Search test library by skills or roles
⌘ K

About the test:

The Drupal Online test uses scenario-based MCQs to evaluate candidates on their knowledge of Drupal, including site building, theming, module development, and administration. The test aims to evaluate a candidate's ability to work with Drupal effectively and design and develop scalable and maintainable web applications. The test includes a coding question to evaluate hands-on PHP programming skills.

Covered skills:

 • Drupal node images
 • Drupal user information
 • Drupal Content type
 • Drupal social media
See all covered skills

9 reasons why
9 reasons why

Adaface Test online Drupal is the most accurate way to shortlist Drupal DevelopersReason #1

Tests for on-the-job skills

Test online Drupal pomaga rekruterom i menedżerom ds. Rekrutacji identyfikować wykwalifikowanych kandydatów z puli CV oraz pomaga w podejmowaniu obiektywnych decyzji dotyczących zatrudnienia. Zmniejsza koszty administracyjne przeprowadzania wywiadów z zbyt wieloma kandydatami i oszczędza drogi czas inżynierii, odfiltrowując niewykwalifikowane kandydatów.

Adaface Drupal online ekrany testowe kandydaci na typowe umiejętności rekruterzy szukają w Drupal Developer:

 • Silne zrozumienie ram PHP i PHP
 • Doświadczenie instalacji i budowania modułów Drupal
 • Znajomość rozwoju motywów Drupal
 • biegłość w kontroli wersji z git
 • Znajomość pisania kodu niskiego poziomu i wysokiego poziomu

Spostrzeżenia wygenerowane z tej oceny mogą być wykorzystywane przez rekruterów i menedżerów ds. Zatrudniania w celu zidentyfikowania najlepszych kandydatów do tej roli. Funkcje przeciwgatowiowe umożliwiają wygodę w prowadzeniu ocen online. Test programisty Drupal jest idealny do pomocy rekruterom w określeniu, którzy kandydaci mają umiejętności techniczne, aby dobrze sobie radzić w pracy.

Test online Drupal pomaga wyświetlić kandydatów. Wywiady tylko kandydatami ze sprawdzoną praktyczną wiedzą techniczną w zakresie rozwoju i programowania Drupal. Ideą tego internetowego quizu Drupal polega na tym, aby pomóc Ci ocenić koncepcje Drupal w pracy, kodowanie i umiejętności debugowania za pomocą jednego testu.

Reason #2

No trick questions

no trick questions

Traditional assessment tools use trick questions and puzzles for the screening, which creates a lot of frustration among candidates about having to go through irrelevant screening assessments.

The main reason we started Adaface is that traditional pre-employment assessment platforms are not a fair way for companies to evaluate candidates. At Adaface, our mission is to help companies find great candidates by assessing on-the-job skills required for a role.

Why we started Adaface ->
Reason #3

Non-googleable questions

We have a very high focus on the quality of questions that test for on-the-job skills. Every question is non-googleable and we have a very high bar for the level of subject matter experts we onboard to create these questions. We have crawlers to check if any of the questions are leaked online. If/ when a question gets leaked, we get an alert. We change the question for you & let you know.

To tylko niewielka próbka z naszej biblioteki ponad 10 000 pytań. Rzeczywiste pytania dotyczące tego Drupal Online Test będzie nieobowiązany.

🧐 Question

Medium

Access content
Routes
Controllers
Solve
Review the following Drupal code:
 image
 image
Pick the correct statements:

A: When /sample is accessed, access is allowed without checking for permissions and SampleController::content method is invoked
B: When /sample is accessed, ‘access content’ permission is checked on the accessing user and, if access is granted, SampleController::content method is invoked
C: When /sample is accessed, the page outputs ‘A’ on the page with title ‘B’
D: When /sample is accessed, the page outputs ‘B’ on the page with title ‘A’
E: When /sample is accessed, the page outputs ‘A’ on the page with no title
F: When /sample is accessed, the page outputs nothing on the page with title ‘B’

Medium

Insert Queries
Database API
Solve
Review the following Drupal code:
 image
Pick the correct statements:
A: Both the snippets create the queries to run but are not executed until $query→execute() is called
B: When Snippet 2 is run, the insert statements are executed one after the other always. Equivalent to calling →execute() two separate times for each item in $values.
C: When Snippet 2 is run, depending on the database, the insert statements will be executed together in a transaction
D: The return value of $result→execute will be the inserted record entry

Easy

Array Replace
Arrays
Solve
What will the following PHP code output?
 image
// OPTION ONE
Array
(
		[0] => basappa
  [1] => sarvepalli
  [2] => zakir
  [3] => venkata
  [4] => fakhruddin
)

// OPTION TWO
Array
(
		[0] => hidayatullah
  [1] => sarvepalli
  [2] => zakir
  [3] => venkata
  [4] => fakhruddin
)

// OPTION THREE
Array
(
		[0] => fakhruddin
  [1] => sarvepalli
  [2] => zakir
  [3] => venkata
  [4] => hidayatullah
)

// OPTION FOUR
Array
(
		[0] => basappa
  [1] => sarvepalli
  [2] => zakir
  [3] => venkata
)

Medium

Alter and Change
OOPs
Solve
What does the following code output?
 image

Medium

Exceptions
Exception
Solve
What does the following code output?
 image

Medium

PDO MySQL
Database Connection
Solve
Consider the following table data and PHP code. What is the result?
 image

Easy

Registration Queue
Logic
Solve
We want to register students for the next semester. All students have a receipt which shows the amount pending for the previous semester. A positive amount (or zero) represents that the student has paid extra fees, and a negative amount represents that they have pending fees to be paid. The students are in a queue for the registration. We want to arrange the students in a way such that the students who have a positive amount on the receipt get registered first as compared to the students who have a negative amount. We are given a queue in the form of an array containing the pending amount.
For example, if the initial queue is [20, 70, -40, 30, -10], then the final queue will be [20, 70, 30, -40, -10]. Note that the sequence of students should not be changed while arranging them unless required to meet the condition.
⚠️⚠️⚠️ Note:
- The first line of the input is the length of the array. The second line contains all the elements of the array.
- The input is already parsed into an array of "strings" and passed to a function. You will need to convert string to integer/number type inside the function.
- You need to "print" the final result (not return it) to pass the test cases.

For the example discussed above, the input will be:
5
20 70 -40 30 -10

Your code needs to print the following to the standard output:
20 70 30 -40 -10

Medium

Longest Road
logic
hashmaps
Solve
A startup company E-Motors is building driverless automated cars. The car contains a sensor that checks the road quality for the next N meters to decide the optimal speed at which the cars should move. We are given recorded data by the sensor in the form of an array, where each element of the array is the rating given to 1 meter of the road in sequence. 

The rating given by the sensor is from 1 to 100, where 100 represents the road with the best condition, and any rating above 60 is optimal. Find the longest stretch of road in meters that is categorized as optimal by the sensor.

The input is an array of "strings" which needs to be converted from string to integer/number inside the function.

Medium

Visitors Count
Strings
Solve
A manager hires a staff member to keep a record of the number of men, women, and children visiting the museum daily. The staff will note W if any women visit, M for men, and C for children. You need to write code that takes the string that represents the visits and prints the count of men, woman and children. The sequencing should be in decreasing order. 
Example:

Input:
WWMMWWCCC

Expected Output: 
4W3C2M

Explanation: 
‘W’ has the highest count, then ‘C’, then ‘M’. 
⚠️⚠️⚠️ Note:
- The input is already parsed and passed to a function.
- You need to "print" the final result (not return it) to pass the test cases.
- If the input is- “MMW”, then the expected output is "2M1W" since there is no ‘C’.
- If any of them have the same count, the output should follow this order - M, W, C.
🧐 Question🔧 Skill

Medium

Access content
Routes
Controllers
2 mins
Drupal
Solve

Medium

Insert Queries
Database API
2 mins
Drupal
Solve

Easy

Array Replace
Arrays
2 mins
PHP
Solve

Medium

Alter and Change
OOPs
2 mins
PHP
Solve

Medium

Exceptions
Exception
2 mins
PHP
Solve

Medium

PDO MySQL
Database Connection
2 mins
PHP
Solve

Easy

Registration Queue
Logic
30 mins
Coding
Solve

Medium

Longest Road
logic
hashmaps
25 mins
Coding
Solve

Medium

Visitors Count
Strings
30 mins
Coding
Solve
🧐 Question🔧 Skill💪 Difficulty⌛ Time
Access content
Routes
Controllers
Drupal
Medium2 mins
Solve
Insert Queries
Database API
Drupal
Medium2 mins
Solve
Array Replace
Arrays
PHP
Easy2 mins
Solve
Alter and Change
OOPs
PHP
Medium2 mins
Solve
Exceptions
Exception
PHP
Medium2 mins
Solve
PDO MySQL
Database Connection
PHP
Medium2 mins
Solve
Registration Queue
Logic
Coding
Easy30 minsSolve
Longest Road
logic
hashmaps
Coding
Medium25 minsSolve
Visitors Count
Strings
Coding
Medium30 minsSolve
Reason #4

1200+ customers in 75 countries

customers in 75 countries
Brandon

Dzięki Adaface byliśmy w stanie zoptymalizować nasz początkowy proces badań przesiewowych o 75%, uwalniając cenny czas zarówno dla menedżerów ds. Zatrudniania, jak i naszego zespołu pozyskiwania talentów!


Brandon Lee, Głowa ludzi, Love, Bonito

Reason #5

Designed for elimination, not selection

The most important thing while implementing the pre-employment Drupal Online Test in your hiring process is that it is an elimination tool, not a selection tool. In other words: you want to use the test to eliminate the candidates who do poorly on the test, not to select the candidates who come out at the top. While they are super valuable, pre-employment tests do not paint the entire picture of a candidate’s abilities, knowledge, and motivations. Multiple easy questions are more predictive of a candidate's ability than fewer hard questions. Harder questions are often "trick" based questions, which do not provide any meaningful signal about the candidate's skillset.

Reason #6

1 click candidate invites

Email invites: You can send candidates an email invite to the Drupal Online Test from your dashboard by entering their email address.

Public link: You can create a public link for each test that you can share with candidates.

API or integrations: You can invite candidates directly from your ATS by using our pre-built integrations with popular ATS systems or building a custom integration with your in-house ATS.

invite candidates
Reason #7

Detailed scorecards & comparative results

Reason #8

High completion rate

Adaface tests are conversational, low-stress, and take just 25-40 mins to complete.

This is why Adaface has the highest test-completion rate (86%), which is more than 2x better than traditional assessments.

test completion rate
Reason #9

Advanced Proctoring


O roli programisty Drupal

Drupal to bezpłatny i open source system zarządzania treścią internetową napisany w PHP i dystrybuowany na podstawie licencji publicznej GNU. W ostatnich latach Drupal stał się wiodącym CMS dla organizacji na poziomie przedsiębiorstw.

Drupal deweloper to ktoś, kto pisze kod w PHP i innych językach po stronie serwera. Piszą niestandardowe moduły, zautomatyzowane testy, zużywają usługi internetowe, automatyzują wdrażanie itp.

Typowe obowiązki programisty Drupal obejmują:

 • Odpowiedzialny za pomoc w sformułowaniu skutecznego, responsywnego projektu i przekształcaniu go w motyw działający.
 • Ściśle współpracuj z deweloperami i klientami, aby zapewnić skuteczne, atrakcyjne wizualnie i intuicyjne wdrożenie
 • Zapewnienie wysokiej wydajności i dostępności
 • Zarządzanie wszystkimi aspektami technicznymi CMS
 • Ustanowienie i prowadzenie architektury strony internetowej

What roles can I use the Drupal Online Test for?

 • Drupal Developer
 • Drupal Programmer

What topics are covered in the Test online Drupal?

Obrazy węzłów
Typ treści Drupal
Informacje o użytkowniku
Kompozytor Drupal
Hook biblioteki
Przestrzeń nazw
ZMIENIAĆ
AKTUALIZACJA
Różnica i łatka

Drupal Cron służy do automatycznego wykonywania poleceń lub skryptów w określonym odstępie czasu i godziny.

Drupal Cron
Skalowalność
Pamięć podręczna Drupal
Panele Drupal
Moduł widoków
CTOOLS
Preprocesor
Podmycie
Filtr kontekstowy
API jednostki
Moderacja komentarza
Moduły
Warstwa abstrakcji bazy danych
URL przyjazny dla Seo

Breatcrumb Trail to pomoc nawigacyjna stosowana w interfejsach Drupal.

Bułka tarta
Wzór projektu singletonu
Obiekty danych PHP

Haczyki pozwalają modułom zmieniać i rozszerzyć zachowanie rdzenia Drupal lub innego modułu.

Haczyki

W Drupal tablice renderów zapewniają ustrukturyzowany sposób programistycznego zmiany zawartości przed jej wyświetleniem.

Renderowanie tablicy
Butowanie bloków
Buforowanie strony
Singapore government logo

Menedżerowie ds. Zatrudnienia uważali, że poprzez pytania techniczne, które zadali podczas wywiadów panelowych, byli w stanie powiedzieć, którzy kandydaci mieli lepsze wyniki, i różnili się od tych, którzy również nie zdobyli bramki. Oni są Bardzo zadowolony z jakością kandydatów na liście przesiewowej Adaface.


85%
Zmniejszenie czasu badań przesiewowych

FAQ

Czy mogę połączyć wiele umiejętności w jedną niestandardową ocenę?

Tak, absolutnie. Oceny niestandardowe są konfigurowane na podstawie opisu stanowiska i będą zawierać pytania dotyczące wszystkich określonych umiejętności, które określasz.

Czy masz jakieś funkcje anty-cheatingowe lub proktorowe?

Mamy następujące funkcje anty-cheatingowe:

 • Pytania o niezgodne z nich
 • Proctoring IP
 • Proctoring Web
 • Proctoring kamery internetowej
 • Wykrywanie plagiatu
 • Bezpieczna przeglądarka

Przeczytaj więcej o funkcjach Proctoring.

Jak interpretować wyniki testów?

Najważniejsze, o czym należy pamiętać, jest to, że ocena jest narzędziem eliminacyjnym, a nie narzędziem wyboru. Ocena umiejętności jest zoptymalizowana, aby pomóc Ci wyeliminować kandydatów, którzy nie są technicznie zakwalifikowani do roli, nie jest zoptymalizowana, aby pomóc Ci znaleźć najlepszego kandydata do tej roli. Dlatego idealnym sposobem na wykorzystanie oceny jest podjęcie decyzji o wyniku progowym (zwykle 55%, pomagamy Ci porównać) i zaprosić wszystkich kandydatów, którzy wyniki powyżej progu na następne rundy wywiadu.

Do jakiego poziomu doświadczenia mogę użyć tego testu?

Każda ocena Adaface jest dostosowana do opisu stanowiska/ idealnego kandydującego osobowości (nasi eksperci przedmiotu będą podejmować właściwe pytania dotyczące oceny z naszej biblioteki ponad 10000 pytań). Ocenę tę można dostosować do dowolnego poziomu doświadczenia.

Czy każdy kandydat otrzymuje te same pytania?

Tak, znacznie ułatwia porównanie kandydatów. Opcje pytań MCQ i kolejność pytań są losowe. Mamy funkcje anty-cheating/proctoring. W naszym planie korporacyjnym mamy również możliwość tworzenia wielu wersji tej samej oceny z pytaniami o podobnych poziomach trudności.

Jestem kandydatem. Czy mogę spróbować testu ćwiczeniowego?

Nie. Niestety, w tej chwili nie wspieramy testów ćwiczeń. Możesz jednak użyć naszych przykładowych pytań do ćwiczeń.

Jaki jest koszt korzystania z tego testu?

Możesz sprawdzić nasze Plany cenowe.

Czy mogę dostać bezpłatny proces?

Tak, możesz zarejestrować się za darmo i podgląd tego testu.

Właśnie przeniosłem się do płatnego planu. Jak mogę poprosić o ocenę niestandardową?

Oto szybki przewodnik dotyczący jak poprosić o ocenę niestandardową na Adaface.

customers across world
Join 1200+ companies in 75+ countries.
Wypróbuj dziś najbardziej przyjazne narzędzie do oceny umiejętności.
g2 badges
Ready to use the Adaface Drupal Online Test?
Ready to use the Adaface Drupal Online Test?
Porozmawiaj z nami
logo
40 min tests.
No trick questions.
Accurate shortlisting.
Semestry Prywatność Przewodnik zaufania

🌎 Wybierz swój język

English Norsk Dansk Deutsche Nederlands Svenska Français Español Chinese (简体中文) Italiano Japanese (日本語) Polskie Português Russian (русский)
ada
Ada
● Online
Previous
Score: NA
Next
✖️