Search test library by skills or roles
⌘ K

About the test:

The Excel test uses scenario-based MCQ questions to evaluate a candidate's ability to work with large datasets in Excel, navigate multiple spreadsheets, use advanced formulas and create reports. The test screens for the ability to sort/filter data, analyze data using PivotTables, create dashboards using charts, provide forms for user inputs, and record/ modify/ write macros.

Covered skills:

 • Basic formulas (MATCH; INDEX)
 • Advanced formulas (IF; VLOOKUP; HLOOKUP)
 • Math formulas (SUM; MIN; AVG)
 • Data types
See all covered skills

9 reasons why
9 reasons why

Adaface Test Excel is the most accurate way to shortlist Data AnalystsReason #1

Tests for on-the-job skills

#VALUE!

Reason #2

No trick questions

Traditional assessment tools use trick questions and puzzles for the screening, which creates a lot of frustration among candidates about having to go through irrelevant screening assessments.

The main reason we started Adaface is that traditional pre-employment assessment platforms are not a fair way for companies to evaluate candidates. At Adaface, our mission is to help companies find great candidates by assessing on-the-job skills required for a role.

Why we started Adaface ->
Reason #3

Non-googleable questions

We have a very high focus on the quality of questions that test for on-the-job skills. Every question is non-googleable and we have a very high bar for the level of subject matter experts we onboard to create these questions. We have crawlers to check if any of the questions are leaked online. If/ when a question gets leaked, we get an alert. We change the question for you & let you know.

To tylko niewielka próbka z naszej biblioteki ponad 10 000 pytań. Rzeczywiste pytania dotyczące tego Excel Test będzie nieobowiązany.

🧐 Question

Medium

MATCH INDEX LOOKUP
Solve
Some friends live in adjacent apartments in a building in Central Perk, New York. We want to write a function to search the apartment number by name. Which of the following functions should we use?
 image

Medium

Organization data
Data transformation
Solve
We have two Excel files with organization data. One file has Organization ID and Organization Name fields, whereas the second file has Organization ID, Organization Name and Country fields. We wrote a query to retrieve the data from both files. Here’s a sample of the data retrieved:
 image
We want to ensure Organization ID field is unique. Which of the following is the ideal solution that ensures Organization ID field is unique while retaining Country data?

A: Select the Organization ID and Country columns, and then click Keep Duplicates.
B: Select the Organization ID and Country columns, and then click Remove Duplicates.
C: Use Group BY function to group the rows by Organization ID. Specify output columns for Organization Name and Country using MAX operation.
D: Select Organization ID column and then click Remove Duplicates. Then specify output columns for Country using MAX operation.

Medium

Student scores
Data formatting
Solve
Here’s a sample Excel data source:
 image
Here’s the expected data format: 
 image
Which of the following is the correct way to transform the data from the query editor to achieve the result?

A: Columns to Select: Student Only
B: Columns to Select: Student and Student ID
C: Columns to Select: Primary and Secondary
D: Command to Use: Pivot Column
E: Command to Use: Reverse Rows
F: Command to Use: Unpivot Columns

Medium

VLOOKUP blood donor
Solve
We are looking to find the contact number of the only blood donor with blood group O-. Which function should we use to look up the correct contact number? Here's the documentation for VLOOKUP: =VLOOKUP(lookup value, range containing the lookup value, the column number in the range containing the return value, Approximate match (TRUE) or Exact match (FALSE)).
 image
A: =VLOOKUP("O-", A1:E10, 3, TRUE)
B: =VLOOKUP("O-", A1:E10, 3, FALSE)
C: =VLOOKUP("O-", D1:D10, 4)
D: =VLOOKUP("O-", D1:D10, 3)
E: =VLOOKUP("O-", A1:E10, 4, TRUE)
F: =VLOOKUP("O-", A1:E10, 4, FALSE)
G: =VLOOKUP("Kane", A1:E10, 4)
🧐 Question🔧 Skill

Medium

MATCH INDEX LOOKUP
2 mins
Excel
Solve

Medium

Organization data
Data transformation
3 mins
Excel
Solve

Medium

Student scores
Data formatting
2 mins
Excel
Solve

Medium

VLOOKUP blood donor
2 mins
Excel
Solve
🧐 Question🔧 Skill💪 Difficulty⌛ Time
MATCH INDEX LOOKUP
Excel
Medium2 mins
Solve
Organization data
Data transformation
Excel
Medium3 mins
Solve
Student scores
Data formatting
Excel
Medium2 mins
Solve
VLOOKUP blood donor
Excel
Medium2 mins
Solve
Reason #4

1200+ customers in 75 countries

Brandon

Dzięki Adaface byliśmy w stanie zoptymalizować nasz początkowy proces badania przesiewowego o 75%, uwalniając cenny czas zarówno dla menedżerów ds. Zatrudnienia, jak i naszego zespołu pozyskiwania talentów!


Brandon Lee, Głowa ludzi, Love, Bonito

Reason #5

Designed for elimination, not selection

The most important thing while implementing the pre-employment Excel Test in your hiring process is that it is an elimination tool, not a selection tool. In other words: you want to use the test to eliminate the candidates who do poorly on the test, not to select the candidates who come out at the top. While they are super valuable, pre-employment tests do not paint the entire picture of a candidate’s abilities, knowledge, and motivations. Multiple easy questions are more predictive of a candidate's ability than fewer hard questions. Harder questions are often "trick" based questions, which do not provide any meaningful signal about the candidate's skillset.

Reason #6

1 click candidate invites

Email invites: You can send candidates an email invite to the Excel Test from your dashboard by entering their email address.

Public link: You can create a public link for each test that you can share with candidates.

API or integrations: You can invite candidates directly from your ATS by using our pre-built integrations with popular ATS systems or building a custom integration with your in-house ATS.

Reason #7

Detailed scorecards & comparative results

Reason #8

High completion rate

Adaface tests are conversational, low-stress, and take just 25-40 mins to complete.

This is why Adaface has the highest test-completion rate (86%), which is more than 2x better than traditional assessments.

Reason #9

Advanced Proctoring


#VALUE!

#VALUE!

What roles can I use the Excel Test for?

 • Data Analyst
 • Senior Data Analyst
 • Data Entry (Excel)
 • Business Analyst
 • Accountant
 • Financial Analyst
 • Senior Financial Analyst

What topics are covered in the Test Excel?

Typy danych
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
Analyzing data (Pivots; Filters;)
#VALUE!
Pivot wykresy i tabele
Wyszukiwanie i odniesienie
Formatowanie warunkowe
Podsumowanie danych
Manipulacja danymi
#VALUE!
Obsługa błędów
#VALUE!
Iskier i paski danych
Konsolidacja 3-DATA
Automatyzacja za pomocą makr
Konsolidacja 3-DATA
#VALUE!
Formularze i działania
Singapore government logo

Menedżerowie ds. Rekrutacji uważali, że poprzez pytania techniczne, które zadali podczas wywiadów panelowych, byli w stanie stwierdzić, którzy kandydaci mieli lepsze wyniki, i różnili się od tych, którzy również nie zdobyli bramki. Oni są Bardzo zadowolony z jakością kandydatów na liście przesiewowej Adaface.


85%
Zmniejszenie czasu badań przesiewowych

Excel Test FAQs

#VALUE!

TAk. Wspieramy ocenę wielu umiejętności w tym samym teście. Możesz przejrzeć nasz test SQL, aby uzyskać poczucie, jakie pytania zostaną użyte do oceny SQL.

Czy mogę połączyć wiele umiejętności w jedną niestandardową ocenę?

Tak, absolutnie. Oceny niestandardowe są konfigurowane na podstawie opisu stanowiska i będą zawierać pytania dotyczące wszystkich określonych umiejętności, które określasz.

Czy masz jakieś funkcje anty-cheatingowe lub proktorowe?

Mamy następujące funkcje anty-cheatingowe:

 • Pytania o niezgodne z nich
 • Proctoring IP
 • Proctoring Web
 • Proctoring kamery internetowej
 • Wykrywanie plagiatu
 • Bezpieczna przeglądarka

Przeczytaj więcej o funkcjach Proctoring.

Jak interpretować wyniki testów?

Najważniejsze, o czym należy pamiętać, jest to, że ocena jest narzędziem eliminacyjnym, a nie narzędziem wyboru. Ocena umiejętności jest zoptymalizowana, aby pomóc Ci wyeliminować kandydatów, którzy nie są technicznie zakwalifikowani do roli, nie jest zoptymalizowana, aby pomóc Ci znaleźć najlepszego kandydata do tej roli. Dlatego idealnym sposobem na wykorzystanie oceny jest podjęcie decyzji o wyniku progowym (zwykle 55%, pomagamy Ci porównać) i zaprosić wszystkich kandydatów, którzy wyniki powyżej progu na następne rundy wywiadu.

Do jakiego poziomu doświadczenia mogę użyć tego testu?

Każda ocena Adaface jest dostosowana do opisu stanowiska/ idealnego kandydującego osobowości (nasi eksperci przedmiotu będą podejmować właściwe pytania dotyczące oceny z naszej biblioteki ponad 10000 pytań). Ocenę tę można dostosować do dowolnego poziomu doświadczenia.

Czy każdy kandydat otrzymuje te same pytania?

Tak, znacznie ułatwia porównanie kandydatów. Opcje pytań MCQ i kolejność pytań są losowe. Mamy funkcje anty-cheating/proctoring. W naszym planie korporacyjnym mamy również możliwość tworzenia wielu wersji tej samej oceny z pytaniami o podobnych poziomach trudności.

Jestem kandydatem. Czy mogę spróbować testu ćwiczeniowego?

Nie. Niestety, w tej chwili nie wspieramy testów ćwiczeń. Możesz jednak użyć naszych przykładowych pytań do ćwiczeń.

Jaki jest koszt korzystania z tego testu?

Możesz sprawdzić nasze Plany cenowe.

Czy mogę dostać bezpłatny proces?

Tak, możesz zarejestrować się za darmo i podgląd tego testu.

Właśnie przeniosłem się do płatnego planu. Jak mogę poprosić o ocenę niestandardową?

Oto szybki przewodnik dotyczący jak poprosić o ocenę niestandardową na Adaface.

Join 1200+ companies in 75+ countries.
Wypróbuj dziś najbardziej przyjazne narzędzie do oceny umiejętności.
Ready to use the Adaface Excel Test?
Ready to use the Adaface Excel Test?
Porozmawiaj z nami
40 min tests.
No trick questions.
Accurate shortlisting.
Semestry Prywatność Przewodnik zaufania

🌎 Wybierz swój język

English Norsk Dansk Deutsche Nederlands Svenska Français Español Chinese (简体中文) Italiano Japanese (日本語) Polskie Português Russian (русский)
Ada
Ada
● Online
Previous
Score: NA
Next
✖️