Search test library by skills or roles
⌘ K

About the test:

The Business Analyst Test is preferred by recruiters to assess on-the-job skills of candidates before an interview. It reduces technical screening time by 80% by enabling employers to identify qualified candidates.

Covered skills:

  • Model relacyjny
  • Funkcje SQL
  • Podstawy SQL
  • Język modyfikacji danych
See all covered skills

9 reasons why
9 reasons why

Adaface Business Analyst Test is the most accurate way to shortlist candidatesReason #1

Tests for on-the-job skills

The Business Analyst Test helps recruiters and hiring managers identify qualified candidates from a pool of resumes, and helps in taking objective hiring decisions. It reduces the administrative overhead of interviewing too many candidates and saves time by filtering out unqualified candidates at the first step of the hiring process.

Non-googleable questions & proctoring features enable you to be comfortable with conducting assessments online. The Business Analyst Test is ideal for helping recruiters identify which candidates have the skills to do well on the job.

Reason #2

No trick questions

Traditional assessment tools use trick questions and puzzles for the screening, which creates a lot of frustration among candidates about having to go through irrelevant screening assessments.

The main reason we started Adaface is that traditional pre-employment assessment platforms are not a fair way for companies to evaluate candidates. At Adaface, our mission is to help companies find great candidates by assessing on-the-job skills required for a role.

Why we started Adaface ->
Reason #3

Non-googleable questions

We have a very high focus on the quality of questions that test for on-the-job skills. Every question is non-googleable and we have a very high bar for the level of subject matter experts we onboard to create these questions. We have crawlers to check if any of the questions are leaked online. If/ when a question gets leaked, we get an alert. We change the question for you & let you know.

To tylko niewielka próbka z naszej biblioteki ponad 10 000 pytań. Rzeczywiste pytania dotyczące tego Business Analyst Test będzie nieobowiązany.

🧐 Question

Medium

Multi Select
Solve
Consider the following SQL table:
 image
How many rows does the following SQL query return?
 image

Easy

Select & IN
Solve
Consider the following SQL table:
 image
Which of the following SQL queries would return the year when neither a football or cricket winner was chosen?
 image

Medium

With, AVG & SUM
Solve
Consider the following SQL table:
 image
How many tuples does the following query return?
 image

Medium

Dividends
Line Charts
Solve
Consider the following line chart which shows the money invested by a company in production each year and the sales made by the company each year. If the pie chart shows the shareholding pattern of the company and the company gives 10% of the profit as dividends to its share holders then what is the average dividend received by retail investors from 2000 to 2004?
 image
 image

Medium

Laptop Brands
Missing data
Solve
Given below is the list of laptop brands and their details in which some data is missing. If the cost price of Dell is 3/5 of the cost price of Lenovo, then what will be the %profit of Dell?
 image

Medium

Median
Percentages
median
Solve
 Consider the following line chart which shows the sales of five different companies from 2000 to 2009. Which of the following companies has the maximum percentage increase in the median from 2000 to 2004 and 2005 to 2009.
 image

Easy

Increasing monthly gross profit
Solve
The CEO of Snipr. Inc wants to grow monthly gross profit by 4%. If costs stay the same, what does the sales turnover need to be in February to achieve this goal?
 image

Medium

Magic bag
Algebra
Solve
Alex’s uncle is a magician who gave them a magic bag in which coins get doubled each time you put those coins into it. Initially, Alex had few coins with them. So, Alex put all the coins, and the coins got doubled. Alex took out all the coins and gave a few to their friend and then again put the remaining coins back in the bag. The coins doubled again; Alex took out all the coins again and gave a few coins to their second friend. Alex then put the remaining coins in the bag and the coins doubled again. Alex took out all the coins and gave a few coins to their third friend. 
There were no coins left with Alex when Alex gave coins to the third friend and Alex gave an equal number of coins to each friend. What is the minimum number of coins Alex had initially and how much did Alex give to each friend?
A: Started with 3 coins
B: Started with 5 coins
C: Started with 6 coins
D: Started with 7 coins
E: Started with 9 coins
F: Gave 3 coins in every turn
G: Gave 4 coins in every turn
H: Gave 5 coins in every turn
I: Gave 7 coins in every turn
J: Gave 8 coins in every turn
K: Gave 9 coins in every turn

Medium

Three Clocks
Time
Solve
In my house, there are three clocks of different shapes – a round clock, a square clock, and a rhombus clock. The rhombus clock is always accurate whereas the round clock gains 2 minutes every day and the square clock loses 2 minutes every day. I checked the clocks on July 22nd, 2007 at 10 PM, and they were showing different times.
Two hours later, when I checked, the clocks were showing the same time, then on which date will all three clocks show the same time again?
A: 17 July 2008 
B: 23 Sep 2007
C: 25 July 2009
D: 19 Aug 2008
E: 26 July 2008
F: 28 Nov 2007
G: 11 June 2008
H: 15 Aug 2007
🧐 Question🔧 Skill

Medium

Multi Select
2 mins
SQL
Solve

Easy

Select & IN
3 mins
SQL
Solve

Medium

With, AVG & SUM
2 mins
SQL
Solve

Medium

Dividends
Line Charts
3 mins
Data Interpretation
Solve

Medium

Laptop Brands
Missing data
2 mins
Data Interpretation
Solve

Medium

Median
Percentages
median
3 mins
Data Interpretation
Solve

Easy

Increasing monthly gross profit
2 mins
Numerical Reasoning
Solve

Medium

Magic bag
Algebra
3 mins
Numerical Reasoning
Solve

Medium

Three Clocks
Time
3 mins
Numerical Reasoning
Solve
🧐 Question🔧 Skill💪 Difficulty⌛ Time
Multi Select
SQL
Medium2 mins
Solve
Select & IN
SQL
Easy3 mins
Solve
With, AVG & SUM
SQL
Medium2 mins
Solve
Dividends
Line Charts
Data Interpretation
Medium3 mins
Solve
Laptop Brands
Missing data
Data Interpretation
Medium2 mins
Solve
Median
Percentages
median
Data Interpretation
Medium3 mins
Solve
Increasing monthly gross profit
Numerical Reasoning
Easy2 mins
Solve
Magic bag
Algebra
Numerical Reasoning
Medium3 mins
Solve
Three Clocks
Time
Numerical Reasoning
Medium3 mins
Solve
Reason #4

1200+ customers in 75 countries

Brandon

Dzięki Adaface byliśmy w stanie zoptymalizować nasz początkowy proces badania przesiewowego o 75%, uwalniając cenny czas zarówno dla menedżerów ds. Zatrudnienia, jak i naszego zespołu pozyskiwania talentów!


Brandon Lee, Głowa ludzi, Love, Bonito

Reason #5

Designed for elimination, not selection

The most important thing while implementing the pre-employment Business Analyst Test in your hiring process is that it is an elimination tool, not a selection tool. In other words: you want to use the test to eliminate the candidates who do poorly on the test, not to select the candidates who come out at the top. While they are super valuable, pre-employment tests do not paint the entire picture of a candidate’s abilities, knowledge, and motivations. Multiple easy questions are more predictive of a candidate's ability than fewer hard questions. Harder questions are often "trick" based questions, which do not provide any meaningful signal about the candidate's skillset.

Reason #6

1 click candidate invites

Email invites: You can send candidates an email invite to the Business Analyst Test from your dashboard by entering their email address.

Public link: You can create a public link for each test that you can share with candidates.

API or integrations: You can invite candidates directly from your ATS by using our pre-built integrations with popular ATS systems or building a custom integration with your in-house ATS.

Reason #7

Detailed scorecards & comparative results

Reason #8

High completion rate

Adaface tests are conversational, low-stress, and take just 25-40 mins to complete.

This is why Adaface has the highest test-completion rate (86%), which is more than 2x better than traditional assessments.

Reason #9

Advanced Proctoring


What topics are covered in the Business Analyst Test?

Model relacyjny
Podstawy SQL
Funkcje SQL
Język modyfikacji danych
Język zapytania o dane
Crud
Filtrowanie SQL / gdzie instrukcja
Prequeries
Indeksy
3 wyceniona logika
SQL dołącza
Funkcje okna
Filtrowanie daty i znaczniki czasu
Funkcje agregowane
Pierwszeństwo operatora
ZAMÓW PRZEZ
GRUPUJ WEDŁUG
Odgórny projekt
Projekt oddolny
Schemat związku bytu
Normalizacja
Typy bazy danych
Wybór wielu stołów
Zarządzanie pozwoleniem
Strategie tworzenia kopii zapasowych
Transakcje
Typy danych
Wyświetlenia
Sharding
Replikacja
Kopie zapasowe
Pionowe + poziome skalowanie
Rozproszone vs scentralizowane bazy danych
Bezpieczeństwo bazy danych
Zastrzyki SQL
Kontrola dostępu
Czytanie danych
Wyciąganie wniosków
Wykresy
Wykresy
Tabele
Matematyka
Analiza regresji
Przetwarzanie danych
Analiza predykcyjna
Analiza nakazowa
Analiza kohortowa
Odsetek
Proporcja współczynnika
Strata zysku
Współczynniki

Pytania serii liczb w ocenie rozumowania numeryczne składają się z grupy liczb, które dzielą regułę logiczną opartą na podstawowej arytmetyce.

Seria numerów
Tabele i wykresy
Konwersja waluty i jednostek
Procent
Zainteresowanie złożone

Pytania dotyczące interpretacji wykresów obejmują zarówno umiejętności numeryczne/matematyczne, jak i umiejętności rozumowania.

Wizualizacja danych
Zysk i strata

Pojęcie czasu i pracy jest podobne do tej we wszystkich tematach arytmetycznych, tj. Pojęcia proporcjonalności.

Czas pracy
Singapore government logo

Menedżerowie ds. Rekrutacji uważali, że poprzez pytania techniczne, które zadali podczas wywiadów panelowych, byli w stanie stwierdzić, którzy kandydaci mieli lepsze wyniki, i różnili się od tych, którzy również nie zdobyli bramki. Oni są Bardzo zadowolony z jakością kandydatów na liście przesiewowej Adaface.


85%
reduction in screening time

FAQ

Czy mogę połączyć wiele umiejętności w jedną niestandardową ocenę?

Tak, absolutnie. Oceny niestandardowe są konfigurowane na podstawie opisu stanowiska i będą zawierać pytania dotyczące wszystkich określonych umiejętności, które określasz.

Czy masz jakieś funkcje anty-cheatingowe lub proktorowe?

Mamy następujące funkcje anty-cheatingowe:

  • Pytania o niezgodne z nich
  • Proctoring IP
  • Proctoring Web
  • Proctoring kamery internetowej
  • Wykrywanie plagiatu
  • Bezpieczna przeglądarka

Przeczytaj więcej o funkcjach Proctoring.

Jak interpretować wyniki testów?

Najważniejsze, o czym należy pamiętać, jest to, że ocena jest narzędziem eliminacyjnym, a nie narzędziem wyboru. Ocena umiejętności jest zoptymalizowana, aby pomóc Ci wyeliminować kandydatów, którzy nie są technicznie zakwalifikowani do roli, nie jest zoptymalizowana, aby pomóc Ci znaleźć najlepszego kandydata do tej roli. Dlatego idealnym sposobem na wykorzystanie oceny jest podjęcie decyzji o wyniku progowym (zwykle 55%, pomagamy Ci porównać) i zaprosić wszystkich kandydatów, którzy wyniki powyżej progu na następne rundy wywiadu.

Do jakiego poziomu doświadczenia mogę użyć tego testu?

Każda ocena Adaface jest dostosowana do opisu stanowiska/ idealnego kandydującego osobowości (nasi eksperci przedmiotu będą podejmować właściwe pytania dotyczące oceny z naszej biblioteki ponad 10000 pytań). Ocenę tę można dostosować do dowolnego poziomu doświadczenia.

Czy każdy kandydat otrzymuje te same pytania?

Tak, znacznie ułatwia porównanie kandydatów. Opcje pytań MCQ i kolejność pytań są losowe. Mamy funkcje anty-cheating/proctoring. W naszym planie korporacyjnym mamy również możliwość tworzenia wielu wersji tej samej oceny z pytaniami o podobnych poziomach trudności.

Jestem kandydatem. Czy mogę spróbować testu ćwiczeniowego?

Nie. Niestety, w tej chwili nie wspieramy testów ćwiczeń. Możesz jednak użyć naszych przykładowych pytań do ćwiczeń.

Jaki jest koszt korzystania z tego testu?

Możesz sprawdzić nasze Plany cenowe.

Czy mogę dostać bezpłatny proces?

Tak, możesz zarejestrować się za darmo i podgląd tego testu.

Właśnie przeniosłem się do płatnego planu. Jak mogę poprosić o ocenę niestandardową?

Oto szybki przewodnik dotyczący jak poprosić o ocenę niestandardową na Adaface.

Join 1200+ companies in 75+ countries.
Try the most candidate friendly skills assessment tool today.
Ready to use the Adaface Business Analyst Test?
Ready to use the Adaface Business Analyst Test?
Porozmawiaj z nami
40 min tests.
No trick questions.
Accurate shortlisting.
Terms Privacy Trust Guide

🌎 Pick your language

English Norsk Dansk Deutsche Nederlands Svenska Français Español Chinese (简体中文) Italiano Japanese (日本語) Polskie Português Russian (русский)
Ada
Ada
● Online
Previous
Score: NA
Next
✖️