Search test library by skills or roles
⌘ K

Test inteligencji płynnej

About the test:

The fluid intelligence test evaluates a candidate's ability to take new information, identify rules, think abstractly, and problem solve in novel situations.

Covered skills:

 • Fluid Intelligence
 • Spatial Reasoning
 • Raven’s Progressive Matrices
 • Abstract Reasoning
See all covered skills

9 reasons why
9 reasons why

Adaface Test inteligencji płynnej is the most accurate way to shortlist Graduate TraineesReason #1

Tests for on-the-job skills

Test oceny inteligencji płynnej Adaface pomaga rekruterom i menedżerom ds. Rekrutacji zidentyfikować najlepszych kandydatów z puli CV i pomaga w podejmowaniu obiektywnych decyzji dotyczących zatrudnienia. Zmniejsza koszty administracyjne przeprowadzania wywiadów z zbyt wieloma kandydatami i oszczędza czas, odfiltrowując niewykwalifikowane kandydatów.

The Adaface Fluid Intelligence Test Test Kandydaci na:

 • Możliwość identyfikacji reguł logicznych, wzorców i trendów w celu rozwiązywania problemów biznesowych
 • Możliwość wykorzystywania danych do logicznego podejmowania decyzji
 • Możliwość przyjmowania nowych informacji i ekstrapolacji odpowiedzi
 • Możliwość myślenia poza pudełkiem w celu rozwiązania problemów

Testy inteligencji płynnej są uważane za bardziej „fair kultury” i promują różnorodne zatrudnienie, ponieważ są to testy niewerbalne, których wyniki mniej wpływają różnice w doświadczeniu uczenia się i znajomości testów.

Spostrzeżenia wygenerowane z tej oceny mogą być wykorzystywane przez rekruterów i menedżerów ds. Zatrudniania w celu zidentyfikowania najlepszych kandydatów do tej roli. Funkcje przeciwgatowiowe umożliwiają wygodę w prowadzeniu ocen online. Test inteligencji płynnej jest idealny do pomocy rekruterom w określeniu, którzy kandydaci mają umiejętności poznawcze i rozumowanie, aby dobrze sobie radzić w pracy.

Reason #2

No trick questions

Traditional assessment tools use trick questions and puzzles for the screening, which creates a lot of frustration among candidates about having to go through irrelevant screening assessments.

The main reason we started Adaface is that traditional pre-employment assessment platforms are not a fair way for companies to evaluate candidates. At Adaface, our mission is to help companies find great candidates by assessing on-the-job skills required for a role.

Why we started Adaface ->
Reason #3

Non-googleable questions

We have a very high focus on the quality of questions that test for on-the-job skills. Every question is non-googleable and we have a very high bar for the level of subject matter experts we onboard to create these questions. We have crawlers to check if any of the questions are leaked online. If/ when a question gets leaked, we get an alert. We change the question for you & let you know.

These are just a small sample from our library of 10,000+ questions. The actual questions on this Fluid Intelligence Test will be non-googleable.

🧐 Question

Medium

Missing element
Solve
Which of the following figures do you think would complete the pattern shown below?
 image
 image

Hard

Missing element
Solve
Which of the following figures do you think would complete the pattern shown below?
 image

Hard

Assemble Triangle
Solve
Which of the following set of shapes can be assembled to create the shape displayed:
 image

Easy

Odd One Out
Solve
Shown below is a group of 4 objects, which might be rotated in different directions. One of the 4 objects is different from the other 3 in some way. Can you figure out which one?
 image

Medium

Four Blocks
Direction
Solve
The city has been divided into 4 blocks. Block 1 in the north and Block 4 in the east of the city.
 image
A postman, who delivers the letter in the city is standing at the intersection of the two lines. The postman travels the city in the following order:

1. North-West 20 steps
2. South-West 30 steps
3. South-East 40 steps
4. North-East 50 steps
5. North-West 15 steps 
Now, find the location where the postman is standing?
A: Block 3
B: Block 2
C: Block 4
D: Block 1
E: On the line intersecting Block 1 and Block 4
F: On the line intersecting Block 3 and Block 4

Medium

Reason the input II
Solve
 image
🧐 Question🔧 Skill

Medium

Missing element
2 mins
Ravens Progressive Matrices
Solve

Hard

Missing element
2 mins
Ravens Progressive Matrices
Solve

Hard

Assemble Triangle
2 mins
Spatial Reasoning
Solve

Easy

Odd One Out
2 mins
Spatial Reasoning
Solve

Medium

Four Blocks
Direction
2 mins
Spatial Reasoning
Solve

Medium

Reason the input II
2 mins
Diagrammatic Reasoning
Solve
🧐 Question🔧 Skill💪 Difficulty⌛ Time
Missing element
Ravens Progressive Matrices
Medium2 mins
Solve
Missing element
Ravens Progressive Matrices
Hard2 mins
Solve
Assemble Triangle
Spatial Reasoning
Hard2 mins
Solve
Odd One Out
Spatial Reasoning
Easy2 mins
Solve
Four Blocks
Direction
Spatial Reasoning
Medium2 mins
Solve
Reason the input II
Diagrammatic Reasoning
Medium2 mins
Solve
Reason #4

1200+ customers in 75 countries

Brandon

Dzięki Adaface byliśmy w stanie zoptymalizować nasz początkowy proces badania przesiewowego o 75%, uwalniając cenny czas zarówno dla menedżerów ds. Zatrudnienia, jak i naszego zespołu pozyskiwania talentów!


Brandon Lee, Głowa ludzi, Love, Bonito

Reason #5

Designed for elimination, not selection

The most important thing while implementing the pre-employment Fluid Intelligence Test in your hiring process is that it is an elimination tool, not a selection tool. In other words: you want to use the test to eliminate the candidates who do poorly on the test, not to select the candidates who come out at the top. While they are super valuable, pre-employment tests do not paint the entire picture of a candidate’s abilities, knowledge, and motivations. Multiple easy questions are more predictive of a candidate's ability than fewer hard questions. Harder questions are often "trick" based questions, which do not provide any meaningful signal about the candidate's skillset.

Reason #6

1 click candidate invites

Email invites: You can send candidates an email invite to the Fluid Intelligence Test from your dashboard by entering their email address.

Public link: You can create a public link for each test that you can share with candidates.

API or integrations: You can invite candidates directly from your ATS by using our pre-built integrations with popular ATS systems or building a custom integration with your in-house ATS.

Reason #7

Detailed scorecards & comparative results

Reason #8

High completion rate

Adaface tests are conversational, low-stress, and take just 25-40 mins to complete.

This is why Adaface has the highest test-completion rate (86%), which is more than 2x better than traditional assessments.

Reason #9

Advanced Proctoring


What roles can I use the Fluid Intelligence Test for?

 • Graduate Trainee
 • Freshers
 • Managers
 • Data Analyst
 • System Admin
 • Front-office roles

What topics are covered in the Test inteligencji płynnej?

Abstrakcyjne rozumowanie
Krytyczne myślenie

Rozumowanie schematyczne dotyczy zrozumienia pojęć i informacji, które są wizualizowane przy użyciu diagramów.

Rozumowanie schematyczne
Rozumowanie dedukcyjne

Rozumowanie indukcyjne jest metodą logicznego myślenia, która łączy obserwacje z informacjami eksperymentalnymi w celu wyciągnięcia wniosków.

Rozumowanie indukcyjne
Rozwiązywanie problemów

Dopasowywanie wzorców jest aktem sprawdzania danej sekwencji tokenów pod kątem obecności składników pewnego wzoru.

Dopasowanie wzoru
Rozumowanie przestrzenne
Torrance test kreatywnego myślenia

Zadaniem jest określenie brakującego elementu we wzorze, który jest ogólnie prezentowany w postaci macierzy, stąd nazwa Matryce Ravena.

Progresywne macierze Raven
Test rozbieżnego myślenia Guilforda
Zmiana poznawcza
Założenia
Psychometria

3-wymiarowy obiekt zbudowany z kostek można opisać za pomocą widoków z przodu, boku i górnego.

Widoki kostki w 3-dimensionach
Obrazy lustrzane
Podejmowanie decyzji
Dopasowanie kształtów

Myślenie boczne to sposób rozwiązywania problemów przy użyciu pośredniego i kreatywnego podejścia poprzez rozumowanie, które nie jest od razu oczywiste.

Myślenie boczne
Seria numerów
Sekwencja i seria
Alternatywne używa zadania
Test Remote Associates
Kształtuje obrót

Przyczyna i efekt to związek między dwiema rzeczami lub wydarzeniami, w których jedno wydarzenie spowodowało inne zdarzenie.

Przyczyna i skutek
Myślenie analityczne

Dostawa danych oznacza, że ​​musisz sprawdzić, czy dane podane w dwóch oświadczeniach są wystarczające, aby odpowiedzieć na zadane pytanie, czy nie.

Wystarczalność danych

Te pytania oceniają zdolność rozumowania różnymi zdjęciami, znajdowania relacji, podobieństw i różnic między obiektami oraz możliwości zrozumienia i kontynuowania postępów.

Rozumowanie obrazkowe
Dziwne
Singapore government logo

Menedżerowie ds. Rekrutacji uważali, że poprzez pytania techniczne, które zadali podczas wywiadów panelowych, byli w stanie stwierdzić, którzy kandydaci mieli lepsze wyniki, i różnili się od tych, którzy również nie zdobyli bramki. Oni są Bardzo zadowolony z jakością kandydatów na liście przesiewowej Adaface.


85%
Zmniejszenie czasu badań przesiewowych

FAQs

Jakie pytania będzie zawierać inteligencję płynną?

Test inteligencji płynnej jest testem niewerbalnym z pytaniami dotyczącymi progresywnych macierzy Raven i rozumowania przestrzennego w celu zidentyfikowania kandydatów, którzy potrafią myśleć abstrakcyjnie i rozwiązywać problemy niezależnie od uprzednio nabytej wiedzy.

Czy mogę połączyć wiele umiejętności w jedną niestandardową ocenę?

Tak, absolutnie. Oceny niestandardowe są konfigurowane na podstawie opisu stanowiska i będą zawierać pytania dotyczące wszystkich określonych umiejętności, które określasz.

Czy masz jakieś funkcje anty-cheatingowe lub proktorowe?

Mamy następujące funkcje anty-cheatingowe:

 • Pytania o niezgodne z nich
 • Proctoring IP
 • Proctoring Web
 • Proctoring kamery internetowej
 • Wykrywanie plagiatu
 • Bezpieczna przeglądarka

Przeczytaj więcej o funkcjach Proctoring.

Jak interpretować wyniki testów?

Najważniejsze, o czym należy pamiętać, jest to, że ocena jest narzędziem eliminacyjnym, a nie narzędziem wyboru. Ocena umiejętności jest zoptymalizowana, aby pomóc Ci wyeliminować kandydatów, którzy nie są technicznie zakwalifikowani do roli, nie jest zoptymalizowana, aby pomóc Ci znaleźć najlepszego kandydata do tej roli. Dlatego idealnym sposobem na wykorzystanie oceny jest podjęcie decyzji o wyniku progowym (zwykle 55%, pomagamy Ci porównać) i zaprosić wszystkich kandydatów, którzy wyniki powyżej progu na następne rundy wywiadu.

Do jakiego poziomu doświadczenia mogę użyć tego testu?

Każda ocena Adaface jest dostosowana do opisu stanowiska/ idealnego kandydującego osobowości (nasi eksperci przedmiotu będą podejmować właściwe pytania dotyczące oceny z naszej biblioteki ponad 10000 pytań). Ocenę tę można dostosować do dowolnego poziomu doświadczenia.

Czy każdy kandydat otrzymuje te same pytania?

Tak, znacznie ułatwia porównanie kandydatów. Opcje pytań MCQ i kolejność pytań są losowe. Mamy funkcje anty-cheating/proctoring. W naszym planie korporacyjnym mamy również możliwość tworzenia wielu wersji tej samej oceny z pytaniami o podobnych poziomach trudności.

Jestem kandydatem. Czy mogę spróbować testu ćwiczeniowego?

Nie. Niestety, w tej chwili nie wspieramy testów ćwiczeń. Możesz jednak użyć naszych przykładowych pytań do ćwiczeń.

Jaki jest koszt korzystania z tego testu?

Możesz sprawdzić nasze Plany cenowe.

Czy mogę dostać bezpłatny proces?

Tak, możesz zarejestrować się za darmo i podgląd tego testu.

Właśnie przeniosłem się do płatnego planu. Jak mogę poprosić o ocenę niestandardową?

Oto szybki przewodnik dotyczący jak poprosić o ocenę niestandardową na Adaface.

Join 1200+ companies in 75+ countries.
Wypróbuj dziś najbardziej przyjazne narzędzie do oceny umiejętności.
Ready to use the Adaface Fluid Intelligence Test?
Ready to use the Adaface Fluid Intelligence Test?
Chat with us
40 min tests.
No trick questions.
Accurate shortlisting.
Semestry Prywatność Przewodnik zaufania

🌎 Wybierz swój język

English Norsk Dansk Deutsche Nederlands Svenska Français Español Chinese (简体中文) Italiano Japanese (日本語) Polskie Português Russian (русский)
Ada
Ada
● Online
Previous
Score: NA
Next
✖️