Search test library by skills or roles
⌘ K

About the test:

The Git Test is preferred by recruiters to assess on-the-job skills of candidates before an interview. It reduces technical screening time by 80% by enabling employers to identify qualified candidates.

Covered skills:

 • Git commands - remote
 • init
 • log
 • Config
See all covered skills

9 reasons why
9 reasons why

Adaface Git Online Test is the most accurate way to shortlist API EngineersReason #1

Tests for on-the-job skills

The Git Test helps recruiters and hiring managers identify qualified candidates from a pool of resumes, and helps in taking objective hiring decisions. It reduces the administrative overhead of interviewing too many candidates and saves time by filtering out unqualified candidates.

The Adaface Git Online Test screens candidates for the typical skills recruiters look for Full Stack, Backend and Frontend Developer roles:

 • Organizational and project management skills
 • Knowledge of front-end languages such as HTML, CSS, and JavaScript
 • Familiarity with JavaScript frameworks such as Angular JS, React, and Amber
 • Experience with server-side languages such as Python, Ruby, Java, PHP, and .Net
 • Familiarity with database technology such as MySQL, Oracle, and MongoDB
 • Problem-solving skills

The insights generated from this assessment can be used by recruiters and hiring managers to identify the best candidates for Full Stack, Backend and Frontend Developer roles. Anti-cheating features enable you to be comfortable with conducting assessments online. The Git Online Test is ideal for helping recruiters identify which candidates have the skills to do well on the job.

Reason #2

No trick questions

Traditional assessment tools use trick questions and puzzles for the screening, which creates a lot of frustration among candidates about having to go through irrelevant screening assessments.

The main reason we started Adaface is that traditional pre-employment assessment platforms are not a fair way for companies to evaluate candidates. At Adaface, our mission is to help companies find great candidates by assessing on-the-job skills required for a role.

Why we started Adaface ->
Reason #3

Non-googleable questions

We have a very high focus on the quality of questions that test for on-the-job skills. Every question is non-googleable and we have a very high bar for the level of subject matter experts we onboard to create these questions. We have crawlers to check if any of the questions are leaked online. If/ when a question gets leaked, we get an alert. We change the question for you & let you know.

To tylko niewielka próbka z naszej biblioteki ponad 10 000 pytań. Rzeczywiste pytania dotyczące tego Git Test będzie nieobowiązany.

🧐 Question

Medium

git commit without git add
Solve
Suppose a remote repository is cloned in local system and a old file named “modified_file” is modified and now if following command is run , what will git status return
 image
 image

Medium

Merge into live branch
Solve
Which of the following commands will merge dev-fixes into the master-live branch?

a. git checkout master-live and git merge dev-fixes
b. git checkout dev-fixes and git merge master-live
c. git merge master-live and git checkout dev-fixes
d. git merge dev-fixes and git checkout master-live
🧐 Question🔧 Skill

Medium

git commit without git add
3 mins
Git
Solve

Medium

Merge into live branch
2 mins
Git
Solve
🧐 Question🔧 Skill💪 Difficulty⌛ Time
git commit without git add
Git
Medium3 mins
Solve
Merge into live branch
Git
Medium2 mins
Solve
Reason #4

1200+ customers in 75 countries

Brandon

Dzięki Adaface byliśmy w stanie zoptymalizować nasz początkowy proces badania przesiewowego o 75%, uwalniając cenny czas zarówno dla menedżerów ds. Zatrudnienia, jak i naszego zespołu pozyskiwania talentów!


Brandon Lee, Głowa ludzi, Love, Bonito

Reason #5

Designed for elimination, not selection

The most important thing while implementing the pre-employment Git Test in your hiring process is that it is an elimination tool, not a selection tool. In other words: you want to use the test to eliminate the candidates who do poorly on the test, not to select the candidates who come out at the top. While they are super valuable, pre-employment tests do not paint the entire picture of a candidate’s abilities, knowledge, and motivations. Multiple easy questions are more predictive of a candidate's ability than fewer hard questions. Harder questions are often "trick" based questions, which do not provide any meaningful signal about the candidate's skillset.

Reason #6

1 click candidate invites

Email invites: You can send candidates an email invite to the Git Test from your dashboard by entering their email address.

Public link: You can create a public link for each test that you can share with candidates.

API or integrations: You can invite candidates directly from your ATS by using our pre-built integrations with popular ATS systems or building a custom integration with your in-house ATS.

Reason #7

Detailed scorecards & comparative results

Reason #8

High completion rate

Adaface tests are conversational, low-stress, and take just 25-40 mins to complete.

This is why Adaface has the highest test-completion rate (86%), which is more than 2x better than traditional assessments.

Reason #9

Advanced Proctoring


About Full Stack, Backend and Frontend Developer Roles

Full Stack, Frontend and Backend Developersare computer programmers who can code on both the front and back ends. Their key tasks include creating online user interactions, establishing servers and databases for website operation, and coding for mobile platforms.

Typical Full Stack, Backend and Frontend Developer responsibilities include:

 • Developing front end website architecture
 • Creating user interfaces for web pages
 • Creating back-end web apps
 • Creating servers and databases to facilitate functioning
 • Ensuring mobile phone cross-platform optimization
 • Ensuring application responsiveness
 • Collaborating with graphic designers on site design features
 • Seeing a project through from inception to completion
 • Designing and developing APIs
 • Meeting both technical and consumer requirements
 • Keeping up with the latest advances in web apps and programming languages

What roles can I use the Git Test for?

 • API Engineer
 • Backend Developer
 • Software Developer

What topics are covered in the Git Online Test?

Distributed Version Control System

DVCS
Local Repository
Clone
Pull
GitHub
C Language
Github
Gitlab
Bitbucket
SourceForge
GitEnterprise
Commit Message
Bare Repository
Conflict
Git Instaweb
Commands
SubGit
Git Pull
Git Fetch
Staging Area
Index
Git Stash
Git Diff
Git Status
Git Remote
Git Clone
Git Stash Drop
Function
Branching Strategies
Forking Workflow
Hooks
Gitflow Workflow

Is used to refer to the last commit in the currently checked-out branch

HEAD
Branch
Rebasing
Merge
Reverting
Resetting
Git Cherry-Pick
Squash
Git Bisect
Jenkins
Integrate
Git Reflog
Singapore government logo

Menedżerowie ds. Rekrutacji uważali, że poprzez pytania techniczne, które zadali podczas wywiadów panelowych, byli w stanie stwierdzić, którzy kandydaci mieli lepsze wyniki, i różnili się od tych, którzy również nie zdobyli bramki. Oni są Bardzo zadowolony z jakością kandydatów na liście przesiewowej Adaface.


85%
reduction in screening time

FAQ

Czy mogę połączyć wiele umiejętności w jedną niestandardową ocenę?

Tak, absolutnie. Oceny niestandardowe są konfigurowane na podstawie opisu stanowiska i będą zawierać pytania dotyczące wszystkich określonych umiejętności, które określasz.

Czy masz jakieś funkcje anty-cheatingowe lub proktorowe?

Mamy następujące funkcje anty-cheatingowe:

 • Pytania o niezgodne z nich
 • Proctoring IP
 • Proctoring Web
 • Proctoring kamery internetowej
 • Wykrywanie plagiatu
 • Bezpieczna przeglądarka

Przeczytaj więcej o funkcjach Proctoring.

Jak interpretować wyniki testów?

Najważniejsze, o czym należy pamiętać, jest to, że ocena jest narzędziem eliminacyjnym, a nie narzędziem wyboru. Ocena umiejętności jest zoptymalizowana, aby pomóc Ci wyeliminować kandydatów, którzy nie są technicznie zakwalifikowani do roli, nie jest zoptymalizowana, aby pomóc Ci znaleźć najlepszego kandydata do tej roli. Dlatego idealnym sposobem na wykorzystanie oceny jest podjęcie decyzji o wyniku progowym (zwykle 55%, pomagamy Ci porównać) i zaprosić wszystkich kandydatów, którzy wyniki powyżej progu na następne rundy wywiadu.

Do jakiego poziomu doświadczenia mogę użyć tego testu?

Każda ocena Adaface jest dostosowana do opisu stanowiska/ idealnego kandydującego osobowości (nasi eksperci przedmiotu będą podejmować właściwe pytania dotyczące oceny z naszej biblioteki ponad 10000 pytań). Ocenę tę można dostosować do dowolnego poziomu doświadczenia.

Czy każdy kandydat otrzymuje te same pytania?

Tak, znacznie ułatwia porównanie kandydatów. Opcje pytań MCQ i kolejność pytań są losowe. Mamy funkcje anty-cheating/proctoring. W naszym planie korporacyjnym mamy również możliwość tworzenia wielu wersji tej samej oceny z pytaniami o podobnych poziomach trudności.

Jestem kandydatem. Czy mogę spróbować testu ćwiczeniowego?

Nie. Niestety, w tej chwili nie wspieramy testów ćwiczeń. Możesz jednak użyć naszych przykładowych pytań do ćwiczeń.

Jaki jest koszt korzystania z tego testu?

Możesz sprawdzić nasze Plany cenowe.

Czy mogę dostać bezpłatny proces?

Tak, możesz zarejestrować się za darmo i podgląd tego testu.

Właśnie przeniosłem się do płatnego planu. Jak mogę poprosić o ocenę niestandardową?

Oto szybki przewodnik dotyczący jak poprosić o ocenę niestandardową na Adaface.

Join 1200+ companies in 75+ countries.
Try the most candidate friendly skills assessment tool today.
Ready to use the Adaface Git Test?
Ready to use the Adaface Git Test?
Porozmawiaj z nami
40 min tests.
No trick questions.
Accurate shortlisting.
Terms Privacy Trust Guide

🌎 Pick your language

English Norsk Dansk Deutsche Nederlands Svenska Français Español Chinese (简体中文) Italiano Japanese (日本語) Polskie Português Russian (русский)
Ada
Ada
● Online
Previous
Score: NA
Next
✖️