Search test library by skills or roles
⌘ K

About the test:

The data interpretation test evaluates a candidate's ability to analyze complex data, extract meaningful insights and structure observations from multiple data sources like tables, charts and graphs.

Covered skills:

 • Reading data
 • Graphs
 • Drawing inferences
 • Charts
See all covered skills

9 reasons why
9 reasons why

Adaface Data Interpretation Assessment is the most accurate way to shortlist Data AnalystsReason #1

Tests for on-the-job skills

Test online interpretacji danych pomaga rekruterom i menedżerom ds. Zatrudniania w identyfikacji wykwalifikowanych kandydatów z puli CV i pomaga w podejmowaniu obiektywnych decyzji dotyczących zatrudnienia. Zmniejsza koszty administracyjne przeprowadzania wywiadów z zbyt wieloma kandydatami i oszczędza drogi czas inżynierii, odfiltrowując niewykwalifikowane kandydatów.

Umiejętności interpretacji danych ADAFACE EKRUMINY TESTOWE KANAGIDATY DLA Typowych Rekruterzy Umiejętności DI szukają u kandydata:

 • Podstawowe zrozumienie przetwarzania danych i analizy danych
 • Możliwość śledzenia wzorców lub trendów w danym zestawie danych
 • Wiedza specjalistyczna z różnymi rodzajami danych dotyczących wykresów i ekstrakcją informacji

Spostrzeżenia wygenerowane z tej oceny mogą być wykorzystywane przez rekruterów i menedżerów ds. Zatrudniania w celu zidentyfikowania najlepszych kandydatów do tej roli. Funkcje przeciwgatowiowe umożliwiają wygodę w prowadzeniu ocen online. Test online interpretacji danych jest idealny do pomocy rekruterom w określeniu, którzy kandydaci mają umiejętności techniczne, aby dobrze sobie radzić w pracy.

Reason #2

No trick questions

no trick questions

Traditional assessment tools use trick questions and puzzles for the screening, which creates a lot of frustration among candidates about having to go through irrelevant screening assessments.

The main reason we started Adaface is that traditional pre-employment assessment platforms are not a fair way for companies to evaluate candidates. At Adaface, our mission is to help companies find great candidates by assessing on-the-job skills required for a role.

Why we started Adaface ->
Reason #3

Non-googleable questions

We have a very high focus on the quality of questions that test for on-the-job skills. Every question is non-googleable and we have a very high bar for the level of subject matter experts we onboard to create these questions. We have crawlers to check if any of the questions are leaked online. If/ when a question gets leaked, we get an alert. We change the question for you & let you know.

These are just a small sample from our library of 10,000+ questions. The actual questions on this Data Interpretation Assessment will be non-googleable.

🧐 Question

Medium

Dividends
Line Charts
Solve
Consider the following line chart which shows the money invested by a company in production each year and the sales made by the company each year. If the pie chart shows the shareholding pattern of the company and the company gives 10% of the profit as dividends to its share holders then what is the average dividend received by retail investors from 2000 to 2004?
 image
 image

Medium

Laptop Brands
Missing data
Solve
Given below is the list of laptop brands and their details in which some data is missing. If the cost price of Dell is 3/5 of the cost price of Lenovo, then what will be the %profit of Dell?
 image

Medium

Median
Percentages
median
Solve
 Consider the following line chart which shows the sales of five different companies from 2000 to 2009. Which of the following companies has the maximum percentage increase in the median from 2000 to 2004 and 2005 to 2009.
 image
🧐 Question🔧 Skill

Medium

Dividends
Line Charts
3 mins
Data Interpretation
Solve

Medium

Laptop Brands
Missing data
2 mins
Data Interpretation
Solve

Medium

Median
Percentages
median
3 mins
Data Interpretation
Solve
🧐 Question🔧 Skill💪 Difficulty⌛ Time
Dividends
Line Charts
Data Interpretation
Medium3 mins
Solve
Laptop Brands
Missing data
Data Interpretation
Medium2 mins
Solve
Median
Percentages
median
Data Interpretation
Medium3 mins
Solve
Reason #4

1200+ customers in 75 countries

customers in 75 countries
Brandon

With Adaface, we were able to optimise our initial screening process by upwards of 75%, freeing up precious time for both hiring managers and our talent acquisition team alike!


Brandon Lee, Head of People, Love, Bonito

Reason #5

Designed for elimination, not selection

The most important thing while implementing the pre-employment Data Interpretation Assessment in your hiring process is that it is an elimination tool, not a selection tool. In other words: you want to use the test to eliminate the candidates who do poorly on the test, not to select the candidates who come out at the top. While they are super valuable, pre-employment tests do not paint the entire picture of a candidate’s abilities, knowledge, and motivations. Multiple easy questions are more predictive of a candidate's ability than fewer hard questions. Harder questions are often "trick" based questions, which do not provide any meaningful signal about the candidate's skillset.

Reason #6

1 click candidate invites

Email invites: You can send candidates an email invite to the Data Interpretation Assessment from your dashboard by entering their email address.

Public link: You can create a public link for each test that you can share with candidates.

API or integrations: You can invite candidates directly from your ATS by using our pre-built integrations with popular ATS systems or building a custom integration with your in-house ATS.

invite candidates
Reason #7

Detailed scorecards & comparative results

Reason #8

High completion rate

Adaface tests are conversational, low-stress, and take just 25-40 mins to complete.

This is why Adaface has the highest test-completion rate (86%), which is more than 2x better than traditional assessments.

test completion rate
Reason #9

Advanced Proctoring


O interpretacji danych

Interpretacja danych to proces prawidłowego wyodrębnienia, analizy znaczących informacji lub danych z różnych źródeł danych, takich jak wykresy, tabele, wykresy itp. Oraz dojść do odpowiedniego logicznego wniosku.

Jakie są różne metody interpretacji danych?

Analitycy stosują różne metody DI, aby pomóc ludziom zrozumieć dane liczbowe, które zostały zebrane, analizowane i przedstawione. Istnieją dwa główne sposoby przeprowadzenia interpretacji danych:

 • Metody ilościowe
 • Metody jakościowe

Metody ilościowe:

Metoda interpretacji danych ilościowych służy do analizy danych numerycznych. Ten typ danych zawiera liczby, a zatem jest analizowany przy użyciu liczb, a nie tekstów.

Metody statystyczne stosowane w analizie danych ilościowych to:

 • Oznaczać
 • Odchylenie standardowe
 • Rozkład częstotliwości
 • Analiza regresji
 • Analiza kohortowa
 • Analiza predykcyjna i nakazowa

Metody jakościowe:

Do analizy danych kategorycznych stosuje się metodę interpretacji danych jakościowych. Ta metoda wykorzystuje teksty, a nie liczby lub wzorce do opisania danych.

What roles can I use the Data Interpretation Assessment for?

 • Data Analyst
 • Research Analyst
 • Lead –Data Analyst
 • Associate data analyst
 • Data analyst specialist
 • Business Analyst
 • Financial Analyst
 • Sales Analyst
 • Investment Analyst
 • Research Managers

What topics are covered in the Data Interpretation Assessment?

Czytanie danych
Wyciąganie wniosków
Wykresy
Wykresy
Tabele
Matematyka
Analiza regresji
Przetwarzanie danych
Analiza predykcyjna
Analiza nakazowa
Analiza kohortowa
Odsetek
Proporcja współczynnika
Strata zysku
Singapore government logo

The hiring managers felt that through the technical questions that they asked during the panel interviews, they were able to tell which candidates had better scores, and differentiated with those who did not score as well. They are highly satisfied with the quality of candidates shortlisted with the Adaface screening.


85%
Zmniejszenie czasu badań przesiewowych

Data Interpretation Test FAQs

Co to jest test interpretacji danych?

Test interpretacji danych ocenia zdolność kandydatów do interpretacji danych przedstawionych w postaci tabel, wykresów i wykresów. Ta ocena przed zatrudnieniem może być wykorzystywana przez rekruterów do określenia, którzy kandydaci mają umiejętności danych i umiejętności, aby dobrze sobie radzić w pracy.

Jakie pytania zawiera test interpretacji danych?

Test interpretacji danych przed zatrudnieniem składa się z pytań opartych na scenariuszach, które wymagają od kandydatów do:

 • Przeanalizuj dane numeryczne
 • Zrozum podane informacje (z tabel, wykresów i wykresów)
 • Oblicz wartości za pomocą umiejętności matematycznych
 • Wyciągnij wnioski z danych
 • Zidentyfikuj, gdy dostarczone dane nie są wystarczające do wyciągnięcia konkretnego wniosku
 • Ustal korelacje poprzez badanie relacji między punktami danych

Czy mogę połączyć test interpretacji danych z testem umiejętności?

Tak, możesz uzyskać test niestandardowy, który obejmuje test interpretacji danych i test umiejętności (rozumowanie logiczne, rozumowanie numeryczne, rozumowanie abstrakcyjne, rozumowanie przestrzenne itp.).

Czy mogę połączyć wiele umiejętności w jedną niestandardową ocenę?

Tak, absolutnie. Oceny niestandardowe są konfigurowane na podstawie opisu stanowiska i będą zawierać pytania dotyczące wszystkich określonych umiejętności, które określasz.

Czy masz jakieś funkcje anty-cheatingowe lub proktorowe?

Mamy następujące funkcje anty-cheatingowe:

 • Pytania o niezgodne z nich
 • Proctoring IP
 • Proctoring Web
 • Proctoring kamery internetowej
 • Wykrywanie plagiatu
 • Bezpieczna przeglądarka

Przeczytaj więcej o funkcjach Proctoring.

Jak interpretować wyniki testów?

Najważniejsze, o czym należy pamiętać, jest to, że ocena jest narzędziem eliminacyjnym, a nie narzędziem wyboru. Ocena umiejętności jest zoptymalizowana, aby pomóc Ci wyeliminować kandydatów, którzy nie są technicznie zakwalifikowani do roli, nie jest zoptymalizowana, aby pomóc Ci znaleźć najlepszego kandydata do tej roli. Dlatego idealnym sposobem na wykorzystanie oceny jest podjęcie decyzji o wyniku progowym (zwykle 55%, pomagamy Ci porównać) i zaprosić wszystkich kandydatów, którzy wyniki powyżej progu na następne rundy wywiadu.

Do jakiego poziomu doświadczenia mogę użyć tego testu?

Każda ocena Adaface jest dostosowana do opisu stanowiska/ idealnego kandydującego osobowości (nasi eksperci przedmiotu będą podejmować właściwe pytania dotyczące oceny z naszej biblioteki ponad 10000 pytań). Ocenę tę można dostosować do dowolnego poziomu doświadczenia.

Czy każdy kandydat otrzymuje te same pytania?

Tak, znacznie ułatwia porównanie kandydatów. Opcje pytań MCQ i kolejność pytań są losowe. Mamy funkcje anty-cheating/proctoring. W naszym planie korporacyjnym mamy również możliwość tworzenia wielu wersji tej samej oceny z pytaniami o podobnych poziomach trudności.

Jestem kandydatem. Czy mogę spróbować testu ćwiczeniowego?

Nie. Niestety, w tej chwili nie wspieramy testów ćwiczeń. Możesz jednak użyć naszych przykładowych pytań do ćwiczeń.

Jaki jest koszt korzystania z tego testu?

Możesz sprawdzić nasze Plany cenowe.

Czy mogę dostać bezpłatny proces?

Tak, możesz zarejestrować się za darmo i podgląd tego testu.

Właśnie przeniosłem się do płatnego planu. Jak mogę poprosić o ocenę niestandardową?

Oto szybki przewodnik dotyczący jak poprosić o ocenę niestandardową na Adaface.

customers across world
Join 1200+ companies in 75+ countries.
Wypróbuj dziś najbardziej przyjazne narzędzie do oceny umiejętności.
g2 badges
Ready to use the Adaface Data Interpretation Assessment?
Ready to use the Adaface Data Interpretation Assessment?
Chat with us
logo
40 min tests.
No trick questions.
Accurate shortlisting.
Semestry Prywatność Przewodnik zaufania

🌎 Wybierz swój język

English Norsk Dansk Deutsche Nederlands Svenska Français Español Chinese (简体中文) Italiano Japanese (日本語) Polskie Português Russian (русский)
ada
Ada
● Online
Previous
Score: NA
Next
✖️