Search test library by skills or roles
⌘ K

About the test:

Krytyczny test myślenia dla zatrudnienia ocenia zdolność kandydata do rozpoznawania założeń, identyfikowania niespójności w rozumowaniu, ocenie argumentów, przewidywania możliwych wyników decyzji i podejmowania obiektywnej decyzji. Ten test krytycznego myślenia przed zatrudnieniem jest wykorzystywany przez rekruterów do sprawdzania kandydatów na role, które wymagają silnych umiejętności decyzyjnych.

Covered skills:

 • Uzdolnienie
 • Myślenie boczne
 • Logiczne rozumowanie
 • Rozwiązywanie problemów

Try practice test
9 reasons why
9 reasons why

Adaface Test myślenia krytycznego is the most accurate way to shortlist AnalityksReason #1

Tests for on-the-job skills

The Test myślenia krytycznego helps recruiters and hiring managers identify qualified candidates from a pool of resumes, and helps in taking objective hiring decisions. It reduces the administrative overhead of interviewing too many candidates and saves time by filtering out unqualified candidates at the first step of the hiring process.

The test screens for the following skills that hiring managers look for in candidates:

 • W stanie myśleć krytycznie i analizować złożone problemy
 • Wykwalifikowane w logicznym rozumowaniu i dokonywanie ważnych potrąceń
 • Biegły w myśleniu bocznym i generowaniu kreatywnych rozwiązań
 • Silne umiejętności rozwiązywania problemów i zdolność do proponowania skutecznych rozwiązań
 • Doskonała zdolność do zrozumienia i interpretacji danych
 • Umiejętność identyfikacji wzorców i nawiązywania połączeń między różnymi pojęciami
 • Zdolność do oceny argumentów i identyfikacji wad w rozumowaniu
 • Silne umiejętności analityczne do oceny informacji i podejmowania świadomych decyzji
 • Biegłe w identyfikowaniu założeń i oceny ich ważności
 • Umiejętność krytycznego myślenia pod ograniczeniami czasowymi i dokonywanie rozsądnych osądów
 • Zdolność do integracji informacji z wielu źródeł w celu opracowania spójnych spostrzeżeń
 • Wykwalifikowane w ocenie dowodów i wyciągnięciu logicznych wniosków
 • Umiejętność kreatywnego myślenia i poza pudełkiem w celu rozwiązania złożonych problemów
 • Biegły w analizie sytuacji z wielu perspektyw, aby uzyskać głębsze spostrzeżenia
Reason #2

No trick questions

no trick questions

Traditional assessment tools use trick questions and puzzles for the screening, which creates a lot of frustration among candidates about having to go through irrelevant screening assessments.

View sample questions

The main reason we started Adaface is that traditional pre-employment assessment platforms are not a fair way for companies to evaluate candidates. At Adaface, our mission is to help companies find great candidates by assessing on-the-job skills required for a role.

Why we started Adaface
Try practice test
Reason #3

Non-googleable questions

We have a very high focus on the quality of questions that test for on-the-job skills. Every question is non-googleable and we have a very high bar for the level of subject matter experts we onboard to create these questions. We have crawlers to check if any of the questions are leaked online. If/ when a question gets leaked, we get an alert. We change the question for you & let you know.

How we design questions

To tylko niewielka próbka z naszej biblioteki ponad 10 000 pytań. Rzeczywiste pytania dotyczące tego Test myślenia krytycznego będzie nieobowiązany.

🧐 Question

Medium

Claims for a new drug Xylanex
Critical Thinking
Evaluating Arguments
Identifying Assumptions
Try practice test
A pharmaceutical company claims that their new drug, Xylanex, is highly effective in treating a specific medical condition. They provide statistical data from a clinical trial to support their claim. However, a group of scientists has raised concerns about the validity of the study design and potential bias in the data collection process. They argue that the results may be inflated and not truly representative of the drug's effectiveness.

Which of the following assumptions is necessary to support the pharmaceutical company's claim?
A: The clinical trial participants were randomly selected and representative of the target population.
B: The scientists raising concerns have a conflict of interest and are biased against the pharmaceutical company.
C: The statistical analysis of the clinical trial data was conducted by independent experts.
D: The medical condition being treated by Xylanex is widespread and affects a large number of individuals.
E: The pharmaceutical company has a proven track record of developing effective drugs for similar medical conditions.

Medium

Emma's cafe business
Try practice test
Emma's cafe has been operating successfully for the last 6 years. Profits have been growing every year, with this year (2020) being their best year so far. As a thank you, Emma treated her staff to a meal at a Michelin star restaurant. 
 image
Below are 3 statements about Emma, her staff and her cafe. Can you help us decide whether the 3 statements are "True", "Probably True", "Insufficient Data to Say True or False", "Probably False", or "False".

1. Emma's staff members are happy.
2. Emma's cafe did well in 2016.
3. Emma is rich.

A: True
B: False
C: Probably True
D: Probably False
E: Insufficient Data

Medium

Ivory's new startup
Try practice test
Statement: Ivory started a new startup. We know for a fact that almost all startups fail within the first 2 years. 
Conclusion: Ivory's startup will fail.
Does the conclusion follow from the statement?
🧐 Question🔧 Skill

Medium

Claims for a new drug Xylanex
Critical Thinking
Evaluating Arguments
Identifying Assumptions

2 mins

Critical Thinking
Try practice test

Medium

Emma's cafe business

2 mins

Critical Thinking
Try practice test

Medium

Ivory's new startup

2 mins

Critical Thinking
Try practice test
🧐 Question🔧 Skill💪 Difficulty⌛ Time
Claims for a new drug Xylanex
Critical Thinking
Evaluating Arguments
Identifying Assumptions
Critical Thinking
Medium2 mins
Try practice test
Emma's cafe business
Critical Thinking
Medium2 mins
Try practice test
Ivory's new startup
Critical Thinking
Medium2 mins
Try practice test
Reason #4

1200+ customers in 75 countries

customers in 75 countries
Brandon

Dzięki Adaface udało nam się zoptymalizować nasz proces wstępnej selekcji o ponad 75%, oszczędzając cenny czas zarówno menedżerom ds. rekrutacji, jak i naszemu zespołowi ds. pozyskiwania talentów!


Brandon Lee, Głowa Ludu, Love, Bonito

Try practice test
Reason #5

Designed for elimination, not selection

The most important thing while implementing the pre-employment Test myślenia krytycznego in your hiring process is that it is an elimination tool, not a selection tool. In other words: you want to use the test to eliminate the candidates who do poorly on the test, not to select the candidates who come out at the top. While they are super valuable, pre-employment tests do not paint the entire picture of a candidate’s abilities, knowledge, and motivations. Multiple easy questions are more predictive of a candidate's ability than fewer hard questions. Harder questions are often "trick" based questions, which do not provide any meaningful signal about the candidate's skillset.

Science behind Adaface tests
Reason #6

1 click candidate invites

Email invites: You can send candidates an email invite to the Test myślenia krytycznego from your dashboard by entering their email address.

Public link: You can create a public link for each test that you can share with candidates.

API or integrations: You can invite candidates directly from your ATS by using our pre-built integrations with popular ATS systems or building a custom integration with your in-house ATS.

invite candidates
Reason #7

Detailed scorecards & benchmarks

Zobacz przykładową kartę wyników
Try practice test
Reason #8

High completion rate

Adaface tests are conversational, low-stress, and take just 25-40 mins to complete.

This is why Adaface has the highest test-completion rate (86%), which is more than 2x better than traditional assessments.

test completion rate
Reason #9

Advanced Proctoring


Learn more

About the Test myślenia krytycznego

Why you should use Test myślenia krytycznego?

The Test myślenia krytycznego makes use of scenario-based questions to test for on-the-job skills as opposed to theoretical knowledge, ensuring that candidates who do well on this screening test have the relavant skills. The questions are designed to covered following on-the-job aspects:

 • Zdolność do analizy złożonych problemów
 • Silne logiczne umiejętności rozumowania
 • Wykazał zdolność krytycznego myślenia i podejmowania solidnych decyzji
 • Udowodnione osiągnięcia w myśleniu bocznym i kreatywnym rozwiązywaniu problemów
 • Doświadczenie w stosowaniu myślenia analitycznego w celu identyfikacji wzorców i trendów
 • Biegłość w ocenie informacji i wyciągnięciu wnikliwych wniosków
 • Znajomość logicznych frameworków i ich aplikacji
 • Umiejętność rozwiązywania złożonych łamigłówek i zagadek
 • Wiedza specjalistyczna w zakresie identyfikacji i oceny wielu rozwiązań
 • Zdolność do oceny ryzyka i korzyści w podejmowaniu decyzji

Once the test is sent to a candidate, the candidate receives a link in email to take the test. For each candidate, you will receive a detailed report with skills breakdown and benchmarks to shortlist the top candidates from your pool.

What topics are covered in the Test myślenia krytycznego?

 • Aptitude

  zdolność odnosi się do naturalnej zdolności osoby do zrozumienia i rozwiązywania problemów. W kontekście tego testu mierzy się umiejętności w celu oceny umiejętności analitycznych i numerycznych rozumowania, które są niezbędne dla ról wymagających analizy danych, krytycznego podejmowania decyzji i rozwiązywania problemów.

 • Logiczne rozumowanie <//// H4> <p> Logiczne rozumowanie to możliwość logicznego i systematycznego myślenia, dokonując rozsądnych osądów opartych na podanych faktach i zasadach. Ocena logicznych umiejętności rozumowania kandydatów pomaga zmierzyć ich zdolność do identyfikowania wzorców, wyciągania wniosków i rozwiązywania złożonych problemów. Myśleć poza szablonowo. Ocena umiejętności myślenia bocznego kandydatów zapewnia wgląd w ich zdolność do kreatywnego podejścia do wyzwań, generowania nowych pomysłów i znalezienia unikalnych rozwiązań, które mogą nie być od razu widoczne. </p> <h4> Problem-rozwiązywanie

  problem-- Rozwiązanie to proces identyfikacji, analizy i rozwiązywania wyzwań lub przeszkód. W tym teście pomiar umiejętności rozwiązywania problemów kandydatów umożliwia rekruterom ocenę ich zdolności do identyfikowania problemów, generowania skutecznych rozwiązań i stosowania krytycznego myślenia w celu przezwyciężenia trudności.

 • Full list of covered topics

  The actual topics of the questions in the final test will depend on your job description and requirements. However, here's a list of topics you can expect the questions for Test myślenia krytycznego to be based on.

  Uzdolnienie
  Rozumowanie numeryczne
  Rozumowanie schematyczne
  Rozumowanie słowne
  Rozumowanie indukcyjne
  Rozumowanie dedukcyjne
  Krytyczne czytanie
  Analiza logiczna
  Rozpoznawanie wzorców
  Analogie
  Interpretacja danych
  Umiejętności poznawcze
  Abstrakcyjne rozumowanie
  Przyczyna i skutek
  Podejmowanie decyzji
  Rozwiązywanie problemów
  Myślenie wizualne
  Myślenie analityczne
  Ocena informacji
  Ocena argumentów
  Myślenie koncepcyjne
  Kreatywne myslenie
  Elastyczność poznawcza
  Systematyczne myślenie
  Logiczna ekstrakcja
  Sekwencyjne rozumowanie
  Identyfikacja założenia
  Analiza dowodów potwierdzających
  Intuicja
  Wykonywanie wnioskowania
  Rozumowanie przyczynowe
  Myślenie alternatywne
  Hipotetyczne rozumowanie
  Abstrakcja
  Mapowanie koncepcji
  Generowanie pomysłów
  Umiejętności metapoznawcze
  Refleksyjne myślenie
  Rozkład problemu
  Myślenie algorytmiczne
  Ocena analityczna
  Logiczna dedukcja
  Analiza złożonych scenariuszy
  Informacje syntetyczne
  Myślenie pomysłowe
  Modele decyzyjne
  Rozwiązywanie łamigłówek wizualnych
  Indukcyjne wzorce rozumowania
  Analiza argumentów
  Analogiczne rozumowanie
  Wyciąganie wniosków
  Ocena krytyczna
  Procesy poznawcze
Try practice test

What roles can I use the Test myślenia krytycznego for?

 • Analityk
 • Analityk Biznesowy
 • Analityk danych
 • Menadżer projektu
 • Programista
 • Tester Oprogramowania
 • Absolwent
 • Stażysta
 • Przedstawiciele handlowi

How is the Test myślenia krytycznego customized for senior candidates?

For intermediate/ experienced candidates, we customize the assessment questions to include advanced topics and increase the difficulty level of the questions. This might include adding questions on topics like

 • Kompetencje w opracowywaniu innowacyjnych i praktycznych rozwiązań
 • Biegłość w syntezie informacji z różnych źródeł
 • Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania niespójności i sprzeczności
 • Zdolność do oceny i ulepszania istniejących procesów i metodologii
 • Zdolność do analizy danych i uzyskiwania wglądu przydatnych
 • Doświadczenie w prowadzeniu analizy podstawowej przyczyny
 • Znajomość różnych technik rozwiązywania problemów i ich zastosowań
 • Wiedza specjalistyczna w formułowaniu i testowaniu hipotez
 • Biegłość w identyfikowaniu i łagodzeniu potencjalnych uprzedzeń
 • Umiejętność interpretacji i prezentacji złożonych informacji
Singapore government logo

Menedżerowie ds. rekrutacji mieli poczucie, że dzięki technicznym pytaniom, które zadawali podczas rozmów panelowych, byli w stanie stwierdzić, którzy kandydaci uzyskali lepsze wyniki, i odróżnić się od tych, którzy również nie uzyskali takich punktów. Oni są bardzo zadowolony z jakością kandydatów wybranych do selekcji Adaface.


85%
Zmniejszenie czasu badań przesiewowych

Test myślenia krytycznego Często zadawane pytania

Co to jest test krytycznego myślenia?

Test krytycznego myślenia ocenia zdolność kandydata do oceniania argumentów, identyfikowania kluczowych założeń i podejmowania obiektywnych decyzji. Test przedstawia im scenariusze, w których muszą zrozumieć podane informacje i podjąć logiczne decyzje.

Czy zaleca się stosowanie testu krytycznego myślenia w celu sprawdzenia kandydatów?

Tak, test krytycznego myślenia może być skutecznym narzędziem do sprawdzania kandydatów. Test ten może pomóc w zidentyfikowaniu osób, które potrafią krytycznie i logicznie myśleć oraz potrafią dokonywać rozsądnych ocen. Chociaż test krytycznego myślenia może być pomocnym narzędziem do sprawdzania kandydatów, niekoniecznie wskazuje na zdolność danej osoby do dobrego sprawowania się na danym stanowisku. Istnieje wiele czynników, które wpływają na zdolność danej osoby do krytycznego i logicznego myślenia, dlatego test powinien stanowić jedną z części procesu rekrutacji.

Czy mogę połączyć wiele umiejętności w jedną niestandardową ocenę?

Tak, absolutnie. Oceny niestandardowe są konfigurowane na podstawie opisu stanowiska i będą zawierać pytania dotyczące wszystkich określonych umiejętności, które określasz.

Czy masz jakieś funkcje anty-cheatingowe lub proktorowe?

Mamy następujące funkcje anty-cheatingowe:

 • Pytania o niezgodne z nich
 • Proctoring IP
 • Proctoring Web
 • Proctoring kamery internetowej
 • Wykrywanie plagiatu
 • Bezpieczna przeglądarka

Przeczytaj więcej o funkcjach Proctoring.

Jak interpretować wyniki testów?

Najważniejsze, o czym należy pamiętać, jest to, że ocena jest narzędziem eliminacyjnym, a nie narzędziem wyboru. Ocena umiejętności jest zoptymalizowana, aby pomóc Ci wyeliminować kandydatów, którzy nie są technicznie zakwalifikowani do roli, nie jest zoptymalizowana, aby pomóc Ci znaleźć najlepszego kandydata do tej roli. Dlatego idealnym sposobem na wykorzystanie oceny jest podjęcie decyzji o wyniku progowym (zwykle 55%, pomagamy Ci porównać) i zaprosić wszystkich kandydatów, którzy wyniki powyżej progu na następne rundy wywiadu.

Do jakiego poziomu doświadczenia mogę użyć tego testu?

Każda ocena Adaface jest dostosowana do opisu stanowiska/ idealnego kandydującego osobowości (nasi eksperci przedmiotu będą podejmować właściwe pytania dotyczące oceny z naszej biblioteki ponad 10000 pytań). Ocenę tę można dostosować do dowolnego poziomu doświadczenia.

Czy każdy kandydat otrzymuje te same pytania?

Tak, znacznie ułatwia porównanie kandydatów. Opcje pytań MCQ i kolejność pytań są losowe. Mamy funkcje anty-cheating/proctoring. W naszym planie korporacyjnym mamy również możliwość tworzenia wielu wersji tej samej oceny z pytaniami o podobnych poziomach trudności.

Jestem kandydatem. Czy mogę spróbować testu ćwiczeniowego?

Nie. Niestety, w tej chwili nie wspieramy testów ćwiczeń. Możesz jednak użyć naszych przykładowych pytań do ćwiczeń.

Jaki jest koszt korzystania z tego testu?

Możesz sprawdzić nasze Plany cenowe.

Czy mogę dostać bezpłatny proces?

Tak, możesz zarejestrować się za darmo i podgląd tego testu.

Właśnie przeniosłem się do płatnego planu. Jak mogę poprosić o ocenę niestandardową?

Oto szybki przewodnik dotyczący jak poprosić o ocenę niestandardową na Adaface.

customers across world
Join 1200+ companies in 75+ countries.
Wypróbuj dziś najbardziej przyjazne narzędzie do oceny umiejętności.
g2 badges
Ready to use the Adaface Test myślenia krytycznego?
Ready to use the Adaface Test myślenia krytycznego?
Porozmawiaj z nami
ada
Ada
● Online
✖️