Search test library by skills or roles
⌘ K

About the test:

Test rozumowania dedukcyjnego ocenia zdolność kandydata do wymyślenia logicznych potrąceń z danych informacji. Możesz użyć tego testu, aby znaleźć kandydatów, którzy mogą wymyślić logiczne wnioski z kilku dostarczonych danych.

Covered skills:

 • Logiczne rozumowanie
 • Zdolność rozumowania
 • Analiza danych
 • Krytyczne myślenie

Try practice test
9 reasons why
9 reasons why

Adaface Deductive Reasoning Assessment Test is the most accurate way to shortlist OdświeżaczesReason #1

Tests for on-the-job skills

The Deductive Reasoning Test helps recruiters and hiring managers identify qualified candidates from a pool of resumes, and helps in taking objective hiring decisions. It reduces the administrative overhead of interviewing too many candidates and saves time by filtering out unqualified candidates at the first step of the hiring process.

The test screens for the following skills that hiring managers look for in candidates:

 • Stosowanie logicznego rozumowania w celu rozwiązania problemów
 • Analiza i interpretacja danych w celu wyciągania wniosków
 • Wykazanie zdolności rozumowania w podejmowaniu decyzji
 • Wyświetlanie krytycznego myślenia w rozwiązywaniu problemów
 • Identyfikacja wzorców i nawiązywanie połączeń
 • Rozpoznanie i ocena argumentów
 • Korzystanie z dedukcyjnego rozumowania do wyciągania logicznych wniosków
 • Zrozumienie związków przyczynowych i skutkowych
 • Stosowanie zasad matematycznych w rozwiązywaniu problemów
 • Wykazując dbałość o szczegóły
 • Wyciąganie wniosków z podanych informacji
 • Stosowanie logicznych zasad i zasad
Reason #2

No trick questions

no trick questions

Traditional assessment tools use trick questions and puzzles for the screening, which creates a lot of frustration among candidates about having to go through irrelevant screening assessments.

View sample questions

The main reason we started Adaface is that traditional pre-employment assessment platforms are not a fair way for companies to evaluate candidates. At Adaface, our mission is to help companies find great candidates by assessing on-the-job skills required for a role.

Why we started Adaface
Try practice test
Reason #3

Non-googleable questions

We have a very high focus on the quality of questions that test for on-the-job skills. Every question is non-googleable and we have a very high bar for the level of subject matter experts we onboard to create these questions. We have crawlers to check if any of the questions are leaked online. If/ when a question gets leaked, we get an alert. We change the question for you & let you know.

How we design questions

To tylko niewielka próbka z naszej biblioteki ponad 10 000 pytań. Rzeczywiste pytania dotyczące tego Test rozumowania dedukcyjnego będzie nieobowiązany.

🧐 Question

Easy

100m Race
Try practice test
In a 100m race between A, B, C and D, B finished after A. C finished ahead of B, D finished in the last-but-one position, and C did not win the race. Who came in second?

Easy

Student Expenditure
Try practice test
X and Y are two students who each earn $800 a month. X spends half of how much he earns on rent, a quarter of the remaining amount on groceries and half of how much he is left with on miscellaneous expenses. Y spends $350 on her rent, a third of the remaining amount on groceries and one-fourth of what she is left with on miscellaneous expenses. Which of the following statements are true?
A: X and Y spend the same amount on groceries
B: X has greater miscellaneous expenses than Y
C: Y saves less than X each month
🧐 Question🔧 Skill

Easy

100m Race

2 mins

Deductive Reasoning
Try practice test

Easy

Student Expenditure

2 mins

Deductive Reasoning
Try practice test
🧐 Question🔧 Skill💪 Difficulty⌛ Time
100m Race
Deductive Reasoning
Easy2 mins
Try practice test
Student Expenditure
Deductive Reasoning
Easy2 mins
Try practice test
Reason #4

1200+ customers in 75 countries

customers in 75 countries
Brandon

Dzięki Adaface udało nam się zoptymalizować nasz proces wstępnej selekcji o ponad 75%, oszczędzając cenny czas zarówno menedżerom ds. rekrutacji, jak i naszemu zespołowi ds. pozyskiwania talentów!


Brandon Lee, Głowa Ludu, Love, Bonito

Try practice test
Reason #5

Designed for elimination, not selection

The most important thing while implementing the pre-employment Test rozumowania dedukcyjnego in your hiring process is that it is an elimination tool, not a selection tool. In other words: you want to use the test to eliminate the candidates who do poorly on the test, not to select the candidates who come out at the top. While they are super valuable, pre-employment tests do not paint the entire picture of a candidate’s abilities, knowledge, and motivations. Multiple easy questions are more predictive of a candidate's ability than fewer hard questions. Harder questions are often "trick" based questions, which do not provide any meaningful signal about the candidate's skillset.

Science behind Adaface tests
Reason #6

1 click candidate invites

Email invites: You can send candidates an email invite to the Test rozumowania dedukcyjnego from your dashboard by entering their email address.

Public link: You can create a public link for each test that you can share with candidates.

API or integrations: You can invite candidates directly from your ATS by using our pre-built integrations with popular ATS systems or building a custom integration with your in-house ATS.

invite candidates
Reason #7

Detailed scorecards & benchmarks

Zobacz przykładową kartę wyników
Try practice test
Reason #8

High completion rate

Adaface tests are conversational, low-stress, and take just 25-40 mins to complete.

This is why Adaface has the highest test-completion rate (86%), which is more than 2x better than traditional assessments.

test completion rate
Reason #9

Advanced Proctoring


Learn more

About the Deductive Reasoning Online Test

Why you should use Pre-employment Deductive Reasoning Test?

The Test rozumowania dedukcyjnego makes use of scenario-based questions to test for on-the-job skills as opposed to theoretical knowledge, ensuring that candidates who do well on this screening test have the relavant skills. The questions are designed to covered following on-the-job aspects:

 • Możliwość analizy złożonych danych
 • Biegłość w logicznym rozumowaniu
 • Wiedza specjalistyczna w rozumowaniu dedukcyjnym
 • Krytyczne umiejętności myślenia w rozwiązywaniu problemów
 • Silne zdolności myślenia analitycznego
 • Skuteczne możliwości decyzyjne
 • Jasne zrozumienie analizy statystycznej
 • Umiejętność w interpretacji i ocenie informacji
 • Zaawansowane techniki analizy danych
 • Umiejętność rozpoznawania wzorów i trendów

Once the test is sent to a candidate, the candidate receives a link in email to take the test. For each candidate, you will receive a detailed report with skills breakdown and benchmarks to shortlist the top candidates from your pool.

What topics are covered in the Deductive Reasoning Test?

 • Logiczne rozumowanie

  Logiczne rozumowanie wymaga możliwości analizy i oceny argumentów i pomysłów opartych na racjonalnym myśleniu i procesach systematycznych. Umożliwia to identyfikację wzorców, relacji i niespójności w celu wyciągania logicznych wniosków. Mierzenie tej umiejętności w teście zapewnia wgląd w zdolność jednostki do krytycznego myślenia i dokonywania rozsądnych osądów opartych na dowodach i zasadach logicznych.

 • Analiza danych

  Analiza danych odnosi się do możliwości interpretacji i dokładnie rozumiej duże zestawy informacji lub danych. Ta umiejętność obejmuje wyodrębnienie znaczących spostrzeżeń, identyfikację trendów i podejmowanie świadomych decyzji opartych na analizie danych. Ocena tej umiejętności w teście pozwala rekruterom ocenić zdolność jednostki do obsługi złożonych zestawów danych i wyciągnięcie odpowiednich wniosków w celu wsparcia procesów decyzyjnych.

 • Umiejętność rozumowania

  Umiejętność rozumowania obejmuje umiejętności logicznego myślenia i zdolności do wyciągania wniosków lub dokonywania prognoz na podstawie pomieszczeń, dowodów lub założeń. Obejmuje umiejętności analityczne i rozwiązywania problemów w celu identyfikacji wzorców, zrozumienia relacji i dokonywania dobrze uzasadnionych osądów. Mierzenie tej umiejętności w teście zapewnia rekruterom zrozumienie zdolności poznawczych jednostki w celu rozwiązywania złożonych problemów i krytycznego myślenia.

 • Krytyczne myślenie

  Krytyczne myślenie obejmuje obiektywne i analityczne myślenie w celu oceny argumentów , pomysły i informacje w sposób logiczny i systematyczny. Umożliwia to ocenę różnych perspektyw, kwestionowanie założeń i podejmowanie świadomych decyzji. Ocena tej umiejętności w teście pozwala rekruterom ocenić zdolność jednostki do analizy, syntezy i skutecznej oceny informacji, promowanie lepszych możliwości podejmowania decyzji i rozwiązywania problemów.

 • Full list of covered topics

  The actual topics of the questions in the final test will depend on your job description and requirements. However, here's a list of topics you can expect the questions for Test rozumowania dedukcyjnego to be based on.

  Logika symboliczna
  Sylogizm
  Logika propozycyjna
  Rozumowanie indukcyjne
  Logiczne błędy
  Instrukcje warunkowe
  Schematy Venna
  Rozumowanie matematyczne
  Analogiczne rozumowanie
  Argumenty dedukcyjne
  Analiza argumentów
  Logiczne łącze
  Propozycje kategoryczne
  Kwantyfikatory
  Testowanie hipotez
  Rozumowanie statystyczne
  Interpretacja danych
  Rozwiązywanie problemów
  Rozumowanie przyczynowe
  Rozumowanie alternatywne
  Podejmowanie decyzji
  Wykonywanie wnioskowania
  Rozpoznawanie wzorców
  Seria numerów
  Krytyczne myślenie
  Logiczne łamigłówki
  Rozumowanie przestrzenne
  Kodowanie i dekodowanie
  Analiza wzorów
  Sytuacyjny osąd
  Rozumowanie numeryczne
  Rozumowanie słowne
  Abstrakcyjne rozumowanie
  Analiza problemu
  Systematyczne rozumowanie
  Wyciągać wnioski
  Ocena dowodów
  Analiza zestawów danych
  Logiczne wnioskowanie
  Ocena argumentów
  Analiza relacji
  Umiejętności poznawcze
  Rozumowanie wizualne
  Rozumowanie porównawcze
  Argumenty indukcyjne
  Kategoryzacja
  Matryca logiczna
  Wytrzymałość danych
  Analogie
  Ustawienia siedzące
  Kodowanie logiczne
  Manipulacja symbolem
  Logiczne złącza
  Ranking i zamawianie
  Przyczyna i skutek
  Rozkład problemu
  Racjonalne myślenie
  Identyfikacja założeń
  Identyfikacja wad
  Diagramy rysunkowe
Try practice test

What roles can I use the Deductive Reasoning Test for?

 • Odświeżacze
 • Absolwenci
 • Analitycy
 • Programiści
 • Role podstawowe
 • Programiści

How is the Deductive Reasoning Test customized for senior candidates?

For intermediate/ experienced candidates, we customize the assessment questions to include advanced topics and increase the difficulty level of the questions. This might include adding questions on topics like

 • Biegłe w identyfikacji przyczyny i skutku
 • Wiedza specjalistyczna w zakresie wyciągania logicznych wniosków
 • Silna dbałość o szczegóły w analizie danych
 • Skuteczne możliwości rozwiązywania problemów
 • Jasne zrozumienie interpretacji danych
 • Umiejętność w ocenie logicznych argumentów
 • Zaawansowane zdolności rozumowania
 • Umiejętność myślenia krytycznego i analitycznego
 • Biegły w ocenie struktur logicznych
 • Wiedza specjalistyczna w syntezie złożonych informacji
Singapore government logo

Menedżerowie ds. rekrutacji mieli poczucie, że dzięki technicznym pytaniom, które zadawali podczas rozmów panelowych, byli w stanie stwierdzić, którzy kandydaci uzyskali lepsze wyniki, i odróżnić się od tych, którzy również nie uzyskali takich punktów. Oni są bardzo zadowolony z jakością kandydatów wybranych do selekcji Adaface.


85%
Zmniejszenie czasu badań przesiewowych

Deductive Reasoning Hiring Test Często zadawane pytania

Co to jest test rozumowania dedukcyjnego?

Test Rozumowania Dedukcyjnego ocenia zdolność kandydata do wyciągania prawidłowych wniosków na podstawie logiki i rozumowania. Ocena przeprowadzana przed zatrudnieniem, która analizuje zdolność kandydata do krytycznego myślenia, taka jak test rozumowania dedukcyjnego Adaface, może pomóc w rekrutacji odpowiedniego kandydata dla Twojej organizacji.

Jakie pytania będzie zawierał test na rozumowanie dedukcyjne?

Test rozumowania dedukcyjnego Adaface obejmuje pytania takie jak analiza danych w celu wyciągnięcia wniosków, a także wywnioskowanie wyników różnych scenariuszy.

Jakie umiejętności ocenia ten test rozumowania dedukcyjnego?

 • Umiejętność stosowania logiki i rozumowania w celu wyciągania właściwych wniosków
 • Umiejętność analizowania danych w celu znalezienia rozwiązań trudnych problemów
 • Umiejętność krytycznego myślenia i rozwiązywania problemów

Jak mogę wykorzystać test rozumowania dedukcyjnego w procesie rekrutacji?

Gdy wszyscy kandydaci przejdą test na rozumowanie dedukcyjne, dla każdego kandydata zostanie udostępniona szczegółowa karta wyników, która pomoże Ci zrozumieć, w jakim stopniu każdy kandydat ma zdolność rozumowania dedukcyjnego. Możesz utworzyć krótką listę kandydatów, eliminując tych, którzy uzyskają wynik poniżej określonego progu.

Czy mogę połączyć wiele umiejętności w jedną niestandardową ocenę?

Tak, absolutnie. Oceny niestandardowe są konfigurowane na podstawie opisu stanowiska i będą zawierać pytania dotyczące wszystkich określonych umiejętności, które określasz.

Czy masz jakieś funkcje anty-cheatingowe lub proktorowe?

Mamy następujące funkcje anty-cheatingowe:

 • Pytania o niezgodne z nich
 • Proctoring IP
 • Proctoring Web
 • Proctoring kamery internetowej
 • Wykrywanie plagiatu
 • Bezpieczna przeglądarka

Przeczytaj więcej o funkcjach Proctoring.

Jak interpretować wyniki testów?

Najważniejsze, o czym należy pamiętać, jest to, że ocena jest narzędziem eliminacyjnym, a nie narzędziem wyboru. Ocena umiejętności jest zoptymalizowana, aby pomóc Ci wyeliminować kandydatów, którzy nie są technicznie zakwalifikowani do roli, nie jest zoptymalizowana, aby pomóc Ci znaleźć najlepszego kandydata do tej roli. Dlatego idealnym sposobem na wykorzystanie oceny jest podjęcie decyzji o wyniku progowym (zwykle 55%, pomagamy Ci porównać) i zaprosić wszystkich kandydatów, którzy wyniki powyżej progu na następne rundy wywiadu.

Do jakiego poziomu doświadczenia mogę użyć tego testu?

Każda ocena Adaface jest dostosowana do opisu stanowiska/ idealnego kandydującego osobowości (nasi eksperci przedmiotu będą podejmować właściwe pytania dotyczące oceny z naszej biblioteki ponad 10000 pytań). Ocenę tę można dostosować do dowolnego poziomu doświadczenia.

Czy każdy kandydat otrzymuje te same pytania?

Tak, znacznie ułatwia porównanie kandydatów. Opcje pytań MCQ i kolejność pytań są losowe. Mamy funkcje anty-cheating/proctoring. W naszym planie korporacyjnym mamy również możliwość tworzenia wielu wersji tej samej oceny z pytaniami o podobnych poziomach trudności.

Jestem kandydatem. Czy mogę spróbować testu ćwiczeniowego?

Nie. Niestety, w tej chwili nie wspieramy testów ćwiczeń. Możesz jednak użyć naszych przykładowych pytań do ćwiczeń.

Jaki jest koszt korzystania z tego testu?

Możesz sprawdzić nasze Plany cenowe.

Czy mogę dostać bezpłatny proces?

Tak, możesz zarejestrować się za darmo i podgląd tego testu.

Właśnie przeniosłem się do płatnego planu. Jak mogę poprosić o ocenę niestandardową?

Oto szybki przewodnik dotyczący jak poprosić o ocenę niestandardową na Adaface.

customers across world
Join 1200+ companies in 75+ countries.
Wypróbuj dziś najbardziej przyjazne narzędzie do oceny umiejętności.
g2 badges
Ready to use the Adaface Test rozumowania dedukcyjnego?
Ready to use the Adaface Test rozumowania dedukcyjnego?
Porozmawiaj z nami
ada
Ada
● Online
✖️