proctoring.

Jak interpretować wyniki testów?

Najważniejsze, o czym należy pamiętać, jest to, że ocena jest narzędziem eliminacyjnym, a nie narzędziem wyboru. Ocena umiejętności jest zoptymalizowana, aby pomóc Ci wyeliminować kandydatów, którzy nie są technicznie zakwalifikowani do roli, nie jest zoptymalizowana, aby pomóc Ci znaleźć najlepszego kandydata do tej roli. Dlatego idealnym sposobem na wykorzystanie oceny jest podjęcie decyzji o wyniku progowym (zwykle 55%, pomagamy Ci porównać) i zaprosić wszystkich kandydatów, którzy wyniki powyżej progu na następne rundy wywiadu.

Do jakiego poziomu doświadczenia mogę użyć tego testu?

Każda ocena Adaface jest dostosowana do opisu stanowiska/ idealnego kandydującego osobowości (nasi eksperci przedmiotu będą podejmować właściwe pytania dotyczące oceny z naszej biblioteki ponad 10000 pytań). Ocenę tę można dostosować do dowolnego poziomu doświadczenia.

Czy każdy kandydat otrzymuje te same pytania?

Tak, znacznie ułatwia porównanie kandydatów. Opcje pytań MCQ i kolejność pytań są losowe. Mamy funkcje anty-cheating/proctoring. W naszym planie korporacyjnym mamy również możliwość tworzenia wielu wersji tej samej oceny z pytaniami o podobnych poziomach trudności.

Jestem kandydatem. Czy mogę spróbować testu ćwiczeniowego?

Nie. Niestety, w tej chwili nie wspieramy testów ćwiczeń. Możesz jednak użyć naszych przykładowych pytań do ćwiczeń.

Jaki jest koszt korzystania z tego testu?

Możesz sprawdzić nasze Plany cenowe.

Czy mogę dostać bezpłatny proces?

Tak, możesz zarejestrować się za darmo i podgląd tego testu.

Właśnie przeniosłem się do płatnego planu. Jak mogę poprosić o ocenę niestandardową?

Oto szybki przewodnik dotyczący jak poprosić o ocenę niestandardową na Adaface.

Join 1200+ companies in 75+ countries.
Try the most candidate friendly skills assessment tool today.
Ready to use the Adaface Golang Online Test?
Ready to use the Adaface Golang Online Test?
Porozmawiaj z nami
40 min tests.
No trick questions.
Accurate shortlisting.
Terms Privacy Trust Guide

🌎 Pick your language

English Norsk Dansk Deutsche Nederlands Svenska Français Español Chinese (简体中文) Italiano Japanese (日本語) Polskie Português Russian (русский)
Ada
Ada
● Online
Previous
Score: NA
Next
✖️