Search test library by skills or roles
⌘ K

About the test:

Test niemiecki (pośredni/B1) ocenia biegłość kandydata w języku niemieckim na poziomie B1 w ramach CEFR, obejmujących takie tematy, jak gramatyka, słownictwo, czytanie ze zrozumieniem, umiejętności pisania, umiejętności słuchania i umiejętności mówienia. Ocenia także wiedzę o niemieckiej kulturze, historii, literaturze, idiomach, fonetyce i składni.

Covered skills:

 • Niemiecka gramatyka
 • Czytanie ze zrozumieniem
 • Umiejętność słuchania
 • Kultura niemiecka
 • Literatura niemiecka
 • Niemiecka fonetyka
 • Słownictwo
 • Umiejętności pisania
 • Umiejętności wypowiadania się
 • Historia niemiecka
 • Niemieckie idiomy
 • Niemiecka składnia

Try practice test
9 reasons why
9 reasons why

Adaface German (Intermediate/B1) Assessment Test is the most accurate way to shortlist AnalityksReason #1

Tests for on-the-job skills

The German (Intermediate/B1) test helps recruiters and hiring managers identify qualified candidates from a pool of resumes, and helps in taking objective hiring decisions. It reduces the administrative overhead of interviewing too many candidates and saves time by filtering out unqualified candidates at the first step of the hiring process.

The test screens for the following skills that hiring managers look for in candidates:

 • Skuteczne wykorzystanie niemieckiej gramatyki w komunikacji pisemnej i mówionej
 • Wykazano wiedzę na temat szerokiej gamy niemieckiego słownictwa
 • Wykwalifikowane w rozumieniu pisemnych tekstów niemieckich i odpowiadaniu na na nich pytań
 • Biegły na piśmie w języku niemieckim z prawidłową strukturą zdania i odpowiedniego słownictwa
 • Zdolność do zrozumienia mówionego niemieckiego i odpowiadania na pytania oparte na nagraniach audio
 • Kompetencje w mówieniu po niemiecku z płynnością, dokładnością i odpowiednią wymową
 • Znajomość niemieckiej kultury, w tym zwyczaje, tradycje i etykieta
 • Znajomość historii niemieckiej, w tym główne wydarzenia i postacie historyczne
 • Zrozumienie literatury niemieckiej, w tym znanych autorów i dzieł
 • Znajomość niemieckich idiomów i ich znaczenia
 • Biegłość w niemieckiej fonetyce, w tym wymowa i intonacja
 • Zdolność do manipulowania niemieckim strukturami zdań zgodnie z zasadami składniowymi
Reason #2

No trick questions

no trick questions

Traditional assessment tools use trick questions and puzzles for the screening, which creates a lot of frustration among candidates about having to go through irrelevant screening assessments.

View sample questions

The main reason we started Adaface is that traditional pre-employment assessment platforms are not a fair way for companies to evaluate candidates. At Adaface, our mission is to help companies find great candidates by assessing on-the-job skills required for a role.

Why we started Adaface
Try practice test
Reason #3

Non-googleable questions

We have a very high focus on the quality of questions that test for on-the-job skills. Every question is non-googleable and we have a very high bar for the level of subject matter experts we onboard to create these questions. We have crawlers to check if any of the questions are leaked online. If/ when a question gets leaked, we get an alert. We change the question for you & let you know.

How we design questions
Reason #4

1200+ customers in 75 countries

customers in 75 countries
Brandon

Dzięki Adaface udało nam się zoptymalizować nasz proces wstępnej selekcji o ponad 75%, oszczędzając cenny czas zarówno menedżerom ds. rekrutacji, jak i naszemu zespołowi ds. pozyskiwania talentów!


Brandon Lee, Głowa Ludu, Love, Bonito

Try practice test
Reason #5

Designed for elimination, not selection

The most important thing while implementing the pre-employment Test niemiecki (pośredni/b1) in your hiring process is that it is an elimination tool, not a selection tool. In other words: you want to use the test to eliminate the candidates who do poorly on the test, not to select the candidates who come out at the top. While they are super valuable, pre-employment tests do not paint the entire picture of a candidate’s abilities, knowledge, and motivations. Multiple easy questions are more predictive of a candidate's ability than fewer hard questions. Harder questions are often "trick" based questions, which do not provide any meaningful signal about the candidate's skillset.

Science behind Adaface tests
Reason #6

1 click candidate invites

Email invites: You can send candidates an email invite to the Test niemiecki (pośredni/b1) from your dashboard by entering their email address.

Public link: You can create a public link for each test that you can share with candidates.

API or integrations: You can invite candidates directly from your ATS by using our pre-built integrations with popular ATS systems or building a custom integration with your in-house ATS.

invite candidates
Reason #7

Detailed scorecards & benchmarks

Zobacz przykładową kartę wyników
Try practice test
Reason #8

High completion rate

Adaface tests are conversational, low-stress, and take just 25-40 mins to complete.

This is why Adaface has the highest test-completion rate (86%), which is more than 2x better than traditional assessments.

test completion rate
Reason #9

Advanced Proctoring


Learn more

About the German (Intermediate/B1) Online Test

Why you should use Pre-employment German (Intermediate/B1) test?

The Test niemiecki (pośredni/b1) makes use of scenario-based questions to test for on-the-job skills as opposed to theoretical knowledge, ensuring that candidates who do well on this screening test have the relavant skills. The questions are designed to covered following on-the-job aspects:

 • Stosowanie niemieckich zasad gramatyki w celu konstruowania dokładnych zdań
 • Demonstrowanie szerokiej gamy niemieckiego słownictwa i odpowiednio go używanie
 • Rozmowy i interpretacja pisemnych tekstów niemieckich
 • Tworzenie pisemnych odpowiedzi w języku niemieckim z odpowiednią gramatyką i słownictwem
 • Zrozumienie i interpretacja mówionego niemieckiego w różnych kontekstach
 • Wyrażanie pomysłów i opinii w języku niemieckim
 • Wykazanie wiedzy o kulturze niemieckiej, w tym zwyczajów i tradycji
 • Zrozumienie historii Niemiec i jej znaczenia
 • Analiza i interpretacja literatury niemieckiej
 • Rozpoznawanie i stosowanie wspólnych niemieckich idiomów w odpowiednich kontekstach

Once the test is sent to a candidate, the candidate receives a link in email to take the test. For each candidate, you will receive a detailed report with skills breakdown and benchmarks to shortlist the top candidates from your pool.

What topics are covered in the German (Intermediate/B1) test?

 • Gramatyka niemiecka

  niemiecka gramatyka odnosi się do zasad i struktur regulujących prawidłowe użycie słów, fraz i zdań w języku niemieckim. Konieczne jest zmierzenie tej umiejętności w teście, aby ocenić zdolność testowania do tworzenia gramatycznie poprawnych zdań niemieckich i zrozumienia złożoności niemieckiej struktury zdań.

 • Słownictwo

  Słownictwo w języku niemieckim odnosi się do wiedzy i zrozumienia słów i ich znaczeń w języku niemieckim. Pomiar umiejętności słownictwa w tym teście ma kluczowe znaczenie dla oceny zdolności testu do skutecznego komunikowania się i zrozumienia niemieckich tekstów za pomocą różnorodnego zakresu słów.

 • Czytanie ze zrozumieniem

  Czytanie ze zrozumieniem ocenia Zdolność testowania do rozumienia pisemnych tekstów niemieckich i czerpania z nich znaczenia. Ta umiejętność jest mierzona w teście, aby ocenić biegłość testowania w interpretacji i zrozumieniu niemieckich fragmentów lub artykułów.

 • Umiejętności pisania

  Umiejętności pisania w niemiecku oceniają zdolność testowania, aby Wyraź swoje myśli, pomysły lub informacje spójnie i gramatycznie poprawne w formie pisemnej. Ważne jest, aby zmierzyć tę umiejętność, aby ocenić biegłość testowania w komunikacji pisemnej w języku niemieckim.

 • Umiejętności słuchania

  Umiejętności słuchania mierz zdolność testu do zrozumienia mówionego niemieckiego język, w tym rozmowy, wykłady lub nagrania. Ta umiejętność jest znacząca, ponieważ odzwierciedlają zdolności zrozumienia w sytuacjach w czasie rzeczywistym, w których słuchanie i zrozumienie mówionego niemieckiego jest kluczowe.

 • Umiejętności mówienia

  Umiejętności mówienia w niemiecku oceniają zdolność testowania testera komunikować się ustnie i płynnie w języku niemieckim. Ta umiejętność jest niezbędna do zmierzenia w celu ustalenia biegłości jednostki w wyrażaniu siebie, utrzymywaniu rozmowy oraz stosowania prawidłowej wymowy i intonacji.

 • Kultura niemiecka

  Kultura niemiecka odnosi się do tradycji, zwyczajów , wartości i praktyki narodu niemieckiego. Mierzenie tych umiejętności w testach pomaga rekruterom ocenić zrozumienie niemieckich aspektów kulturowych przez test, które są cenne w różnych kontekstach, takich jak komunikacja i integracja międzykulturowa.

 • Historia niemiecka

  Historia Niemiec obejmuje wydarzenia historyczne, okresy i postacie, które ukształtowały rozwój Niemiec jako naród. Ocena tej umiejętności w teście zapewnia wgląd w wiedzę i zrozumienie niemieckiej przeszłości, jej wpływu na teraźniejszość i jej znaczenie kulturowe.

 • Literatura niemiecka

  Literatura niemiecka ocenia Znajomość i zrozumienie dzieł literackich tworzonych w języku niemieckim. Mierzenie tej umiejętności pomaga w określaniu narażenia testu na niemieckie klasyki literackie, autorzy, tematy i analiza literacka.

 • Niemieckie idiomy

  Niemieckie idiomy odnoszą się do wyrażeń, które mają znaczenie przenośne znaczenie zamiast dosłownego i są specyficzne dla języka niemieckiego. Ta umiejętność jest znacząca, aby zrozumieć zrozumienie użytkownika testowania potocznego i idiomatycznego użycia języka, dodając głębokość i niuans do ich niemieckiej komunikacji.

 • Niemiecka fonetyka

  Niemiecka fonetyka niemiecka niemiecka Studium dźwięków mowy w języku niemieckim, w tym wymowa, fonemy i transkrypcja fonetyczna. Mierzenie tej umiejętności pozwala rekruterom ocenić zdolność testowania do dokładnego wyrazu niemieckich dźwięków i rozpoznawania wzorców fonetycznych.

 • Niemiecka składnia

  Niemiecka składnia odnosi się do układu i struktury słów i frazów w zdaniach niemieckich. Ocena tej umiejętności w teście pomaga w pomiarze zrozumienia i biegłości w konstruowaniu gramatycznie niemieckich zdań z odpowiednią kolejnością słów i struktur składniowych.

 • Full list of covered topics

  The actual topics of the questions in the final test will depend on your job description and requirements. However, here's a list of topics you can expect the questions for Test niemiecki (pośredni/b1) to be based on.

  Rzeczowniki
  Czasowniki
  Przymiotniki
  Przyimki
  Koniunkcje
  Czasy
  Sprawy
  Szyk wyrazów
  Negacja
  Czasowniki modalne
  Artykuły
  Zaimki
  Zdania względne
  Bezpośrednia i pośrednia mowa
  Przyrostki
  Prefiks
  Antonimy
  Synonimy
  Rodziny słów
  Frazeologia
  Tworzenie słów
  Czytanie ze zrozumieniem
  Analiza tekstu
  Pisanie e -maili
  Pisanie listów
  Opisanie zdjęć
  Opisywać ludzi
  Wydarzenia opowiadające
  Dawać opinie
  Słuchanie dialogów
  Słuchanie wykładów
  Słuchanie wywiadów
  Mówiąc o hobby
  Mówiąc o codziennej rutynie
  Omawianie doświadczeń podróży
  Opisanie jedzenia i przepisów
  Mówiąc o miastach i punktach orientacyjnych
  Wyjaśnienie niemieckich tradycji
  Porównanie kultur
  Zrozumienie historii niemieckiej
  Uznanie znanych osób niemieckich
  Analiza tekstów literackich
  Identyfikacja urządzeń literackich
  Odkrywanie niemieckich bajek
  Interpretacja wierszy niemieckich
  Uznanie wspólnych niemieckich idiomów
  Zrozumienie symboli fonetyki
  Wymawianie niemieckich dźwięków
  Opanowanie niemieckiej intonacji
  Ćwiczenie niemieckiej składni
Try practice test

What roles can I use the German (Intermediate/B1) test for?

 • Analityk
 • Tłumacz języka
 • Nauczyciel języka obcego
 • Przewodnik turystyczny
 • Międzynarodowy profesjonalista biznesowy
 • Profesjonalista branży turystycznej
 • Wielojęzyczna obsługa klienta
 • Interpretator
 • Pisarz treści językowych
 • Facylitator wymiany kultury
 • Oficer ds. Stosunków międzynarodowych

How is the German (Intermediate/B1) test customized for senior candidates?

For intermediate/ experienced candidates, we customize the assessment questions to include advanced topics and increase the difficulty level of the questions. This might include adding questions on topics like

 • Zrozumienie fonetycznych aspektów języka niemieckiego
 • Stosowanie niemieckich zasad składni w celu konstruowania dobrze uformowanych zdań
 • Dokładne tłumaczenie tekstów niemieckich na angielski
 • Dokładne tłumaczenie tekstów angielskich na niemieckie
 • Identyfikacja i korygowanie typowych błędów w piśmie niemieckim
 • Rozpoznanie i zrozumienie niuansów w języku niemieckim
 • Dostosowanie języka i tonu mowy oparte na kontekstach społecznych
 • Porównanie i kontrastowanie niemieckich praktyk kulturowych z innymi kulturami
 • Identyfikacja i analiza tematów w niemieckich dziełach literackich
 • Rozpoznanie i odtwarzanie poprawnej wymowy niemieckiej
Singapore government logo

Menedżerowie ds. rekrutacji mieli poczucie, że dzięki technicznym pytaniom, które zadawali podczas rozmów panelowych, byli w stanie stwierdzić, którzy kandydaci uzyskali lepsze wyniki, i odróżnić się od tych, którzy również nie uzyskali takich punktów. Oni są bardzo zadowolony z jakością kandydatów wybranych do selekcji Adaface.


85%
Zmniejszenie czasu badań przesiewowych

German (Intermediate/B1) Hiring Test Często zadawane pytania

Czy mogę połączyć wiele umiejętności w jedną niestandardową ocenę?

Tak, absolutnie. Oceny niestandardowe są konfigurowane na podstawie opisu stanowiska i będą zawierać pytania dotyczące wszystkich określonych umiejętności, które określasz.

Czy masz jakieś funkcje anty-cheatingowe lub proktorowe?

Mamy następujące funkcje anty-cheatingowe:

 • Pytania o niezgodne z nich
 • Proctoring IP
 • Proctoring Web
 • Proctoring kamery internetowej
 • Wykrywanie plagiatu
 • Bezpieczna przeglądarka

Przeczytaj więcej o funkcjach Proctoring.

Jak interpretować wyniki testów?

Najważniejsze, o czym należy pamiętać, jest to, że ocena jest narzędziem eliminacyjnym, a nie narzędziem wyboru. Ocena umiejętności jest zoptymalizowana, aby pomóc Ci wyeliminować kandydatów, którzy nie są technicznie zakwalifikowani do roli, nie jest zoptymalizowana, aby pomóc Ci znaleźć najlepszego kandydata do tej roli. Dlatego idealnym sposobem na wykorzystanie oceny jest podjęcie decyzji o wyniku progowym (zwykle 55%, pomagamy Ci porównać) i zaprosić wszystkich kandydatów, którzy wyniki powyżej progu na następne rundy wywiadu.

Do jakiego poziomu doświadczenia mogę użyć tego testu?

Każda ocena Adaface jest dostosowana do opisu stanowiska/ idealnego kandydującego osobowości (nasi eksperci przedmiotu będą podejmować właściwe pytania dotyczące oceny z naszej biblioteki ponad 10000 pytań). Ocenę tę można dostosować do dowolnego poziomu doświadczenia.

Czy każdy kandydat otrzymuje te same pytania?

Tak, znacznie ułatwia porównanie kandydatów. Opcje pytań MCQ i kolejność pytań są losowe. Mamy funkcje anty-cheating/proctoring. W naszym planie korporacyjnym mamy również możliwość tworzenia wielu wersji tej samej oceny z pytaniami o podobnych poziomach trudności.

Jestem kandydatem. Czy mogę spróbować testu ćwiczeniowego?

Nie. Niestety, w tej chwili nie wspieramy testów ćwiczeń. Możesz jednak użyć naszych przykładowych pytań do ćwiczeń.

Jaki jest koszt korzystania z tego testu?

Możesz sprawdzić nasze Plany cenowe.

Czy mogę dostać bezpłatny proces?

Tak, możesz zarejestrować się za darmo i podgląd tego testu.

Właśnie przeniosłem się do płatnego planu. Jak mogę poprosić o ocenę niestandardową?

Oto szybki przewodnik dotyczący jak poprosić o ocenę niestandardową na Adaface.

customers across world
Join 1200+ companies in 75+ countries.
Wypróbuj dziś najbardziej przyjazne narzędzie do oceny umiejętności.
g2 badges
Ready to use the Adaface Test niemiecki (pośredni/b1)?
Ready to use the Adaface Test niemiecki (pośredni/b1)?
Porozmawiaj z nami
ada
Ada
● Online
✖️